Språktilordning i Microsoft Visual Basic 6.0

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Språkkonstruksjonene nedenfor støttes for omvendt utvikling i Visual Basic.

Klasser, moduler og skjemaer

Inkluder klassetype, medlemsvariabler, konstanter, funksjoner og delrutiner.

Klassetype (standardmodul, klassemodul, MS-skjema, ressursfil, VB-skjema, VB MDI-skjema, egenskapsside, brukerkontroll, dokumentobjekt, beslektet dokument eller Microsoft ActiveX-utformer). Klassetypen angis ved hjelp av en kodet verdi (ClassType). Standardmoduler opprettes med utility-stereotypen.

Funksjoner og delrutiner

Inkluder synlighet (allmenn, privat eller beskyttet), returtype (bare funksjoner) og parametere.

Merknad: Visual Basic har ikke beskyttede klassemedlemmer. I omvendt utviklet Visual Basic-kode brukes beskyttet for å angi en friend-egenskap, -delrutine eller -funksjon.

Parametere

Inkluder type, form (in, inout, return) og standardverdi.

Versjon 1.2 av UML-spesifikasjonen støtter ikke multiplisitet for parametere. Matrisedimensjoner legges til i parameternavnet. For eksempel:

Sub func(arr() as Integer)

vil bli dette når omvendt utvikling er utført:

arr(): Integer

Standardverdien angis bare hvis parameteren er valgfri.

Konstanter

Inkluder synlighet (allmenn eller privat), type og startverdi.

Konstantene blir lagt til i modellen som attributter, og feltet som kan endres, er satt til frosset.

VB-linjen

Const str As String = "some text"

vil for eksempel få startverdien

"some text"

mens

Const x As Integer = 1

får startverdien 1.

Medlemsvariabler

Inkluder synlighet (allmenn eller privat) og type.

Matrisedimensjonene blir lagt til variabelnavnet. For eksempel:

x(1 to 5, 1 to 10) as Integer

vil bli dette når omvendt utvikling er utført:

x(1 to 5, 1 to 10): Integer

Egenskaper

Ta med synlighet (allmenn, privat eller beskyttet), returtype (bare get) og parametere.

VB-egenskapene legges til i modellen som metoder med stereotypen aksessor. Egenskapsaksessorene kan ha forskjellig synlighet.

get_ set_ eller let_ blir lagt til foran navnet, avhengig av aksessortypen.

Merknad: Visual Basic har ikke beskyttede klassemedlemmer. Når det utføres omvendt utvikling av Visual Basic-kode, brukes beskyttet for å angi en friend-egenskap, -delrutine eller -funksjon.

Hendelser

Inkluder synlighet (bare allmenn) og parametere.

Hendelser blir lagt til i modellen som metoder med stereotypen Hendelse.

Brukerdefinerte typer

Opprettet som klasser.

Brukerdefinerte typer blir lagt til i modellen som klasser. Det blir ikke opprettet medlemsattributter av typen.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×