Slette en kolonne i en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

Slette en kolonne i en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SharePoint-kolonner hjelper deg med å gruppere, kategorisere og spore informasjon, for eksempel avdelings navnet eller prosjekt nummeret. Det finnes kolonner for et nettsted, på samme måte som det finnes kolonner for lister og biblioteker. Du kan legge til en nettstedskolonne i en liste eller et bibliotek. Hvis du ikke lenger bruker en liste, et bibliotek eller en områdekolonne, kan du slette den.

Hvis du vil opprette en side-eller nettsteds kolonne, kan du se opprette en kolonne i en SharePoint-liste eller et bibliotek.

Hvis du vil slette en kolonne for en liste eller et bibliotek, må du ha minst designere SharePoint gruppe tillatelser for området.

Oppdatert – 5. oktober 2018

Slette en kolonne fra en liste eller et bibliotek på SharePoint

 1. Klikk SharePointi start programmet for apper Ikonet for startprogrammet for apper for Office 365 , Finn og gå til nettstedet, og åpne deretter listen eller biblioteket. Hvis SharePoint-listen eller-biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på siden eller på hurtigst Art linjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises på en side, klikker du Innstillinger Innstillinger-knappen fra SharePoint Online , deretter område innholdog klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  Innstillinger-menyen med område innhold uthevet
 2. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter liste innstillinger eller bibliotek innstillinger.

  Innstillinger-menyen med liste innstillinger uthevet
 3. Klikk navnet på kolonnen du vil slette, under KolonnerListeinnstillinger- eller Bibliotekinnstillinger-siden.

  Liste Kol onne inndeling i liste innstillinger
 4. Bla til bunnen av Rediger kolonner-siden, og klikk deretter Slett.

  Slett-knappen for nettsteds Kol onnen

  Obs!:  Lister og biblioteker inneholder nødvendige kolonner som ikke kan slettes, for eksempel tittelen eller navnet. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er ikke Slett -knappen tilgjengelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men du ikke vil at kolonnen skal vises i en visning, kan du skjule den fra visningen.

 5. Når du blir bedt om det, klikker du OK for å lagre.

  Slett bekreftelses boks for å klikke OK for å slette
 6. Hvis du vil gå tilbake til listen eller biblioteket, klikker du på navnet i hurtigst art eller i banen øverst på siden Innstillinger.

Slette en nettsteds Kol onnen fra SharePoint online

En nettsteds kolonne er en delt kolonne og ikke opprettet individuelt for hver liste. Hvis du vil slette en nettsteds kolonne, må du fjerne alle referanser til kolonnen. Dette omfatter bruk i lister eller dokument biblioteker. Tøm SharePoint -papirkurven for å være sikker på at den ikke er referert til fra et element som er slettet. Enkelte kolonner kan ikke slettes. Hvis en kolonne ikke kan slettes, kan du skjule kolonnen.

 1. Klikk Innstillinger  Innstillinger-knappen fra SharePoint Online , og klikk Innstillinger for område. Hvis du ikke ser nettsteds innstillinger, klikker du nettsteds informasjon og klikker deretter Vis alle nettsteds innstillinger. Det kan hende at noen sider krever at du velger område innhold, og deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk nettSteds Kol Onnerunder gallerier for nett designere.

  Område Kol onne alternativet på siden Innstillinger for område
 3. Bla til nettsteds Kol onnen du vil slette, og klikk navnet.

  Finn nettsteds Kol onnen, og klikk navnet
 4. Klikk Slett nederst til høyre på siden.

  Slett-knappen for nettsteds Kol onnen
 5. Hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen permanent, klikker du OK

  Bekreft sletting ved å klikke OK

  Hvis du får en melding om at du kan fjerne alle referanser, kan det hende den fremdeles er referert, eller at den ikke kan slettes.

  Feil melding når kolonnen ikke kan slettes

Til toppen av siden

Slette en kolonne fra en liste eller et bibliotek i SharePoint 2016 eller 2013

Viktig!:  Denne fremgangsmåten sletter kolonnen og alle data i kolonnen. Når du har slettet en kolonne, kan du ikke gjenopprette kolonnen fra papir kurven.

 1. Hvis SharePoint-listen eller-biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på siden eller på hurtigst Art linjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises på en side, klikker du Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , deretter område innholdog klikker du navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klikk fanen Liste eller Bibliotek på båndet. Navnet på fanen varierer avhengig av typen liste eller bibliotek. Hvis for eksempel listen er en kalender, er navnet på fanen Kalender.

