Sortere data i en pivottabell eller et pivotdiagram

Sortering av data er nyttig når du har store mengder data i en pivottabell eller et pivotdiagram. Du kan sortere i alfabetisk rekkefølge, fra høyeste til laveste verdi eller fra laveste til høyeste verdi. Sortering er en måte å organisere dataene på som gjør det enklere å finne spesifikke elementer som må gjennomgås nærmere.

Viktig!: Her er noen ting å huske om sortering av data:

 • Sorteringsrekkefølgen varierer etter innstilling for språkområde. Sørg for at du har den riktige innstillingen for språkområde under Regionale innstillinger eller de riktige alternativene for område og språk i kontrollpanelet på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer innstillingen for språkområde, kan du se Hjelp for Windows.

 • Data med innledende mellomrom påvirker sorteringsresultatene. Du får optimale sorteringsresultater hvis du fjerner eventuelle innledende mellomrom før du sorterer dataene.

 • Du kan ikke sortere tekstoppføringer der det skilles mellom store og små bokstaver.

 • Du kan ikke sortere data etter et bestemt format, for eksempel cellefarge eller skriftfarge. Du kan heller ikke sortere etter indikatorer for betinget formatering, for eksempel ikonsett.

Finn ut hvordan du sorterer en pivottabell eller et pivotdiagram i Excel-skrivebordsprogrammet og Excel Online i avsnittene nedenfor.

Følg disse trinnene for sortering i Excel-skrivebordsprogrammet:

 1. Klikk på den lille pilen ved siden av cellene Radetiketter og Kolonneetiketter for å sortere i en pivottabell.

 2. Klikk på et felt i raden eller kolonnen du vil sortere.

 3. Klikk på pilen Filtrere rullegardinpilRadetiketter eller Kolonneetiketter, og klikk deretter på ønsket sorteringsalternativ.

  Radetikettfilter

 4. Hvis du vil sortere data i stigende eller synkende rekkefølge, klikker du på Sorter fra A til Å eller Sorter fra Å til A.

  Sorteringsknapper

Tekstoppføringer sorteres i alfabetisk rekkefølge, tall fra minste til største (eller omvendt), og datoer og klokkeslett sorteres fra eldste til nyeste eller nyeste til eldste.

Sortere en kolonne som ikke har en pilknapp

Du kan sortere etter enkeltverdier eller etter delsummer ved å høyreklikke på en celle, velge Sorter og deretter velge en sorteringsmetode. Sorteringsrekkefølgen brukes på alle cellene på samme nivå i kolonnen som inneholder cellen.

I eksemplet nedenfor har dataene under kategorinivået (hjelm, reiseveske) alfabetisk rekkefølge, fra A til Å.

Standard sortering på Radetiketter

Hvis du vil vise en sortering av totalsummene for produkter sortert fra det største til det minste, velger du et hvilket som helst tall i Totalsum-kolonnen, og sorterer etter det.

Sortering av verdier i totalsum-kolonnen fra størst til minst

Tips!:  Du kan gruppere, filtrere eller bruke betinget formatering på pivottabellen eller pivotdiagrammet for å raskt finne det du trenger.

Angi egendefinerte sorteringsalternativer

Hvis du vil sortere bestemte elementer manuelt eller endre sorteringsrekkefølgen, kan du angi egne sorteringsalternativer:

 1. Klikk et felt i raden eller kolonnen du vil sortere.

 2. Klikk på pilen Filtrere rullegardinpilRadetiketter eller Kolonneetiketter, og klikk deretter på Flere sorteringsalternativer.

  Radetikettfilter

 3. Velg ønsket sorteringstype i dialogboksen Sorter:

  Dialogboksen Sorter

 • Klikk Manuell hvis du vil omorganisere elementer ved å dra dem.

 • Du kan ikke dra elementer som vises i Verdier-området i feltlisten for pivottabellen.

 • Klikk Stigende (A til Å) etter eller Synkende (Å til A) etter, og velg deretter feltet du vil sortere.

 • Hvis du vil ha flere alternativer, klikker du på Flere alternativer, og deretter velger du ønsket alternativ i dialogboksen Flere sorteringsalternativer:

  Dialogboksen Flere sorteringsalternativer

 • Merk av eller fjern merket for Sorter automatisk hver gang rapporten oppdateres i Autosorter for enten å tillate eller stoppe automatisk sortering når dataene i pivottabellen oppdateres.

 • Velg den egendefinerte rekkefølgen du vil bruke, under Første sorteringsrekkefølge. Dette alternativet er bare tilgjengelig når det ikke er merket av for Sorter automatisk hver gang rapporten oppdateres.

  Excel har egendefinerte lister for dag i uken og måned i året, men du kan også opprette dine egne egendefinerte lister for sortering.

  Obs!: En egendefinert sorteringsrekkefølge for lister beholdes ikke når du oppdaterer data i pivottabellen.

 • Klikk på Totalt eller Verdier i merket kolonne i Sorter etter hvis du vil sortere etter disse verdiene. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du angir Manuell for sortering.

  Tips!: Klikk Datakilderekkefølge hvis du vil gjenopprette opprinnelig rekkefølge for elementene. Dette alternativet er bare tilgjengelig for OLAP-kildedata (Online Analytical Processing).

Her er en rask måte å sortere data i rader og kolonner på:

 1. Klikk et felt i raden eller kolonnen du vil sortere.

 2. Klikk på pilen Filtrere rullegardinpilRadetiketter eller Kolonneetiketter, og klikk deretter på ønsket sorteringsalternativ.

  Radetikettfilter

  Hvis du klikker på pilen Kolonneetiketter, velger du feltet du vil sortere først, og deretter ønsket sorteringsalternativ.

 3. Hvis du vil sortere data i stigende eller synkende rekkefølge, klikker du på Sorter stigende eller Sorter synkende.

  Alternativer for stigende og synkende sortering

Tekstoppføringer sorteres i alfabetisk rekkefølge, tall fra minste til største (eller omvendt) og datoer og klokkeslett fra eldste til nyeste eller nyeste til eldste.

Sortere etter en bestemt verdi

Følg disse trinnene:

 1. Klikk på pilen Filtrere rullegardinpilRadetiketter, og velg Sorter etter verdi.

  Radetikettfilter

  Hvis du klikker på pilen Kolonneetiketter, velger du feltet du vil sortere først, etterfulgt av ønsket sorteringsalternativ.

 2. Velg verdien du vil sortere etter, i boksen Sorter etter verdi i Velg verdi.

  Boksen Sorter etter verdi

 3. Velg sorteringsrekkefølgen du vil bruke i Sorteringsalternativer.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×