Office
Logg på
Spille inn en lysbildefremvisning med lydkommentarer og tidsberegninger for lysbildene

Spille inn en lysbildefremvisning med lydkommentarer og tidsberegninger for lysbildene

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Lydkommentarer og tidsberegninger kan forbedre en nettbasert eller selvkjørende lysbildefremvisning. Hvis du har lydkort, mikrofon, høyttalere og webkamera (valgfritt), kan du spille inn en PowerPoint-presentasjon og registrere lydkommentarer, tidsberegning for lysbilder og håndskrift.

Når du har gjort innspillingen, kan den som hvilken som helst presentasjon spilles av for deg eller publikum i lysbildefremvisning, eller du kan lagre presentasjonen som en videofil.

Office 365-abonnent

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter. Abonnenter får nye funksjoner og forbedringer hver måned. Klikk for å prøve eller kjøpe et abonnement.

 1. Slå på Innspilling-fanen på båndet: Klikk på Fil-fanen på båndet, og klikk deretter på Alternativer. Klikk på Tilpass bånd-fanen til venstre i dialogboksen Alternativer. Merk av for Innspilling i boksen på høyre side som viser en liste over tilgjengelige båndkategorier. Klikk på OK.

  Tilpass bånd-fanen i dialogboksen Alternativer for PowerPoint 2016, har et alternativ for å legge til Innspilling-fanen på PowerPoint-båndet.
 2. For å starte innspillingen velger du Spill inn lysbildefremvisning enten på Innspilling-fanen eller på Lysbildefremvisning-fanen på båndet.

  • Når du klikker på den øvre halvdelen av knappen, starter du på det gjeldende lysbildet.

  • Når du klikker på nedre halvdel av knappen, kan du starte fra begynnelsen eller fra gjeldende lysbilde.

  Kommandoer for å spille inn en lysbildefremvisning på fanen i PowerPoint

  (Fjern-kommandoen sletter lydkommentarene eller tidsbegrensningene, så vær forsiktig når du bruker den. Slett er nedtonet med mindre du nylig har spilt inn noen lysbilder.)

 3. Lysbildefremvisningen åpnes i Innspilling-vinduet (som ligner på presentasjonsvisning) med knappene øverst til venstre for å starte, stanse midlertidig og stoppe innspillingen. Klikk på den runde, røde knappen (eller trykk på R på tastaturet) når du er klar til å starte innspillingen. En tre sekunders nedtelling vises, og innspillingen begynner.

  Presentasjonsinnspillingsvinduet i PowerPoint 2016, med forhåndsvisning av videofortellervinduet slått på.
  • Gjeldende lysbilde vises i hovedruten i Innspilling-vinduet.

  • Du kan når som helst stoppe innspillingen ved å trykke på ALT+S på tastaturet.

  • Du kan bruke navigeringspilene på hver side av gjeldende lysbilde for å gå til forrige eller neste lysbilde.

  • PowerPoint for Office 365 registrerer automatisk tiden du bruker på hvert lysbilde, inkludert eventuelle animasjon trinn som forekommer, og bruk av eventuelle utløsere på hvert lysbilde.

  • Du kan spille inn lyd- eller videokommentarer når du gjennomgår presentasjonen. Med knappene nederst i høyre hjørne av vinduet kan du slå på eller av mikrofonen, kameraet og forhåndsvisning av kameraet:

   På-/av-knapper for mikrofon, kamera og vindu for forhåndsvisning av kamera

   Hvis du bruker penn, merkepenn eller viskelær, PowerPoint registreres også disse handlingene for avspilling.

   Håndskriftverktøy i Innspilling-vinduet

   Hvis du vil spille inn lydkommentarer (inkludert lyd, håndskrift og håndskrift) på nytt, sletter PowerPoint de tidligere innspilte lydkommentarene (inkludert lyd og håndskrift) før du starter innspillingen på samme lysbilde på nytt.

   Du kan også spille inn på nytt ved å gå til Lysbildefremvisning > Spill inn lysbildefremvisning.

 4. Du kan velge et pekeverktøy (penn, viskelær eller merkepenn) fra en rekke verktøy rett under det gjeldende lysbildet. Det finnes også fargevalgbokser for å endre fargen på håndskriften. (Viskelær er nedtonet med mindre du tidligere har lagt til håndskrift på noen av lysbildene.

 5. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du den firkantede Stopp-knappen (eller trykker på S på tastaturet).

  Når du er ferdig med å spille inn lydkommentarene, vises et lite bilde nederst i høyre hjørne av de innspilte lysbildene. Bildet er en lydikon, eller, hvis webkameraet var aktivert under opptaket, et stillbilde fra webkameraet.

  Lydikonet

  Tidsberegning innspilte lysbildefremvisningen lagres automatisk. (I lysbildesortering, tidsberegningen vises under hvert lysbilde.)