  Kategorien bibliotek og bla gjennom på båndet
 3. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

  Innstillinger-knapper for SharePoint-bibliotek på båndet
 4. Klikk navnet på kolonnen du vil slette, under KolonnerListeinnstillinger- eller Bibliotekinnstillinger-siden.

 5. Bla til bunnen av Endre kolonne-siden, og klikk deretter Slett.

  Slett-knappen for nettsteds Kol onnen

  Obs!:  Lister og biblioteker inneholder nødvendige kolonner som ikke kan slettes, for eksempel tittelen eller navnet. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er ikke Slett -knappen tilgjengelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men du ikke vil at kolonnen skal vises i en visning, kan du skjule den fra visningen.

 6. Når du blir bedt om det, klikker du OK for å lagre.

  Slett bekreftelses boks for å klikke OK for å slette
 7. Hvis du vil gå tilbake til listen eller biblioteket, klikker du på navnet i hurtigst art eller i banen øverst på siden Innstillinger.

Slette en nettsteds Kol onnen fra SharePoint 2016 eller 2013

Hvis du vil slette en nettsteds kolonne, må du fjerne alle referanser til kolonnen. Dette omfatter bruk i lister eller dokument biblioteker. Tøm SharePoint -papirkurven for å være sikker på at den ikke er referert til fra et element som er slettet. Enkelte kolonner kan ikke slettes. Hvis en kolonne ikke kan slettes, kan du skjule kolonnen.

 1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk Innstillinger for område.

 2. Klikk nettSteds Kol Onnerunder gallerier for nett designere.

  Område Kol onne alternativet på siden Innstillinger for område
 3. Bla til nettsteds Kol onnen du vil slette, og klikk navnet.

  Finn nettsteds Kol onnen, og klikk navnet
 4. Klikk Slett nederst til høyre på siden.

  Slett-knappen for nettsteds Kol onnen
 5. Hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen permanent, klikker du OK

  Bekreft sletting ved å klikke OK

  Hvis du får en melding om at du kan fjerne alle referanser, kan det hende den fremdeles er referert, eller at den ikke kan slettes.

  Feil melding når kolonnen ikke kan slettes

Til toppen av siden

Slette en kolonne fra en SharePoint 2010-liste eller et bibliotek

Viktig!:  Denne fremgangsmåten sletter kolonnen og alle data i kolonnen. Du kan ikke gjenopprette kolonnen fra papirkurven.

 1. Hvis SharePoint-listen eller-biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigst Art linjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du nettSteds handlinger Knapp , klikker Vis alt område innhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  Vis alt område innhold på Områdehandlinger-menyen
 2. Klikk Liste- eller Bibliotek-fanen på båndet. Navnet på fanen varierer avhengig av typen liste eller bibliotek. Hvis for eksempel listen er en kalender, er navnet på fanen Kalender.

 3. Klikk Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger i Innstillinger-gruppen.

  Listeinnstillinger

 4. Klikk navnet på kolonnen du vil slette, under KolonnerListeinnstillinger- eller Bibliotekinnstillinger-siden.

  Kolonner-del av listeinnstillinger

 5. Bla til bunnen av Endre kolonne-siden, og klikk deretter Slett.

  Slett kolonne-knappen nederst på siden

  Obs!:  Lister og biblioteker inneholder nødvendige kolonner som ikke kan slettes, for eksempel Tittel eller Navn. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er ikke Slett-knappen tilgjengelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men vil at kolonnen ikke skal være med i visningen, kan du fjerne den fra visningen.

 6. Når du blir bedt om det, klikker du OK.

Til toppen av siden

Slette en nettsteds Kol onnen fra SharePoint 2010

Hvis du vil slette en nettsteds kolonne, må du fjerne alle referanser til kolonnen. Dette omfatter bruk i lister eller dokument biblioteker. Tøm SharePoint -papirkurven for å være sikker på at den ikke er referert til fra et element som er slettet. Enkelte kolonner kan ikke slettes. Hvis en kolonne ikke kan slettes, kan du skjule kolonnen.

 1. Klikk Innstillinger for områdepå nettsteds handlinger -menyen Knapp .

  Innstillinger for nettsted på Områdehandlinger-menyen
 2. Klikk nettSteds Kol Onnerunder gallerier.

