Slette en kolonne i en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

Slette en kolonne i en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SharePoint kolonner hjelp du gruppere, kategorisere og spore informasjon, for eksempel avdelingsnavn eller prosjektnummer. Det finnes kolonner for et område, akkurat som det er kolonner for lister og biblioteker. Du kan legge til en områdekolonne i en liste eller bibliotek. Hvis du ikke lenger bruker en liste, et bibliotek eller en områdekolonne, kan du slette den.

Hvis du vil opprette en side eller et område-kolonne, kan du se opprette en kolonne i en SharePoint-liste eller et bibliotek.

Slette en kolonne for en liste eller et bibliotek, må du minst gruppere designere SharePoint tillatelser for området.

Oppdaterte oktober 5, 2018

Slette en kolonne fra en SharePoint Online-liste eller et bibliotek

 1. Klikk SharePoint i appen startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper for Office 365 , Finn og gå til området, og åpne listen eller biblioteket. Hvis SharePoint listen eller biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på siden eller på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises på en side, klikker du Innstillinger for Innstillinger-knappen fra SharePoint Online , klikk Områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

  Innstillinger-menyen med områdeinnhold uthevet
 2. Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger.

  Innstillinger-menyen med listeinnstillinger uthevet
 3. Klikk navnet på kolonnen du vil slette, under KolonnerListeinnstillinger- eller Bibliotekinnstillinger-siden.

  Listen kolonne-delen i listeinnstillinger
 4. Bla til bunnen av Rediger kolonne-siden, og klikk deretter Slett.

  Område-kolonnen Slett-knappen

  Obs!: Lister og biblioteker inneholder nødvendige kolonner som ikke kan slettes, for eksempel Tittel eller navnet. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er Slett-knappen ikke tilgjengelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men du ikke vil at kolonnen skal vises i en visning, kan du skjule det fra visningen.

 5. Når du blir bedt om det, klikker du OK for å lagre.

  Slette bekreftelsesboksen Klikk ok for å slette
 6. Hvis du vil gå tilbake til listen eller biblioteket, klikker du på navnet på hurtigstartlinjen, eller i banen øverst på innstillingssiden.

Slette en områdekolonne fra SharePoint på Internett

En områdekolonne er en delt kolonne, og opprettet ikke enkeltvis for hver liste. Hvis du vil slette en områdekolonne, må du fjerne alle referanser til kolonnen. Dette omfatter bruk i lister eller dokumentbiblioteker. Tømme papirkurven i SharePoint til å være sikker på at det ikke er referert til fra et element som er slettet. Kan ikke slette noen kolonner. Hvis en kolonne ikke kan slettes, kan du skjule kolonnen.

 1. Klikk Innstillinger for   Innstillinger-knappen fra SharePoint Online , klikk Innstillinger for område. Hvis du ikke ser Innstillinger for område, klikk områdeinformasjon, og klikk deretter Vis alle områdeinnstillinger. Noen sider kan kreve at du velger områdeinnhold, og deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk Områdekolonne under Gallerier for nettsidedesignere.

  Områdealternativ-kolonnen på innstillingssiden for område
 3. Bla til områdekolonnen du vil slette, og klikk navnet.

  Finn områdekolonnen, og klikk navnet
 4. Klikk Slett nederst til høyre på siden.

  Område-kolonnen Slett-knappen
 5. Hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen permanent, klikker du OK

  Bekreft slettingen ved å klikke OK

  Hvis du får en melding om å fjerne alle referanser, det kan refereres fortsatt, eller den kan ikke slettes.

  Feilmelding når kolonnen ikke kan slettes

Til toppen av siden

Slette en kolonne fra SharePoint 2016 eller 2013 lister eller biblioteker

Viktig!:  Denne fremgangsmåten sletter kolonnen og alle data i kolonnen. Når du har slettet en kolonne, kan du ikke gjenopprette kolonnen fra papirkurven.

 1. Hvis SharePoint listen eller biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på siden eller på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises på en side, klikker du Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , klikk Områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk fanen Liste eller Bibliotek på båndet. Navnet på fanen varierer avhengig av typen liste eller bibliotek. Hvis for eksempel listen er en kalender, er navnet på fanen Kalender.