I denne prosessen blir det du spiller inn, bygd inn i hvert lysbilde, og innspillingen kan spilles av i lysbildefremvisningen. En videofil opprettes ikke i denne innspillingsprosessen. Hvis du har behov for en videofil, kan du lagre presentasjonen som video med noen ekstra trinn.

Forhåndsvise den innspilte lysbildefremvisningen

Klikk Fra begynnelsen eller Fra gjeldende lysbilde i fanen Lysbildefremvisning.

Under avspillingen vil animasjonene, håndskrifthandlingene, lyd og video spilles av synkronisert.

Viser knappen Fra begynnelsen på Lysbildefremvisning-fanen i PowerPoint

Forhåndsvisning av innspilt lyd

I Innspilling-vinduet kan du bruke Avspilling-knappen nær øverste venstre hjørne til å forhåndsvise innspillingen av lysbildet som er i fokus i dette vinduet.

Knappene Start, Stopp og Spill av i Innspilling-vinduet

Klikk lydikonet eller bildet i nedre høyre hjørne av lysbildet i normalvisning, og klikk deretter Spill av. (Når du forhåndsviser individuelle lyd på denne måten, vises ikke registrert animasjon eller håndskrift.)

Klikk på Spill av

Du kan stanse avspillingen midlertidig mens du forhåndsviser lyden.

Angi tidsberegninger for lysbilder manuelt

PowerPoint for Office 365 registrerer automatisk tidsberegning når du legger til lydkommentarer, eller du kan angi tidsberegninger skal følge med av lydkommentarene manuelt.

 1. Klikk lysbildet du vil angi tidsberegning for, i normalvisning.

 2. Merk av for Etter under Neste lysbilde i Tidsberegning-gruppen på fanen Overganger, og angi deretter hvor mange sekunder du vil at lysbildet skal vises på skjermen. Gjenta fremgangsmåten for hvert enkelt lysbilde du vil angi tidsberegning for.

  Hvis du vil at neste lysbilde skal vises når du klikker musen eller automatisk etter det antallet sekunder du angir – avhengig av hva som inntreffer først – merker du av for både Ved museklikk og Etter.

  Du kan bruke manuell tidsberegning for lysbilder til å trimme slutten av et innspilt lysbildesegment. Hvis for eksempel slutten av et lysbildesegment avsluttes med to sekunder med unødvendige lyd, kan du angi tidsberegning for å gå videre til neste lysbilde, slik at det skjer før den unødvendige lyden. På denne måten trenger du ikke å spille inn lyd på lysbildet på nytt. 

Slette tidsberegninger eller lydkommentar

Fjern-kommandoen brukes til å slette tidsberegninger eller lydkommentar fra innspillingen som du ikke vil eller vil erstatte.

Du kan bruke Fjern-kommandoen i margen øverst i Innspilling-vinduet til å gjøre følgende:

 • Fjerne innspillinger på gjeldende lysbilde

 • Fjerne innspillinger på alle lysbilder

I Normal-visning er det fire forskjellige Fjern-kommandoer som du kan bruke til følgende:

 • Slette tidsberegningergjeldende, valgte lysbilde

 • Slette tidsberegningeralle lysbildene samtidig

 • Slette lydkommentargjeldende, valgte lysbilde

 • Slette lydkommentaralle lysbilder samtidig

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsberegninger eller lydkommentar i presentasjonen, åpner du et bestemt lysbilde som har en tidsberegning eller lydkommentar som du vil slette.

 2. Kategorien innspilling av PowerPoint for Office 365 båndet klikker du pil ned på knappen Spill inn lysbildefremvisning, pek på Fjern, og velg deretter den aktuelle Fjern kommando for din situasjon.

  Fjern-kommandoer i menyknappen Spill inn lysbildefremvisning i PowerPoint

Deaktivere tidsberegninger eller slå av lydkommentarer og håndskrift

Når du har spilt inn presentasjonen PowerPoint for Office 365, eventuelle tidsberegninger, bevegelser og lyd du utført lagres på individuelle lysbildene. Men du kan deaktivere dem alle Hvis du vil vise lysbildefremvisningen uten dem:

 • Slå av tidsberegninger for det innspilte lysbildet:   Fjern merket for Bruk tidsberegningerLysbildefremvisning-fanen.

 • Slå av lydkommentarer for det innspilte lysbildet:   Fjern merket for Spill av lydkommentarerLysbildefremvisning-fanen.

Publisere opptaket for å dele den med andre

Når du har redigert opptaket til din tilfredshet, kan du gjøre det tilgjengelig for andre ved å publisere til Microsoft Stream.

 1. Med presentasjonen åpen, på fanen innspilling velger du Publiser til dataflyten.

 2. Skriv inn en tittel og en beskrivelse for videoen.

 3. Angi andre innstillinger, for eksempel om du vil at andre i organisasjonen skal ha tillatelse til å se videoen:

  Alternativer for å publisere en video på Microsoft Stream
 4. Klikk på Publiser-knappen.

