Sortere poster basert på tekstverdier, numeriske verdier eller datoverdier

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Sortering av data være avgjørende for å gjøre en rapport eller et skjema effektivt og brukervennlig. En produktkatalog som lister produktene i alfabetisk rekkefølge eller basert på enhetspris, er for eksempel mye enklere å bruke enn én som lister varene i tilfeldig rekkefølge.

Dette emnet forklarer hvordan du sorterer poster når du viser og utformer en tabell, et spørring, et skjema eller en rapport.

I denne artikkelen

Innføring

Sortere poster i en visning

Fjerne en sorteringsrekkefølge

Lagre en sorteringsrekkefølge for lister med et objekt

Introduksjon

Mange av listene som du ser til daglig, er enten allerede sortert eller gir deg muligheten til å sortere dem slik du ønsker. En kalender eller avtalebok sorteres etter dato. Når du på den andre siden søker etter flybilletter eller blar gjennom oppføringer i innboksen for e-post, kan du velge å sortere basert på mange tilgjengelige felt. Du kan sortere billetter basert på pris, avgangstid eller flyselskap, og du kan sortere oppføringene i e-postboksen basert på avsender, emne eller dato. En sortert liste hjelper brukere med å se gjennom og finne det de ønsker ut å måtte bla gjennom dataene.

Du kan sortere postene i en tabell, en spørring, et skjema eller en rapport etter ett eller flere felt. Med minimalt utformingsarbeid kan du og brukerne av skjemaet eller rapporten velge hvordan postene sorteres.

Når du for eksempel utformer produktkatalograpporten, kan du velge å liste produktene i alfabetisk rekkefølge. Rekkefølgen som du velger når du utformer et objekt, blir standard sorteringsrekkefølge for objektet. Men når du viser spørringen eller rapporten, kan hver bruker sortere postene etter behov, for eksempel etter pris eller leverandør.

Obs!: En visning kan sorteres etter et hvilket som helst felt i visningen, unntatt felt som inneholder vedlegg eller OLE-objekter.

Du kan finjustere resultatene ved å sortere poster basert på flere felt. Når du sorterer etter flere felt, er det viktig å identifisere det ytterste og innerste feltet. For å få de ønskede resultatene er det nødvendig å tilordne de riktige feltene som indre og ytre sorteringsfelt. Anta for eksempel at du vil sortere tabellen Kontakter etter feltene Fornavn og Etternavn. Hvis du vil sortere fornavnene fra A til Å (eller fra Å til A) innen hvert etternavn, er Fornavn det innerste feltet. Hvis du på den annen side vil sortere etternavnene innen hvert fornavn, er Etternavn det innerste feltet. Sagt på en annen måte sorteres postene først (de ytterste) etter feltet Etternavn og deretter (de innerste) etter feltet Fornavn.

Innerste og ytterste sorteringsfelt

1. Etternavn er det ytterste feltet, og Fornavn er det innerste feltet

2. Fornavn er det ytterste feltet, og Etternavn er det innerste feltet

Legg merke til at når du bruker sorteringsrekkefølger, sorteres tall, tekst og spesialtegn i henhold til det valgte språket og de regionale innstillingene på datamaskinen. Hvis språket og de regionale innstillingene som er angitt i dialogboksen Alternativer for Access, ikke samsvarer med innstillingene angitt i Kontrollpanel, kan det hende at resultatet av sorteringsrekkefølgene ikke svarer til forventningene.

Se gjennom eller endre standardspråket eller område

Hvis du vil se gjennom språkinnstillingene i Access, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access. Under Oppsett, kan du se gjennom eller endre verdien i listeboksen sorteringsrekkefølge for ny database. Angi alternativet for Generell Hvis du vil bruke en av disse språkene – Afrikaans, albansk, arabisk, Baskisk (Baskisk), bulgarsk, Hviterussisk, katalansk, nederlandsk, norsk, færøysk, Farsi, tysk Standard, gresk, hebraisk, Hindi, Indonesisk, italiensk, Malayisk, Portugisisk, russisk, serbisk, Swahili og Urdu. Vær oppmerksom på at denne innstillingen gjelder bare nye databaser. Du bruker denne innstillingen til en eksisterende database, første komprimere databasen.

Slik komprimerer du databasen:

 • Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Behandle, og klikk deretter Komprimer og reparer Database under Behandle denne databasen.

Hvis du vil se gjennom de regionale innstillingene for datamaskinen, åpner du Innstillinger for region og språk i Kontrollpanel. I kategorien Regionale innstillinger ser du gjennom innstillingene og foretar de ønskede endringene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp for Microsoft Windows.

Til toppen av siden

Sortere postene i en visning

Obs!: Sortering av en rapport i Access er litt forskjellig sammenlignet med sortering av en tabell, en spørring eller et skjema.