  Kategorien bibliotek og bla gjennom på båndet
 3. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

  Innstillinger for SharePoint-dokumentbibliotek-knappene på båndet
 4. Klikk navnet på kolonnen du vil slette, under KolonnerListeinnstillinger- eller Bibliotekinnstillinger-siden.

 5. Bla til bunnen av Endre kolonne-siden, og klikk deretter Slett.

  Område-kolonnen Slett-knappen

  Obs!: Lister og biblioteker inneholder nødvendige kolonner som ikke kan slettes, for eksempel Tittel eller navnet. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er Slett-knappen ikke tilgjengelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men du ikke vil at kolonnen skal vises i en visning, kan du skjule det fra visningen.

 6. Når du blir bedt om det, klikker du OK for å lagre.

  Slette bekreftelsesboksen Klikk ok for å slette
 7. Hvis du vil gå tilbake til listen eller biblioteket, klikker du på navnet på hurtigstartlinjen, eller i banen øverst på innstillingssiden.

Slette en områdekolonne fra SharePoint 2016 eller 2013

Hvis du vil slette en områdekolonne, må du fjerne alle referanser til kolonnen. Dette omfatter bruk i lister eller dokumentbiblioteker. Tømme papirkurven i SharePoint til å være sikker på at det ikke er referert til fra et element som er slettet. Kan ikke slette noen kolonner. Hvis en kolonne ikke kan slettes, kan du skjule kolonnen.

 1. Klikk Innstillinger for Knappen for Office 365-innstillinger , klikk Innstillinger for område.

 2. Klikk Områdekolonne under Gallerier for nettsidedesignere.

  Områdealternativ-kolonnen på innstillingssiden for område
 3. Bla til områdekolonnen du vil slette, og klikk navnet.

  Finn områdekolonnen, og klikk navnet
 4. Klikk Slett nederst til høyre på siden.

  Område-kolonnen Slett-knappen
 5. Hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen permanent, klikker du OK

  Bekreft slettingen ved å klikke OK

  Hvis du får en melding om å fjerne alle referanser, det kan refereres fortsatt, eller den kan ikke slettes.

  Feilmelding når kolonnen ikke kan slettes

Til toppen av siden

Slette en kolonne fra SharePoint 2010 lister eller biblioteker

Viktig!:  Denne fremgangsmåten sletter kolonnen og alle data i kolonnen. Du kan ikke gjenopprette kolonnen fra papirkurven.

 1. Hvis SharePoint listen eller biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Områdehandlinger Knapp , klikker du Vis alt områdeinnhold, og klikk deretter navnet på listen eller biblioteket.

  Vis alt områdeinnhold på Områdehandlinger-menyen
 2. Klikk Liste- eller Bibliotek-fanen på båndet. Navnet på fanen varierer avhengig av typen liste eller bibliotek. Hvis for eksempel listen er en kalender, er navnet på fanen Kalender.

 3. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

  Listeinnstillinger

 4. Klikk navnet på kolonnen du vil slette, under KolonnerListeinnstillinger- eller Bibliotekinnstillinger-siden.

  Kolonner-del av listeinnstillinger

 5. Bla til bunnen av Endre kolonne-siden, og klikk deretter Slett.

  Slett kolonne-knappen nederst på siden

  Obs!:  Lister og biblioteker inneholder nødvendige kolonner som ikke kan slettes, for eksempel Tittel eller Navn. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er ikke Slett-knappen tilgjengelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men vil at kolonnen ikke skal være med i visningen, kan du fjerne den fra visningen.

 6. Når du blir bedt om det, klikker du OK.

Til toppen av siden

Slette en områdekolonne fra SharePoint 2010

Hvis du vil slette en områdekolonne, må du fjerne alle referanser til kolonnen. Dette omfatter bruk i lister eller dokumentbiblioteker. Tømme papirkurven i SharePoint til å være sikker på at det ikke er referert til fra et element som er slettet. Kan ikke slette noen kolonner. Hvis en kolonne ikke kan slettes, kan du skjule kolonnen.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp .

