Skrive ut en visning eller rapport

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En utskrevet visning er mer enn bare en behagelig måte å presentere prosjektinformasjon. Noen ganger kan det være den mest effektive måten. Project, kan du skrive ut visninger som inneholder akkurat den informasjonen du vil dele.

Hva du vil gjøre?

Skriv ut en visning

Optimalisere en visning for utskrift

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

Skrive ut en grunnleggende rapport

Skrive ut en visning

 1. Velg visningen du vil skrive ut i Aktivitetsvisninger eller Ressursvisninger-gruppen på visning-fanen.

 2. Velg Fil > Skriv ut.

 3. Hvis du vil se over visningen eller foreta justeringer før utskrift, kan du vise til høyre på siden.

  Hvis du vil se den egentlige tekststørrelsen visningen slik den skal skrives, klikker du hvor som helst i Forhåndsvisning-området.

 4. Velg Skriv ut til å skrive ut visning.

Hvis en forhåndsdefinert visning ikke oppfyller dine behov, kan du bruke andre tabeller eller filtre eller endre måten oppgaver, ressurser, eller tildelinger er gruppert eller sortert.

Optimalisere en visning for utskrift

Hvis du vil gjøre utskrift så effektiv som mulig, kan du angi alternativene du vil bruke. Du kan for eksempel skriver ut et sideområde (definert av sidetall eller datoer), fjerne tomme sider og skrive ut flere eksemplarer.

 1. Velg visningen du vil skrive ut i Aktivitetsvisninger eller Ressursvisninger-gruppen på visning-fanen.

  Tips!: Hvis du vil skrive ut et sammendrag eller overordnet visning for prosjektet, filtrere visningen først ved å vise aktivitetssammendrag eller et bestemt disposisjonsnivå. Du kan også velge tidslinjevisning for en attraktiv visningen skal skrives ut raskt og enkelt.

 2. Velg Fil > Skriv ut.

 3. Angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut øverst på siden.

  Tips!: Angi flere innstillinger for skriveren ved å velge Skriveregenskaper. Vanligvis, du kan endre papirtype, farge og andre vanlige skriverinnstillinger, men typen innstillinger varierer avhengig av hvilken type skriver du bruker.

 4. Angi hvor mye av prosjektet du vil skrive ut under Innstillinger.

  Du kan angi en hvilken som helst detaljnivået som du vil bruke, fra bestemte datoer i hele prosjektet.

  Du kan også angi om prosjektet skal skrives ut med liggende papirretning (som er oversikt vannrett) eller stående retning (som er oversikt loddrett).

 5. Velg Skriv ut.

Obs!: Hvis informasjonen på siste side (eller kolonne på sider) slutter 3 tommer eller mindre fra den venstre kanten av siden, og deretter visningens tidsskala er skalert ned for å få plass på forrige side (eller kolonne på sider). Hvis informasjonen som er mer enn 3 tommer fra venstre kant på siden, skaleres visningen for å fylle ut gjeldende side (eller kolonne på sider).

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

Fremgangsmåtene nedenfor gjelder, enten du vil endre en topptekst, bunntekst eller forklaring.

 1. Velg fil > > Utskriftsformat.

 2. Velg kategorien venstre, midterste eller høyretopptekst, bunntekst eller forklaring-fanen.

 3. I tekstboksen, skriver du inn eller lime inn teksten, legge til informasjon om dokument eller et prosjekt eller sette inn eller Lim inn grafikk.

  Du kan opprette flere linjer topptekster, bunntekster og forklaringer. På slutten av den første linjen med tekst eller informasjon, trykker du ENTER. Hvis du vil legge til linjer etter et bilde, Merk bildet, Plasser markøren etter bildet, og trykk deretter ENTER. Overskrifter kan ha opptil fem linjer med informasjon. Bunntekster og forklaringer kan ha opptil tre linjer.

  • Hvis du vil legge til sidetall i topptekst, bunntekst eller forklaring, velger du Sett inn sidetall Sett inn sidetall-grafikk , Sett inn totalt sidetall Sett inn antall sider-grafikk eller begge deler.

  • Hvis du vil legge til gjeldende Velg dato eller et klokkeslett i toppteksten, bunntekst eller forklaring, Sett inn gjeldende dato Sett inn gjeldende dato-grafikk , Sett inn gjeldende klokkeslett Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde eller begge deler.

  • Hvis du vil legge til filnavnet i topptekst, bunntekst eller forklaring, velger du Sett inn filnavn Sett inn filnavn-grafikk .

  • Hvis du vil legge til grafikk i topptekst, bunntekst eller forklaring, velger du Sett inn bilde Sett inn bilde-grafikk .

