Slå opp verdier i en dataliste

Slå opp verdier i en dataliste

Tenk deg at du skal slå opp direktenummeret til en ansatt ved å bruke skiltnummeret, eller den riktige salgsprovisjonen for et salgsbeløp. Du slår opp data slik at du på en rask og effektiv måte kan finne bestemte data i en liste, og automatisk kontrollere at du bruker de riktige dataene. Når du har slått opp dataene, kan du utføre beregninger eller vise resultater med de returnerte verdiene. Det finnes flere metoder for å slå opp verdier i en dataliste og vise resultatene.

Hva vil du gjøre?

Slå opp verdier loddrett i en liste ved å bruke et nøyaktig samsvar

Slå opp verdier vannrett i en liste ved å bruke et omtrentlig samsvar

Slå opp verdier vannrett i en liste med ukjent størrelse ved å bruke et nøyaktig samsvar

Slå opp verdier loddrett i en liste ved å bruke et nøyaktig samsvar

Slå opp verdier vannrett i en liste ved å bruke et omtrentlig samsvar

Lag en oppslagsformel ved hjelp av oppslagsveiviseren (bare Excel 2007)

Slå opp verdier loddrett i en liste ved å bruke et nøyaktig samsvar

Du kan bruke FINN.RAD­-funksjonen eller en kombinasjon av INDEKS- og SAMMENLIGNE-funksjonen for å gjøre denne oppgaven.

FINN.RAD-eksempler

FINN.RAD Eksempel 1

FINN.RAD Eksempel 2

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se FINN.RAD-funksjonen.

Eksempler på INDEKS og SAMMENLIGNE

Funksjonene INDEKS og SAMMENLIGNE kan brukes som erstatning for FINN.RAD

Enkelt fortalt betyr det:

=INDEKS(jeg vil ha returverdien fra C2:C10 som lar seg SAMMENLIGNE med(Jørgen, som befinner seg i matrisen B2:B10, der returverdien er den første verdien som tilsvarer Jørgen))

Formelen ser etter den første verdien i C2:C10 som tilsvarer Jørgen (i B7) og returnerer verdien i C7 (100), som er den første verdien som samsvarer med Jørgen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se INDEKS-funksjonen og SAMMENLIGNE-funksjonen.

Toppen av siden

Slå opp verdier loddrett i en liste ved å bruke et omtrentlig samsvar

Du kan gjøre dette ved å bruke funksjonen FINN.RAD.

Viktig!: Kontroller at verdiene i den første raden er sortert i stigende rekkefølge.

Et eksempel på FINN.RAD-formel for å finne et omtrentlig samsvar

I eksemplet over ser FINN.RAD etter fornavnet til eleven som har seks forsentkomminger i området A2:B7. Det finnes ingen oppføring for seks forsentkomminger i tabellen, slik at FINN.RAD ser etter det neste høyeste samsvaret som er lavere enn seks, og finner verdien fem, som er knyttet til fornavnet Egil, og returnerer dermed Egil.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se FINN.RAD-funksjonen.

Toppen av siden

Slå opp verdier vannrett i en liste med ukjent størrelse ved å bruke et nøyaktig samsvar

Du gjør dette ved å bruke funksjonene FORSKYVNING og SAMMENLIGNE.

Obs!: Bruk denne fremgangsmåten når dataene ligger i et eksternt dataområde som du oppdaterer daglig. Du vet at prisen er oppført i kolonne B, men du vet ikke hvor mange rader med data serveren vil returnere, og den første kolonnen er ikke sortert alfabetisk.

Et eksempel på funksjonene FORSKYVNING og SAMMENLIGNE

C1 er cellen øverst til venstre i området (også kalt startcellen).

SAMMENLIGNE("Appelsiner",C2:C7,0) ser etter appelsiner i området C2:C7. Startcellen bør ikke tas med i området.

1 er antall kolonner til høyre for startcellen der returverdien bør komme fra. I vårt eksempel kommer returverdien fra kolonne D, Salg.

Toppen av siden

Slå opp verdier vannrett i en liste ved å bruke et nøyaktig samsvar

Du kan gjøre dette ved å bruke funksjonen FINN.KOLONNE. Under ser du et eksempel:

Et eksempel på FINN.KOLONNE-formel for å finne et nøyaktig samsvar

FINN.KOLONNE slår opp i Salg-kolonnen, og returnerer verdien fra rad 5 i det angitte området.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se FINN.KOLONNE-funksjonen.

Toppen av siden

Slå opp verdier loddrett i en liste ved å bruke et omtrentlig samsvar

Du kan gjøre dette ved å bruke funksjonen FINN.KOLONNE.

Viktig!: Kontroller at verdiene i den første raden er sortert i stigende rekkefølge.

Et eksempel på FINN.KOLONNE-formel for å finne et omtrentlig samsvar

I eksemplet over ser FINN.KOLONNE etter verdien 11 000 i rad 3 i det angitte området. Den finner ikke 11 000 og ser dermed etter den neste største verdien mindre enn 11 000 og returnerer 10 543.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se FINN.KOLONNE-funksjonen.

Toppen av siden

Lag en oppslagsformel ved hjelp av oppslagsveiviseren (bare Excel 2007)

Obs!: Oppslagsveiviser-tillegget ble fjernet i Excel 2010. Denne funksjonen er erstattet med funksjonsveiviseren og de tilgjengelige Oppslags- og referansefunksjonene (referanse).

I Excel 2007 lager oppslagsveiviseren oppslagsformelen på grunnlag av regnearkdata som har rad- og kolonneetiketter. Oppslagsveiviseren hjelper deg med å finne andre verdier i en rad når du kjenner verdien i én kolonne, og omvendt. Oppslagsveiviseren bruker INDEKS og SAMMENLIGNE i formlene som lages.

  1. Klikk en celle på området.

  2. Klikk Oppslag i Løsninger-gruppen i kategorien Formler.

  3. Hvis kommandoen Oppslag ikke er tilgjengelig, må du laste inn tillegg for oppslagsveiviseren.

    Slik laster du inn tilleggsprogrammet for oppslagsveiviseren

  4. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappesymbol , klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter kategorien Tillegg.

  5. I Behandle-boksen klikker du Excel-tillegg, og deretter klikker du Søk.

  6. I dialogboksen Tilgjengelige tillegg merker du av i avmerkingsboksen ved siden av Oppslagsveiviser, og deretter klikker du OK.

  7. Følg instruksjonene i veiviseren.

Toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×