Standard områdemaler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du oppretter et nytt Office SharePoint Server 2007-område, kan du starte ved å velge en av flere ulike typer områdemaler. Områdemaler er inkludert i Office SharePoint Server 2007 inneholder sider, lister, biblioteker og andre elementer eller funksjoner støtte publisering av bestemt innhold, Innholdsbehandling, arkivbehandling eller forretningsintelligens må organisasjonen din kan ha.

Områdemalene i Office SharePoint Server 2007 er gruppert i følgende kategorier: samarbeid, møter, Enterprise og Publiser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke funksjoner malene i hver av disse kategoriene gir, kan du se følgende deler.

I denne artikkelen

Samarbeid

Møter

Enterprise

Publisering

Samarbeid

Områdemalene i Samarbeid-gruppen er utformet for å hjelpe grupper i en organisasjon til å arbeide med prosjekter, samarbeide med dokumenter eller dele informasjon.

Gruppeområde

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som grupper kan bruke til å opprette, organisere og dele informasjon. Denne malen inkluderer et dokumentbibliotek, en kunngjøringsliste, en kalender, en kontaktliste og en liste over koblinger.

Eksempel på Bruk     Denne malen kan tilfredsstille en rekke ulike behov. Det kan lagre langsiktig informasjon om rutinene for en avdeling eller kortsiktig informasjon fra et bestemt prosjekt som strekker seg over flere avdelinger. Hvis du for eksempel kan en markedsføringsaktivitet avdeling lagre og behandle sin planleggings- og dokumenter, spore problemer og oppgaver og dele koblinger og kontakter.

Tomt område

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område med en tom hjemmeside som du har tenkt å tilpasse. Du kan bruke Microsoft Office SharePoint Designer 2007 til å legge til lister eller andre funksjoner. Denne malen inneholder et områdebilde av webdelen og verktøy for å sette inn andre webdeler.

Eksempel på Bruk     Et tomt område kan hjelpe deg når du har tenkt å opprette et egendefinert område, og du ikke vil bruke noen av de eksisterende maler, webdeler, lister eller biblioteker som utgangspunkt.

Dokumentarbeidsområde

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som hjelper deg med å koordinere utviklingen av ett eller flere dokumenter med andre personer. Områdemalen inneholder verktøy for å dele og oppdatere filer, og til å holde personer informert om statusen på de filene. Den inkluderer et dokumentbibliotek, en kunngjøringsliste, en oppgaveliste, en medlemsliste og en liste over koblinger.

Eksempelbruk     Et dokumentarbeidsområde kan hjelpe deg med å arbeide med andre personer med et dokument eller et sett med dokumenter. Du kan også bruke et dokumentarbeidsområde til å publisere kunngjøringer, tilordne oppgaver, dele relevante koblinger og motta varslinger om endringer i sideinnholdet.

Wiki-område

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område der brukere raskt og enkelt kan legge til, redigere og koble websider. Malen inneholder sider som brukere raskt kan redigere for å registrere informasjon og koble sammen ved hjelp av nøkkelord. Etter hvert som du redigerer sidene, registreres det en logg. Dermed kan du gjenopprette innhold om nødvendig. Et Wiki-område inneholder Wiki-sider, en liste over koblinger og et Wiki-sidebibliotek.

Eksempelbruke     Et Wiki-område kan fungere som et fellesskapsområde der organisasjonen kan ha idedugnad og dele ideer for et nytt prosjekt. På et Wiki-område er det enkelt å opprette og formatere sider, og på den måten kan personer enkelt samarbeide for å registrere informasjon.

Blogg

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område der brukere kan legge inn informasjon raskt og tillate at andre personer kommenterer informasjonen. Noen ganger kalles disse bloggene weblogger, og dette er elektroniske journaler der du kan dele og utveksle ideer raskt i et uformelt og kronologisk format. Et bloggområde inneholder en liste over innlegg for lagring av blogginnlegg, en bloggliste for koblinger til andre blogger, en kategoriliste, en kommentarliste, en liste over koblinger til relaterte ressurser, et fotobibliotek og verktøy for å behandle innleggene og andre ressurser.

Eksempelbruk     Et bloggområde kan hjelpe overordnede med å dele sine ideer og visjoner i et oversiktlig journalformat, der de ansatte kan stille spørsmål eller legge til kommentarer.

Til toppen av siden

Møter

Områdemalene i Møter-gruppen er utformet til å hjelpe grupper i en organisasjon med å administrere ulike typer møter. Malene i denne gruppen støtter alt fra grunnleggende møter til vedtaksfokuserte møter eller til og med sosiale arrangementer.