  Last opplastingsprosessen kan ta flere minutter, avhengig av lengden på videoen. Statuslinjen nederst i vinduet PowerPoint sporer fremdriften og PowerPoint viser en melding når opplastingen er fullført:

  Du blir varslet når opplastingen er fullført
 5. Klikk melding for å gå direkte til siden videoavspilling på Microsoft Stream.

Opprette teksting for hørselshemmede

Hvis du vil at videoen mer tilgjengelig ved å inkludere teksting for hørselshemmede, kan du velge mellom disse alternativene, som er beskrevet i separate hjelpeartikler:

Når du har en teksting-fil, kan du legge til video filen ved hjelp av PowerPoint.

Se også

Endre presentasjoner til video

Opprette en selvkjørende presentasjon

Animere tekst eller objekter

 1. Mens presentasjonen er åpen i Lysbildefremvisning-fanen, klikker du på Spill inn lysbildefremvisning

  • Når du klikker på den øvre halvdelen av knappen, starter du på det gjeldende lysbildet.

  • Når du klikker på nedre halvdel av knappen, kan du starte fra begynnelsen eller fra gjeldende lysbilde.

  Kommandoer for å spille inn en lysbildefremvisning på fanen i PowerPoint

  (Fjern-kommandoen sletter lydkommentarene eller tidsbegrensningene, så vær forsiktig når du bruker den. Slett er nedtonet med mindre du nylig har spilt inn noen lysbilder.)

 2. I boksen Spill inn lysbildefremvisning merker du av for eller fjerner merket for innspillingen, og klikker deretter på Start innspilling.

  Viser dialogboksen Spill inn lysbildefremvisning i PowerPoint

  Mer om disse alternativene:

  • Tidsberegninger av lysbilde og animasjon: PowerPoint registrerer automatisk tiden du bruker på hvert lysbilde, inkludert eventuelle animasjonstrinn som oppstår, og bruk av eventuelle utløsere på hvert lysbilde.

  • Lydkommentarer, håndskrift og laserpeker: Spiller inn stemmen din mens du går gjennom presentasjonen. Hvis du bruker penn, merkepenn, viskelær eller laserpeker,spiller PowerPoint inn disse for avspilling i tillegg.

  Viktig:    Innspilling av penn, merkepenn og viskelær er bare tilgjengelige hvis du har oppdateringen fra 16. februar 2015 for PowerPoint 2013 eller en nyere versjon av PowerPoint installert. I tidligere versjoner av PowerPoint, er strøk for penn og merkepenn lagret som håndskriftmerknadfigurer.

 3. Du kan bruke Verktøylinjen for innspilling i øverste venstre hjørne av lysbildet til å gjøre følgende:

  Verktøylinjen for innspilling
  • Gå til neste lysbilde: Gå til neste lysbilde

  • Stanse innspillingen midlertidig: Stans opptak midlertidig

  • Spille inn gjeldende lysbilde på nytt: Gjenta

   Hvis du vil spille inn lydkommentarene (inkludert lyd, håndskrift og laserpeker) på nytt, sletter PowerPoint de tidligere innspilte lydkommentarene (inkludert lyd, håndskrift og laserpeker) når du starter innspillingen på samme lysbilde på nytt.

   Du kan også spille inn på nytt ved å gå til Lysbildefremvisning > Spill inn lysbildefremvisning.

 4. Hvis du vil bruke håndskrift, viskelær eller laserpekeren i innspillingen, høyreklikker du lysbildet, klikker Pekeralternativer og velger verktøyet:

  • Laserpeker

  • Penn

  • Merkepenn

  • Viskelær (dette alternativet er nedtonet med mindre du har lagt til håndskrift på noen lysbilder tidligere.

  Hvis du vil endre fargen på håndskriften, klikker du på Håndskriftfarge.

  Viser menyen Pekeralternativer i PowerPoint
 5. Hvis du vil avslutte innspillingen, høyreklikker du på siste lysbilde og klikker deretter på Avslutt fremvisning.

  Viser alternativet Avslutt fremvisning i PowerPoint

  Tips:   Når du er ferdig med å spille inn lydkommentarene, vises et lydikon nederst i høyre hjørne av lysbildene som har lydkommentarer.

  Tidsbegrensningen for det innspilte lysbildet lagres automatisk, og tidsbegrensningene vises i Lysbildesortering-visningen like under hvert lysbilde.

  Lydikonet

I denne prosessen blir det du spiller inn, bygd inn i hvert lysbilde, og innspillingen kan spilles av i lysbildefremvisningen. En videofil opprettes ikke i denne innspillingsprosessen. Hvis du har behov for en videofil, kan du lagre presentasjonen som video med noen ekstra trinn.

Forhåndsvise den innspilte lysbildefremvisningen

Klikk Fra begynnelsen eller Fra gjeldende lysbilde i fanen Lysbildefremvisning.

