Skrive ut en visning eller rapport

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En utskrevet visning er mer enn bare en behagelig måte å presentere prosjektinformasjon. Noen ganger kan det være den mest effektive måten. Project 2010, kan du skrive ut visninger som inneholder akkurat den informasjonen du vil dele.

Hva du vil gjøre?

Skrive ut en visning

Optimalisere en visning for utskrift

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

Skrive ut en grunnleggende rapport

Legge til topptekst eller bunntekst i en grunnleggende rapport

Til toppen av siden

Skrive ut en visning

 1. Klikk visningen du vil skrive ut i kategorien Vis i gruppen Aktivitetsvisninger eller Ressursvisninger.

 2. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 3. Hvis du vil se over visningen eller foreta justeringer før utskrift, kan du vise til høyre på siden.

  Hvis du vil se den egentlige tekststørrelsen visningen slik den skal skrives, klikker du hvor som helst i Forhåndsvisning-området.

 4. Klikk Skriv ut Hvis du vil skrive ut visning.

Hvis en forhåndsdefinert visning ikke oppfyller dine behov, kan du bruke andre tabeller eller filtre eller endre måten oppgaver, ressurser, eller tildelinger er gruppert eller sortert.

Til toppen av siden

Optimalisere en visning for utskrift

Hvis du vil gjøre utskrift så effektiv som mulig, kan du angi alternativene du vil bruke. Du kan for eksempel skriver ut et sideområde (definert av sidetall eller datoer), fjerne tomme sider og skrive ut flere eksemplarer.

 1. Klikk visningen du vil skrive ut i kategorien Vis i gruppen Aktivitetsvisninger eller Ressursvisninger.

  Tips!: Hvis du vil skrive ut et sammendrag eller overordnet visning for prosjektet, filtrere visningen først ved å vise aktivitetssammendrag eller et bestemt disposisjonsnivå. Du kan også velge tidslinjevisning for en attraktiv visningen skal skrives ut raskt og enkelt.

 2. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Skriv ut.

 3. Angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut øverst på siden.

  Tips!: Angi flere innstillinger for skriveren ved å klikke Skriveregenskaper. Vanligvis, du kan endre papirtype, farge og andre vanlige skriverinnstillinger, men typen innstillinger varierer avhengig av hvilken type skriver du bruker.

 4. Angi hvor mye av prosjektet du vil skrive ut under Innstillinger.

  Du kan angi en hvilken som helst detaljnivået som du vil bruke, fra bestemte datoer i hele prosjektet.

  Du kan også angi om prosjektet skal skrives ut med liggende papirretning (som er oversikt vannrett) eller stående retning (som er oversikt loddrett).

 5. Klikk på Skriv ut.

Obs!: Hvis informasjonen på siste side (eller kolonne på sider) slutter 3 tommer eller mindre fra den venstre kanten av siden, og deretter visningens tidsskala er skalert ned for å få plass på forrige side (eller kolonne på sider). Hvis informasjonen som er mer enn 3 tommer fra venstre kant på siden, skaleres visningen for å fylle ut gjeldende side (eller kolonne på sider).

Til toppen av siden

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

Fremgangsmåtene nedenfor gjelder, enten du vil endre en topptekst, bunntekst eller forklaring.

 1. Klikk kategorien fil, klikk Skriv ut, og klikk deretter Utskriftsformat.

 2. Klikk kategorien venstre, midterste eller høyretopptekst, bunntekst eller forklaring-fanen.

 3. I tekstboksen, skriver du inn eller lime inn teksten, legge til informasjon om dokument eller et prosjekt eller sette inn eller Lim inn grafikk.

  Du kan opprette flere linjer topptekster, bunntekster og forklaringer. På slutten av den første linjen med tekst eller informasjon, trykker du ENTER. Hvis du vil legge til linjer etter et bilde, klikker du bildet, Plasser markøren etter bildet, og trykk deretter ENTER. Overskrifter kan ha opptil fem linjer med informasjon. Bunntekster og forklaringer kan ha opptil tre linjer.

  • Hvis du vil legge til sidetall i topptekst, bunntekst eller forklaring, klikker du Sett inn sidetall Sett inn sidetall-grafikk , Sett inn totalt sidetall Sett inn antall sider-grafikk eller begge deler.

  • Hvis du vil legge til gjeldende Klikk dato eller et klokkeslett i toppteksten, bunntekst eller forklaring, Sett inn gjeldende dato Sett inn gjeldende dato-grafikk , Sett inn gjeldende klokkeslett Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde eller begge deler.

  • Hvis du vil legge til filnavnet i topptekst, bunntekst eller forklaring, klikker du Sett inn filnavn Sett inn filnavn-grafikk .

  • Hvis du vil legge til grafikk i topptekst, bunntekst eller forklaring, klikker du Sett inn bilde Sett inn bilde-grafikk .

  • Hvis du vil formatere forhåndsinnstilte informasjon, velg ampersand (& ), eller Merk teksten du vil formatere, klikker du Formater tekstskrift Formater tekst, Skrifter-knappen og velger deretter formateringsalternativene du vil bruke for topptekst, bunntekst eller forklaring.

  • Hvis du vil legge til project-spesifikk informasjon, klikk informasjonen du vil bruke i boksene Generelt og prosjektfelt, og klikk deretter Legg til for hver oppføring.

