Slik tilpasser du en boks for rik tekst

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du har satt inn en boks for rik tekst i en skjemamal, kan du tilpasse den ved å endre egenskapene og innstillingene i dialogboksen Egenskaper for Boks for rik tekst. Du åpner denne dialogboksen ved å dobbeltklikke boksen for rik tekst som du vil endre egenskapene for, i skjemamalen.

Tabellen nedenfor beskriver noen av måtene du kan tilpasse en boks for rik tekst på, og begrunner hvorfor du kan gjøre det. Selv om tabellen ikke er ment å gi detaljert, trinnvis informasjon om alternativene i dialogboksen Egenskaper for Boks for rik tekst, gir den en pekepinn på hvor mange alternativer som er tilgjengelige.

Obs!: 

  • Hvis du utformer en nettleserkompatibel skjemamal, er enkelte funksjoner i dialogboksen Egenskaper for Boks for rik tekst ikke tilgjengelige. Du kan for eksempel ikke selektivt angi formateringsalternativer for rik tekst, for eksempel tegnformatering eller avsnittsskift.

  • Hvis skjemamalen er basert på en database, et skjema eller en annen eksisterende datakilde, kan du ikke kunne tilpasse alle delene av en kontroll. Hvis du for eksempel kanskje du kan endre størrelsen på kontrollen, men ikke feltet eller gruppere navnet, som er utledet fra den eksisterende datakilden.

Kategori

Oppgave

Detaljer

Data

Endre det tilknyttede feltnavnet

Når du utformer en ny, tom skjemamal, kan du endre standard felt eller gruppenavn for en kontroll til noe som er enklere å identifisere når du arbeider med datakilden. Hvis du for eksempel er et felt kalt "Møtenotater" enklere å forstå enn et felt kalt "felt1".

Obs!: Endring av feltnavnet endrer ikke bindingen mellom en boks for rik tekst og et felt i datakilden. Hvis du må binde en boks for rik tekst til et annet felt, høyreklikker du boksen for rik tekst. Deretter klikker du Endre binding på hurtigmenyen.

Data

Angi en standardverdi

Hvis du vil standardteksten skal vises i en kontroll når en bruker åpner skjemaet, kan du skrive inn teksten i verdi-boksen. Du kan også bruke verdien til et annet felt i datakilden som standardverdi for en kontroll. Standardverdier er forskjellig fra plassholdertekst (som er beskrevet senere i denne artikkelen) ved at de alltid lagres som data i skjemafilen (.xml).

Data

Legge til datavalidering

Klikk Datavalidering for å angi regler for datavalidering for kontrollen. Hvis du for eksempel hvis du trenger delenummer som skal angis i et bestemt format, tre tall, og deretter en tankestrek, og deretter to mer tall – du kan bruke datavalidering til å sikre at brukere i samsvar med denne mønster.

Vis

Aktivere avsnittsskift

Avsnittsskift er som standard aktivert for bokser for rik tekst, slik at brukerne kan skrive inn avsnitt med informasjon i boksen for rik tekst. Hvis du vil hindre brukerne i dette, fjerner du merket for Avsnittsskift. Aktivering av avsnittsskift i bokser for rik tekst støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Vis

Aktivere tegnformatering

Tegnformatering er som standard aktivert for bokser for rik tekst, slik at brukerne kan formatere teksten de skriver inn i boksen for rik tekst. Hvis du vil hindre brukerne i dette, fjerner du merket for Tegnformatering. Aktivering av tegnformatering i bokser for rik tekst støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler.

Vis

Aktivere fullstendig rikt tekstformat

Det er som standard merket av for Fullstendig rikt tekstformat (bilder, tabeller osv.) i dialogboksen Egenskaper for Boks for rik tekst, slik at brukerne kan sette inn bilder og tabeller i boksen for rik tekst. Du kan angi at brukerne kan bygge inn bilder i skjemaet, slik at de faktiske bildedataene i den underliggende skjemafilen (XML) lagres, eller koble bilder, slik at det lagres en hyperkoblingsreferanse for bildet i XML-filen. Enkelte innstillinger støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler, for eksempel aktivering av koblede bilder i bokser for rik tekst.

Vis

Vise plassholdertekst

Hvis du vil gi en veiledning til brukerne om hva slags data de skal skrive inn i boksen for rik tekst, kan du skrive inn instruksjonstekst i Plassholder-boksen. Hvis du for eksempel har en foretrukket metode for utfylling av boksen for rik tekst, kan du bruke plassholdertekst til å gi instruksjoner.

Som en standardverdi vises plassholdertekst i en tekstoppføring kontroll når en bruker åpner et skjema. Plassholdertekst er imidlertid forskjellig fra standardverdier på følgende tre måter:

  • Plassholdertekst lagres aldri som data i skjemafilen (.xml).

  • I motsetning til en standardverdi som vises som vanlig tekst i en kontroll, vises plassholdertekst alltid nedtonet.

  • Plassholdertekst støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler i motsetning til en standardverdi.

Vis

Gjøre boksen for rik tekst skrivebeskyttet

Hvis du vil hindre at brukere endrer innholdet i en kontroll, velger du skrivebeskyttet - merket. Hvis du for eksempel i én visning, brukere kan skrive inn data i en boks for rik tekst. Brukere kan se gjennom hva de skrevet i en skrivebeskyttet versjon av boks for rik tekst i en annen, sammendrag visning. Selv om en skrivebeskyttet rik tekst-boksen ikke vises nedtonet i skjemaet, bli brukere hindret i å skrive inn informasjon i boksen for rik tekst.

