Spore kommunikasjon med kunder i Business Contact Manager

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Kommunikasjonen inkluderer i Business Contact Manager for Outlook, ikke bare e-postmeldinger og telefonlogger, men også informasjon, for eksempel en fil, en Salgsmulighet eller et forretningsprosjekt som er relatert til en bestemt kunde. Elementene blir en del av kommunikasjonsloggen for den aktuelle kunden.

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter og redigerer kommunikasjonsloggelementer.

Hva du vil gjøre?

Opprette og koble kommunikasjonsloggelementer

Vise og redigere kommunikasjonsloggelementer

Slette et kommunikasjonsloggelement

Sortere kommunikasjonsloggelementer

Bruke en Aktivitetsskjema for Business

Opprette og koble kommunikasjonsloggelementer

Kommunikasjonsloggelementer inkluderer Outlook e-postmeldinger, avtaler og oppgaver. De også inneholde filer, Forretningsprosjekt poster, prosjektoppgaver, salgsmuligheter, forretningsnotater og telefonlogger.

Alle kommunikasjonsloggelementer må være koblet til en post. Du kan koble eksisterende elementer, for eksempel en e-postmelding eller en fil til en oppføring, eller du kan opprette et kommunikasjonsloggelement fra en oppføring. Elementet kobles automatisk til posten.

Elementene er oppført på Historikk-siden i oppføringen og i Kommunikasjonslogg-mappen.

Bare salgsmuligheter og forretningsprosjekter er kommunikasjonsloggelementer som kan også inneholde andre kommunikasjonsloggelementer.

Kommunikasjonsloggelement

Kommunikasjonsloggelementer som kan kobles til den

Salgsmulighet

 • E-postmelding

 • Forretningsnotat

 • Telefonlogg

 • Fil

 • Outlook-oppgave

 • Avtale

Forretningsprosjekt

 • Forretningsnotat

 • Telefonlogg

 • Fil

 • Outlook-oppgave

 • Avtale

Kommunikasjonslogg-siden i forretningsforbindelser og forretningskontakter

Arve kommunikasjonsloggelementer for oppføringer som er knyttet til dem forretningsforbindelser og forretningskontakter.

Hvis et kommunikasjonsloggelement, for eksempel en telefonlogg er koblet til en annen kommunikasjonsloggelement, for eksempel et forretningsprosjekt telefonloggen er oppført på Historikk-siden av forretningsprosjektet, og også på Historikk-siden for kontoen eller Forretningskontaktoppføring som forretningsprosjektet kobles til.

Forretningsforbindelser og forretningskontakter poster arver også prosjektoppgavene fra oppføringer for forretningsprosjekter.

Til toppen av siden

Opprette et kommunikasjonsloggelement

 1. Klikk én av følgende mapper under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

  • Kontaktbehandling.

  • Salg.

  • Prosjektstyring. (Bare forretningsprosjekter)

   Hvorfor er ikke markedsføringsmappen oppført?

   Som standard inneholder ikke markedsføringsmappen oppføringer for forretningsforbindelse eller forretningskontakt. Du kan ikke legge til et kommunikasjonsloggelement eventuelle oppføringen for markedsføringsaktiviteten, fordi de ikke er koblet til en oppføringstype for forretningsforbindelse eller forretningskontakt.

 2. Klikk fanen som inneholder den ønskede oppføringen.

  Obs!: Du kan ikke legge til et kommunikasjonsloggelement til project aktivitet oppføringer, fordi de ikke er koblet til en oppføringstype for forretningsforbindelse eller forretningskontakt.

 3. Dobbeltklikk oppføringen du vil koble et nytt kommunikasjonsloggelement.

 4. Klikk Logg i Vis-gruppen på båndet.

 5. Klikk Ny-knappen, og klikk deretter typen kommunikasjonsloggelement som du vil legge til.

  Obs!: Du kan ikke opprette nye filer i Business Contact Manager for Outlook. Du kan bare koble eksisterende filer til poster. Hvilken type filer som du kan koble inkluderer Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, Word og bildefiler. For mer informasjon, kan du se Koble en eksisterende Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher eller Word-fil til en post senere i denne artikkelen.

