Spore prosjekt kostnadene

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvordan kan du finne ut om prosjektet er i budsjettet? Gjennom kostnads sporing i Project. Bruk Project til å sammenligne opprinnelige kostnads overslag, faktiske kostnader, beregnede kostnader og se avvikene mellom kostnader når som helst, og på alle detalj nivåer. 

I denne artikkelen

Hva er kostnads sporings prosessen?

Kan du gi meg et eksempel på kostnads sporing?

Hvor kan jeg vise kostnads informasjon?

Hva er kostnads sporings prosessen?

For best mulig oppfølging av kostnader bør du først opprette en budsjett ved å opprette og angi kostnads verdier for budsjett ressurser som er tilordnet til prosjektsammendrag. Du kan deretter identifisere andre ressurser og aktivitets kostnader som du vil spore og måle mot budsjett ressursene. Du kan angi betalingssatser, kostnader per gang og faste kostnader for aktiviteter, ressurser og, om nødvendig, oppgaver. Angi deretter beregnet arbeid eller varighet for aktiviteter, og Tildel ressurser til aktivitetene.

Bare når alle disse trinnene er fullført, kan Project beregne de totale beregnede kostnadene for prosjektet. Du vil kanskje finpusse estimatene dine. Når du er ferdig, kan du kategorisere og gruppere alle ressurser for å sammenligne dem med de budsjetterte kostnadene. Du kan også angi en opprinnelig plan med budsjetterte kostnader, og bruke den til å sammenligne med faktiske kostnader etter hvert som prosjektet skrider frem.

Når prosjektet er startet, oppdaterer du aktivitets frem driften – mengden arbeid som er utført på aktiviteter eller prosent delen av aktivitetene som er fullført. Project beregner kostnader for deg basert på aktivitets frem drift.

Obs!: Du kan også velge å slå av automatisk beregning av kostnader og skrive inn faktiske kostnader selv, i tillegg til aktivitets frem drift.

Ved å kombinere faktiske kostnader for fullført arbeid med de estimerte kostnadene for gjenstående arbeid, beregner Project planlagte (forventede) kostnader. Det er viktig å beregne forskjellen mellom planlagte og opprinnelige kostnader. Denne forskjellen eller kostnads avviket forteller deg om prosjektet er på budsjettet.

Du kan utføre enkel kostnads sporing ved å vise faktiske og planlagte (forventede) kostnader for aktiviteter, ressurser, oppgaver og prosjekter.

Hvis du har opprettet et budsjett gjennom en opprinnelig plan, kan du gjøre mer omfattende sporing ved å sammenligne faktiske og planlagte kostnader mot de opprinnelige kostnadene.

Hvis du vil finne ut om du er på budsjettet eller ikke, kan du vise kostnads avvik mellom planlagte kostnader og opprinnelige kostnader. Hvis en aktivitet for eksempel er budsjettert til å koste $50, men aktiviteten er halv veis utført og allerede koster $35, er den planlagte kostnaden $60 ($35 faktiske kostnader til dags dato, pluss de forventede $25 kostnadene for gjenstående arbeid på aktiviteten). Kostnads avviket er $10 ($60 for faktiske kostnader minus $50en av budsjett kostnader).

Når du overvåker kostnads avvik regelmessig, kan du utføre trinn for å sikre at prosjektet forblir nær budsjettet.

Obs!: Du kan bare vise kostnads avvik hvis du har lagt inn innledende kostnader og lagret en opprinnelig plan. Hvis du for eksempel ikke har angitt betalingssatser for en ressurs før du lagret den opprinnelige planen, kan du ikke vise kostnads avvik for ressursen.

Kan du gi meg et eksempel på kostnads sporing?

Du kan angi oppgaven som heter test programmet, i prosjekt planen og tilordne en kontrakt test til aktiviteten på $40 per time (anta at testens Betal er det eneste bidraget til aktivitets kostnaden). Du skriver inn en varighet på 10 dager (8 timer per dag), og deretter lagrer du en opprinnelig plan.

På slutten av 5 dager fastslår du at aktiviteten er halv del, og du merker oppgaven i Project som 50% fullført. I Aktivitetsliste-visningen bruker du kostnads tabellen, og ser følgende:

  • I opprinnelig plan-feltet viser Project de planlagte kostnadene for aktiviteten, $3 200, som ble beregnet ved å multiplisere den opprinnelige periodens beregning på 10 dager (eller 80 timer) av testens standard time pris på $40 per time.

  • Fordi aktiviteten ikke bestod noen ikke-planlagte kostnader i løpet av de første 5 dagene, viser feltet faktisk kostnader nøyaktig til dags dato. I dette tilfellet blir faktisk arbeid beregnet av formelen faktisk arbeid * standard time pris = faktisk kostnad, eller 40 timer * $40 per time = $1 600. (Over tid, kostnader per gang og faste kostnader er ikke inkludert i dette eksemplet, men kan inkluderes i en faktisk kostnad.)

  • De gjenstående kostnadene beregnes av formelen gjenstående arbeid * standard time pris = Gjenstående kostnader, eller 40 timer * $40 per time = $1 600.

  • I totale kostnader-feltet viser Project den planlagte kostnaden, som det beregnes i henhold til formelen faktiske kostnader + Gjenstående kostnader = planlagte kostnader, eller $1 600 + $1 600 = $3 200. Fordi de planlagte kostnadene er lik de planlagte kostnadene, viser avvik-feltet et kostnads avvik (CV) på $0, noe som betyr at aktiviteten er nøyaktig i budsjettet.

Hvor kan jeg vise kostnads informasjon?

I Project kan du se kostnader for aktiviteter, ressurser og oppgaver. Du kan også se prosjekt kostnaden, som generelt er basert på disse mer detaljerte kostnadene. Du kan vise både totale kostnader og tidsinndelt kostnader, som er kostnader fordelt over tid.

Hvis du vil ha detaljer og trinn vise Fremgangs måter for visning av kostnads informasjon i Project, kan du se vise totaler for prosjekt kostnader.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×