Slette gamle RSS-elementer automatisk

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Volumet for innholdet på noen RSS-feeder kan være svært høy. Når du legger til flere RSS-feeder Microsoft Office Outlook 2007, kan du oppdage at Microsoft Exchange postboks eller PST-fil er raskt øke i størrelse.

Funksjonen for automatisk arkivering i Microsoft Outlook gir en automatisk måte å slette elementer som er eldre enn en bestemt dato. Mange RSS-feeder inneholde nyheter eller andre Tidssensitiv informasjon. Behovet for å holde eldre elementer er vanligvis ikke så viktig som å holde e-postmeldinger.

Obs!: Fremgangsmåtene i denne artikkelen krever bruk av funksjonen automatisk arkivering. Automatisk arkivering er kanskje ikke tilgjengelig hvis noen av Outlook-profiler på datamaskinen inneholder en Exchange-konto ved hjelp av meldinger postbehandling.

I denne artikkelen

Mer om automatisk arkivering

Tilpasse automatisk arkivering for RSS-elementer

Slå på automatisk arkivering

Angi innstillinger for automatisk arkivering for hver mappen for RSS-feeder

Arkivere eller slette manuelt

Mer om automatisk arkivering

Automatisk arkivering er aktivert som standard og kjøres automatisk ved planlagte intervaller. Det utføres arkivering og, hvis angitt, fjerning av gamle elementer fra alle Outlook-mapper. Gamle elementer er elementer som når en angitt arkiveringsalder.

Som standard opprettes arkivfilene i følgende plassering i Outlook:

 • Windows Vista    

  Drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Hvis du ikke ser mappen Lokal, kan den være skjult. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser skjulte mapper, kan du se Hjelp for Microsoft Windows.

 • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    

  stasjon: \Documents and Settings\bruker\Lokale Settings\bruker\Lokale Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Hvis du ikke ser mappen Lokale innstillinger, kan den være skjult. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser skjulte mapper, kan du se Hjelp for Windows.

Når Outlook-Arkiver elementer, kan du få tilgang til elementer direkte fra Arkiverte mapper i navigasjonsruten i Outlook. Hvis du vil se Arkiverte mapper i navigasjonsruten på -menyen, klikker du Mappeliste.

Når du åpner Arkiver mapper, vil du se at Outlook beholder den eksisterende mappestrukturen. Hvis det finnes en overordnet mappe over mappen du valgte å arkivere, opprettes den overordnede mappen i arkivfilen, men i den overordnede mappen arkiveres bare elementer som oppfyller kriteriet for automatisk arkivering. Hvis du bestemmer deg for å flytte arkiverte elementer tilbake til hovedpostboksen, kan du importere alle elementene fra arkivfilen til de opprinnelige mappene eller til andre mapper du angir. Du kan også flytte eller kopiere elementer manuelt, blant annet ved å dra elementer mellom mapper.

Til toppen av siden

Tilpasse Automatisk arkivering for RSS-elementer

Det finnes to sett med innstillinger for automatisk arkivering – globale innstillinger og innstillingene:

 • Globale innstillinger    Kalles også standardinnstillingene, avgjøre globale innstillinger om automatisk arkivering skal kjøre i det hele tatt, og hva den gjør som standard med elementene i en hvilken som helst Outlook-mappe unntatt kontakter, som er unntak fra automatisk arkivering.

 • Innstillinger for per mapper    Disse innstillingene overstyre standardinnstillingene slik at du kan arkivere enkeltmapper annerledes.

Hvis du ikke angir innstillinger for automatisk arkivering for en bestemt mappe, arkiveres ikke mappen. Innstillinger for automatisk arkivering gjelder bare gjeldende postboks. Dette betyr at hvis du velger en mappe i Exchange-kontoen og angi deretter globale innstillinger for automatisk arkivering, innstillingene gjelder bare for Exchange-kontoen.