Vis

Deaktivere stavekontrollen

Hvis du vil hindre brukerne i å stavekontrollere tekst i en boks for rik tekst, fjerner du merket for Aktiver stavekontroll, som er avmerket som standard. Du kan for eksempel deaktivere stavekontrollen for bokser for rik tekst som viser egennavn.

Vis

Hindre tekstbryting

Tekstbryting er som standard aktivert i bokser for rik tekst. Hvis du vil hindre tekstbryting, fjerner du merket for Bryt tekst. Hvis tekstbryting er aktivert, kan du velge rullealternativer i Rulling-listen. Du kan for eksempel få rullefelt til å vises i en boks for rik tekst når brukere skriver inn mer tekst enn boksen for rik tekst kan vise som standard. Boksen for rik tekst må ha fast høyde og bredde for at rullealternativene skal fungere skikkelig.

Vis

Legge til betinget formatering

Klikk Betinget formatering for å åpne dialogboksen Betinget formatering, der du kan endre utseendet på en kontroll, inkludert synligheten, basert på verdier som brukerne angir i skjemaet. Du kan for eksempel bruke betinget formatering til å skjule en boks for rik tekst med mindre en er merket av for bestemte.

Størrelse

Justere størrelse, utfylling og marger

Du kan angi størrelsen på en kontroll manuelt ved å skrive inn verdier i boksene Høyde og Bredde. Du kan også fornye mellomrommet i og utenfor kontrollen ved å endre utfyllingen, som er bufferen avstanden omkringliggende kontrollens innhold, eller margene, som er avstanden mellom kontrollens kantlinje og eventuelle omkringliggende tekst eller kontroller på skjemamalen.

Størrelse

Justere boksen for rik tekst i forhold til den tilhørende etiketten

Du kan justere teksten i en boks for rik tekst bedre i forhold til etiketten ved å klikke Juster. Når du justerer en boks for rik tekst, endres den eksisterende verdien i Høyde-boksen til auto i Microsoft Office InfoPath. Da reduseres høyden på boksen for rik tekst slik at teksten i boksen justeres bedre i forhold til teksten rundt. Innstillingene for utfylling og marger endres også etter behov.

Avansert

Angi et skjermtips

Hvis du vil gjøre en forklarende merknad vises når brukeren flytter musepekeren over kontrollen, skriver du teksten du vil bruke, i skjermtips-boksen. Tilgjengelighetsverktøy, for eksempel skjermen gå gjennom verktøy som gjør det på skjermen informasjon som er tilgjengelig som syntetisk tale eller oppdaterbar Braille vises, er ofte avhengige disse skjermtips å tolke informasjon for brukerne.

Avansert

Endre tabulatorrekkefølgen

Du kan endre plasseringen av en kontroll i skjemamal totale tabulatorrekkefølgen. Tabulatorrekkefølgen er rekkefølgen som fokus flyttes i et skjema fra ett felt eller objekt til neste brukere trykker TAB eller SKIFT + TAB. Kategorien indeks standardinnstillingen for alle kontroller i en skjemamal er 0, men tabulatorrekkefølgen begynner med 1. Det vil si skal en kontroll med 1 i boksen i kategorien rekkefølge være besøkt først når brukerne trykker TAB-tasten. En kontroll med 2 i boksen i kategorien rekkefølge skal være besøkt nummer to, og så videre. Alle kontroller med 0 i boksen i kategorien rekkefølge, er sist i tabulatorrekkefølgen. Hvis du vil hoppe over kontroller i tabulatorrekkefølgen, kan du angi -1 i boksen i kategorien rekkefølge.

Avansert

Tilordne en hurtigtast

Du kan skrive inn en bokstav eller tall i hurtigtast-boksen for å angi en hurtigtast. Hurtigtaster mulig for brukere å navigere til en kontroll ved å trykke en kombinasjon av tastetrykk i stedet for å flytte musen. Hvis du velger å bruke hurtigtaster i skjemamalen, må du formidle til brukerne at hurtigtastene finnes. Du kan for eksempel skriver inn (ALT + S) etter en tekstetikett å la brukerne vite at det er en hurtigtast for en Selger tekstboks.

Avansert

Angi og tilpasse flettehandlinger

Klikk Slå sammen innstillinger for å angi hvordan dataene som brukerne angir i kontrollen skal vises når flere skjemaer kombineres. Du kan for eksempel velge å prefiks hvert element fra en boks for rik tekst med et bestemt ord eller Skill hvert element med semikolon.

Avansert

Vise ViewContext-identifikatoren for boksen for rik tekst

Du kan bruke ViewContext-verdien til å identifisere kontrollen i kode. Hvis du vet ViewContext-verdien, kan du for eksempel bruke denne verdien med ExecuteAction-metoden i Vis-objektet til å utføre en redigeringshandlingen programmatisk på XML-data som er bundet til kontrollen.

Avansert

Angi og tilpasse et inndataområde

Klikk Inndataområde for å angi hvilken type inndata fra brukeren som er ment for kontrollen. Dette kan hjelpe med å forbedre gjenkjenningen håndskrift og tale inndata for kontrollen. Hvis du bruker IS_URL inndataområde for kontrollen, vet for eksempel InfoPath vil ignorere mellomrom mellom ord.

Webleserskjemaer

Tilpasse innstillinger for postering av data tilbake til serveren

Kategorien webleserskjemaer vises bare når du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Du kan styre om data som er sendt til serveren når brukere endrer data i boksen for rik tekst.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×