Grunnleggende arbeidsområde for møte

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som hjelper deg med å planlegge, organisere og spore møter sammen med resten av gruppen. Malen inkluderer en målliste, en oppmøteliste, en agenda og et dokumentbibliotek.

Eksempelbruk     Et grunnleggende arbeidsområde for møter er et godt valg for de fleste generelle typer møter, for eksempel ukentlige statusmøter.

Tomt arbeidsområde for møte

Velg denne områdemalen når du vil opprette et tomt arbeidsområde for møte for tilpassing, basert på egne krav. Denne malen inkluderer en side du kan legge til innhold på, samt tilpasse.

Eksempelbruk     Et tomt arbeidsområde for møte hjelper deg med å opprette et egendefinert arbeidsområde for møte, og du ikke vil bruke noen av de eksisterende malene, webdelene, listene eller bibliotekene som utgangspunkt.

Arbeidsområde for beslutningsmøte

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som er ideelt for gjennomgang av dokumenter og registrering av beslutninger som er tatt på møtet. Malen inkluderer en målliste, en oppmøteliste, en agenda, et dokumentbibliotek, en oppgaveliste og en liste over beslutninger.

Eksempelbruk     Et arbeidsområde for beslutninger inneholder verktøy som hjelper grupper med å ta og registrere beslutninger og registrere handlingselementer. Dette er en nyttig mal, og den kan brukes når du vil at gruppen skal være fokusert på resultatet av møtet.

Arbeidsområde for sosialt møte

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som hjelper deg med å planlegge og koordinere sosiale møter. Malen inkluderer en oppmøteliste, veibeskrivelse, bildelogg, Ting å ta med-liste og et bildebibliotek for fotografier.

Eksempelbruk     Et arbeidsområde for sosialt møte kan hjelpe deg med å administrere sosiale møter, for eksempel et veldedighetsarrangement eller en avdelingsfest.

Arbeidsområde for møte med flere sider

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som hjelper deg med å planlegge, organisere og lage et sammendrag av et omfattende møte eller flere møter. Malen inneholder en målliste, en oppmøteliste, en agenda og to sider som kan tilpasses (du kan legge til opptil 10 sider per møte).

Eksempelbruk     Et arbeidsområde for møte med flere sider kan hjelpe deg med å behandle involverte møter som krever omfattende støttemateriale, som du vil lagre på atskilte sider, for eksempel sider for behandling av prosjekter eller sporing av problemer.

Til toppen av siden

Virksomhet

Områdemalene i Virksomhet-gruppen er utformet til å støtte dokumentbehandling på virksomhetsnivå, arkivbehandling og informasjonsbehandlingsbehov.

Dokumentsentral

Velg denne områdemalen når du vil opprette ett område som skal behandle alle dokumenter sentralt i virksomheten. En dokumentsentral er optimalisert for oppretting og bruk av store antall dokumenter. Funksjonene i denne malen inkluderer:

  • Dokumentbibliotek.

  • Webdel for relevante dokumenter som genererer en personlig visning av dokumenter som er sjekket ut av, opprettet av, eller sist endret av gjeldende bruker. Du kan konfigurere webdelen til å bruke mer enn ett vilkår.

  • Webdel for kommende oppgaver som genererer en personlig visning av dokumentrelaterte oppgaver som er tilordnet til gjeldende bruker.

  • Trevisningsnavigering for å forenkle søk og navigering i innhold.

  • Anbefalte dokumentbehandlingsfunksjoner er aktivert som standard (for eksempel kontroll av overordnede og underordnede versjoner, påkrevd utsjekking og støtte for flere innholdstyper).

Eksempelbruk     En dokumentsentral kan hjelpe deg med å opprette et redigeringsmiljø i stor skala, der brukere kan redigere mer enn 50 000 dokumenter på tvers av over 500 mapper. Versjonskontroll er aktivert, og vanligvis forekommer det ti eller flere tidligere versjoner av hvert dokument. Dokumenter sjekkes regelmessig inn og ut, og arbeidsflyter brukes til å kontrollere dokumentenes livssyklus. Over tjue innholdstyper kan være i bruk på området.

Arkivsenter

Velg denne malen når du vil opprette et område for å implementere arkivbehandling i organisasjonen. Arkivsentret er ment å skulle fungere som et sentralt lager, der en organisasjon kan lagre og behandle alle sine arkiver. Arkivsentret støtter hele arkivbehandlingsprosessen fra innsamling via arkivbehandling til arkivsletting. Vanligvis er et Arkivsenter-område utformet og konfigurert av eksperter ved en organisasjons arkivbehandlingsavdeling eller av IT-personale for å støtte en organisasjons arkivplan. Denne malen inneholder:

  • Bruk av hvelv for å hjelpe med å sikre integriteten for arkivene som er lagret i hvelvet.

