Innføring i Excel

Skrive ut et regneark eller en arbeidsbok

Skrive ut et regneark eller en arbeidsbok

Du kan skrive ut hele eller deler av regne ark og arbeids bøker, én om gangen eller flere samtidig. Hvis dataene du vil skrive ut, er i en Microsoft Excel-tabell, kan du skrive ut bare Excel-tabellen.

Du kan også skrive ut en arbeids bok til en fil i stedet for til en skriver. Dette er nyttig når du må skrive ut arbeids boken på en annen type skriver enn den du opprinnelig brukte til å skrive den ut.

Før du skriver ut

Før du skriver ut noe i Excel, må du huske på at det finnes mange tilgjengelige alternativer for en optimal utskrifts opplevelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se skrive ut i Excel.

Viktig!: En del formatering, for eksempel farget tekst eller celleskyggelegging, kan se fint ut på skjermen, men ikke se ut som forventet når det skrives ut med en svart-hvitt-skriver. Du kan også skrive ut et regneark med rutenettet vist slik at data, rader og kolonner fremheves bedre.

Skrive ut ett eller flere regneark

 1. Merk regne arkene du vil skrive ut. 

 2. Klikk på fil > Skriv ut, eller trykk på CTRL + P.

 3. Klikk Skriv ut eller juster under Innstillinger før du klikker Skriv ut.

Skrive ut én eller flere arbeidsbøker

Alle arbeidsbokfilene du vil skrive ut, må ligge i samme mappe.

 1. Klikk på Fil > Åpne.

 2. Hold nede CTRL, Klikk navnet på hver arbeids bok du vil skrive ut, og klikk deretter Skriv ut.

Skrive ut hele eller deler av et regne ark

 1. Klikk regnearket, og merk deretter dataområdet du vil skrive ut.

 2. Klikk Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 3. Klikk pilen ved siden av Skriv ut aktive ark under Innstillinger, og velg ønsket alternativ.

  Klikk Skriv ut hele arbeidsboken under Innstillinger
 4. Klikk på Skriv ut.

  Obs!: Hvis et regneark har definerte utskriftsområder, skrives bare disse utskriftsområdene ut. Hvis du ikke vil skrive ut det definerte utskrifts området, merker du av i avmerkings boksen Ignorer utskrifts område . Lær mer om å angi eller fjerne et utskrifts område.

Skrive ut en Excel-tabell

 1. Klikk en celle i tabellen for å aktivere den.

 2. Klikk Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 3. Klikk pilen ved siden av Skriv ut aktive ark under Innstillinger, og merk deretter Skriv ut merket tabell.

  Skriv ut merket tabell
 4. Klikk på Skriv ut.

Skrive en arbeidsbok til en fil

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Skriv ut, eller du kan trykke CTRL+P.

 2. Merk av for Skriv til fil under Skriver.

  Alternativet Skriv til fil
 3. Klikk Skriv ut.

 4. Skriv inn et fil navn i dialog boksen Lagre utskrifts utdata som , og klikk deretter OK. Filen blir lagret i dokumenter -mappen

Viktig!: Hvis du skriver ut den lagrede filen på en annen skriver, kan det hende at side Skift og skrift avstand endres.

Skrive ut et regneark

Du får best resultat ved å skrive ut regne arket ved å bruke Skriv ut-kommandoen i Excel Online, ikke i nett leserens utskrifts kommando. Du kan skrive ut hele arket eller bare de cellene du vil ha.

Hvis du vil skrive ut et celleområde, merker du cellene. Hvis du vil skrive ut hele regnearket, merker du ingenting.

 1. Klikk på Fil > Skriv ut > Skriv ut.

  Skriv ut merkede celler

 2. Hvis du valgte et celle område, men bestemmer deg for å skrive ut hele regne arket, bytter du til hele arbeids boken før du treffer Skriv ut.

  Alternativer for utskrifts innstillinger når du klikker på fil > Skriv ut

Obs!: Hvis du bruker Excel Online med SharePoint 2010, kan du se Skrive ut et dokument i Office Online.

Endre et valgt utskriftsområde

I Excel Online kan du enten angi et område du vil skrive ut eller skrive ut et helt regne ark. Hvis du merker et utskriftsområde, men bestemmer deg for å endre det angitte området, er dette hvordan du kan forhåndsvise endringene:

 1. Klikk og dra for å merke cellene du vil skrive ut i regnearket.

 2. Klikk Fil > Skriv ut > Skriv ut.

 3. Hvis du bare vil skrive ut det merkede området, klikker du Utskriftsalternativer, og deretter Gjeldende merking.

 4. Hvis forhåndsvisningen viser det du vil skrive ut, klikker du Skriv ut.

Hvis du vil endre utskrifts utvalget, lukker du forhånds visning ved å klikke X-en og gjenta de forrige trinnene.