  • Hvis du vil formatere forhåndsinnstilte informasjon, velg et-tegnet (& ), eller Merk teksten du vil formatere, velg Formater skrift Formater tekst, Skrifter-knappen og velger deretter formateringsalternativene du vil bruke for topptekst, bunntekst eller forklaring.

  • Hvis du vil legge til project-spesifikk informasjon, velg informasjonen du vil bruke i boksene Generelt og prosjektfelt, og velg deretter Legg til for hver oppføring.

Obs!: 

 • Toppteksten og bunnteksten du angir vises på hver side. Du kan angi at de vises forskjellig på den første siden og etterfølgende sider, vises forskjellig på oddetalls- og partallssider eller vises forskjellig på enkeltsider.

 • Du kan skalere grafikk når du har lagt det til en topptekst, bunntekst eller forklaring ved å merke grafikken, og dra kantlinjen. Hvis du vil flytte grafikken, merker du den og drar den til en annen plassering. Du kan ikke beskjære et bilde.

Skrive ut en grunnleggende rapport

Denne delen beskriver ikke skrive ut visuelle rapporter i Project. Fordi visuelle rapporter er opprettet i Excel og Visio, kan du bruke disse programmene til å skrive ut visuelle rapporter.

 1. Velg pilen ved siden av en hvilken som helst rapport i kategorien rapport i gruppen Vis rapporter, og velg deretter Flere rapporter.

 2. Velg en rapport i dialogboksen rapporter, velger du rapporttypen, og velg Velg på nytt. Det vises en forhåndsvisning av utskriften av rapporten.

 3. Velg fil > skrive ut til å velge innstillinger og skrive ut rapporten.

Hva du vil gjøre?

Skriv ut en visning

Optimalisere en visning for utskrift

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

Skrive ut en grunnleggende rapport

Legge til topptekst eller bunntekst i en grunnleggende rapport

Feilsøking

Skrive ut en visning

 1. Velg visningen du vil skrive ut i Aktivitetsvisninger eller Ressursvisninger-gruppen på visning-fanen.

  (Velg en aktivitet eller ressurs visning på Vis-menyen i Project 2007.)

 2. Velg Fil > Skriv ut.

 3. Hvis du vil se over visningen eller foreta justeringer før utskrift, kan du vise til høyre på siden.

  (Velg Forhåndsvisning i Project 2007.)

  Hvis du vil se den egentlige tekststørrelsen visningen slik den skal skrives, klikker du hvor som helst i Forhåndsvisning-området.

 4. Velg Skriv ut til å skrive ut visning.

Hvis en forhåndsdefinert visning ikke oppfyller dine behov, kan du bruke andre tabeller eller filtre eller endre måten oppgaver, ressurser, eller tildelinger er gruppert eller sortert.

Optimalisere en visning for utskrift

Hvis du vil gjøre utskrift så effektiv som mulig, kan du angi alternativene du vil bruke. Du kan for eksempel skriver ut et sideområde (definert av sidetall eller datoer), fjerne tomme sider og skrive ut flere eksemplarer.

 1. Velg visningen du vil skrive ut i Aktivitetsvisninger eller Ressursvisninger-gruppen på visning-fanen.

  (Velg en aktivitet eller ressurs visning på Vis-menyen i Project 2007.)

  Tips!: Hvis du vil skrive ut et sammendrag eller overordnet visning for prosjektet, filtrere visningen først ved å vise aktivitetssammendrag eller et bestemt disposisjonsnivå. Du kan også velge tidslinjevisning for en attraktiv visningen skal skrives ut raskt og enkelt.

 2. Velg Fil > Skriv ut.

 3. Angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut.

  Tips!: Angi flere innstillinger for skriveren ved å velge Skriveregenskaper. Vanligvis, du kan endre papirtype, farge og andre vanlige skriverinnstillinger, men typen innstillinger varierer avhengig av hvilken type skriver du bruker.

 4. Angi hvor mye av prosjektet du vil skrive ut.

  Du kan angi en hvilken som helst detaljnivået som du vil bruke, fra bestemte datoer i hele prosjektet.

  Du kan også angi om prosjektet skal skrives ut med liggende papirretning (som er oversikt vannrett) eller stående retning (som er oversikt loddrett). (Hvis du vil gjøre dette i Project 2007, velger du Egenskaper i dialogboksen Skriv ut.)

 5. Velg Skriv ut.

  (Velg OK i Project 2007.)

Obs!: Hvis informasjonen på siste side (eller kolonne på sider) slutter 3 tommer eller mindre fra den venstre kanten av siden, og deretter visningens tidsskala er skalert ned for å få plass på forrige side (eller kolonne på sider). Hvis informasjonen som er mer enn 3 tommer fra venstre kant på siden, skaleres visningen for å fylle ut gjeldende side (eller kolonne på sider).