 3. Klikk kolonnen du vil slette, under område Kol onnen.

 4. Klikk Slett nederst til høyre på siden.

  Slett kolonne-knappen nederst på siden
 5. Hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen permanent, klikker du OK

  Bekreft sletting ved å klikke OK

  Hvis du får en melding om at du kan fjerne alle referanser, kan det hende den fremdeles er referert, eller at den ikke kan slettes.

  Feil melding når kolonnen ikke kan slettes

Til toppen av siden

Slette en kolonne i en SharePoint 2007-liste eller et bibliotek

Viktig!: Denne fremgangsmåten sletter kolonnen og alle data i kolonnen.

 1. Hvis SharePoint-listen eller-biblioteket ikke allerede er åpen, klikker du navnet på hurtigst Art linjen.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Gjør ett av følgende:

   • Klikk liste innstillinger eller innstillings alternativet du vil bruke, på Innstillinger -menyen Innstillinger-meny .

   • På et blogg nettsted, under administrator koblinger, klikker du Behandle inn Legg for å vise innleggs listen. Klikk liste innstillingerInnstillinger -menyen.

 2. Klikk navnet på kolonnen du vil slette, under kolonner.

 3. Bla til bunnen av skjermen, og klikk Slett.

  Slett kolonne-knappen nederst på siden for Kol onne innstillinger
 4. Når du blir bedt om du er sikker på at du vil slette kolonnen, klikker du OK.

Obs!: Lister og biblioteker inneholder bestemte obligatoriske kolonner som ikke kan slettes, for eksempel Tittel -eller navn -kolonnen. Hvis kolonnen ikke kan slettes, er ikke Slett-knappen tilgjengelig. Hvis du ikke kan slette en kolonne, men du ikke vil at kolonnen skal vises i en visning, kan du skjule den. Du finner koblinger til mer informasjon om å skjule kolonner i Se også -delen.

Til toppen av siden

Slette en nettsteds Kol onnen fra SharePoint 2007

Hvis du vil slette en nettsteds kolonne, må du fjerne alle referanser til kolonnen. Dette omfatter bruk i lister eller dokument biblioteker. Tøm SharePoint -papirkurven for å være sikker på at den ikke er referert til fra et element som er slettet. Enkelte kolonner kan ikke slettes. Hvis en kolonne ikke kan slettes, kan du skjule kolonnen.

 1. Klikk Innstillinger for område på nettSteds handlinger -menyen Knapp , og klikk deretter endre alle nettsteds innstillinger.

  Alternativet endre alle område innstillinger under innstillinger for område

  Obs!: På et nettsted der menyen område handlinger er tilpasset, velger du innstillinger for område, og deretter klikker du innstillingene du vil vise.

 2. Klikk nettSteds Kol Onnerunder gallerier.

 3. Klikk kolonnen du vil slette, under område Kol Onnen.

 4. Klikk Slett nederst til høyre på siden.

  Slett kolonne-knappen nederst på siden for Kol onne innstillinger
 5. Hvis du er sikker på at du vil slette kolonnen permanent, klikker du OK

  Bekreft sletting ved å klikke OK

  Hvis du får en melding om at du kan fjerne alle referanser, kan det hende den fremdeles er referert, eller at den ikke kan slettes.

  Feil melding når kolonnen ikke kan slettes

Jeg kan ikke slette en kolonne som jeg har opprettet

Selv om det finnes system Kol onner som du ikke kan slette, med de riktige tillatelsene, kan du slette en kolonne du har opprettet da den ikke lenger refereres til. Når du imidlertid finner en kolonne som du skal kunne slette, og ikke kan slette eller skjule den i en liste eller et bibliotek, kan den være skadet. Siden dette er en sjeldent forekomst, er det for øyeblikket ikke en måte å fjerne en skadet fil i SharePoint. Det er lagt inn løsninger som ikke støttes på Social.msdn.Microsoft.com som kan fungere når de utføres av en nettverks-eller SharePoint-administrator. Be administratoren om hjelp.

Vi lytter!

Var denne artikkelen nyttig? Hvis den var nyttig, send oss en tilbakemelding nederst på denne siden. Vi vil gjerne vite hva som var forvirrende eller manglet. Hvis du har funnet hit fra et søk, og det ikke var den informasjonen du vil ha, kan du fortelle oss hva du var i ferd med å søke etter. Ta med SharePoint, OS og nett leser versjoner. Vi kan bruke tilbakemeldingen din til å dobbeltsjekke trinnene og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×