Dele og redigere sammen

Spore endringer i Word

Spore endringer i Word

Du kan slå på Spor endringer, slik at du og kollegaene dine kan gjøre endringer som er enkle å se. Endringene er som forslag du kan se gjennom og deretter fjerne dem eller gjøre dem permanente.

Nettleseren din støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips: Finnes ikke videoen på språket ditt? Prøv å velge Teksting for hørselshemmede Knappen Teksting for hørselshemmede .

Slå på og av Spor endringer ved å gå til Se gjennom > Spor endringer.

Spore endringer
 • Når den er aktivert, merkes slettinger med gjennomstreking og tilleggene er merket med understreking. Endringer av ulike forfattere angis med ulike farger.

 • Når den er slått av, slutter Word å markere endringene, men den fargede understrekingen og gjennomstrekingen vises fremdeles i dokumentet.

Øve på Spor endringer og andre samarbeids funksjoner i Word ved å laste ned dette samarbeidene i veiledning for Word Learning.

Vise foreslåtte endringer

Hvis du vil se gjennom endringer i dokumentet, kan du gå til Se gjennom > Sporing > Vis for korrektur.

 • Hvis du vil se endringene som er angitt med en rød linje i margen, velger du Enkel markering.

 • For en detaljert visning av endringene velger du Alle markeringer.

 • For en forhåndsvisning av hvordan dokumentet vil se ut hvis du gjør alle de foreslåtte endringene permanente velger du Ingen markering.

 • Hvis du vil vise det opprinnelige dokumentet som om alle de foreslåtte endringene ble fjernet, velger du Opprinnelig.

 • Gå til se gjennom> spore endringer. Gjenta for å aktivere eller deaktivere endringer.

  Sporingsgruppe med Spor endringer aktivert

Obs!: Hvis Spor endringer-funksjonen ikke er tilgjengelig, må du kanskje deaktivere dokumentbeskyttelsen. Gå til se gjennom > begrense redigering, og velg deretter Stopp beskyttelse. (Du vil kanskje trenge dokumentpassordet.)

Hvis du vil legge til en indikator for sporing av endringer på status linjen, høyre klikker du status linjen og velger Spor endringer.

Når du deaktiverer sporing av endringer, kan du gjøre endringer i dokumentet uten å markere hva som er endret. Å deaktivere funksjonen vil ikke fjerne eventuelle endringer som allerede er sporet.

 • Velg Spor endringer-knappen i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Spor endringer-knappen er ikke lenger uthevet, som vist på bildet nedenfor.

  Sporing-gruppen

Viktig!: Hvis du vil fjerne sporede endringer, kan du bruke kommandoene Godta og ForkastSe gjennom-fanen i Endringer-gruppen.

Vise alle endringene linjebundet

Standard i Word er å vise slettinger og kommentarer i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen slik at linjebundne kommentarer og alle slettinger vises med gjennomstreking i stedet for i bobler.

 1. Velg Vis markeringi sporing -gruppen på se gjennom -fanen.

  Kommandoen Vis markering

 2. Pek på bobler, og velg deretter Vis alle revisjoner linje bundet for å vise slettinger med gjennomstreking og kommentarer linje bundet.

Vise kommentarer i skjermtips i stedet for bobler

Standard i Word er å vise slettinger og kommentarer i bobler i margene i dokumentet. Du kan imidlertid endre visningen for å vise linjebundne kommentarer. Linjebundne kommentarer kan vises når du hviler pekeren på indikatoren for kommentaren.

 1. Velg Vis markeringi sporing -gruppen på se gjennom -fanen.

  Kommandoen Vis markering

 2. Pek på bobler, og velg deretter Vis alle revisjoner linje bundet for å vise slettinger med gjennomstreking og kommentarer linje bundet.