Under avspillingen blir animasjonene, håndskrifthandlingene, laserpeker, lyd og video spilt av synkronisert.

Viser knappen Fra begynnelsen på Lysbildefremvisning-fanen i PowerPoint

Forhåndsvisning av innspilt lyd

Klikk på lydikonet nederst til høyre i lysbildet i Normal-visning, og klikk deretter på Spill av.

Klikk på Spill av

Angi tidsberegninger for lysbilder manuelt

PowerPoint spiller inn tidsberegninger for lysbilder automatisk når du legger til lydkommentarer, eller du kan angi tidsberegninger manuelt for lysbilder som følger lydkommentarene.

 1. Klikk på lysbildet du vil angi tidsberegning for, i Normal-visning.

 2. Merk av for Etter under Skift lysbilde i Tidsberegning-gruppen på Overganger-fanen. Angi deretter hvor mange sekunder du vil at lysbildet skal vises på skjermen. Gjenta fremgangsmåten for hvert enkelt lysbilde du vil angi tidsberegning for.

Tips:   Hvis du vil at neste lysbilde skal vises enten når du klikker på musen eller automatisk etter det antallet sekunder du angir – avhengig av hva som inntreffer først – merker du av for både Ved museklikk og Etter.

Slette tidsberegninger eller lydkommentar

Fjern-kommandoen brukes til å slette tidsberegninger eller lydkommentar fra innspillingen som du ikke vil eller vil erstatte. Det finnes fire Slette-kommandoer som lar deg:

 • Slette tidsberegningergjeldende, valgte lysbilde

 • Slette tidsberegningeralle lysbildene samtidig

 • Slette lydkommentargjeldende, valgte lysbilde

 • Slette lydkommentaralle lysbilder samtidig

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsberegninger eller lydkommentar i presentasjonen, åpner du et bestemt lysbilde som har en tidsberegning eller lydkommentar som du vil slette.

 2. Klikk på PIL NED på knappen Spill inn lysbildefremvisningLysbildevisning-fanen på PowerPoint-båndet. Gå til Fjern, og velg deretter den aktuelle Fjern-kommandoen for din situasjon.

Slå av tidsberegninger eller lydkommentarer, håndskrift og laserpeker

Når du har spilt inn PowerPoint-presentasjonen din, blir tidsberegninger, bevegelser og lyd som du har brukt, lagret på hvert enkelt lysbilde. Du kan imidlertid deaktivere dem alle hvis du vil vise lysbildefremvisningen uten:

 • Slå av tidsberegninger for det innspilte lysbildet:   Fjern merket for Bruk tidsberegningerLysbildefremvisning-fanen.

 • For å slå av lydkommentarer, håndskrift og laserpeker:    Fjern merket for Spill av lydkommentarerLysbildefremvisning-fanen.

Se også

Gjøre musen til en laserpeker

Animere tekst eller objekter

Endre presentasjoner til video

Opprette en selvkjørende presentasjon

Hva vil du gjøre?

Du kan spille inn en lydkommentar før eller under en lysbildefremvisning og inkludere kommentarer fra publikum i innspillingen. Hvis du ikke vil ha kommentar gjennom hele presentasjonen, kan du spille inn kommentarer på bestemte lysbilder eller deaktivere lydkommentaren slik at den bare spilles av når du vil bruke den.

Når du legger til en lydkommentar i et lysbilde, vises et lydikon Lyd på lysbildet. I likhet med ingen lyd, kan du enten klikke ikonet for å spille av lyden eller angi at lyden skal spilles av automatisk.

For at du skal kunne spille inn og lytte til en lydkommentar må datamaskinen være utstyrt med et lydkort, en mikrofon og høyttalere.

Før du starter innspillingen, ber PowerPoint 2010 deg å spille inn enten bare tidsberegningene for lysbildet, bare lydkommentarene eller begge deler samtidig. Du kan også Angi tidsberegninger for lysbilder manuelt. Tidsberegning er spesielt nyttig hvis du vil at presentasjonen skal kjøres automatisk med lydkommentaren. Innspilling av lysbildetidsberegningen vil også spille inn tidsberegningen for animasjonstrinn og bruken av eventuelle triggere på lysbildet. Du kan deaktivere tidsberegningen når du ikke vil at den skal brukes for presentasjonen.

I denne prosessen blir det du spiller inn, bygd inn i hvert lysbilde, og innspillingen kan spilles av i lysbildefremvisningen. En videofil opprettes ikke i denne innspillingsprosessen. Hvis du har behov for en videofil, kan du lagre presentasjonen som video med noen få ekstra trinn.

 1. Når du spiller inn en lydkommentar, kjører du gjennom presentasjonen og spiller inn hvert lysbilde. Du kan når som helst stoppe innspillingen midlertidig, og deretter fortsette.

 2. Kontroller at mikrofonen er installert og fungerer før du spiller inn lysbildefremvisningen.

 3. Klikk på Spill inn lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen på Lysbildefremvisning-fanen Knappesymbol .