 6. Fyll ut skjemaet for det nye elementet, og klikk Lagre og lukk eller sende e-postmeldingen.

  Elementet er oppført på Historikk-siden.

  Filer i kommunikasjonsloggen er koblet i stedet lagret i Business Contact Manager-databasen. Hvis du deler databasen, og en bruker har ikke tilgang til nettverket og trenger tilgang til filer som ligger i kommunikasjonsloggen, kan du legge ved filer i kommentarer-delen i stedet for å koble filene i kommunikasjonsloggen. Legg merke til at databasen størrelsesgrensen er 4 GB, og filer som er knyttet til øke størrelsen på databasen.

Til toppen av siden

Koble eksisterende kommunikasjonsloggelementer i oppføringer

Forretningsnotater, telefonlogger, e-postmeldinger, avtaler, oppgaver og filer kan kobles til mer enn én oppføring.

Salgsmuligheter kan kobles til én forretningsforbindelse eller forretningskontakt-oppføring.

Forretningsprosjekter kan kobles til mer enn én oppføring for forretningsforbindelse eller forretningskontakt, men bare én av forretningsforbindelsene eller forretningskontaktene kan være den primære oppføringen.

Prosjektoppgaver kan kobles til én forretningsprosjektoppføring.

Du kan endre noen av kommunikasjonsloggelementene som er knyttet til oppføringen. For mer informasjon, kan du se vise og redigere kommunikasjonsloggelementer senere i denne artikkelen.

Koble en eksisterende Outlook e-postmelding, avtale eller oppgave til en oppføring

 1. Åpne Outlook-element du vil koble til en oppføring.

 2. Klikk koble til oppføring i arbeid-gruppen på båndet.

 3. Klikk typen oppføring du vil koble elementet til, i dialogboksen koble til Business Contact Manager-oppføring i Elementtype-listen.

 4. Klikk en oppføring i listen over poster.

  Hvis du vil koble elementet til mer enn én post, velger du postene.

  Hvordan velger jeg flere oppføringer?

  Hvis du vil merke oppføringer som står ved siden av hverandre, holder du nede SKIFT mens du klikker den første og siste oppføringer i gruppen du vil legge til. Hvis du vil merke oppføringer som ikke står ved siden av hverandre, holder du nede CTRL mens du klikker de individuelle oppføringene. Hvis du vil merke alle oppføringer, klikker du én av dem, og deretter trykker du CTRL+A.

 5. Klikk Koble til under Koblede oppføringer.

  Oppføringene du valgte, er oppført i boksen Kobling til.

  Hvis du vil koble et Outlook-element til ulike typer oppføringer, klikker du oppføringstype i Elementtype-listen, og klikk deretter oppføringen.

 6. Klikk OK.

  Høyreklikk en e-postmelding som du vil koble til oppføringen for å sikre at alle e-postmeldinger til eller fra en forretningsforbindelse eller forretningskontakt er inkludert i kommunikasjonsloggen for en post i Outlook, og klikk deretter kobling og sporing. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du automatisk koble e-postmeldinger til oppføringer, kan du se kobling og sporing e-postmeldinger i Business Contact Manager.

Obs!: Det er ingen indikator fortelle deg om at en e-postmelding, avtale eller oppgave er knyttet til en post. Du kan klikke knappen koble til oppføring i Outlook-elementet for å se Hvis elementet ble koblet og oppføringer som elementet er knyttet til.

Til toppen av siden

Koble en eksisterende Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher eller Word-fil til en oppføring

 1. I Excel, PowerPoint, Publisher eller Word, kan du åpne filen du vil koble til en oppføring.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk kategorien Business Contact Manager, og klikk deretter koble til oppføring.

 4. Klikk typen oppføring du vil koble filen til i dialogboksen koble til Business Contact Manager-oppføring i mappelisten.

