Slå popup-vinduet for ny melding av eller på

Slå popup-vinduet for ny melding av eller på

Skrivebordsvarsler er varsler som vises på skrivebordet når du mottar en ny e-postmelding, en møteinnkallelse eller en oppgaveforespørsel. Skrivebordsvarsler er aktivert som standard.

Informasjonen som vises i skrivebordsvarsler, varierer avhengig av elementet du mottar i Innboksen.

 • E-postmelding   
  Viser navnet på avsenderen, emne og de to første linjene i meldingen. Skrivebordsvarsler viser ikke innholdet i en kryptert eller digitalt signert melding. Hvis du vil vise meldingen, må du åpne den.

 • Møteinnkallelse   
  Viser avsender, emne, dato, klokkeslett og møtested. 

 • Oppgaveforespørsel   
  Viser avsender, emne og startdatoen for den tilordnede oppgaven. 

  Skrivebordsvarsel for Outlook

Se en video på 1:54 minutter om popup-varsler (meldinger)

Aktivere eller deaktivere varsler

Tips!: Hvis du vil at et skrivebordsvarsel skal forbli synlig på skrivebordet, slik at du får lengre tid til å lese det, holder du pekeren over varselet før det forsvinner fra visningen.

 1. Velg Fil> Alternativer> E-post.

 2. Merk av for eller fjern merket for Vis skrivebordsvarsler under Meldingsankomst, og velg deretter OK.

  Obs!: Hvis du vil skjule eller aktivere andre varsler, for eksempel lyder, endring av musepekeren eller visning av et konvoluttikon i oppgavelinjen, merker du av for eller fjerner merket for disse funksjonene.

Skrivebordsvarsler vises ikke i følgende situasjoner

Skrivebordsvarsler vises ikke under den første synkroniseringen av en e-postkonto eller når du kjører send og motta manuelt.

Hvis du bruker meldingsregler og en ny melding flyttes ut av standardinnboksen for kontoen, kan det også hende du ikke mottar et skrivebordsvarsel.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Hvis du mottar flere elementer i innboksen samtidig, mottar du ikke nødvendigvis et skrivebordsvarsel for hvert element. Hvis du mottar et stort antall elementer i en bestemt tidsperiode, viser Microsoft Outlook et enkelt skrivebordsvarsel for å angi at du har mottatt flere nye elementer. Dette forhindrer at skrivebordet blir overfylt av varsler som kan forstyrre arbeidet og midlertidig skjule deler av skrivebordet.

Du kan bruke Skrivebordsvarsler til å behandle innkommende elementer uten å åpne innboksen. Når et skrivebordsvarsel vises, kan du utføre flere handlinger som vanligvis krever at du åpner elementet. For eksempel kan du flagge en melding, slette en melding eller markere den som lest – uten å åpne den i innboksen.

Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto eller en POP3 e-postkonto, vises skrivebordsvarsler bare når det kommer et nytt element i standardinnboksen. Hvis du vil vise et skrivebordsvarsel når du mottar et element i en annen mappe eller når du mottar elementer som oppfyller bestemte betingelser, må du opprette en regel. Hvis du vil bli varslet når du mottar et nytt element i en IMAP-e-postkonto, må du også opprette en regel.

Tips!: Hvis du vil at varselet skal forbli synlig på skrivebordet, slik at du får lengre tid til å lese det, plasserer du pekeren på varselet før det forsvinner fra visningen.

Deaktivere varsler

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk på E-postalternativerInnstillinger-fanen, og klikk deretter på Avanserte e-postalternativer.

 3. Fjern merket for Vise skrivebordsvarsel ved ny e-post (bare standardinnboks) under Når det kommer nye elementer i innboksen.

  Obs!: Hvis du vil skjule andre varsler, for eksempel lydavspilling, endring av musepekeren eller visning av et konvoluttikon i systemstatusfeltet, fjerner du merket for henholdsvis Spill av en lyd, Endre pekeren en kort stund eller Vis et konvoluttikon i systemstatusfeltet.

Deaktivere varsler fra et skrivebordsvarsel

 1. Når et skrivebordsvarsel vises, klikker du på nedoverpilen i varselet.

 2. Klikk på Deaktiver skrivebordsvarsel ved ny e-postSkrivebordsvarsel-menyen.

  Skrivebordsvarsel

  1. Klikk for å åpne menyen Skrivebordsvarsel.

  2. Klikk for å slå av Skrivebordsvarsler.

Legg også merke til at du kan gjøre andre ting fra Skrivebordsvarsler-menyen, for eksempel åpne, flagge eller slette den nye meldingen, merke meldingen som lest eller åpne dialogboksen Innstillinger for skrivebordsvarsel. Der kan du angi hvor lenge skrivebordsvarselet skal være synlig på skjermen, og hvor gjennomsiktig det skal være. Se neste avsnitt for mer informasjon.

Aktivere varsler

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk på E-postalternativerInnstillinger-fanen, og klikk deretter på Avanserte e-postalternativer.

 3. Merk av for Vise skrivebordsvarsel ved ny e-post (bare standardinnboks) under Når det kommer nye elementer i innboksen.

Endre utseendet til Skrivebordsvarsler

Du kan tilpasse utseendet til Skrivebordsvarsler. Du kan la dem være synlige i så lite som tre sekunder eller så lenge som 30 sekunder. Du kan også justere gjennomsiktigheten for å gjøre dem mer synlige eller slik at de ikke blokkerer visningen av dokumenter og andre elementer på skrivebordet. Til slutt kan du endre hvor skrivebordsvarsler vises, ved å dra én av dem til et annet sted på skrivebordet.

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk på E-postalternativerInnstillinger-fanen, og klikk deretter på Avanserte e-postalternativer.

 3. Klikk på Innstillinger for skrivebordsvarsel.

 4. Dra glidebryteren til antallet sekunder du vil at nye skrivebordsvarsler skal være synlige på skrivebordet i, under Varighet.

  Obs!: Selv om skrivebordsvarsler tones ned etter hvert, forblir det nye varselikonet for e-post på statuslinjen i Outlook til du åpner det nye elementet eller elementene i standardinnboksen.

 5. Dra glidebryteren til gjennomsiktighetsverdien du vil bruke, under Gjennomsiktighet.

 6. Hvis du vil kontrollere innstillingene, klikker du på Forhåndsvisning.

  Obs!: Disse innstillingene gjelder også for skrivebordsvarselet som kan angis som en regelhandling.

Flytte skrivebordsvarselet til et annet sted på skjermen

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk på E-postalternativerInnstillinger-fanen, og klikk deretter på Avanserte e-postalternativer.

 3. Klikk på Innstillinger for skrivebordsvarsel.

 4. Klikk på Forhåndsvisning i dialogboksen Innstillinger for skrivebordsvarsler, så vises et eksempel på et skrivebordsvarsel på skrivebordet.

 5. Dra skrivebordsvarselet til plasseringen du vil bruke.

Tips!: Du kan flytte skrivebordsvarselet til en annen skjerm hvis skrivebordet strekker seg over mer enn én skjerm.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×