 4. Velg ett av følgende:

  • Start innspilling fra begynnelsen

  • Start innspilling fra gjeldende lysbilde

 5. Merk av for Lydkommentarer og laserpeker i dialogboksen Spill inn lysbildefremvisning, og merk om nødvendig av for eller fjern merket for Tidsberegninger av lysbilde og animasjon.

 6. Klikk på Start innspilling.

  Tips!: Hvis du vil stanse lydkommentaren midlertidig, klikker du på Pause under Innspillinghurtigmeny. Klikk på Fortsett innspilling for å gjenoppta lydkommentaren.

 7. Høyreklikk på lysbildet, og klikk deretter på Avslutt fremvisning for å avslutte lysbildeinnspillingen.

 8. Tidsbegrensningene for den innspilte lysbildefemvisningen lagres automatisk. Du kan se tidsberegningen i Lysbildesortering-visningen under hvert lysbilde.

 1. Klikk på lydikonet Lyd på lysbildet i Normal-visning.

 2. Klikk på Spill av i Forhåndsvisning-gruppen på Avspillingsverktøy-fanen under Lydverktøy på båndet.

 1. Klikk lysbildet der vil legge til en kommentar, i normalvisning.

 2. Klikk pilen under Lyd i Medier-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Spill inn lyd.

 3. Klikk Spill inn og begynn å snakke for å spille inn kommentaren.

 4. Når du er ferdig med innspillingen, klikker du Stopp.

 5. Skriv inn et navn på lyden i Navn-boksen, og klikk deretter på OK.

  Et lydikon Lyd vises på lysbildet.

PowerPoint 2010 spiller automatisk inn tidsberegning for lysbildene når du legger til en lydkommentar. Du kan også angi tidsberegningen som skal brukes for lydkommentaren, manuelt.

 1. Klikk på lysbildet du vil angi tidsberegning for, i Normal-visning.

 2. Merk av for Etter under Neste lysbilde i Tidsberegning-gruppen på fanen Overganger, og angi deretter hvor mange sekunder du vil at lysbildet skal vises på skjermen. Gjenta fremgangsmåten for hvert enkelt lysbilde du vil angi tidsberegning for.

Tips!: Hvis du vil at neste lysbilde skal vises enten når du klikker på musen, eller automatisk etter det antallet sekunder du angir, avhengig av hva som inntreffer først, merker du av for både Ved museklikk og Automatisk etter.

Tidsberegninger for lysbildene slettes ikke når du deaktiverer dem. Du kan når som helst aktivere tidsberegningene på nytt uten at du trenger å opprette dem på nytt. Når tidsberegningen for lysbildene er deaktivert, skiftes det ikke automatisk til neste lysbilde når du spiller inn en lydkommentar, og du må skifte lysbilde manuelt.

 1. Klikk Lag lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen i kategorien Lysbildefremvisning i normalvisning.

 2. Klikk Manuelt under Skift lysbilder.

Tips!: Hvis du vil aktivere tidsberegningen på nytt, klikker du på Med tidsberegning, hvis angitt under Skift lysbilde.

Fjern-kommandoen brukes til å slette tidsberegninger eller lydkommentar fra innspillingen som du ikke vil eller vil erstatte. Det finnes fire Slette-kommandoer som lar deg:

 • Slette tidsberegningergjeldende, valgte lysbilde

 • Slette tidsberegningeralle lysbildene samtidig

 • Slette lydkommentargjeldende, valgte lysbilde

 • Slette lydkommentaralle lysbilder samtidig

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsberegninger eller lydkommentar i presentasjonen, åpner du et bestemt lysbilde som har en tidsberegning eller lydkommentar som du vil slette.

 2. Klikk på PIL NED på knappen Spill inn lysbildefremvisningLysbildevisning-fanen på PowerPoint-båndet. Gå til Fjern, og velg deretter den aktuelle Fjern-kommandoen for din situasjon.

Se også

Gjøre musen til en laserpeker

Hva vil du gjøre?

Du kan enten spille inn en lydkommentar før du kjører en presentasjon eller spille inn en lydkommentar under en presentasjon og inkludere kommentarer fra publikum i innspillingen. Hvis du ikke ønsker en lydkommentar gjennom hele presentasjonen, kan du spille inn kommentarer bare på bestemte lysbilder eller deaktivere lydkommentaren slik at den bare spilles av når du vil bruke den.

Når du legger til en lydkommentar i et lysbilde, vises et lydikon Ikon på lysbildet. I likhet med andre lyder, kan du enten klikke på ikonet for å spille av lyden eller angi at lyden skal spilles av automatisk. Lydkommentaren har forrang over andre lyder, og bare én lyd kan spilles av om gangen i en presentasjon. Andre lyder som er satt til å spilles av automatisk i en presentasjon, blir derfor overstyrt av lydkommentaren, og spilles ikke av. Lyder som er angitt til å spilles av ved klikk, blir imidlertid spilt av når du klikker på dem.