 3. Hold pekeren over en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skjermtips.

  Linjebundet kommentar

Vis endringer etter type redigering eller etter korrekturleser

 1. Velg Vis markeringi sporing -gruppen på se gjennom -fanen.

  Kommandoen Vis markering

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg for å velge hvilken type endring du vil vise.

   Velg for eksempel kommentarer eller innsettinger og slettinger. Merket ved siden av elementet angir at elementet er valgt.

   Vis markering-listen med alternativer
    

   Viktig!: Selv om du skjuler en type markeringer ved å fjerne den på Vis markering-menyen, vil markeringen vises automatisk hver gang dokumentet åpnes av deg eller en korrekturleser.

  • Pek på korrektur lesere, og velg deretter for å fjerne merket i alle avmerkings boksene unntatt de ved siden av navnene på korrektur leserne som har de endringene og merknadene du vil vise.

   Obs!: Hvis du vil merke av for eller fjerne merket for alle korrektur leserne i listen, velger du alle korrektur lesere.

Vise endringer og kommentarer for bestemte korrekturlesere

En som skal redigere eller korrekturlese dokumentet, vil vanligvis ønske å se et dokument slik det vil vises etter at endringene er tatt i bruk. Denne prosedyren gir dem muligheten til å se hvordan dokumentet vil se ut med endringene.

 • Velg pilen i boksen Vis for korrektur i sporing -gruppen på se gjennom -fanen, og velg deretter alternativet du vil bruke.

  Menyen Vis for korrektur med alternativer

  • Endelig med korrekturmerker    Denne visningen viser det endelige dokumentet der alle sporede endringer og kommentarer vises. Dette er standardvisningen for alle dokumenter som åpnes i Word.

  • Endelig    Denne visningen viser dokumentet med alle endringer innebygd i teksten, uten at sporede endringer vises. Sporede endringer eller kommentarer som ikke har blitt godkjent, forkastet, eller slettet, beholdes imidlertid i dokumentet.

  • Original med korrekturmerker    Denne visningen viser det opprinnelige dokumentet med sporede endringer og kommentarer.

  • Original    Denne visningen viser det opprinnelige dokumentet uten sporede endringer og kommentarer. Sporede endringer eller kommentarer i dokumentet som ikke har blitt godkjent, forkastet, eller slettet, beholdes imidlertid i dokumentet.

Obs!: Hvis du vil vise kommentarer og sporede endringer i bobler, må du være i Utskriftsoppsettvisning eller Nettoppsettsvisning.

Skjule sporede endringer og kommentarer ved utskrift

Å skjule endringer fjerner ikke endringene fra dokumentet. Du må bruke kommandoene Godta og Forkast i Endringer-gruppen for å fjerne markering fra dokumentet.

 1. Velg fil -fanen.

 2. Velg Skriv ut.

 3. Velg pilen ved siden av Skriv ut alle siderunder Innstillinger.

 4. Merk av for Skriv ut markering for å fjerne merket.

  Skriv ut markering i Word

Se gjennom et sammendrag av sporede endringer

Korrekturvinduet er et nyttig verktøy for å sikre at alle sporede endringer har blitt fjernet fra dokumentet og ikke vises for andre som kan vise dokumentet. Sammendrag-delen øverst i korrekturvinduet viser nøyaktig antall synlige sporede endringer og kommentarer som finnes i dokumentet.

I korrekturvinduet kan du lese lange kommentarer som ikke passer i en kommentarboble.

Obs!: Korrekturvinduet, i motsetning til dokumentet eller kommentarboblene, er ikke det beste verktøyet for å gjøre endringer i dokumentet. I stedet for å slette tekst eller kommentarer eller gjøre andre endringer i korrekturvinduet, kan du gjøre alle redigeringer i dokumentet. Endringene vil deretter være synlige i korrekturvinduet.

Sporing-gruppen

 1. Velg et av disse valgene på Se gjennom-fanen i Sporing-gruppen:

  • Hvis du vil vise sammendraget ved siden av skjermen, velger du korrekturvinduet.

