Slik formaterer du CSV-filen for overføring av datainnhold

Viktig!: Denne artikkelen beskriver en betaversjon av Microsoft-produktet SharePoint Migration Tool. Informasjonen i denne artikkelen leveres som den er og kan endres uten varsel.

Bruke en kommadelt fil (CSV) for overføring av datainnhold

Verktøyet for SharePoint Online-overføring lar deg bruke en kommadelt fil (CSV) for satsvis overføring av dataene. Bruk et hvilket som helst tekstredigeringsprogram, eller et program som Excel, til å opprette CSV-filen.

CSV-filformat

CSV-filen må ha seks kolonner. De tre første er kildeverdiene, som inneholder detaljert informasjon om hvor dataene er plassert for øyeblikket. De gjenværende tre kolonnene angir området, dokumentbiblioteket og eventuelt undermappen som du overfører dataene til. Alle seks kolonner må være inkludert i filen, selv om du ikke trenger en verdi for et gitt felt.

Her er et eksempel på formatet for CSV-filen. Den første raden viser filer som overføres fra en lokal, delt filressurs. Den andre raden viser filene som overføres fra et lokalt SharePoint Server-område.

Eksempelformat for SPO-overføringsverktøyet når du bruker en CSV-fil

Dette eksemplet viser hvordan det vil vises i en TXT-fil.

Source,SourceDocLib,SourceSubFolder,TargetWeb,TargetDocLib,TargetSubFolder

C:\MigrationTests\testfiles,,,https://contoso.sharepoint.com/sites/Sample/,DocLibraryName,DocLibraryName_subfolder

https://sharepoint2013.com/sites/contosoteamsite/,DocumentLibraryName,DocLibrarySubfolder_name,https://contoso.sharepoint.com/sites/Sample/,DocLibraryName,DocLibraryName_subfolder

Viktig!: Ikke inkluder en overskriftsrad i CSV-filen. Det andre eksemplet inkludert overskrifter viser rekkefølgen på feltene. Husk alle seks kolonnene i filen, selv om du ikke trenger en verdi for et gitt felt.

Viktig!: Hvis du bruker det forhåndsdefinerte dokumentbiblioteket (Delte dokumenter), må du bruke det interne navnet Dokumenter som plassholderverdi for kildedokumentbiblioteket (kolonne B) ELLER måldokumentbiblioteket (kolonne E) i CSV-filen. Hvis du angir Delte dokumenter i denne kolonnen, får du feilmeldingen «ugyldig dokumentbibliotek».

Viktig!: Proxy-tilkoblinger støttes ikke. Bruk av Proxy-tilkoblinger gir feilmeldinger som «SharePoint-pålogging mislyktes» eller «kan ikke laste inn dokumentbibliotek».


Slik oppretter du en CSV-fil for dataoverføring

Følgende eksempel bruker Excel for å opprette CSV-filen.

 1. Start Excel.

 2. Skriv inn verdiene for overføringsjobbene. Skriv inn én overføringskilde og ett mål per rad. Se referansetabellen nedenfor for ytterligere forklaring av kolonner.

  • Kolonne A: Angi enten en fildelingsbane eller en lokal SharePoint Server-nettadresse. Obligatorisk.

  • Kolonne B: Skriv inn navnet på dokumentbiblioteket i SharePoint Server som du overfører. Hvis du lar dette feltet stå tomt, overføres alle dokumentbibliotekene. Hvis du overfører en delt filressurs, lar du denne kolonnen stå tom. Valgfritt.

  • Kolonne C: Skriv inn navnet på undermappen i dokumentbiblioteket. Hvis denne kolonnen er tom, startes overføringen fra roten. Hvis det er en verdi i denne kolonnen, startes overføringen fra undermappen og ned. Valgfritt.

  • Kolonne D: Angi nettadressen for SharePoint Online som filene skal overføres til. Obligatorisk.

  • Kolonne E: Angi navnet på dokumentbiblioteket på SharePoint Online-området som filene skal overføres til. Obligatorisk.

  • Kolonne F: Skriv inn navnet på undermappen i dokumentbiblioteket. Hvis denne kolonnen står tom, flyttes filene til rotnivået. Valgfritt.

 3. Lukk og lagre som en kommadelt fil (*.csv).

Kolonnedefinisjoner

Følgende tabell forklarer verdiene som behøves i hver kolonne i CSV-filen.

Kilde

Obligatorisk. Angi enten en filressursbane eller en lokal SharePoint Server-nettadresse.

Kilde-dokumentbibliotek

Valgfritt. Skriv inn navnet på dokumentbiblioteket i SharePoint Server som du overfører. Hvis du lar dette feltet stå tomt, overføres alle dokumentbibliotekene. Hvis du overfører en delt filressurs, lar du denne kolonnen stå tom.

Kilde-undermappe

Valgfritt. Skriv inn navnet på undermappen i dokumentbiblioteket. Hvis denne kolonnen er tom, startes overføringen fra roten. Hvis det er en verdi i denne kolonnen, startes overføringen fra undermappen og ned.

Denne kolonnen brukes bare for SharePoint Server-områder. Den påvirker ikke filressursoverføring.

Mål-nett

Obligatorisk. Skriv inn SharePoint Online-nettadressen som filene skal overføres til.

Mål-dokumentbibliotek

Obligatorisk. Skriv inn navnet på dokumentbiblioteket på SharePoint Online-nettstedet som filene skal overføres til.

Mål-undermappe

Valgfritt. Skriv inn navnet på undermappen i dokumentbiblioteket. Hvis denne kolonnen står tom, flyttes filene til rotnivået.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×