For at du skal kunne spille inn og lytte til en lydkommentar må datamaskinen være utstyrt med et lydkort, en mikrofon og høyttalere.

Automatisk tidsberegning av lysbilder og lydkommentar

Når du spiller inn lydkommentaren, registrerer Microsoft Office PowerPoint 2007 automatisk tiden du bruker på hvert lysbilde. Du kan velge å lagre disse tidsberegningene for lysbildet med lydkommentaren når du blir bedt om det, eller du kan angi tidsberegninger for lysbildet manuelt. Tidsberegningene for lysbildet er spesielt nyttig hvis du vil at presentasjonen skal kjøre automatisk med lydkommentaren. Du kan deaktivere tidsberegningen for lysbildet når du ikke vil at presentasjonen skal bruke dem.

Bygge inn eller koble til en lydkommentar

Du kan koble eller bygge inn en lydkommentar.

 • Når du bygger inn en lydkommentar, blir lydfilen for lydkommentaren en del av presentasjonen og følger med, noe som gjør at filstørrelsen for presentasjonen blir større.

 • Når du kobler en lydkommentar, blir filstørrelsen for presentasjonen mindre, fordi lydfilen er lagret utenfor presentasjonen. Du angir en plassering på harddisken for lydkommentaren, og lydfilen spilles av sammen med presentasjonen. Hvis du presenterer fra annen datamaskin, må du flytte den koblede lydfilen til denne datamaskinen. Den beste måten å flytte en presentasjon og koblede filer på, er å bruke Pakk for CD-funksjonen. Du kan også oppdatere koblingene på den andre datamaskinen ved å slette lydkommentaren og deretter legge til lydfilen til lydkommentaren på nytt før du holder presentasjonen.

  Når du kobler til lydkommentarene, kan du også gå tilbake senere og redigere lydfilene ved hjelp av et lydredigeringsprogram.

Tips:    La lysbildenotater følge lydkommentaren. Forskjellige målgrupper har ulike behov og datautstyr, derfor bør du vurdere notater som følger lydkommentaren. Notater kan være nyttige for hørselshemmede og for personer som har en datamaskin uten lydkort. Hvis du lagrer presentasjonen som en nettsidefil (.htm), vises notatene under hvert lysbilde som vises. Hvis du lagrer presentasjonen som en presentasjonsfil (.pptx), kan publikum skrive ut notatene, eller du kan skrive ut notatene for dem.

Når du spiller inn en lydkommentar, kjører du gjennom presentasjonen og spiller inn hvert lysbilde. Du kan når som helst stoppe innspillingen midlertidig, og deretter fortsette.

 1. Velg lysbildet du vil starte innspillingen på, i Normal-visning.

 2. Klikk på Spill inn lydkommentar i Oppsett-gruppen på Lysbildefremvisning-fanen Knappesymbol .

  Bilde av Lysbildefremvisning-fanen

 3. Klikk på Angi mikrofonnivå, følg instruksjonene for å angi ditt mikrofonnivå, og klikk deretter på OK.

 4. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil bygge inn i lydkommentaren, klikker du på OK.

  • Hvis du vil koble til lydkommentaren, merker du av for Koble lydkommentarer i. Klikk deretter på Bla gjennom, klikk på en mappe i listen, og klikk deretter på Velg.

Tips:   For å forhindre mulige problemer kan du bruke samme mappe som presentasjonen er lagret i.

 1. Hvis du valgte å starte innspillingen på det første lysbildet, kan du gå til trinn 6.
  Hvis du valgte å starte innspillingen på et annet lysbilde, vises dialogboksen Spill inn lydkommentar. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil starte lydkommentaren på det første lysbildet i presentasjonen, klikker du på Første lysbilde.

  • Hvis du vil starte lydkommentaren på det valgte lysbildet, klikker du på Gjeldende lysbilde.

 2. Snakk inn lydkommentaren i mikrofonen under lysbildefremvisningen, og klikk deretter på lysbildet for å gå videre til neste lysbilde. Følg disse trinnene for hvert lysbilde der du vil legge til lydkommentarer.

  Tips:   Hvis du vil stanse lydkommentaren midlertidig, eller gjenoppta den, høyreklikker du på lysbildet. Klikk enten på Stans midlertidig lydkommentar eller Fortsett lydkommentar på hurtigmeny.

 3. Klikk på den svarte Avslutt-skjermen.

 4. Lydkommentaren lagres automatisk, og det vises en melding med spørsmål om du også vil lagre tidsberegningen for presentasjonen. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil lagre tidsberegningen, klikker du på Lagre. Lysbildene vises i Lysbildesortering-visning, og tidsberegningen vises under hvert lysbilde.

  • Klikk på Ikke lagre for å avbryte tidsberegningen. (Du kan spille inn tidsberegninger separat.)