 5. Klikk en oppføring i listen over poster.

  Hvis du vil koble filen til mer enn én oppføring, velger du postene.

Hvordan velger jeg flere oppføringer?

Hvis du vil merke poster som er ved siden av hverandre, trykker du SKIFT-tasten, og klikk deretter fornavn og etternavn oppføringene for gruppen du vil legge til. Hvis du vil merke ikke-tilstøtende poster, holder du nede CTRL, og klikk deretter enkeltpostene. Hvis du vil merke alle poster, klikker du en, og trykk deretter CTRL + A.

 1. Klikk Koble til under Koblede oppføringer.

  Oppføringene du valgte, er oppført i boksen Kobling til.

 2. Klikk OK.

  For mer informasjon, kan du se Koble en fil til en Business Contact Manager-oppføring.

Til toppen av siden

Vise og redigere kommunikasjonsloggelementer

Du kan vise og redigere kommunikasjonsloggelementer på kommunikasjonsloggsiden for en oppføring, eller i Kommunikasjonslogg-mappen. Redigerbare elementer inkluderer oppgaver, avtaler, forretningsnotater og telefonlogger. E-postmeldinger kan ikke redigeres.

 1. Gjør et av følgende:

  Åpne en oppføring

  1. Klikk én av følgende mapper under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

   • Kontaktbehandling.

   • Salg.

   • Prosjektstyring. (Bare forretningsprosjekter)

    Hvorfor er ikke markedsføringsmappen oppført?

    Som standard har markedsføringsaktiviteter ikke en Logg-siden. Du kan ikke legge til et kommunikasjonsloggelement eventuelle oppføringen for markedsføringsaktiviteten, fordi de ikke er koblet til en oppføringstype for forretningsforbindelse eller forretningskontakt.

  2. Klikk fanen som inneholder den ønskede oppføringen.

  3. Dobbeltklikk oppføringen som inneholder kommunikasjonsloggelementene du vil vise.

  4. Klikk Logg i Vis-gruppen på båndet.

   Alle kommunikasjonsloggelementer som er koblet til oppføringen vises.

Åpne mappen Kommunikasjonslogg

 1. Klikk knappen Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Dobbeltklikk mappen Forretningsoppføringer for å utvide den, og klikk deretter Kommunikasjonslogg.

  Obs!: Kommunikasjonsloggelementer som er knyttet til mer enn én post vises flere ganger i Kommunikasjonslogg-mappen. Når du sletter en kopi av et kommunikasjonsloggelement som har mange kopier, er de andre kopiene fortsatt koblet til oppføringer. Navnene på koblede oppføringer, vises i kolonnen Koblet til i Kommunikasjonslogg-mappen.

Du kan sortere eller filtrere listen for å se alle elementene du vil bruke. Klikk kategorien Vis, og klikk deretter ordningen eller filteret du vil bruke. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker et mer avansert filter, kan du se filtrere oppføringer i Business Contact Manager.

 1. Dobbeltklikk kommunikasjonsloggelementet du vil redigere.

 2. Utfør endringene, og lagre dem.

Til toppen av siden

Hvorfor enkelte kommunikasjonsloggelementer vises flere ganger

Et element kan være oppført på Historikk-siden og i Kommunikasjonslogg-mappen mer enn én gang hvis elementet er knyttet til mer enn én oppføring.

Logg-siden på en forretningsforbindelse eller forretningskontakt-oppføring kan vise et element mer enn én gang hvis:

 • Elementet er koblet til forretningsforbindelsesoppføringen, og oppføringer som er knyttet til forretningsforbindelsesoppføringen også er knyttet til elementet. En forretningsforbindelsesoppføring arver kommunikasjonsloggelementer for oppføringer som er knyttet til den.

 • Elementet er koblet til oppføringen for forretningskontakten, og en salgsmulighet eller et forretningsprosjekt som kobles til forretningskontakten inneholder en kobling til samme kommunikasjonsloggelement. En forretningskontaktoppføring arver kommunikasjonsloggen for koblede salgsmuligheter og forretningsprosjekter.