  • Håndheving av policy for informasjonsbehandling.

  • På vent-liste for midlertidig å stoppe arkiver som rettsforfølges eller etterforskes, fra å løpe ut eller slettes.

  • Arkivdistribusjonsliste for automatisk å distribuere arkiver som er sendt til arkivsentret, til riktig plassering.

  • Bibliotek for uklassifiserte arkiver for lagring av arkiver som er sendt til arkivsentret, som ikke samsvarer med noen oppføringer i arkivdistribusjonen.

Eksempelbruk     Et Arkivsenter-område kan hjelpe deg med å implementere arkivbehandlingsstrategien og arkivplanen for organisasjonen. Området kan hjelpe med å støtte organisasjonens håndheving av offentlige eller juridiske bestemmelser som gjelder oppbevaring og behandling av bestemte typer dokumenter. Innhold kan sendes til arkivsentret via en webtjeneste ved hjelp av SOAP-protokollen eller via e-post ved hjelp av SMTP-protokollen.

Personlig område

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område for presentasjon av personlige visninger, data og navigering fra områdesamlingen til Mitt område. Malen inkluderer webdeler for personlig oppsett og navigering som er optimalisert for Mitt område-områder.

Eksempelbruk     Et personlig område kan hjelpe deg når du vil vise innhold som er gjort personlig for eller målrettet for individuelle brukere på deres Mitt område-område.

Områdemappe

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som lister opp og kategoriserer viktige områder i organisasjonen. Malen inneholder ulike visninger for kategoriserte områder, populære områder og et områdekart.

Eksempelbruk     En områdemappe kan hjelpe deg hvis du vil formidle en sentral plassering for besøkende på området, der de kan vise eller finne alle områdene i områdesamlingen.

Rapportsentral

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område for oppretting, behandling og presentasjon av websider, instrumentbord og KPIer (key performance indicators) som videreformidler metriske enheter, målsettinger og informasjon for forretningsanalyse. Rapportsenter-området er en sentral plassering for forretningsanalyserelatert informasjon. Denne malen inkluderer bestemte dokumentbiblioteker for lagring av rapporter, lister og tilkoblinger til eksterne datakilder. Den gir også tilgang til sidemaler og webdeler for å hjelpe deg med å opprette sider og lister som inneholder forretningsinformasjon. I rapportsentret kan brukere søke etter elementer ved å bruke kategorier, vise en kalender for kommende rapporter, og abonnere på relevante rapporter.

Eksempelbruk     En rapportsentral kan hjelpe deg med å opprette en direkte, interaktiv BI-portal (business intelligence) som kombinerer og viser forretningsinformasjon fra ulike kilder, ved hjelp av integrerte BI-funksjoner, for eksempel instrumentbord, webdeler, KPIer og tilgjengelighetsteknologier for forretningsdata. Dette området utgjør ett sted brukerne kan finne de siste rapportene, regnearkene eller KPIene.

Søkesentral med kategorier

Velg denne malen når du vil opprette et område for å presentere søkeopplevelsen. Hovedvelkomstsiden inneholder en liten søkeboks midt på siden. Området inneholder to kategorier: én for generelle søk, og én for søk etter informasjon om personer. Du kan legge til og tilpasse kategoriene for å fokusere på andre søkeomfang eller resultattyper.

Eksempelbruk     En søkesentral kan hjelpe deg med å returnere bare elementer på området, noe som unngår at du får søkeresultater som ikke gjelder for søket. Du kan også søke atskilt i forskjellige samlinger av informasjon ved hjelp av kategorier.

Søkesentral

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område for å presentere søkeopplevelsen. Hovedvelkomstsiden inneholder en liten søkeboks midt på siden. Området inneholder sider for søkeresultater og avansert søk.

Eksempelbruk     En søkesentral kan hjelpe deg med å returnere bare elementer på området, noe som unngår at du får søkeresultater som ikke gjelder for søket.

Vert for Mitt område

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som brukes til å være vært for Mitt område.

Obs!: Denne områdemalen er tilgjengelig bare hvis du oppretter en områdesamling ved hjelp av Sentraladministrasjon.