Merk:   Lydkommentaren har forrang over andre lyder, og bare én lyd kan spilles om gangen i en presentasjon. Andre lyder som er satt til å spilles av automatisk i en presentasjon, blir derfor overstyrt av lydkommentaren, og spilles ikke av. Lyder som er angitt til å spilles av ved klikk, blir imidlertid spilt av når du klikker på dem.

 1. Dobbeltklikk på lydikonet på lysbildet Ikon .

 2. Klikk på Forhåndsvisning i Spille av-gruppen under LydverktøyAlternativer-fanen, eller dobbeltklikk på lydikonet.

  Bilde av fanen Alternativer for lydverktøy

 1. Velg lysbildet du vil starte innspillingen på nytt på, i Normal-visning.

 2. Klikk på Spill inn lydkommentar i Oppsett-gruppen på Lysbildefremvisning-fanen Knappesymbol .

  Bilde av Lysbildefremvisning-fanen

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du allerede har testet mikrofonen, klikker du på OK.

  • Du tester mikrofonen ved å klikke på Angi mikrofonnivå. Følg så instruksjonene for å angi ditt mikrofonnivå, og klikk deretter på OK.

 4. Hvis du valgte å starte innspillingen på nytt på det første lysbildet, kan du gå til trinn 5.
  Hvis du valgte å starte innspillingen på nytt på et annet lysbilde, vises dialogboksen Spill inn lydkommentar. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil starte lydkommentaren på det første lysbildet i presentasjonen, klikker du på Første lysbilde.

  • Hvis du vil starte lydkommentaren på det valgte lysbildet, klikker du på Gjeldende lysbilde.

 5. Spill inn lydkommentarer for lysbildet i lysbildefremvisning, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil stoppe opptaket, trykker du på ESC.

  • Hvis du vil fortsette å spille inn på nytt, klikker du på musen for å gå videre til neste lysbilde. Si lydkommentaren i lysbildet, og klikker deretter på neste lysbilde for å fortsette innspillingen.

  • Hvis du vil avslutte den nye innspillingen før du går gjennom alle lysbildene, trykker du på ESC.

  • Hvis du vil spille gjennom alle lysbildene på nytt når du kommer til den svarte Avslutt-skjermen, klikker du på skjermen.

 6. Lydkommentaren lagres automatisk, og det vises en melding med spørsmål om du også vil lagre tidsberegningene for lysbildene. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil lagre tidsberegningen, klikker du på Lagre.

  • Klikk på Ikke lagre for å avbryte tidsberegningen.

Hvis du vil ta dine egne kommentarer, kommentarer fra publikum eller begge deler under presentasjonen, kan du aktivere lydkommentaren før du starter presentasjonen.

 1. Velg lysbildet du vil starte innspillingen på, i Normal-visning.

 2. Klikk på Spill inn lydkommentar i Oppsett-gruppen på Lysbildefremvisning-fanen Knappesymbol .

  Bilde av Lysbildefremvisning-fanen

 3. Klikk på Angi mikrofonnivå, følg instruksjonene for å angi ditt mikrofonnivå, og klikk deretter på OK.

 4. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil bygge inn i lydkommentaren, klikker du på OK.

  • Hvis du vil koble til lydkommentaren, merker du av for Koble lydkommentarer i. Klikk deretter på Bla gjennom, klikk på en mappe i listen, og klikk deretter på Velg.

 5. Hvis du valgte å starte innspillingen på det første lysbildet, kan du gå til trinn 6.
  Hvis du valgte å starte innspillingen på et annet lysbilde, vises dialogboksen Spill inn lydkommentar. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil starte lydkommentaren på det første lysbildet i presentasjonen, klikker du på Første lysbilde.

  • Hvis du vil starte lydkommentaren på det valgte lysbildet, klikker du på Gjeldende lysbilde.

 6. Legge til dine egne kommentarer i tillegg til eventuelle kommentarer fra publikum, i lysbildefremvisningen, og klikk deretter på lysbildet for å gå videre til neste lysbilde. Gjenta denne prosessen for alle lysbildene i presentasjonen.

  Tips!: Hvis du vil stanse lydkommentaren midlertidig, og gjenoppta den, høyreklikker du på lysbildet. Klikk enten på Stans lydkommentar midlertidig eller Fortsett lydkommentar på hurtigmeny.

 7. Klikk på den svarte Avslutt-skjermen.

 8. Lydkommentaren lagres automatisk, og det vises en melding med spørsmål om du også vil lagre tidsberegningen for presentasjonen. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil lagre tidsberegningen, klikker du på Lagre. Lysbildene vises i Lysbildesortering-visning, og tidsberegningen vises under hvert lysbilde.

  • Klikk på Ikke lagre for å avbryte tidsberegningen.