  • Hvis du vil at korrekturvinduet skal vises nederst på skjermen i stedet for på siden, går du til Korrekturvindu-listen og velger Vannrett korrekturvindu.

 2. Velg Vis detaljert sammendrag for å vise antallet for hver type endring.

  Sammendragsrute

Se gjennom sporede endringer og kommentarer etter tur

 1. Velg neste eller forrigei endringer -gruppen på se gjennom -fanen.

  Båndet i O14

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Godta i Endringer -gruppen.

  • Velg Forkast i Endringer-gruppen.

  • Velg Slett i Kommentar-gruppen.

 3. Godta eller forkast endringer og slett kommentarer til det er ingen flere sporede endringer eller kommentarer i dokumentet, og bekreft deretter at alle sporede endringer er godtatt eller forkastet og at alle kommentarer er slettet.

 4. Klikk på Vis markering i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Obs!: Sammendrag-delen øverst i korrekturvinduet viser nøyaktig antall synlige sporede endringer og kommentarer som finnes i dokumentet.

Vise endringer etter redigering eller etter korrekturleser

 1. Gjør dette i Sporing-gruppen på Se gjennom-fanen:

  Sporing-gruppen

  • I Vis markering-listen fjerner du alle merkene unntatt de ved siden av typene endringer du vil se gjennom.

  • Pek på Korrekturlesere, og klikk deretter på Korrekturlesere for å fjerne alle merkene bortsett fra de ved siden av navnene på korrekturleserne som du vil vise endringer og kommentarer fra.

  • I Vis markering-listen velger du Alle korrekturlesere hvis du vil merke av for eller fjerne merket for alle korrekturlesere i listen.

 2. Velg Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i O14

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg Godta i Endringer -gruppen.

  • Velg Forkast i Endringer-gruppen.

Godta alle endringer samtidig

 1. Velg Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i O14

 2. Velg Godta alle endringer i Godta-listen.

Forkast alle endringer samtidig

 1. Velg Neste eller Forrige i Endringer-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Båndet i O14

 2. Velg Forkast alle endringer i Forkast-listen.

Slette kommentarer

 1. Velg kommentaren.

 2. Velg Sletti Merknader -gruppen på se gjennom -fanen.

  Hvis du vil slette alle merknader samtidig, velger du pilen under Slett, og deretter velger du Slett alle merknader i dokumentet.

Aktiver sporing av endringer

se gjennom -fanen aktiverer du Spor endringer.

Slå på sporing av endringer er uthevet

Når noen endrer dokumentet, viser Word hvor endringene er, ved å vise en linje i margen. Hvis du bytter til Alle markeringer-visningen, kan du se endringene direkte og i bobler.

Merking er uthevet nær margen

Når noen legger til en kommentar, vises den i en boble.

En kommentar i margen er uthevet

Vis endringer linjebundet

Word vanligvis viser endringer i bobler nær margen på dokumentet. Hvis du vil se endringene linje bundet, velger du markerings alternativer > bobler > Vis alle revisjoner linje bundetse gjennom -fanen.

Vis alle revisjoner linjebundet er uthevet

Behold sporing av endringer aktivert

Du kan hindre andre i å deaktivere sporing av endringer ved å låse Spor endringer på med et passord.

Viktig!: Du må huske passordet for å kunne deaktivere Spor endringer når du er klar til å godta eller forkaste endringene.

Lås sporede endringer med passord

 1. Velg Beskytt dokumentverktøy -menyen.

 2. Kontroller Beskytt dokument under beskyttelse, og velg sporede endringer

  Beskyttelsesseksjonen er markert

 3. Skriv inn et passord ved siden av passord, og velg OK.

 4. Skriv inn passordet på nytt, og velg OK.

Mens sporede endringer er låst, kan du ikke deaktivere endrings sporing, og du kan ikke godta eller forkaste endringer.

