Slå sammen kolonner (Power Query)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Power Query kalles Hent og Transformer i Excel 2016. Informasjon som gis her, gjelder for begge. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se få og transformere i Excel 2016.

Obs!: Se en kort video om hvordan du viser redigeringsprogrammet for spørring på slutten av denne artikkelen.

Med Power Query kan du slå sammen to eller flere kolonner i en spørring. Du kan slå sammen kolonner og erstatte dem med en sammenslått kolonne, eller opprette en ny sammenslått kolonne sammen med kolonner som er slått sammen. Du kan bare slå sammen kolonner av Tekst-datatypen.

 1. I Redigeringsprogram for spørring må du sørge for at kolonnene du vil flette, er av Tekst-datatypen. Høyreklikk en kolonneoverskrift, og velg Endre type > Tekst fra hurtigmenyen.

 2. Merk to eller flere kolonner som du må slå sammen. Trykk CTRL-tasten, og klikk deretter kolonneoverskriftene til å velge hver kolonne du vil ta med i flettingen.

  Notat: rekkefølgen du velge hvilke kolonner som angir rekkefølgen på verdiene i kolonnen sammenslåtte.

 3. Høyreklikk kolonnene, og klikk Slå sammen kolonner.

  Slå sammen kolonner

  Obs!: Kommandoen Slå sammen kolonner er bare tilgjengelig hvis alle kolonnene som er valgt for sammenslåingen er av Tekst-datatypen.

 4. Angi skilletegnet som brukes mellom hver av kolonneverdiene i Slå sammen kolonner popup-vinduet. Du kan velge fra forhåndsdefinerte skilletegn verdier eller angi en egendefinert skilletegn-verdi.

  Velge et skilletegn

 5. Klikk OK for å opprette en flettingskolonne som erstatter kolonnene som er valgt for sammenslåingen. Gi nytt navn til den sammenslåtte kolonnen slik at det er mer relevante for deg..

  Sammenslåtte kolonner

Du kan sette inn en tilpasset kolonne i spørringstabellen og bruke en formel for tilpasset kolonne til å slå sammen verdiene i to eller flere kolonner. I dette tilfellet er de eksisterende sammenslåtte kolonnene tilgjengelige sammen med den nye sammenslåtte kolonnen i spørringstabellen.

Slik slår du sammen kolonneverdier ved å sette inn en tilpasset kolonne:

 1. I Redigeringsprogram for spørring må du sørge for at kolonnene du vil flette, er av Tekst-datatypen. Høyreklikk en kolonneoverskrift, og velg Endre Type > Tekst.

 2. Klikk tabellikonet ( Tabellikon ), og klikk deretter Sett inn tilpasset kolonne. Du kan også høyreklikke en kolonneoverskrift, og klikk deretter Sett inn tilpasset kolonne.

  Sette inn en tilpasset kolonne

 3. I Sett inn egendefinert kolonne popup-vinduet:

  1. Dobbeltklikk den første kolonnen som du må slå sammen fra listen Tilgjengelige kolonner, eller klikk kolonnen fra listen Tilgjengelige kolonner, og klikk Sett inn. Kolonnen blir lagt til i Egendefinert kolonneformel-boksen.

  2. I Tilpasset kolonneformel-boksen skriver du inn & etter den første kolonnen som du satte inn. &-operatoren brukes til å kombinere verdier.

  3. Angi skilletegnet mellom verdiene. I dette eksemplet angir mellomrom som skilletegn mellom verdiene ved å angi "".

  4. Skriv inn "&" etter den "".

  5. Type & når " ".

  6. Angi den andre kolonnen som du må slå sammen etter &ved å dobbeltklikke kolonnenavnet i listen Tilgjengelige kolonner. Eller klikk kolonnen fra listen Tilgjengelige kolonner, og deretter klikke Sett inn. I dette eksemplet vi slår sammen de samme kolonnene som tidligere (OrdreID og KundeID), atskilt med et mellomrom.

   Angi en tilpasset kolonneformel for å slå sammen kolonneverdier

 4. Klikk OK for å opprette en egendefinert kolonne på slutten av spørringstabell med flettede verdier fra de opprinnelige kolonnene. I dette tilfellet er de opprinnelige kolonnene også tilgjengelige i spørringstabellen. Gi nytt navn til egendefinert kolonnenavnet etter behov.

  Tilpasset, sammenslått kolonne

Obs!: Redigeringsprogram for spørring vises bare når du laster inn, redigere eller opprette en ny spørring ved hjelp av Power Query. Videoen nedenfor viser Redigeringsprogram for spørring-vinduet vises når du har redigert en spørring fra en Excel-arbeidsbok. Velg for å vise Redigeringsprogram for spørring uten å laste inn eller redigere en eksisterende arbeidsbok-spørring, fra delen Hent eksterne Data i Power Query-båndfanen fra andre kilder > tom spørring. Videoen viser én måte å vise Redigeringsprogram for spørring.

Slik ser du redigeringsprogrammet for spørringer i Excel

Obs!: Redigeringsprogram for spørring vises bare når du laster inn, redigere eller opprette en ny spørring ved hjelp av Power Query. Videoen nedenfor viser Redigeringsprogram for spørring-vinduet vises når du har redigert en spørring fra en Excel-arbeidsbok. Velg for å vise Redigeringsprogram for spørring uten å laste inn eller redigere en eksisterende arbeidsbok-spørring, fra delen Hent eksterne Data i Power Query-båndfanen fra andre kilder > tom spørring. Videoen viser én måte å vise Redigeringsprogram for spørring.

Slik ser du redigeringsprogrammet for spørringer i Excel

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Sette inn en egendefinert kolonne i en tabell

Figurdata

Hjelp for Microsoft Power Query for Excel

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×