Slå sammen tekst og tall

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

La oss si at du må opprette en grammatisk korrekt setning fra flere kolonner med data til å klargjøre en masseutsendelse. Eller kanskje du vil formatere tall med tekst uten å påvirke formler som bruker disse tallene. Det finnes flere måter å kombinere tekst og tall i Excel.

Bruke et tallformat til å vise tekst før eller etter et tall i en celle

Hvis en kolonne som du vil sortere inneholder både tall og tekst, for eksempel produkt #15, produkt #100, produkt #200 – det vil kanskje ikke sortere som forventet. Du kan formatere celler som inneholder 15, 100 og 200 slik at de vises i regnearket som produkt #15, produkt #100 og 200 for produktet #.

Bruke et egendefinert tallformat til å vise hvor med tekst, uten å endre sortering virkemåten av tallet. På denne måten, kan du endre hvordan tallet vises uten å endre verdien.

Gjør følgende:

 1. Merk cellene du vil formatere.

 2. Klikk pilen i tall-gruppen i kategorien Hjem.
  Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

 3. Klikk en kategori for eksempel Egendefinerti kategori-listen, og klikk deretter et innebygd format som ligner det du vil bruke.

 4. Rediger formatkodene for å opprette formatet du vil bruke, i Type-feltet.

  For å vise både tekst og tall i en celle, omslutter du teksttegnene i doble anførselstegn (""), eller foran tallene med en omvendt skråstrek (\).

  Notat: redigerer et innebygd format, fjernes ikke formatet.

Hvis du vil vise

Bruker du denne koden

Slik fungerer det

12 som Produkt #12

"Produkt # " 0

Teksten som står i anførselstegn (inkludert et mellomrom), vises før tallet i cellen. I koden representerer 0 tallet som finnes i cellen (for eksempel 12).

12:00 som 12:00 AM EST

t:mm AM/PM "EST"

Det gjeldende klokkeslettet vises ved hjelp av dato-/klokkeslettformatet t:mm AM/PM, og teksten «EST» vises etter klokkeslettet.

-12 som kr -1200 underskudd og 12 som kr 1200 overskudd

kr 0,00 "Overskudd";kr -0,00 "Underskudd"

Verdien vises med et valutaformat. Hvis i tillegg cellen inneholder en positiv verdi (eller 0), vises «overskudd» etter verdien. Hvis cellen inneholder en negativ verdi, vises i stedet «underskudd».

Slå sammen tekst og tall fra ulike celler i den samme cellen ved å bruke en formel

Når du kombinerer tall og tekst i en celle, blir tallene tekst og ikke lenger funksjonen som numeriske verdier. Dette betyr at du kan utføre en hvilken som helst matematiske operasjoner på dem lenger.

Hvis du vil kombinere tall, kan du bruke kjede sammen eller CONCAT, tekst eller TEXTJOIN funksjoner, og tegnet (&) operatør.

Obs!: 

 • Kjede sammen i Excel 2016, Excel Mobile og Excel Online, har blitt erstattet med CONCAT -funksjonen. Selv om funksjonen kjede er fremdeles tilgjengelige for bakoverkompatibilitet, bør du vurdere å bruke CONCAT, fordi kjede er kanskje ikke tilgjengelig i fremtidige versjoner av Excel.

 • TEXTJOIN kombinerer tekst fra flere områder og/eller strenger, og inkluderer et skilletegn du angir mellom hver tekstverdi som skal kombineres. Hvis skilletegnet er en tom tekststreng, vil denne funksjonen effektivt sammenkjede områdene. TEXTJOIN er ikke tilgjengelig i Excel 2013 og tidligere versjoner.

Eksempler

Se ulike eksemplene i figuren nedenfor.

Se nærmere på bruk av funksjonen tekst i det andre eksemplet i figur. Når du blir med i et tall til en tekststreng ved hjelp av sammenkjedingsoperatoren, kan du bruke tekst -funksjonen til å kontrollere hvordan tall vises. Formelen bruker den underliggende verdien fra den refererte cellen (.4 i dette eksemplet), ikke den formaterte verdien du ser i cellen (40%). Du kan bruke tekst -funksjonen til å gjenopprette tallformatering.

Eksempler på å kombinere tekst og tall

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×