Slette en relasjon

Noen ganger kan det hende at du vil slette en relasjon mellom tabeller. Det kan for eksempel hende at en relasjon ikke er gyldig lenger, eller kanskje du sletter et felt i en tabell. Prosessen med å slette en relasjon i Access-skrivebordsdatabaser er annerledes enn å slette en relasjon i Access-nettapper. Denne artikkelen tar for seg begge prosessene.

Les artikkelen Opprette, redigere eller slette en relasjon for å lære mer om relasjoner.

I dette emnet

Slette en relasjon i en Access-skrivebordsdatabase

Slette en relasjon i en Access-nettapp

Slette en relasjon i en Access-skrivebordsdatabase

Viktig!: Når du fjerner en relasjon i en skrivebordsdatabase, fjerner du også støtte for referanseintegritet for denne relasjonen hvis referanseintegritet er aktivert. Access vil derfor ikke lenger automatisk forhindre opprettingen av isolerte poster på mange-siden i en relasjon.

Når du skal fjerne en tabellrelasjon i en skrivebordsdatabase, sletter du relasjonslinjen i Relasjoner-vinduet. Plasser markøren slik at den peker på relasjonslinjen, og klikk deretter linjen. Relasjonslinjen ser tykkere ut når den er merket. Trykk Delete mens relasjonslinjen er merket.

 1. Klikk Relasjoner i Relasjoner-gruppen på fanen Databaseverktøy.

  Relasjoner-kommandoen på fanen Databaseverktøy

 2. Klikk Alle relasjoner i Relasjoner-gruppen i kategorien Utforming.

 3. Klikk relasjonslinjen for relasjonen som du vil slette. Relasjonslinjen vises som tykkere når den er merket.

  Alle tabeller og relasjoner vises med relasjonslinjer.

 4. Trykk DEL-tasten.

 5. Access kan vise meldingen Er du sikker på at du vil slette de valgte relasjonene permanent fra databasen? Hvis denne bekreftelsesmeldingen vises, klikker du Ja.

 6. Når du er ferdig med å bruke relasjonsvinduet, klikker du Lagre for å lagre endringene i relasjonsoppsettet.

Obs!: Hvis en av tabellene som brukes i tabellrelasjonen, er åpen  – kanskje av en annen person, eller i et åpent databaseobjekt som et skjema eller i visning  – vil du ikke kunne slette relasjonen. Du må lukke alle åpne objekter som bruker disse tabellene før du prøver å fjerne relasjonen.

Slette en relasjon i en Access-nettapp

Relasjoner-vinduet er ikke tilgjengelig i en Access-nettapp. Du bruker et felt i én tabell som kilde (oppslagsfelt) for verdier i det relaterte feltet i en annen tabell. Når du vil slette en relasjon mellom to tabeller i en Access-nettapp, må du slette oppslagsfeltet og de tilhørende dataene.

 1. Åpne tabellen som inneholder oppslagsfeltet du vil slette, ved å klikke Rediger tabell.

  Rediger tabell

 2. Merk oppslagsfeltet som får verdier fra en annen tabell i nettappen.

 3. Klikk Slett felt under TabellverktøyUtforming-fanen.

 4. Meldingen Vil du slette de valgte feltene og alle dataene i feltene permanent? vises i Access. Klikk Ja for å bekrefte slettingen av oppslagsfeltene og dataene.

  Obs!: Du kan også bli bedt om å slette én eller flere indekser når du sletter oppslagsfeltet. Hvis denne bekreftelsesmeldingen vises, klikker du Ja.

 5. Klikk Lagre for å lagre endringene i tabellutformingen.

Vil du bare vite det grunnleggende for å opprette eller redigere relasjoner? Se følgende artikler:

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×