 1. Klikk lysbildet der vil legge til en kommentar, i Normal-visning.

 2. Klikk på pilen under Lyd i Medieklipp-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Spill inn lyd.

  Bilde av Sett inn-fanen

 3. Spill inn kommentaren ved å klikke på Spill inn, og begynn å snakke.

 4. Når du er ferdig med innspillingen, klikker du på Stopp.

 5. Skriv inn et navn på lyden i Navn-boksen, og klikk deretter på OK.

  Det vises et lydikon Ikon på lysbildet.

Når du legger til en lydkommentar, registrerer Office PowerPoint 2007 automatisk tidsberegning for lysbildene. Du kan også angi tidsberegningen som skal brukes for lydkommentaren, manuelt.

 1. Klikk på lysbildet du vil angi tidsberegning for, i Normal-visning.

 2. Merk av for Automatisk etter under Skift lysbilde i gruppen Overgang til dette lysbildetAnimasjoner-fanen. Angi deretter hvor mange sekunder du vil at lysbildet skal vises på skjermen.

  Bilde av Animasjoner-fanen

  Gjenta prosessen for hvert lysbilde du vil angi tidsberegning for.

Tips!: Hvis du vil at neste lysbilde skal vises når du klikker på musen eller automatisk etter det antallet sekunder du angir, avhengig av hva som inntreffer først, merker du av for både Ved museklikk og Automatisk etter.

Tidsberegningen for lysbildene slettes ikke når du deaktiverer den. Du kan når som helst aktivere tidsberegningene på nytt uten at du trenger å opprette dem på nytt. Når tidsberegningen for lysbildene er deaktivert, skiftes det ikke automatisk til neste lysbilde når du spiller inn en lydkommentar, og du må skifte lysbilde manuelt.

 1. Klikk Lag lysbildefremvisning i Oppsett-gruppen i kategorien Lysbildefremvisning i normalvisning.

  Bilde av Lysbildefremvisning-fanen

 2. Klikk på Manuelt under Skift lysbilder.

Tips!: Hvis du vil aktivere tidsberegningen på nytt, klikker du på Med tidsberegning, hvis angitt under Skift lysbilde.

Hvis du bruker PowerPoint for Mac, kan du se ta opp lysbildefremvisningen i PowerPoint 2016 eller 2011 for Mac.

PowerPoint Online støtter ikke innspilling av en lysbildefremvisning.

Innspillingstips

 • Innspillingene legges til presentasjonen per lysbilde. Hvis du vil endre en innspilling, trenger du bare å spille inn det berørte lysbildet eller de berørte lysbildene på nytt. Du kan også omorganisere rekkefølgen på lysbildene etter innspilling, uten å måtte spille inn noe på nytt. Dette betyr også at det er enkelt for deg å ta pause mens du spiller inn en presentasjon.

 • PowerPoint spiller ikke inn lyd eller video under overganger mellom lysbilder. Derfor må du ikke snakke mens du skifter lysbilder. Inkluder også en kort stillhet i begynnelsen og slutten av hvert lysbilde for å gjøre overgangene jevne, og sikre at du ikke kutter en hørbar lydkommentar under overgangen fra ett lysbilde til neste.

 • Du kan ikke spille inn lydkommentar i PowerPoint Online. Bruk en skrivebordsversjon av PowerPoint til å spille inn lydkommentarer.

 • Du kan justere og redigere størrelsen på video og håndskrift i redigeringsvisning.

 • Hvis det er mulig at deltakerne kan bruke PowerPoint Online får innspillingen, kan du bruke overganger som støttes av PowerPoint Online (Klipp ut, uttoning, Push, sletting, delt, tilfeldig stolper, figuren, Morph).

 • Innspilling av presentasjonen fungerer best med PC med berøringsskjern og webkamera.

 • Bruk forhåndsvisning av video for å sikre at alt er konfigurert riktig før innspilling.

 • For lysbilder der du vil spille inn bevegelser (for eksempel håndskrift), kan du lage flere kopier av lysbildet slik at du enkelt kan foreta flere innspillinger. Slett deretter overflødige lysbilder når du er ferdig.

 • Spill inn noen få sekunders stillhet ved å deaktivere lyd og video som fremskyndes etter en angitt tidsperiode.

 • For høyere kvalitet kan du bruke et ekstern webkamera og/eller en mikrofon.

  Innebygde kameraer og mikrofoner er egnet for de fleste oppgaver. Hvis du vil ha et mer profesjonelt utseende på videoen, bør du vurdere å bruke et eksternt webkamera hvis du har kjennskap til dette. Hvis du bruker PowerPoint på et nettbrett eller en bærbar datamaskin, og bruker en pekepenn til håndskrift, vil et eksternt kamera og en ekstern mikrofon minimere støy fra pekepennen.

 • Så snart du er ferdig med innspilling av det første lysbildet, kan du spille det av.

  Før du kommer for langt med innspillingen av presentasjonen, bør du kontrollere at lyden og videoen er slik som du forventer.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×