Slå sammen og fjern sammenslåing av celler i Excel for Mac

Du kan slå sammen to eller flere celler for å få en ny, større celle. Dette er en fin måte å lage en etikett på, som går over flere kolonner.

I dette eksempelet er celle A1, B1 og C1 slått sammen for å lage en etikett for månedlig salg, som beskriver informasjonen i rad 2 til 7.

Slå sammen celler ovenfor andre celler

Slå sammen celler

Slå sammen to eller flere celler ved å følge disse trinnene:

 1. Merk to eller flere tilstøtende celler som du vil slå sammen.

  Viktig!: Kontroller at dataene du vil beholde, er i cellen øverst til venstre, og husk at alle dataene i de andre sammenslåtte cellene slettes. Hvis du vil beholde alle data fra de andre cellene, kan du ganske enkelt kopiere den til et annet sted i regnearket, før du slår sammen.

 2. Velg Slå sammen og midtstillHjem-fanen.
  Velg Slå sammen og midtstill på Hjem-fanen

Tips!: 

 • Hvis Slå sammen og midtstill er deaktivert, må du kontrollerer at du ikke redigerer en celle og at cellene du vil slå sammen, ikke er formatert som en Excel-tabell. Celler som er formatert som en tabell, har vanligvis skiftende skyggelagte rader og kan ha filterpiler på kolonneoverskriftene.

 • Hvis du vil slå sammen celler uten midtstilling, klikker du pilen ved siden av Slå sammen og midtstill, og klikker deretter Slå sammen på tvers eller Slå sammen celler.

Fjerne sammenslåing av celler

Hvis du trenger å gjøre om en sammenslåing av celler, klikker du på den sammenslåtte cellen, og deretter velger du elementet Fjern sammenslåing av celler i menyen Slå sammen og midtstill (se illustrasjonen ovenfor).

Dele opp tekst fra én celle til flere celler

Du kan ta teksten i én eller flere celler og fordele den over flere celler. Dette er motsatt av sammenkobling, der du slår sammen tekst fra to eller flere celler til én celle.

Du kan for eksempel dele opp en kolonne som inneholder hele navnet i separate kolonner for fornavn og etternavn:

Før og etter at tekst er delt inn i ulike kolonner

Følg fremgangsmåten nedenfor for å dele opp tekst over flere kolonner:

 1. Merk cellen eller kolonnen som inneholder teksten du vil dele opp.

 2. Obs!: Merk så mange rader du ønsker, men ikke mer enn én kolonne. Sørg også for at det finnes nok tomme kolonner til høyre, slik at ingen data blir slettet. Legg om nødvendig til flere tomme kolonner.

 3. Klikk på Data >Tekst til kolonner, som viser Konverter tekst til kolonner-veiviseren.

 4. Velg Data med skilletegn > Neste.

 5. Merk av Mellomrom-boksen, og fjern merkene i resten av boksene. Eller merk av både Komma- og Mellomrom-boksene hvis dette er hvordan teksten din er delt opp (for eksempel «Reyes, Javiers», med et komma og mellomrom mellom navnene). Det vises en forhåndsvisning av dataene i panelet nederst i popup-vinduet.

  Trinn 2 i veiviseren, Velg hvordan dataene er delt under Skilletegn. Du kan se en forhåndsvisning av dataene under Forhåndsvisning

 6. Klikk på Neste, og velg formatet for de nye kolonnene. Hvis du ikke vil bruke standardformatet, velger du et annet format, for eksempel Tekst. Klikk deretter på den andre kolonnen med data i Forhåndsvisning av data-vinduet, og klikk på det samme formatet igjen. Gjenta dette for alle kolonnene i vinduet med forhåndsvisning.
  Trinn 3 i veiviseren. Alternativet Tekst er valgt

 7. Klikk på Bilde av Skjul dialogboks-knappen -knappen til høyre for Målområde-boksen for å skjule popup-vinduet.

 8. Merk cellene du vil at skal inneholde de oppdelte dataene, hvor som helst i arbeidsboksen. Hvis du for eksempel skal dele opp et fullt navn inn i en fornavn-kolonne og en etternavn-kolonne, merker du riktig antall celler i to tilstøtende kolonner.

  Merk cellene du vil lime inn de delte cellene i

 9. Klikk på Vis-knapp -knappen for å utvide popup-vinduet igjen, og klikk på Fullfør-knappen.

  Klikk på Utvid-knappen

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×