Kommunikasjonslogg-mappen viser mer enn én gang et element bare hvis elementet er knyttet til mer enn én oppføring. Hvis et element er oppført på Historikk-siden av en forretningsforbindelsesoppføring fordi forretningsforbindelsesoppføringen arvet den, men dette elementet er ikke koblet direkte til forretningsforbindelsesoppføringen, er elementet ikke oppført i Kommunikasjonslogg-mappe som er koblet til kontoen posten.

Hvis du redigerer et element i en oppføring, endrer elementet i alle koblede oppføringer.

Til toppen av siden

Slette et kommunikasjonsloggelement

Ikke alle slettede kommunikasjonsloggelementer fungerer på samme måte.

Når du sletter en avtale, møte, e-postmelding, oppgave eller fil fra en oppføring, forblir elementet intakte i den opprinnelige plasseringen. Du kan koble den til en annen oppføring når som helst. En slettede avtale, møte, e-postmelding eller aktivitet flyttes til Mappen Slettede elementer i Business Contact Manager for Outlook.

Hvis du sletter en avtale, møte, en e-postmelding eller en oppgave fra sin opprinnelige plassering, men ikke i Business Contact Manager for Outlook, forblir om 4 KB elementet i Business Contact Manager for Outlook. Hvis du åpner en avtale, møte, e-postmelding, oppgave eller fil som er slettet fra sin opprinnelige plassering, vises i et skjema med bedriftens aktivitet. Hvis du vil ha informasjon, kan du se bruke en Business Aktivitetsskjema senere i denne artikkelen.

Når du sletter et forretningsnotat, en salgsmulighet eller en telefonlogg fra en oppføring, så lenge elementet ikke er koblet til en annen oppføring, faktisk forretningsnotatet, salgsmuligheten eller telefonloggen flyttes til Slettede elementer-mappen i Business Contact Manager for Outlook.

Hvis du vil slette et kommunikasjonsloggelement fra Business Contact Manager for Outlook, må du slette den fra hver post elementet er koblet til, og Tøm mappen Slettede elementer.

Obs!: Bare eieren av databasen kan tømme mappen Slettede elementer i Business Contact Manager for Outlook.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sletter poster, kan du se slette Business Contact Manager-oppføringer.

 1. Klikk knappen Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Dobbeltklikk mappen Forretningsoppføringer for å utvide den, og klikk deretter Kommunikasjonslogg.

 3. Klikk én eller flere kopier av kommunikasjonsloggelementet du vil slette.

  Hvordan velger jeg flere oppføringer?

Hvis du vil merke poster som er ved siden av hverandre, trykker du SKIFT-tasten, og klikk deretter fornavn og etternavn oppføringene for gruppen du vil legge til. Hvis du vil merke ikke-tilstøtende poster, holder du nede CTRL, og klikk deretter enkeltpostene. Hvis du vil merke alle poster, klikker du en, og trykk deretter CTRL + A.

 1. Høyreklikk de merkede elementene, og klikk deretter Slett.

  Obs!: På en post du ikke Klikk Slett-knappen som finnes i Handlinger-gruppen på båndet, fordi du vil slette hele posten, ikke bare valgte kommunikasjonsloggelementet.

Tabellen nedenfor viser elementer i kommunikasjonsloggen, og om de er lagret i Business Contact Manager for Outlook. Hvis elementet er lagret i Business Contact Manager for Outlook bare, slettes den sammen med den koblede oppføringen for forretningsforbindelse, forretningskontakt, salgsmulighet eller forretningsprosjekt.

Type kommunikasjonsloggelement

Lagret i
Business Contact Manager for Outlook?