Obs!: I tillegg til innstillingene for automatisk arkivering kan elementer i postboksen være underlagt oppbevaringspolicyer eller administrasjon av meldinger som brukes i organisasjonen. Oppbevaringspolicyer og administrasjon av meldinger begrenser brukerens oppbevaring av elementer for en angitt periode som er definert i organisasjonens retningslinjer. Disse retningslinjene har forrang fremfor innstillinger for automatisk arkivering. Automatisk arkivering fjernes fullstendig fra alle Outlook-profiler på datamaskinen når administrasjon av meldinger er aktivert på en hvilken som helst Exchange-konto i en hvilken som helst Outlook-profil på datamaskinen.

Til toppen av siden

Aktivere Automatisk arkivering

Selv om automatisk arkivering er aktivert som standard, kan du deaktivere og aktivere funksjonen for når det er nødvendig. Automatisk arkivering må være aktivert for fremgangsmåtene i denne artikkelen for å arbeide.

Hvis du bare vil bruke Automatisk arkivering for mapper for RSS-feeder, anbefaler vi at du endrer standardinnstillingene slik at Automatisk arkivering er aktivert, men bare utfører handlinger på bestemte mapper du konfigurerer. Dette kan forhindre utilsiktet arkivering eller sletting fra mapper du ikke vil påvirke.

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Automatisk arkivering i kategorien Annet.

  Innstillinger for automatisk arkivering

 3. Merk av for Kjør automatisk arkivering hver n dag.

 4. Skriv inn et tall mellom 1 og 60 i boksen for hvor ofte du vil kjøre automatisk arkivering.

  Hvis du vil bruke automatisk arkivering effektivt med RSS-feeder mapper, anbefaler vi at du bruker en verdi mellom 1 og 7 dager. Dette er ikke hvor mange dager elementer beholdes, men hvor ofte automatisk arkivering skal kjøre. Jo mer nøyaktige oppbevaring periodene er jo oftere du Kjør automatisk arkivering.

 5. Under \\\During Archive fjerner du merket for Slett utløpte elementer (bare e-postmapper) og Arkiver eller slett gamle elementer.

  Ved å fjerne merkene for disse alternativene forhindrer du at du utilsiktet utfører automatisk arkivering på mapper som du ikke ønsker å påvirke. Senere i denne artikkelen angir du innstillinger for automatisk arkivering per mappe.

  Hvis du allerede bruker Automatisk arkivering, og noen av mappene bruker globale standardinnstillinger, er det ikke nødvendig for deg å endre innstillingene.

Til toppen av siden

Angi innstillinger for automatisk arkivering for hver mappe for RSS-feeder

Du må angi innstillinger for automatisk arkivering for hver mappen for RSS-feeder. Egenskapene for automatisk arkivering er ikke rekursiv – egenskaper ikke arves fra en overordnet mappe.

 1. I navigasjonsruten, høyreklikker du mappen RSS-feeder du vil angi innstillinger for, og klikk deretter Egenskaper på hurtigmenyen.

 2. Klikk kategorien Automatisk arkivering.

  Innstillinger for automatisk arkivering for mappen RSS-feeder

 3. Klikk Arkiver denne mappen ved hjelp av disse innstillingene.

 4. I RENSK elementer eldre enn n periode , der n representerer den numeriske verdien til 1 til 999 og perioden er lik måneder, dager eller uker, angir du maksimalt antall sekunder du vil bruke RSS-elementer som skal beholdes.

 5. Klikk Slett gamle elementer permanent.

 6. Klikk OK.

 7. Gjenta for hver mappe for RSS-feeder som inneholder elementer du vil slette automatisk.

Til toppen av siden

Arkivere eller slette manuelt

 1. Velg ArkivFil-menyen.

 2. Angi om du vil arkivere alle mapper ved hjelp av innstillingene for automatisk arkivering (det vil si enten standardinnstillingene eller innstillingene som du angav for enkeltmapper) eller om du vil arkivere en enkeltmappe ved hjelp av alternativene som du angir i Denne dialogboksen.

Obs!: Hvis du vil arkivere i en annen standard én fil, kan du angi et nytt filnavn i boksen arkivfil. Outlook oppretter automatisk en annen arkivfil for elementer i den valgte mappen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×