Spesifikasjoner for Access

Denne artikkelen har informasjon om grensene for filer og objekter i Microsoft Access-databasen. I de fleste tilfeller der en database overskrider disse grensene, kan det være en indikasjon på et utformingsproblem. Det kan hjelpe deg å finne ut hva som må rettes opp for implementering, å bruke informasjonen i denne artikkelen og en nøye undersøkelse av databaseutformingen. Det å importere data direkte fra Microsoft Excel til Access uten normalisering kan for eksempel føre til oppretting av flere felt (kolonner). Hvis du vil ha informasjon om utforming av databaser eller normalisering, se på ressursene i inndelingen Mer informasjon.

I denne artikkelen

Databasespesifikasjoner

Prosjektspesifikasjoner

Mer informasjon

Databasespesifikasjoner

Denne tabellisten gjelder for Access-databaser. Spesifikke versjonsforskjeller beskrives individuelt hvis de finnes.

Generelt

Attributt

Maksimalt

Total størrelse for en Access-database (ACCDB eller MDB) inkluderer alle databaseobjekter og -data

2 gigabyte minus plassen som trengs for systemobjekter.

Obs!: Du kan arbeide rundt denne størrelsesbegrensningen ved å koble til tabeller i andre Access-databaser. Du kan koble til tabeller i flere databasefiler, og hver enkelt kan være så stor som 2 GB.

Tips!:  Hvis du vil ha mer informasjon om å redusere størrelsen på databasen, kan du se Bidra til å forhindre og rette filproblemer i en database ved hjelp av Komprimer og reparer.

Totalt antall objekter i en database

32 768

Antall moduler (inkludert skjema og rapporter som har egenskapen HasModule satt til Sann)

1000

Antall tegn i et objektnavn

64

Antall tegn i et passord

14

Obs!: For Access 2007 er det 20 tegn.

Antall tegn i et brukernavn eller gruppenavn

20

Antall samtidige brukere

255

Til toppen av siden

Tabell

Attributt

Maksimalt

Antall tegn i et tabellnavn

64

Antall tegn i et feltnavn

64

Antall felt i en tabell

255

Antall åpne tabeller

2048 inkludert koblede tabeller og tabeller som åpnes internt i Access

Tabellstørrelse

2 gigabyte minus plassen som trengs for systemobjekter.

Antall tegn i et felt for kort tekst

Obs!: Siden Access 2013 har tekstfelt blitt kalt felt for kort tekst.

255

Antall tegn i et felt for lang tekst

Obs!: Siden Access 2013 har Memo-felt blitt kalt felt for lang tekst.

65 535 når data angis via brukergrensesnittet.
1 gigabyte med tegnlagring når data angis programmatisk

Størrelsen på et OLE-objektfelt

1 gigabyte

Antall indekser i en tabell

32 inkludert indekser opprettet internt for å opprettholde indekser for tabellrelasjoner, enkelt felt og sammensatte indekser.

Antall felt i en indeks eller primærnøkkel

10

Antall tegn i en valideringsmelding

255

Antall tegn i en valideringsregel, inkludert tegnsetting og operatorer

2048

Antall tegn i en felt- eller tabellbeskrivelse

255

Antall tegn i en post (unntatt felt for lang tekst og OLE-objekt) når egenskapen UnicodeCompression for feltene er satt til Ja

4000

Antall tegn i en innstilling for feltegenskap

255

Til toppen av siden

Spørring

Attributt

Maksimalt

Antall tvungne relasjoner

32 per tabell, minus antallet indekser som er i tabellen for felt eller kombinasjoner av felt som ikke er involvert i relasjoner*

Antall tabeller i en spørring

32*

Antall koblinger i en spørring

16*

Antall felt i et postsett

255

Størrelse på postsett

1 gigabyte

Sorteringsgrense

255 tegn i ett eller flere felt

Antall nivåer med nestede spørringer

50*

Antall tegn i en celle i utformingsrutenettet for spørringen

1024

Antall tegn for en parameter i en parameterspørring

255

Antall AND-operatorer i en WHERE- eller HAVING-setning

99*

Antall tegn i en SQL-setning

Omtrent 64 000*

*Maksimumsverdiene kan være lavere hvis spørringen inkluderer oppslagsfelt med flere verdier (bare ACCDB).

Til toppen av siden

Skjema og rapport

Attributt

Maksimalt

Antall tegn i en etikett

2048

Antall tegn i en tekstboks

65 535

Skjema- eller rapportbredde

57,79 cm

Inndelingshøyde

57,79 cm

Høyde på alle inndelinger pluss topptekstinndelinger (i utformingsvisning)

508 cm

Antall nivåer av nestede spørringer eller rapporter

7

Antall felt eller uttrykk du kan sortere eller gruppere i en rapport

10

Antall topp- og bunntekster i en rapport

1 topptekst/bunntekst for rapport,
1 topptekst/bunntekst for side,
10 topptekster/bunntekster for gruppe

Antall sider som er skrevet ut i en rapport

65 536

Antall kontroller og inndelinger du kan legge til i løpet av levetiden i skjemaet eller rapporten

754

Antall tegn i en SQL-setning som fungerer som egenskapen Postkilde eller Radkilde i et skjema, en rapport eller kontroll.

32 750

Til toppen av siden

Makro

Attributt

Maksimalt

Antall handlinger i en makro

999

Antall tegn i et vilkår

255

Antall tegn i en kommentar

255

Antall tegn i et handlingsargument

255

Til toppen av siden

Prosjektspesifikasjoner

Denne tabellisten gjelder for Access 2010- og Access 2007-prosjekter:

Generelt

Attributt

Maksimalt

Antall objekter i et Access-prosjekt (ADP)

32 768

Antall moduler (inkludert skjema og rapporter som har egenskapen HasModule satt til Sann)

1000

Antall tegn i et objektnavn

64

Antall kolonner i en tabell

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 og 2005)

Til toppen av siden

Skjema og rapport

Attributt

Maksimalt

Antall tegn i en etikett

2048

Antall tegn i en tekstboks

65 535

Skjema- eller rapportbredde

55,87 cm

Inndelingshøyde

55,87 cm

Høyde på alle inndelinger pluss topptekstinndelinger (i utformingsvisning)

508 cm

Antall nivåer av nestede spørringer eller rapporter

7

Antall felt eller uttrykk du kan sortere eller gruppere i en rapport

10

Antall topp- og bunntekster i en rapport

1 topptekst/bunntekst for rapport,
1 topptekst/bunntekst for side,
10 topptekster/bunntekster for gruppe

Antall sider som er skrevet ut i en rapport

65 536

Antall kontroller og inndelinger du kan legge til i løpet av levetiden i skjemaet eller rapporten

754

Antall tegn i en SQL-setning som fungerer som egenskapen Postkilde eller Radkilde i et skjema, en rapport eller kontroll (både ACCDB og ADP)

32 750

Til toppen av siden

Makro

Attributt

Maksimalt

Antall handlinger i en makro

999

Antall tegn i et vilkår

255

Antall tegn i en kommentar

255

Antall tegn i et handlingsargument

255

Til toppen av siden

Mer informasjon

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×