Starte sidenummereringen senere i et dokument i Word for Mac

Noen ganger vil du ikke at sidetallet som vises i topp- og bunnteksten, skal være det samme som det faktiske sidetallet i dokumentet.

Velg scenarioet som samsvarer best med det du vil gjøre:

Du vil ikke at sidetallet skal vises på tittelsiden, men du vil at den andre siden skal vise «Side 2».

 1. Klikk på Topptekst > Rediger topptekst (eller Bunntekst > Rediger bunntekst) på Sett inn-fanen.

 2. Velg Spesiell førsteside på fanen Verktøyutforming for topptekst og bunntekst.

  Når du dobbeltklikker i et topp- eller bunntekstområde, vises fanen Topptekst og bunntekst.

  Obs!: Spesiell førsteside kan brukes på førstesiden til enhver del i dokumentet, og ikke bare på den aller første siden.

 3. I topptekst- og bunntekstområdet skal du se en etikett på førstesiden som sier Første topptekst. Merk sidetallet for å utheve det og trykk på DELETE.

 4. Klikk på Lukk topptekst og bunntekst, eller trykk på ESC for å avslutte.

Den første siden av dokumentet er en forside, den andre siden er en innholdsfortegnelse, og du ønsker at den tredje siden skal vises som «Side 1».

Du starter sidenummereringen senere i dokumentet ved først å dele dokumentet inn i inndelinger, koble inndelingene fra hverandre og deretter sette inn sidetall.

 1. Klikk i dokumentet der du vil sette inn et inndelingsskift.

 2. Klikk Oppsett > Skift > Neste side.
  Neste side er uthevet på Oppsett-fanen

  (Kontroller at du ikke klikker på Side, dette vil sette inn en ny, tom side i dokumentet.)

 3. Dobbeltklikk hvor som helst i topptekst- eller bunntekstområdet der du vil vise sidetall. Dette åpner fanen Topptekst og bunntekst.

 4. Klikk Koble til forrige for å deaktivere alternativet og koble toppteksten eller bunnteksten den forrige delen.
  Kobling til forrige er uthevet på fanen Topptekst og bunntekst

 5. Klikk Sidetall > Sidetall, og velg deretter justeringen og plasseringen du ønsker.

 6. Klikk Sidetall > Formatet sidetall for å åpne dialogboksen Sidetallformat.

 7. Hvis du vil begynne nummereringen med 1, klikker du Start på og skriver inn 1 (hvis du ikke angir sidetall, bruker Word det faktiske sidetallet).
  Begynn med = 1 i formateringsboksen for sidetall.

 8. Klikk OK.

 9. Når du er ferdig, klikker du Lukk topptekst og bunntekst eller dobbeltklikker hvor som helst utenfor topp- eller bunntekstområdet.
  Lukk er uthevet på fanen Topptekst og bunntekst

Du arbeider med et dokumentsett, og det første dokumentet begynner med «Side 1» og slutter med «Side 52». Du vil at den første siden i det andre dokumentet skal begynne med «Side 53», fordi det er det neste tallet i rekkefølgen.

 1. Dobbeltklikk i topptekst- eller bunntekstområdet av en side i dokumentet.

  Toppteksten eller bunnteksten åpnes for redigering i Word, og fanen Topptekst og bunntekst kommer til syne.

  Når du dobbeltklikker i et topp- eller bunntekstområde, vises fanen Topptekst og bunntekst.
 2. Hvis dokumentet ikke allerede har sidetall, klikker du Sidetall på fanen Topptekst og bunntekst og deretter Sidetall.

  På fanen Topptekst og bunntekst klikker du Sidetall på Sidetall-menyen til å legge til et sidetall.

  Word viser Sidetall, der du kan velge posisjonen til og justering av sidetall. Klikk deretter OK for å legge dem til i dokumentet.

  Angi plassering og justering av sidetall i Sidetall.
 3. Klikk Sidetall > Formatet sidetall.

  Hvis du vil formatere sidetall, klikker du Sidetall på fanen Topptekst og bunntekst, og deretter klikker du Formater sidetall.
 4. Velg Start på i dialogboksen Sidetallformat, og skriv deretter inn nummeret du vil bruke som det første sidetallet for dokumentet.

  Hvis du vil angi det første sidetallet, velger du Start på og angir deretter et tall.
 5. Klikk OK.

 6. Når du er ferdig med å redigere toppteksten eller bunnteksten, klikker du Lukk topptekst og bunntekst eller dobbeltklikker hvor som helst utenfor topp- eller bunntekstområdet.

  Når du vil stoppe å redigere topp- eller bunnteksten i dokumentet, klikker du Lukk topptekst og bunntekst.

Velg scenarioet som samsvarer best med det du vil gjøre:

Du vil ikke at sidetallet skal vises på tittelsiden, men du vil at den andre siden skal vise «Side 2».

 1. Velg Dokumentelementer > Topptekst og bunntekst > Sidenummer.

  Dokumentelementer-fanen, Topptekst og bunntekst-gruppen

 2. Fjern avmerkingen for Vis sidetall på første side.

  Obs!: Hvis dokumentet er delt inn i avsnitt, merker du avsnittene sidenummeret skal skjules på, på den første siden av avsnittet.

Den første siden av dokumentet er en forside, den andre siden er en innholdsfortegnelse, og du ønsker at den tredje siden skal vises som «Side 1».

 1. Klikk Utkast på menyen Visning.

 2. Klikk i avsnittet der du vil starte sidenummereringen.

  Hvis dokumentet ikke inneholder inndelingsskift, kan du sette inn, slette eller endre et inndelingsskift der du vil starte sidenummereringen. Pek på Linjeskift og velg ønsket inndelingsskift på Sett inn-menyen .

 3. Klikk Topptekst og bunntekst på menyen Visning.

 4. Klikk Topptekst-området øverst på siden, eller Bunntekst-området nederst på siden.

 5. Velg Dokumentelementer > Topptekst og bunntekst > Sidenummer.

  Dokumentelementer-fanen, Topptekst og bunntekst-gruppen

 6. Klikk Formater.

 7. I boksen Start på skriver du inn 1 og klikker OK.

  Tips!: 

  • Du kan nummerere alle avsnitt i et dokument uavhengig av hverandre.

  • Fjern merket for av for Vis sidetall på første side i dialogboksen Sidenummer for å skjule utskrift av sidetallet på den første siden i et avsnitt.

Du arbeider med et dokumentsett, og det første dokumentet begynner med «Side 1» og slutter med «Side 52». Du vil at den første siden i det andre dokumentet skal begynne med «Side 53», fordi det er det neste tallet i rekkefølgen.

 1. Klikk Utskriftoppsett på menyen Visning.

 2. Klikk Sidenummer under Topptekst og bunntekst på fanen Dokumentelementer.

  Dokumentelementer-fanen, Topptekst og bunntekst-gruppen

 3. Klikk Formater.

 4. I boksen Start på skriver du inn et tall og klikker OK.

  Obs!: 

  • Hvis dokumentet er delt inn i avsnitt, klikker du delen du vil starte sidenummereringen.

  • Du kan nummerere alle avsnitt i et dokument uavhengig av hverandre.

Se også

Legge til eller slette sidetall

Legge til sidetall i en eksisterende topp- eller bunntekst

Legge til sidenummer X av Y i et dokument

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×