Til toppen av siden

Publisering

Områdemalen i publiseringsgruppen hjelper organisasjoner med å utforme, distribuere og behandle portaler for virksomhetens intranett, webområder for bedrifters Internett-tilkobling, og avdelingsportalområder. Portalkomponentene gjør det også enkelt å koble til personer i organisasjonen som har best mulig ferdigheter, kunnskap og prosjekterfaring. Alle områdemalene i publiseringsgruppen inneholder aktiverte publiseringsfunksjoner, inkludert verktøylinje for sideredigering, innholdsredigering og utsjekking.

Publiseringsområde

Velg denne områdemalen hvis du vil opprette et tomt webområde og raskt publisere websider. Denne malen inneholder dokument- og bildebiblioteker for lagring av webpubliseringsaktiva. Bidragsytere kan arbeide med kladdeversjoner og publisere dem for å gjøre dem synlige for lesere. Malen inneholder dokument- og bildebiblioteker for lagring av webpubliseringsaktiva.

Obs!: Denne malen er bare tilgjengelig hvis Publiseringsfunksjonene er aktivert på dette området (og det overordnede området).

Eksempelbruk     Opprett et publiseringsområde hvis du vil legge til en Pressemelding-del på webområdet, der de fem seneste websidene for pressemelding vises på velkomstsiden. Du kan opprette og redigere websidene for pressemelding ved hjelp av en leser. Bruk HTML-redigeringsprogrammet til å formatere innholdet, og velg koblinger og bilder for sidene fra biblioteker. Bruk webdelen for innholdsspørring til å presentere bestemte websider for pressemelding på velkomstsiden.

Publiseringsområde med arbeidsflyt

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område for publisering av websider etter en tidsplan, ved hjelp av godkjente arbeidsflyter. Malen inneholder dokument- og bildebiblioteker for lagring av webpubliseringsaktiva. Som standard kan bare sekundære områder for publisering opprettes under dette området.

Obs!: Denne malen er bare tilgjengelig hvis Publiseringsfunksjonene er aktivert på dette området (og det overordnede området).

Eksempelbruk     Et publiseringsområde kan hjelpe deg med arbeidsflyt når du vil opprette et område som skal vise tekniske artikler som må revideres av bransjeeksperter før de kan publiseres.

Nyhetsområde

Velg denne områdemalen når du vil opprette et område som skal presentere nyhetsartikler og koblinger til nyheter raskt og enkelt. Malen inneholder eksempler på nyhetssideoppsett og et arkiv for lagring av eldre nyhetsartikler. Malen inneholder også et brukervennlig oppsett for lesere og nyhetsformidlere. Denne områdemalen inneholder også to webdeler som legger til rette for effektiv nyhetspresentasjon: RSS-visning og Denne uken i bilder.

Eksempelbruk     Et nyhetsområde kan hjelpe deg med å opprette ett sted for å forenkle presentasjonen av nyheter eller informasjon. Et nyhetsområde viser oppdatert informasjon for en hel organisasjon.

Samarbeidsportal

Velg denne områdemalen hvis du vil opprette et startområdehierarki for en intranettavdelingsportal. Malen inneholder en startside, et nyhetsområde, en nyhetsmappe og en søkesentral med kategorier. Dette området har vanligvis nesten like mange bidragsytere som lesere, og det brukes til å være vert for andre gruppeområder.

Obs!: Denne områdemalen er tilgjengelig bare hvis du oppretter en områdesamling ved hjelp av Sentraladministrasjon.

Eksempelbruk     En samarbeidsportal kan hjelpe deg når du vil opprette en avdelingsportal der ansatte kan samarbeide og publisere dokumenter og websider.

Publiseringsportal

Velg denne malen hvis du vil opprette et startområdehierarki for et Internett-område eller en stor intranettportal. Dette området kan tilpasses enkelt ved hjelp av spesiell utforming. Malen inneholder en startside, eksempel på et underordnet område for pressemeldinger, en søkesentral og en påloggingsside. Dette området har vanligvis flere lesere enn bidragsytere, og det brukes til å publisere websider ved hjelp av godkjente arbeidsflyter. Som standard kan du opprette bare underordnede publiseringsområder ved hjelp av arbeidsflyt under områder du oppretter ved hjelp av denne områdemalen.

Obs!: Denne områdemalen er tilgjengelig bare hvis du oppretter en områdesamling ved hjelp av Sentraladministrasjon.

Eksempelbruk     En publiseringsportal kan hjelpe deg med å opprette et startområde for å gi organisasjonen tilstedeværelse på Internett. Alternativt kan du opprette en intranettportal for virksomheten, der ansatte kan lese og søke etter informasjon.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×