Du kan bruke hurtigmenyen til å flytte tekst, informasjon eller et bilde fra en tabulator til en annen. Merk teksten, informasjonen eller bildet du vil flytte, høyreklikk, og klikk deretter klippe ut eller kopiere. Plasser markøren på kategorien du vil bruke, høyreklikk, og klikk deretter Lim inn.

Obs!: 

 • Toppteksten og bunnteksten du angir vises på hver side. Du kan angi at de vises forskjellig på den første siden og etterfølgende sider, vises forskjellig på oddetalls- og partallssider eller vises forskjellig på enkeltsider.

 • Du kan skalere grafikk når du har lagt det til en topptekst, bunntekst eller forklaring ved å merke grafikken, og dra kantlinjen. Hvis du vil flytte grafikken, merker du den og drar den til en annen plassering. Du kan ikke beskjære et bilde.

 • Du kan tilpasse feltene og stolper som vises i forklaringen ved hjelp av dialogboksen Stolpestiler. Ressursdiagram eller Gantt-diagrammet vises, klikker du StolpestilerStolpestiler-gruppen. Skriv inn en stjerne (*) foran navnet på feltet som du ikke vil skal vises i forklaringen skal skrives ut, i navn-kolonnen i dialogboksen Stolpestiler.

Til toppen av siden

Skrive ut en grunnleggende rapport

Denne delen beskriver ikke skrive ut visuelle rapporter i Project 2010. Fordi visuelle rapporter er opprettet i Excel 2010 og Visio 2010, kan du bruke disse programmene til å skrive ut visuelle rapporter.

 1. Klikk prosjekt-gruppen.

 2. Klikk rapporter i rapporter-gruppen.

  Bilde av Rapporter-gruppen

 3. Klikk en rapport i dialogboksen rapporter, og klikk deretter Velg.

 4. Velg hvilken type rapport i dialogboksen neste, og klikk deretter Velg på nytt. Rapporten vises i Forhåndsvisning.

 5. Klikk på Skriv ut.

Til toppen av siden

Legge til topptekst eller bunntekst i en grunnleggende rapport

Obs!: Denne delen beskriver ikke hvordan du oppretter topptekster, bunntekster eller forklaringer for funksjonen Visuelle rapporter i Project 2010. Fordi visuelle rapporter er opprettet i Excel og Visio, kan du bruke disse programmene til å endre topptekst, bunntekst eller forklaring.

 1. Klikk prosjekt-gruppen.

 2. Klikk rapporter i rapporter-gruppen.

  Bilde av Rapporter-gruppen

 3. Klikk Egendefinert i dialogboksen rapporter, og klikk deretter Velg.

 4. Velg en rapport i rapporter-listen i dialogboksen Egendefinerte rapporter, og klikk deretter Skriv ut.

  Liste over rapporter inneholder alle rapporter som du kan skrive ut.

 5. Klikk Utskriftsformat.

 6. Klikk kategorien Topptekst eller Bunntekst.

 7. Klikk kategorien venstre, midterste eller høyre.

 8. I tekstboksen, skriver du inn eller lime inn teksten, legge til dokumentet eller prosjektinformasjon eller sette inn eller lime inn grafikk.

  • Hvis du vil legge til sidetall, klikker du Sett inn sidetall Sett inn sidetall-grafikk , Sett inn totalt sidetall Sett inn antall sider-grafikk eller begge deler.

  • Hvis du vil sette inn gjeldende dato eller klokkeslett, klikker du Sett inn gjeldende dato Sett inn gjeldende dato-grafikk , Sett inn gjeldende klokkeslett Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde eller begge deler.

  • Hvis du vil legge til filnavnet, klikker du Sett inn filnavn Sett inn filnavn-grafikk .

  • Hvis du vil legge til grafikk, klikker du Sett inn bilde Sett inn bilde-grafikk .

  • Hvis du vil formatere forhåndsinnstilte informasjon, velg ampersand (& ), eller Merk teksten du vil formatere, klikker du Formater tekstskrift Formater tekst, Skrifter-knappen , og velg deretter formateringsalternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til project-spesifikk informasjon, klikk informasjonen du vil bruke i boksene Generelt og prosjektfelt, og klikk deretter Legg til for hver oppføring. Gjenta dette trinnet for å legge til mer prosjektinformasjon.

Du kan opprette flere linjer topptekster og bunntekster. På slutten av den første linjen med tekst eller informasjon, trykker du ENTER. Hvis du vil legge til linjer etter et bilde, klikker du bildet, Plasser markøren etter bildet, og trykk deretter ENTER. Overskrifter kan ha opptil fem linjer med informasjon. Bunntekster og forklaringer kan ha opptil tre linjer.

 • Toppteksten og bunnteksten du angir vises på hver side. Du kan angi at de vises forskjellig på den første siden og etterfølgende sider, vises forskjellig på oddetalls- og partallssider eller vises forskjellig på enkeltsider.

 • Du kan skalere grafikk når den er lagt til en topptekst, bunntekst eller forklaring ved å merke grafikken, og dra kantlinjen. Hvis du vil flytte grafikken, merker du den og drar den til en annen plassering. Du kan ikke beskjære et bilde.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×