Standard sikkerhetsgrupper

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Å bestemme hvilke sikkerhetsgrupper som skal brukes, er den viktigste beslutningen du tar for nettstedet og innholdssikringen.

Med sikkerhetsgrupper kontrollerer du tilgangen for grupper av brukere i stedet for individuelle brukere.

Sikkerhetsgrupper kan være sammensatt av mange enkeltbrukere, kan inneholde én enkelt Windows-sikkerhetsgruppe eller kan være en kombinasjon av begge deler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med sikkerhets- og distribusjonsgruppene som er inkludert i Active Directory Domain Services, kan du se Velge sikkerhetsgrupper (TechNet).

Sikkerhetsgrupper overdrar ingen bestemte rettigheter til nettstedet. De er bare en måte å gruppere et sett med brukere på. Du kan organisere brukere i så mange grupper som du vil, avhengig av størrelsen og kompleksiteten til organisasjonen eller nettstedet.

Det finnes tre standard sikkerhetsgrupper, som vist i tabellen nedenfor. Legg merke til at du kan tilpasse dem ved å tilordne ønskede tillatelsesnivåer til dem. Du kan også opprette nye sikkerhetsgrupper med tillatelsesnivåene du ønsker.

Navn på sikkerhetsgruppe

Standard tillatelsesnivå

Brukes for

Eiere av nettstedsnavn

Full kontroll

Personer som må kunne administrere nettstedstillatelser, innstillinger og utseende. Bruk med varsomhet.

Medlemmer av nettstedsnavn

Bidra

Personer som må kunne redigere innhold på nettstedet.

Besøkende av nettstedsnavn

Lese

Personer som må kunne vise innhold på nettstedet, men ikke redigere det.

I tillegg er følgende spesielle brukere og grupper tilgjengelige for administrasjonsaktiviteter på høyere nivå:

Administratorer for nettstedssamling    Du kan oppnevne én eller flere brukere som primær- og sekundæradministratorer for nettstedssamlingen.

Disse brukerne registreres i databasen som kontakter for nettstedssamlingen. De har full kontroll over alle nettstedene i nettstedssamlingen, kan revidere alt innhold og mottar eventuelle administrative varsler (for eksempel bekreftelse på om nettstedet fortsatt er i bruk).

Vanligvis oppnevner du administratorer for nettstedssamlingen når du oppretter nettstedet, men du kan endre dem etter behov ved hjelp av sentraladministrasjonsnettstedet eller sidene for nettstedsinnstillinger.

Farmadministratorer    Farmadministratorgruppen brukes bare i sentraladministrasjonen og er ikke tilgjengelig for nettsteder. Hvis du ikke er IT-personell, er det derfor usannsynlig at du støter på denne gruppen.

Denne gruppen kontrollerer hvilke brukere som kan administrere server- og serverfarminnstillingene. Farmadministratorgruppen erstatter behovet for å legge til brukere i administratorgruppen for serveren. Farmadministratorer har som standard ikke tilgang til nettstedsinnholdet. De må ta eierskap over nettstedet for å kunne vise innholdet. Dette gjør de ved å legge til seg selv som nettstedssamlingsadministratorer, og denne handlingen registreres i overvåkingsloggene.

Administratorer    Medlemmer av administratorgruppen på den lokale serveren kan utføre alle farmadministratorhandlinger og andre handlinger, blant andre følgende:

  1. Installere nye produkter eller programmer

  2. Distribuere nettdeler og nye funksjoner i den globale samlingsbufferen

  3. Opprette nye nettprogrammer og nye IIS-nettsteder

  4. Starte tjenester.

I likhet med farmadministratorgruppen har medlemmer av administratorgruppen på den lokale serveren som standard ikke tilgang til nettstedsinnholdet.

Når du har bestemt deg for hvilke grupper du trenger, bestemmer du tillatelsesnivåene som skal tildeles til hver gruppe på nettstedet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×