Lås opp sporing av endringer

 1. Hvis du vil låse opp sporede endringer, velger du Beskytt dokumentverktøy -menyen.

 2. Fjern merket for Beskytt dokumentunder beskyttelse, og skriv inn passordet og velg OK.

Etter det vil Spor endringer-funksjonen fortsatt være aktivert, men du vil kunne godta og forkaste endringer.

Deaktiver sporing av endringer

Gå til Se gjennom-fanen, og deaktiver Spor endringer. Nå blir ikke nye endringer markert, men alle endringer som allerede var sporet, forblir markert i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se fjerne sporede endringer og kommentarer.

Aktivere eller deaktivere sporede endringer

Når sporede endringer er aktivert, merkes endringene som er gjort av alle forfatterne av dokumentet. Dette er nyttig når du samarbeider med andre forfattere, fordi du kan se hvilke forfattere som har gjort en bestemt endring.

 1. Åpne dokumentet du vil redigere.

 2. se gjennom -fanen under sporingvelger du Spor endringer -bryteren for å aktivere sporing av endringer.

  Se gjennom-fanen, Sporing-gruppen

  Tips!: 

  • Endringene til hver korrekturleser vises i forskjellige farger. Hvis det er mer enn åtte korrekturlesere, brukes fargene på nytt.

  • Hvis du vil tilordne en bestemt farge til dine egne sporede endringer, velger du InnstillingerWord -menyen, og deretter velger du Spor endringer Innstillinger-knappen for sporede endringer i Word under utdata og deling. Velg ønsket farge i Farge-boksen.

  • Korrekturleserens navn, datoen og klokkeslettet da endringen ble gjort, og type endring som ble gjort (for eksempel Slettet), vises også i alle markeringsballonger for hver endring. Hvis du ikke viser markeringsbobler, vises denne informasjonen når du holder markøren over en endring.

  • Alternativene for Merk endringerVerktøy > Spor endringer-menyen (Vis endringer på skjermen, Vis endringer ved utskrift) og alternativene på hurtigmenyen på Se gjennom-fanen (Endelig med korrekturmerker, Endelig, Original med korrekturmerker, Original) er ikke lagrede innstillinger. Hvis du ikke vil at sporede endringer skal vises når du åpner dokumentet på nytt, må du godta eller forkaste endringene. Hvis du vil ha en oversikt over endringene, må du lagre en kopi av dokumentet før du godtar eller forkaster endringene.

Vise sporede endringer eller kommentarer etter type eller korrekturleser

Du kan vise eller skjule kommentarer, formatering, innsettinger og slettinger i et dokument, eller vise kommentarer for bare de korrekturleserne du har valgt.

 • Velg alternativet du vil bruke, på hurtig menyen Vis markering under sporingse gjennom -fanen.

  Se gjennom-fanen, Sporing-gruppen

  Tips!: Hvis du vil vise en skyggelagt bakgrunn bak området der sporede endringer eller kommentarer vises i høyre marg, velger du Utheving av markeringsområde på hurtigmenyen Vis markering. Dette skyggelagte området skrives også ut på dokumentet for å skille dokumentteksten fra sporede endringer eller kommentarer.

Deaktivere sporede endringer i bobler

Som standard vises innsettinger, slettinger, kommentarer, korrekturleserens navn og en tidsangivelse i bobler som vises i margene i dokumentet. Du kan endre innstillingene slik at sporede endringer vises i selve dokumentteksten.

 1. Velg Innstillingerpå hurtig menyen Vis markering under sporingse gjennom -fanen.

  Se gjennom-fanen, Sporing-gruppen

 2. Gjør noe av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Vise sporede endringer i teksten i dokumentet i stedet for i bobler

Fjern merket for Bruk bobler til å vise endringer.

Skjule korrekturleserens navn og dato og klokkeslett i bobler

Fjern merket for Inkluder korrekturleser, tidsangivelse og handlingsknapper.