Hvis du vil skrive ut hele regnearket, klikker du Fil > Skriv ut > Skriv ut. Pass på at Hele arket er avmerket, og klikk Skriv ut.

Alternativer for utskrifts innstillinger når du klikker på fil > Skriv ut

Hvis du har skrivebordsversjonen av Excel, kan du angi flere utskriftsalternativer. Klikk Åpne i Excel og velg flere utskriftsområder i et regneark.

Knappen for å redigere i Excel

Skrive ut et regne ark som har skjulte rader og kolonner

Når du skriver ut et regne ark med skjulte rader eller kolonner i Excel Online, blir ikke de skjulte radene og Kol onnene skrevet ut. Hvis du vil inkludere de skjulte radene og Kol onnene, må du vise dem før du skriver ut regne arket.

Du kan se om rader eller kolonner er skjult enten av de manglende topp tekst etikettene eller etter de doble linjene som vist i dette bildet.

doble linjer mellom rader og kolonner angir skjulte rader eller kolonner

Slik kan du vise rader eller kolonner:

 1. Merk området med topp tekster rundt de skjulte radene eller Kol onnene. I dette eksemplet merker du alle rad overskriftene mellom 2 og 7 for å vise rad 3 og 6.

  velg topptekstområdet rundt skjulte rader eller kolonner

 2. Høyre klikk utvalget, og velg Vis rader (for kolonner, velg Vis kolonner).

 3. Klikk på Fil > Skriv ut.

 4. Klikk Skriv ut for en forhånds visning.

  Forhåndsvisning

 5. Kontroller at hele arket er merket i boksen utskrifts alternativer , og klikk Skriv ut.

Obs!: Rad-og Kol onne etikettene vises ikke i forhånds visning og utskriften.

Skrive ut en arbeidsbok

Hvis Excel Online arbeids boken bare har ett regne ark, kan du ganske enkelt skrive ut regne arket. Hvis arbeids boken har flere regne ark, må du gå til hvert regne ark ved å klikke arkfanen for det, og deretter skrive ut regne arket.

arkfaner

Ikke sikker på om arbeids boken har skjulte regne ark? Slik kan du kontrollere følgende:

 1. Høyre klikk en arkfane.

  Høyreklikk en arkfane for å se om det finnes skjulte regneark.

 2. Hvis alternativet Vis er tilgjengelig, har arbeids boken ett eller flere skjulte regne ark. Klikk Vis for å vise og skjule regne arkets.

 3. Når du viser et regne ark, blir ark fanen i regne arket tilgjengelig. Klikk arkfanen-fanen, og Skriv ut regne arket.

Skrive ut en tabell

Noen ganger vil du bare skrive ut en del av et regneark, for eksempel en tabell. Du kan gjøre dette i Excel Online så lenge tabellen har mindre enn 10 000 celler. For regne ark mer enn 10 000 celler må du bruke skrive bords versjonen av Excel.

Slik skriver du ut en tabell:

 1. Klikk den første cellen, og rull ned til den siste cellen for å velge alle cellene i tabellen.

  Hvis tabellen har mange kolonner, kan du, i stedet for å rulle nedover, klikke den første cellen, trykke og holde nede Skift-tasten og deretter klikke den siste cellen.

 2. Klikk på Fil > Skriv ut > Skriv ut.

  Skriv ut merkede celler

 3. Velg Merket område hvis det ikke allerede er valgt, og klikk deretter Skriv ut.

  skriv ut merkede celler

 4. Hvis du er fornøyd med forhåndsvisningen, klikker du Skriv ut. Hvis ikke, lukker du visningen og foretar nødvendige endringer.

  Forhåndsvisning av tabell

Lær hvordan du kan skrive ut en tabell med rutenett.

Skrive ut side tall i et regne ark

Du kan ikke sette inn, vise eller skrive ut side tall i Excel Online. Hvis du imidlertid har skrive bords versjonen av Excel, kan du legge til side tall øverst (topp tekst) eller nederst (bunn tekst) i regne arket og skrive det ut.

Bruk knappen Åpne i Excel for å åpne arbeids boken, og Legg til side tall i side oppsett visningen, og skriv deretter ut regne arket fra Excel. Slik gjør du det:

 1. Klikk Åpne i Excel , og Sett inn side tall i regne ark.

 2. Skrive ut regne arket.

Se også

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×