Sortere en rapport

Sortere en tabell, spørring eller skjema

Sortere en rapport

 1. Åpne en rapport i oppsettvisning eller uformingsvisning.

 2. Hvis ruten grupper, Sorter og summer ikke er åpen, i gruppen gruppering og totaler (i kategorien Format i oppsettvisning) eller i kategorien Utforming i utformingsvisning, klikker du grupper og Sorter.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis rapporten verken er gruppert eller sortert, klikker du Legg til gruppe i ruten Grupper, sorter og summer, og deretter velger du det ytterste sorteringsfeltet. Klikk den andre rullegardinpilen, og velg hvordan verdiene skal ordnes. Klikk Mer, og klikk deretter pilen til høyre for med topptekstinndeling, og velg uten topptekstinndeling. Gjenta disse trinnene for hvert sorteringsfelt, og la det innerste sorteringsfeltet vises nederst.

  • Hvis rapporten allerede er gruppert eller sortert, ser du gjennom de eksisterende nivåene, og foreta endringer nøye. Når du skal endre et felt, bruker du den første rullegardinpilen. Når du skal endre rekkefølgen, klikker du den andre rullegardinpilen. Hvis du vil endre et grupperingsnivå til bare et sorteringsnivå, endrer du med topptekstinndeling til uten topptekstinndeling.

Tips!: Hvis du vil sortere etter ett enkelt felt, åpner du rapporten i oppsettvisning, høyreklikker feltet og velger sorteringskommandoen du vil bruke. Hvis du for eksempel velger feltet Alder, klikker du enten Sorter fra minste til største eller Sorter fra største til minste. Men hvis rapporten er gruppert, eller hvis du vil sortere etter flere felt, må du bruke ruten Grupper, sorter og summer.

Sortere en tabell, en spørring eller et skjema

 1. Identifiser feltene som du vil sortere etter. Hvis du vil sortere etter to eller flere felt, identifiserer du feltene som skal fungere som innerste og ytterste sorteringsfelt.

 2. Høyreklikk hvor som helst i kolonnen eller kontrollen som svarer til det innerste feltet, og klikk én av sorteringskommandoene. Kommandoene varierer etter datatypen i det valgte feltet.

  Obs!: Når du sorterer data for et felt som er av typen Ja/nei, betraktes verdien "Ja", "Sann" eller "På" som "Merket", og verdien "Nei", "Usann" eller "Av" betraktes som "Slettet". Standardvisningen for denne felttypen er en avmerkingsboks, men du kan velge å vise en tekstboks eller kombinasjonsboks. Hvis du endrer visningen for denne felttypen til tekstboks eller kombinasjonsboks, sorteres den fortsatt etter "Merket" eller "Slettet".

  Sorteringsalternativer

  1. Tall, Valuta, Autonummer

  2. Tekst, Notat, Hyperkobling

  3. Ja/nei

  4. Dato/klokkeslett

 3. Gjenta det forrige trinnet for hvert sorteringsfelt, og avslutt med det ytterste sorteringsfeltet.

  Postene omorganiseres for å samsvare med sorteringsrekkefølgen.

  Obs!: Hvis et tekstfelt inneholder nullstrenger og tomme strenger ved en sortering i stigende rekkefølge, listes postene med nullverdier først, deretter postene med tomme strenger og deretter postene med verdier som ikke er tomme.

  Lær mer om hvordan spesialtegn, innledende mellomrom, og negative verdier behandles under sortering

  Hvis en verdi i et felt starter med et spesialtegn, for eksempel en bindestrek, en parentes eller et annet symbol, vil du se følgende virkemåte når du sorterer i stigende rekkefølge:

  • Verdier som starter med et mellomromstegn, vil vises før alfanumeriske verdier.

  • Verdier som står i anførselstegn, etterfølger verdier som starter med et mellomrom, men kommer foran alfanumeriske verdier.

  • Verdier som starter med minustegnet (-), kommer foran verdier som starter med plusstegnet (+).

  • For alle andre symboler bestemmes rekkefølgen av ASCII-tegnkodene for tegnene. Koden for dollarsymbolet ($) er for eksempel 36, og koden for likhetstegnet (=) er 61, så verdier som starter med $, vises foran verdier som starter med =.

   Hvis du vil overstyre denne rekkefølgen, kan du velge å ignorere det første tegnet i alle verdiene i feltet. Denne teknikken fungerer hvis verdiene i feltet alltid starter med en enkelt spesialtegn, for eksempel et minustegn eller med samme antall spesialtegn, på denne måten du vet hvor mange tegn som skal ignoreres. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner om hvordan du sorterer på delverdier, kan du se artikkelen sortere poster basert på delverdier i et felt. Hvis antall tegn som skal ignoreres varierer, kan du angi en egendefinert sorteringsrekkefølge. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner, kan du se artikkelen sortere poster i egendefinert rekkefølge.