Forretningsnotat

Ja

Forretningsprosjekt

Ja

Prosjektoppgave

Ja

Salgsmulighet

Ja

Telefonlogg

Ja

E-postmelding

Nei

Avtale

Nei

Oppgave

Nei

Fil

Nei

Obs!: Når du har tømt Slettede elementer-mappen, slettes alle elementene i mappen permanent. Imidlertid Hvis elementet er knyttet til en post finnes andre steder som en fil eller Outlook avtale, oppgave eller e-postmelding, og deretter den kan kobles til andre oppføringer. Telefonlogger og forretningsnotater har spesielle tilfeller fordi de ikke står alene. De må være koblet til kontoen, forretningskontakten, salgsmuligheten eller forretningsprosjektet poster. Når de er knyttet til oppføringene er slettet for godt, kan derfor ikke disse elementene gjenopprettes. Hvis du vil ha mer informasjon om å gjenopprette slettede elementer, kan du se gjenopprette en oppføring i Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Sortere kommunikasjonsloggelementer

Du kan sortere kommunikasjonsloggelementer i en rekke måter.

 1. Gjør et av følgende:

  Sortere kommunikasjonsloggelementer på Historikk-siden av en post

  1. Klikk én av følgende mapper under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

   • Kontaktbehandling.

   • Salg.

   • Prosjektstyring. (Bare forretningsprosjekter)

    Hvorfor er ikke markedsføringsmappen oppført?

    Som standard inneholder ikke markedsføringsmappen oppføringer for forretningsforbindelse eller forretningskontakt. Du kan ikke legge til et kommunikasjonsloggelement eventuelle oppføringen for markedsføringsaktiviteten, fordi de ikke er koblet til en oppføringstype for forretningsforbindelse eller forretningskontakt.

  2. Klikk kategorien som inneholder oppføringen du vil bruke.

  3. Dobbeltklikk oppføringen som inneholder kommunikasjonsloggelementene du vil vise.

  4. Klikk Logg i Vis-gruppen på båndet.

  Sortere poster i Kommunikasjonslogg-mappen

  1. Klikk knappen Business Contact Manager i navigasjonsruten.

  2. Dobbeltklikk mappen Forretningsoppføringer for å utvide den, og klikk deretter Kommunikasjonslogg.

 2. Klikk Visning-fanen på båndet.

 3. Klikk ett av de tilgjengelige alternativene i plassering-gruppen:

  1. Etter Type eller Type

  2. Etter Opprettingsdato

  3. Etter endringsdato

  4. Etter oppretter

  5. Etter koblet til

  6. Reverser sortering

  7. Vis/Skjul

   Du kan også sortere listen ved å klikke en kolonneoverskrift.

Obs!: Sorter beholdes under oppføringen eller Kommunikasjonslogg-mappen er åpen. Når du lukker posten eller mappe, fjernes sorteringen.

Til toppen av siden

Bruke en Aktivitetsskjema for Business

Hvis du åpner et kommunikasjonsloggelement, for eksempel et møte, e-postmelding, oppgave eller fil, og elementet er ikke tilgjengelig, åpnes i et skjema med bedriftens aktivitet. Opprinnelige kommunikasjonsloggelementet kan være utilgjengelig enten fordi den er slettet fra sin opprinnelige plassering, eller du ikke lenger er koblet til datamaskinen der det opprinnelige elementet er plassert.

Business aktivitetsskjemaet inneholder noen grunnleggende informasjon. Hvis du for eksempel e-postmeldinger inneholder den Emne, Koble til, og de første 4 kilobytene (KB) i meldingen. For en fil inneholder den filnavnet, Koble til, og den opprinnelige plasseringen av filen.

Obs!: Felt som inneholder informasjon fra det opprinnelige elementet kan ikke redigeres.

 • Emne     Emnet eller tittelen på det opprinnelige elementet.

 • Kobling til     Dette elementet ble koblet til en post.

 • Opprettet/forfallsdato     Datoen det opprinnelige elementet ble opprettet eller forfallsdato.

 • Sendt     Datoen det opprinnelige elementet ble sendt (gjelder bare for et møte eller en e-postmelding).

 • Endret     Datoen de siste endringene ble lagret i det opprinnelige elementet.

 • Notater     De første 4 kilobytene (KB) e-postmeldingen, grunnleggende informasjon om møtet eller oppgave, eller den opprinnelige plasseringen av filen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×