Obs!: Når bobler er deaktivert, står kommentert tekst i hakeparenteser, markert med en farge og identifisert med korrekturleserens initialer. Kommentarer vises i et lite popup-vindu når du holder pekeren over kommentert tekst, unntatt når dokumentet er i publiseringsoppsettvisning.

Endre formateringen av sporede endringer

Du kan tilpasse hvordan korrekturmerke vises og fungerer i Word.

 1. Velg Innstillingerpå hurtig menyen Vis markering under sporingse gjennom -fanen.

  Se gjennom-fanen, Sporing-gruppen

 2. Velg alternativene du vil bruke. Tabellen nedenfor viser noen vanlige formateringsalternativer.

Hvis du vil

Gjør du dette

Endre fargen og annen formatering som Word bruker til å identifisere endringer

Velg formateringsalternativene du vil bruke, på hurtigmenyene under Markering.

Angi slettinger uten å vise teksten som ble slettet

Velg # eller ^under markeringpå hurtig menyen slettinger .

Slettet tekst blir erstattet med tegnet # eller ^.

Endre utseendet på endrede linjer

Velg alternativet du vil bruke, på hurtigmenyene Endrede linjer og Farger under Markering.

Spore tekst som er flyttet

Under flyttingervelger du spor Flyttinger, og deretter velger du alternativene du vil bruke, på hurtig menyene flyttet fra, flyttet tilog farge .

Endre fargen som brukes til å markere endringer som er gjort i tabellceller

Velg alternativene du vil bruke, på hurtigmenyene Innsatte celler, Slettede celler, Sammenslåtte celler og Delte celler under Utheving av tabellceller.

Se gjennom sporede endringer og merknader

Du kan se gjennom og godta eller forkaste hver sporet endring enkeltvis, godta eller forkaste alle endringer samtidig, slette alle merknader på én gang, eller se gjennom elementer som er opprettet av en bestemt korrekturleser.

 1. Hvis korrektur merker ikke vises i dokumentet, velger du Spor endringerverktøy -menyen, velger Merk endringer, og deretter merker du av for Vis endringer på skjermen .

 2. Gjør noe av følgende:

Hvis du vil

Gjør du følgende på Se gjennom-fanen

Deretter gjør du følgende

Se gjennom neste endring

Velg neste under endringer

Velg godta eller Avvis.

Se gjennom den forrige endringen

Velg forrige under endringer

Velg godta eller Avvis.

Godta alle endringer på én gang

Velg pilen ved siden av godta under endringer

Velg godta alle endringer i dokumentet.

Forkaste alle endringer på én gang

Velg pilen ved siden av Forkast under endringer

Velg Forkast alle endringer i dokumentet.

Slette alle merknader på én gang

Velg pilen ved siden av Slett under kommentarer

Velg Slett alle kommentarer i dokumentet.

Se gjennom elementer som ble opprettet av en bestemt korrekturleser

Under sporingvelger du Vis markering

Pek på Korrekturlesere, og fjern alle merker unntatt det ved siden av navnet på korrekturleseren som har gjort endringene du vil se gjennom.

Hvis du vil merke av for eller fjerne merket for alle korrektur leserne i listen, velger du alle korrektur lesere.

Obs!: Når du holder pekeren over en sporet endring, vises et skjermtips med forfatterens navn, dato og klokkeslett da endringen ble gjort, og type endring som ble gjort.

Skrive ut sporede endringer

Det kan være nyttig å ta med sporede endringer i en utskrevet versjon av et dokument.

 1. Åpne dokumentet som inneholder de sporede endringene du vil skrive ut.

 2. Velg Skriv utFil-menyen.

 3. Velg Microsoft Wordpå hurtig menyen Kopier & sider .

  Tips!: Hvis du ikke ser hurtig menyen kopier & sider , velger du den blå pilen som peker nedover til høyre for hurtig menyen for skrive ren .

 4. Velg dokument som viser markeringerpå hurtig menyen Skriv ut .

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×