Husk at du kan ikke fjerne en sorteringsrekkefølge fra bare ett enkelt felt. Hvis du vil fjerne sortering fra alle sorteringsfelt, klikker du Fjern alle sorteringer i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Startside, og deretter bruker du de ønskede sorteringsrekkefølgende.

Flere sorterings-scenarier   

Når du bruker sorteringskommandoene, brukes datatypen for feltet og de fullstendige verdiene for hvert felt til å bestemme rekkefølgen for postene. Men hva hvis du vil ha tekstverdier, for eksempel Mandag, Tirsdag og så videre, sortert i en egendefinert rekkefølge og ikke i alfabetisk rekkefølge? Eller hvis du vil sortere et tekstfelt som inneholder IP-adresser? Se de følgende emnene hvis sorteringsbehovene ikke innfris av sorteringskommandoene:

 • Sortere poster basert på delverdier i et felt Du vil sortere poster basert på de første eller siste tegnene i et felt? Hvis du er fortrolig med å skrive enkle uttrykk, kan du se dette emnet som forklarer hvordan du kan bruke uttrykk til å trekke ut delvise verdier.

 • Sortere poster i rekkefølge som skiller Access ignorerer bokstaver i tekstverdier. Hvis du for eksempel verdier Jensen og Hansen behandles helt likt, og du kan ikke kontrollere hvilken verdi som vises først. Se dette emnet hvis du vil gjøre små og store bokstaver sortering.

 • Sortere poster etter numeriske verdier lagret i et tekstfelt Kan du se postene sortert etter de individuelle sifrene og ikke etter den numeriske verdien? Hvis du for eksempel poster med verdiene 11 og 121 vises før poster med verdiene 2 eller 25, kan du se denne artikkelen.

 • Sortere poster i egendefinert rekkefølge Hvis du vil sortere bestemte verdier, for eksempel navn på dager (mandag, tirsdag og så videre) eller ansattitler (leder, direktør) i en rekkefølge som gir mening for deg, kan du se denne artikkelen.

 • Sortere IP-adresser Et felt som lagrer IP-adresser inneholder flere tall og punktum (.), og en enkel tekst eller numerisk sortering vil ikke fungere for IP-adresser. Se dette emnet for å lære hvordan du kan sortere IP-adresser.

Til toppen av siden

Fjerne en sorteringsrekkefølge

 • Hvis du vil fjerne en sorteringsrekkefølge fra en tabell, en spørring eller et skjema, klikker du Fjern alle sorteringer i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Startside.

  Dette vil fjerne sorteringsrekkefølgen fra alle felt i visningen.

 • Hvis du vil fjerne en sorteringsrekkefølge i en rapport, åpne ruten grupper, Sorter og summer ved å klikke grupper og Sorter i gruppen gruppering og totaler (i kategorien Format i oppsettvisning, i kategorien Utforming i utformingsvisning). Deretter klikker du sorteringsnivå som du vil fjerne, og klikk Slett. En oppføring som svarer til et sorteringsfelt starter med ordene Sorter etter. Unngå å slette oppføringer som starter med Grupper etter, fordi det vil endre utformingen av rapporten.

Til toppen av siden

Lagre en sorteringsrekkefølge med et objekt

Den siste brukte sorteringsrekkefølgen lagres automatisk med tabellen, spørringen, skjemaet eller rapporten. Hvis du vil at den skal brukes automatisk neste gang du åpner objektet, må du passe på at egenskapen OrdningPåVedLasting for objektet er angitt til Ja.

Ettersom den siste brukte sorteringsrekkefølgen endres over tid, kan det være nyttig å definere en permanent (eller standard) sorteringsrekkefølge. Du kan angi en standard sorteringsrekkefølge for en spørring eller en rapport. Det er viktig å legge merke til at selv om rekkefølgen som er standard, ikke overskrives av den gjeldende eller siste lagrede sorteringsrekkefølgen, tas den i bruk bare når den gjeldende eller siste lagrede sorteringsrekkefølgen fjernes fra visningen.

 • Hvis du vil definere en standard sorteringsrekkefølge for en spørring, åpner du den i utformingsvisning. Legg til sorteringsfeltene i utformingsrutenettet, og angi den ønskede rekkefølgen i raden Sorter.

 • For å definere en standard sorteringsrekkefølge for rapport, kan du bruke ruten grupper, Sorter og totaler i oppsett-eller utformingsvisning. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner, kan du se delen sortere en rapport.

Hvis du vil se postene sortert i standard sorteringsrekkefølge, klikker du Fjern alle sorteringer i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Startside. Dette fjerner det gjeldende eller siste lagrede filteret fra visningen, og du kan vise postene i standardrekkefølgen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×