Slå opp verdier med FINN.RAD, INDEKS eller SAMMENLIGNE

Du kan bruke en oppslagsfunksjon til å finne en verdi på en lang liste. Funksjonen FINN.RAD er mye brukt, men funksjonen FINN.KOLONNE og bruk av funksjonene INDEKS og SAMMENLIGNE sammen kan også fungere bra.

Her får du en oversikt over FINN.RAD og argumentene den bruker:

=FINN.RAD(<Søkeverdi>,<oppslagsområde>,<kolonne>,<omtrentlig samsvar>)

For eksempel =FINN.RAD((21500,C2:E7,3,USANN)

  • Funksjonen trenger det første argumentet for å fungere, og det er verdien du baserer søket på. Dette kan være en cellereferanse som B2 eller en verdi som «Olsen» eller 21500.

  • Det andre argumentet er celleområdet du tror inneholder verdiene du vil finne.

    Viktig!: Når du bruker FINN.RAD, må kolonnen som inneholder den verdien eller cellereferansen du søker etter, være kolonnen lengst til venstre i området.

  • Det tredje argumentet er kolonnen i oppslagscelleområdet som inneholder verdien du vil se.

Selv om det fjerde argumentet er valgfritt, skriver de fleste USANN (eller 0). Hvorfor? De gjør dette fordi det tvinger funksjonen til å finne et nøyaktig samsvar på søket. Du kan angi ingen argument eller SANN, men hvis søket ikke finner et nøyaktig samsvar, finner funksjonen det nærmeste omtrentlige samsvaret, og vanligvis vil ikke de fleste ha et tilnærmet samsvar.

La oss se på hvordan et omtrentlig samsvar kan bli et alvorlig problem. La oss si at du leter etter prisen på en del med ID 2345768, men så bytter du to tall og skriver feil i formelen, slik: =FINN.RAD(2345678,A1:E7,5). Formelen gir deg prisen på feil del fordi FINN.RAD fant det nærmeste tallet som er mindre enn eller lik nummeret du har angitt (2345678). Det kan ende med at du ikke fakturerer kunden riktig på grunn av denne feilen.

Hvis du angir USANN eller 0 for argumentet Omtrentlig samsvar, og det ikke finnes nøyaktige samsvar, viser formelen #N/A i cellen i stedet for feil verdi – et mye bedre scenario. I dette tilfellet betyr ikke #N/A at du skrev inn formelen feil (med unntak av uriktig tall). Det betyr at 2345678 ikke ble funnet. Du ville ha 2345768.

Dette eksempelet viser deg hvordan funksjonen fungerer. Når du skriver en verdi i celle B2 (første argument), søker FINN.RAD i celle C2 til E7 (andre argument) og finner det nærmeste omtrentlige samsvaret fra den tredje kolonnen i området, kolonne E (tredje argument).

Et typisk eksempel på bruk av FINN.RAD-funksjonen

I dette eksempelet er det fjerde argumentet tomt, og dermed gir funksjonen et omtrentlig samsvar.

Bruke FINN.KOLONNE-funksjonen

Når du er fortrolig med FINN.RAD, er ikke FINN.KOLONNE-funksjonen vanskelig å bruke. Du angir de samme argumentene, men FINN.KOLONNE finner verdier i rader i stedet for i kolonner.

Bruke INDEKS og SAMMENLIGNE sammen

Når du ikke vil begrense søket til kolonnen lengst til venstre, kan du bruke en kombinasjon av funksjonene INDEKS og SAMMENLIGNE. En formel som bruker disse sammen er litt mer komplisert enn en formel med en FINN.RAD-funksjon, men den kan være kraftigere, og det finnes personer som i stor grad foretrekker kombinasjon INDEKS/SAMMENLIGNE over FINN.RAD-funksjonen.

Dette eksemplet viser en liten liste der verdien som vi vil søke på, Chicago, ikke er i kolonnen lengst til venstre. Så vi kan ikke bruke FINN.RAD. I stedet bruker vi SAMMENLIGNE-funksjonen til å finne Chicago i området B1:B11. Den finnes i rad 4. Deretter bruker INDEKS denne verdien som oppslagsargument, og finner populasjonen for Chicago i den fjerde kolonnen (kolonne D). Gjeldende formel vises i celle A14.

Bruke INDEKS og SAMMENLIGNE for å slå opp en verdi

Mer om oppslagsfunksjoner

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×