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring i en visning

Fremgangsmåtene nedenfor gjelder, enten du vil endre en topptekst, bunntekst eller forklaring.

 1. Velg fil > > Utskriftsformat.

  (Velg fil > Utskriftsformat i Project 2007.)

 2. Velg kategorien venstre, midterste eller høyretopptekst, bunntekst eller forklaring-fanen.

 3. I tekstboksen, skriver du inn eller lime inn teksten, legge til informasjon om dokument eller et prosjekt eller sette inn eller Lim inn grafikk.

  Du kan opprette flere linjer topptekster, bunntekster og forklaringer. På slutten av den første linjen med tekst eller informasjon, trykker du ENTER. Hvis du vil legge til linjer etter et bilde, Merk bildet, Plasser markøren etter bildet, og trykk deretter ENTER. Overskrifter kan ha opptil fem linjer med informasjon. Bunntekster og forklaringer kan ha opptil tre linjer.

  • Hvis du vil legge til sidetall i topptekst, bunntekst eller forklaring, velger du Sett inn sidetall Sett inn sidetall-grafikk , Sett inn totalt sidetall Sett inn antall sider-grafikk eller begge deler.

  • Hvis du vil legge til gjeldende Velg dato eller et klokkeslett i toppteksten, bunntekst eller forklaring, Sett inn gjeldende dato Sett inn gjeldende dato-grafikk , Sett inn gjeldende klokkeslett Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde eller begge deler.

  • Hvis du vil legge til filnavnet i topptekst, bunntekst eller forklaring, velger du Sett inn filnavn Sett inn filnavn-grafikk .

  • Hvis du vil legge til grafikk i topptekst, bunntekst eller forklaring, velger du Sett inn bilde Sett inn bilde-grafikk .

  • Hvis du vil formatere forhåndsinnstilte informasjon, velg et-tegnet (& ), eller Merk teksten du vil formatere, velg Formater skrift Formater tekst, Skrifter-knappen og velger deretter formateringsalternativene du vil bruke for topptekst, bunntekst eller forklaring.

  • Hvis du vil legge til project-spesifikk informasjon, velg informasjonen du vil bruke i boksene Generelt og prosjektfelt, og velg deretter Legg til for hver oppføring.

Obs!: 

 • Toppteksten og bunnteksten du angir vises på hver side. Du kan angi at de vises forskjellig på den første siden og etterfølgende sider, vises forskjellig på oddetalls- og partallssider eller vises forskjellig på enkeltsider.

 • Du kan skalere grafikk når du har lagt det til en topptekst, bunntekst eller forklaring ved å merke grafikken, og dra kantlinjen. Hvis du vil flytte grafikken, merker du den og drar den til en annen plassering. Du kan ikke beskjære et bilde.

Skrive ut en grunnleggende rapport

Denne delen beskriver ikke skrive ut visuelle rapporter i Project. Fordi visuelle rapporter er opprettet i Excel og Visio, kan du bruke disse programmene til å skrive ut visuelle rapporter.

 1. Velg rapporter i rapporter-gruppen i kategorien prosjekt.

  Bilde av Rapporter-gruppen

  (I Project 2007, velger du rapporterrapport-menyen.)

 2. Velg en rapport i dialogboksen rapporter, og velg deretter Velg.

 3. Velg hvilken type rapport i dialogboksen neste, og velg deretter Velg på nytt. Rapporten vises i Forhåndsvisning.

 4. Velg Skriv ut.

Legge til topptekst eller bunntekst i en grunnleggende rapport

Obs!: Denne delen beskriver ikke hvordan du oppretter topptekster, bunntekster eller forklaringer for funksjonen Visuelle rapporter i Project. Fordi visuelle rapporter er opprettet i Excel og Visio, kan du bruke disse programmene til å endre topptekst, bunntekst eller forklaring.

 1. Velg rapporter i rapporter-gruppen i kategorien prosjekt.

  Bilde av Rapporter-gruppen

  (I Project 2007, velger du rapporterrapport-menyen.)

 2. Velg Egendefinert i dialogboksen rapporter, og velg deretter Velg.

 3. Velg en rapport i rapporter-listen i dialogboksen Egendefinerte rapporter, og velg deretter Velg.

  (Velg Skriv ut i Project 2007.)

  Liste over rapporter inneholder alle rapporter som du kan skrive ut.

 4. Velg Utskriftsformat.

  (Velg Preview > Utskriftsformat i Project 2007.)