  Innstillinger for område på Områdehandlinger-menyen
 2. Klikk Områdekolonne under Gallerier.

 3. Klikk kolonnen du vil slette, under Områdekolonne.

 4. Klikk Slett nederst til høyre på siden.

  Slett kolonne-knappen nederst på siden
 5. Hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen permanent, klikker du OK

  Bekreft slettingen ved å klikke OK

  Hvis du får en melding om å fjerne alle referanser, det kan refereres fortsatt, eller den kan ikke slettes.

  Feilmelding når kolonnen ikke kan slettes

Til toppen av siden

Slette en kolonne i SharePoint 2007 lister eller biblioteker

Viktig!: Denne prosedyren sletter kolonnen og alle data i kolonnen.

 1. Hvis SharePoint listen eller biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Gjør ett av følgende:

   • Klikk Listeinnstillinger eller innstillinger-alternativet du vil bruke på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   • Klikk Administrer innlegg Hvis du vil vise innleggslisten over på bloggområde, under Administrator-koblinger. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen.

 2. Klikk navnet på kolonnen du vil slette, under kolonner.

 3. Bla til bunnen av skjermen, og klikk Slett.

  Slett kolonne-knappen nederst på innstillingssiden for kolonne
 4. Når du blir bedt om, hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen, klikker du OK.

Obs!: Lister og biblioteker inneholder visse nødvendige kolonner som ikke kan slettes, for eksempel Tittel eller navn-kolonnen. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er Slett-knappen ikke tilgjengelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men du ikke vil at kolonnen skal vises i en visning, kan du skjule den. Du Finn koblinger til mer informasjon om hvordan du skjuler kolonner i Se også-delen.

Til toppen av siden

Slette en områdekolonne fra SharePoint 2007

Hvis du vil slette en områdekolonne, må du fjerne alle referanser til kolonnen. Dette omfatter bruk i lister eller dokumentbiblioteker. Tømme papirkurven i SharePoint til å være sikker på at det ikke er referert til fra et element som er slettet. Kan ikke slette noen kolonner. Hvis en kolonne ikke kan slettes, kan du skjule kolonnen.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Knapp , og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

  Endre alle innstillingene for Områdealternativ under innstillinger for område

  Obs!: På et område som er tilpasset Områdehandlinger-menyen, pek på Innstillinger for område, og klikk deretter innstillingene som du vil vise.

 2. Klikk Områdekolonne under Gallerier.

 3. Klikk kolonnen du vil slette, under områdekolonne.

 4. Klikk Slett nederst til høyre på siden.

  Slett kolonne-knappen nederst på innstillingssiden for kolonne
 5. Hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen permanent, klikker du OK

  Bekreft slettingen ved å klikke OK

  Hvis du får en melding om å fjerne alle referanser, det kan refereres fortsatt, eller den kan ikke slettes.

  Feilmelding når kolonnen ikke kan slettes

Jeg kan ikke slette en kolonne som jeg opprettet

Selv om det finnes systemet kolonner som du ikke kan slette med de riktige tillatelsene, kan du slette en kolonne som du opprettet da det refereres til lenger. Når du imidlertid søke etter en kolonne som du skal kunne slette, og kan ikke slette eller skjule det i en liste eller et bibliotek, det kan være skadet. Etter at dette er en sjelden gang, det finnes for øyeblikket ikke en metode for å fjerne en skadet fil i SharePoint. Det har blitt lagt ut på social.msdn.microsoft.com som kan fungere når utføres av en administrator for nettverk eller SharePoint som ikke støttes løsninger. Be administratoren om hjelp.

Vi lytter!

Var denne artikkelen nyttig? I så fall Fortell oss nederst på denne siden. Fortell oss hva var forvirrende eller manglende. Hvis du har fått her fra et søk, og det ikke informasjonen du ville, Fortell oss hva du søkte etter. Ta med din SharePoint OS og nettleserversjoner. Vi bruker tilbakemeldingen dobbeltsjekke trinnene og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×