Slå sammen tekst og tall

La oss si at du vil opprette en grammatisk korrekt setning fra flere datakolonner for en masseutsendelse, eller formatere tall med tekst, uten at det påvirker formler som bruker disse tallene. Det finnes flere måter å kombinere tekst og tall på.

Vise tekst foran eller etter et tall i en celle ved å bruke et tallformat

Hvis en kolonne du vil sortere, inneholder både tall og tekst (for eksempel Produkt #15, Produkt #100, Produkt #200), er det ikke sikkert den blir sortert som forventet. Du kan bruke et egendefinert tallformat til å vise tallet med tekst uten å endre måten tallet sorteres på. Det vil si at du kan endre måten tallet vises på, uten å endre tallet. Du kan for eksempel formatere celler som inneholder 15, 100 og 200, slik at de vises i regnearket som Produkt #15, Produkt #100 og Produkt #200.

  1. Merk cellene du vil formatere.

  2. Klikk pilen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Mer.

  3. Velg et format i Kategori-listen, og velg deretter et innebygd format som ligner det du vil bruke.

  4. Velg Egendefinert i Kategori-listen.

  5. Rediger tallformatkodene for å opprette formatet du vil bruke, i Type-boksen.

    Hvis du vil vise både tekst og tall i en celle, setter du teksttegnene i doble anførselstegn (" ") eller setter en omvendt skråstrek (\) foran tallene. Formatet fjernes ikke når du redigerer et innebygd format.

Hvis du vil vise

Bruker du denne koden

Slik fungerer det

12 som Produkt #12

"Produkt # " 0

Teksten som står i anførselstegn (inkludert et mellomrom), vises før tallet i cellen. I koden representerer 0 tallet som finnes i cellen (for eksempel 12).

12:00 som 12:00 AM EST

t:mm AM/PM "EST"

Det gjeldende klokkeslettet vises ved hjelp av dato-/klokkeslettformatet t:mm AM/PM, og teksten «EST» vises etter klokkeslettet.

-12 som kr -1200 underskudd og 12 som kr 1200 overskudd

kr 0,00 "Overskudd";kr -0,00 "Underskudd"

Verdien vises med et valutaformat. Hvis i tillegg cellen inneholder en positiv verdi (eller 0), vises «overskudd» etter verdien. Hvis cellen inneholder en negativ verdi, vises i stedet «underskudd».

Slå sammen tekst og tall fra ulike celler i den samme cellen ved å bruke en formel

Når du slår sammen tall og tekst i en celle, blir tallene tekst, og fungerer ikke lenger som tall. Det vil se at du ikke lenger kan utføre matematiske operasjoner på dem.

Hvis du vil kombinere tall, kan du bruke funksjonene KJEDE SAMMEN, KJED.SAMMEN, TEKST eller TEKST.KOMBINER, og ampersand-operatoren (&).

Obs!: 

  • I Excel 2016, Excel Mobile, og Excel Online, er KJEDE SAMMEN-funksjonen erstattet med KJED.SAMMEN-funksjonen. Selv om KJEDE SAMMEN-funksjonen fremdeles er tilgjengelig for bakoverkompatibilitet, bør du vurdere å bruke KJED.SAMMEN heretter. Dette er fordi KJEDE SAMMEN kan bli utilgjengelig i fremtidige versjoner av Excel.

  • TEKST.KOMBINER-funksjonen slår sammen tekst fra flere områder og/eller strenger, og inneholder et skilletegn som du angir mellom hver tekstverdi som skal kombineres. Hvis skilletegnet er en tom tekststreng, vil denne funksjonen effektivt kjede sammen områdene. TEKST.KOMBINER er ikke tilgjengelig i Excel 2013 og eldre versjoner.

Eksempel

Eksempler på å kombinere tekst og tall

Legg merke til bruken av TEKST-funksjonen i det andre eksemplet i bildet over. Når du slår sammen et tall og en tekststreng ved hjelp av sammenkjedingsoperatoren, bruker du TEKST-funksjonen til å styre hvordan tallet vises. Formelen bruker den underliggende verdien fra cellen det refereres til (0,4 i dette eksemplet), ikke den formaterte verdien du ser i cellen (40 %). Du bruker TEKST-funksjonen til å gjenopprette tallformateringen.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

KJEDE SAMMEN-funksjonen

KJED.SAMMEN-funksjonen

TEKST-funksjonen

TEKST.KOMBINER-funksjonen

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×