 5. Velg fanen venstre, midterste eller høyre i kategorien topptekst pris bunntekst.

 6. I tekstboksen, skriver du inn eller lime inn teksten, legge til dokumentet eller prosjektinformasjon eller sette inn eller lime inn grafikk.

  • Hvis du vil legge til sidetall, velger du Sett inn sidetall Sett inn sidetall-grafikk , Sett inn totalt sidetall Sett inn antall sider-grafikk eller begge deler.

  • Hvis du vil sette inn gjeldende dato eller klokkeslett, velger du Sett inn gjeldende dato Sett inn gjeldende dato-grafikk , Sett inn gjeldende klokkeslett Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde eller begge deler.

  • Hvis du vil legge til filnavnet, velger du Sett inn filnavn Sett inn filnavn-grafikk .

  • Hvis du vil legge til grafikk, velg Sett inn bilde Sett inn bilde-grafikk .

  • Velg et-tegnet (& ) Hvis du vil formatere forhåndsinnstilte informasjon, eller Merk teksten du vil formatere, velg Formater skrift Formater tekst, Skrifter-knappen , og velg deretter formateringsalternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil legge til project-spesifikk informasjon, velg informasjonen du vil bruke i boksene Generelt og prosjektfelt, og velg deretter Legg til for hver oppføring. Gjenta dette trinnet for å legge til mer prosjektinformasjon.

Du kan opprette flere linjer topptekster og bunntekster. På slutten av den første linjen med tekst eller informasjon, trykker du ENTER. Hvis du vil legge til linjer etter et bilde, Merk bildet, Plasser markøren etter bildet, og trykk deretter ENTER. Overskrifter kan ha opptil fem linjer med informasjon. Bunntekster og forklaringer kan ha opptil tre linjer.

 • Toppteksten og bunnteksten du angir vises på hver side. Du kan angi at de vises forskjellig på den første siden og etterfølgende sider, vises forskjellig på oddetalls- og partallssider eller vises forskjellig på enkeltsider.

 • Du kan skalere grafikk når den er lagt til en topptekst, bunntekst eller forklaring ved å merke grafikken, og dra kantlinjen. Hvis du vil flytte grafikken, merker du den og drar den til en annen plassering. Du kan ikke beskjære et bilde.

Feilsøking

Her er noen mulige resoutions Hvis materiellet ditt ikke ha samme utseende når det skrives ut som den gjør på skjermen, eller andre uventede problemer når du skriver ut.

 • Du kan få forskjellige typer informasjon på skjermen enn hva som er skrevet ut på grunn av innstillinger for skriveren. Hvis du endrer marginnstillingene på skriveren, kan ikke Project overstyre innstillingene. Hvis du for eksempel hvis du angir margene på skriveren 1 tomme og margene i Project 0,5 tommer, kan deretter en del av hver side bli kuttet når du skriver ut prosjektet.

 • Hvis du har kantlinjer på skjermen, men de ikke skrives ut, kan du prøve å øke sidemargene til 0,5 tommer eller mer (Klikk Utskriftsformatfil-menyen, og klikk deretter kategorien Marger ).

 • Når du forhåndsviser en visning (Klikk Forhåndsvisningfil-menyen), kan du se tomme sider som ikke er tilgjengelige. Hvis du vil skrive ut tomme sider, klikk Utskriftsformatfil-menyen, klikk kategorien Vis, og merk deretter av for Skriv ut tomme sider.

 • Hvis Gantt-stolper eller Nettverksdiagram boksene ikke skrives ut slik de vises på skjermen, kan du se egenskapene for skriveren.

 • Hvis forklaringen ikke skrives ut slik den vises på skjermen, merker du skriver eller plotter driverne.

 • Hvis rutenettet ikke skrives ut, kontrollerer du at fargen på rutenettet er mørk nok til å skrive ut klart. Lys grå, lys blå, gul eller hvite linjer kan ikke skrive ut klart på svart-hvitt eller farge skrivere. Du kan angi alternativer for støttelinjer for en aktivitetsrapport eller en Ressursrapport på Detaljer-fanen i dialogboksen for rapporten. Klikk rapporterrapport-menyen, velger du rapporten, og klikk deretter Rediger.

 • Hvis ikke alle kolonnene er skrevet ut, kan du ta med flere kolonner ved å angi antall kolonner som du vil skrive ut på hver side, eller velge å skrive ut alle kolonner på den første siden, selv om bare noen få vises på skjermen.

  • Hvis du vil skrive ut kolonner på etterfølgende sider, må du angi at du vil skrive dem ut og angi antall kolonner du vil skrive ut.

  • Hvis du ikke angir hvor mange kolonner, tre kolonner ut på de etterfølgende sidene. Du kan angi opptil 116 kolonner.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×