Skrive ut en rapport

Denne artikkelen forklarer hvordan du forhåndsviser og skriver ut en rapport som er opprettet eller åpnet i Microsoft Office Access 2007. Denne artikkelen har også grunnleggende informasjon om hvordan du bruker dialogboksen Utskriftsformat – verktøyet for å angi og endre utskriftsalternativer, for eksempel marger og antall kolonner på en side som skrives ut.

Hva vil du gjøre?

Skrive ut en rapport

Skrive ut en hel rapport raskt

Forhåndsvise en rapport

Endre utskriftsformatet

Skrive ut en rapport

Følg trinnene i denne delen når du skal skrive ut noen av sidene i en rapport og når du skal velge en skriver eller endre alternativer, for eksempel marger eller kolonner.

 1. I navigasjonsruten velger du rapporten som du vil skrive ut. Du trenger ikke å åpne rapporten, men du kan åpne den hvis du vil undersøke eventuelle problemer, for eksempel oppsettproblemer, eller hvis du vil kontrollere at du skriver ut de gjeldende dataene.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

  Hurtigtast  Trykk CTRL+P.

  Dialogboksen Skriv ut vises.

 3. Angi eller endre alternativene i dialogboksen etter behov, og klikk deretter Skriv ut for å skrive ut rapporten.

  Hvis du vil ha hjelp med et alternativ, klikker du Hjelp-knappen, og deretter klikker du feltet eller kontrollen som du trenger hjelp med.

Til toppen av siden

Skrive ut en hel rapport raskt

Hvis du vet at rapporten blir skrevet ut riktig og du vil skrive ut alle sidene i rapporten uten å bruke dialogboksen Skriv ut eller kommandoene i kategorien Skriv ut, kan du skrive ut direkte fra verktøylinjen for hurtigtilgang. Når du følger disse trinnene, skriver Access ut hele rapporten med margene, topptekstene, bunntekstene og papirretningen (stående eller liggende) som er angitt for rapporten. Du kan ikke endre noen av disse egenskapene ved å følge trinnene i denne delen. Hvis du vil endre margene eller andre egenskaper før du skriver ut, se neste del, Forhåndsvise en rapport.

Skrive ut rapporten raskt

 1. Høyreklikk rapporten i navigasjonsruten, og klikk Skriv ut.

  -eller-

  verktøylinjen for hurtigtilgang klikker du Hurtigutskrift Knapp .

  -eller-

  Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg pilen ved siden av Skriv ut, og klikk deretter HurtigUtskrift.

  Obs!: Det kan hende at du må legge til Hurtigutskrift-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang. Du gjør dette ved å klikke nedpilen nederst på verktøylinjen og klikke Hurtigutskrift.

Access skriver ut alle sidene i rapporten.

Til toppen av siden

Forhåndsvise en rapport

Du bruker forhåndsvisning til å kontrollere at rapporten skrives ut riktig. Du kan bruke forhåndsvisning til å vise rapporter som er opprettet i Office Access 2007 og i tidligere versjoner av Access. Hvis du forhåndsviser en rapport som er opprettet i en tidligere versjon av Access, vises rapporten i et eget vindu. Dette vinduet inneholder postnavigeringsknappene. Hvis du forhåndsviser en rapport som er opprettet i Office Access 2007, vises navigasjonsknappene på standardplasseringen nederst i Access-vinduet.

Starte forhåndsvisning

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du rapporten som du vil forhåndsvise, og deretter klikker du Forhåndssvisning Knapp på hurtigmenyen.

  -eller-

  Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg pilen ved siden av Skriv ut, og klikk deretter Forhåndsvisning.

  -eller-

  Hvis rapporten er åpen, høyreklikker du dokumentfanen for rapporten og klikker Forhåndsvisning.

 2. Klikk postnavigasjonsknappene for å flytte mellom sidene i rapporten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker navigasjonsknappene, se artikkelen Lære hvordan du søker etter poster.

Forhåndsvise to eller flere sider

 1. Høyreklikk rapporten som du vil forhåndsvise, i navigasjonsruten, og klikk deretter Forhåndsvisning på hurtigmenyen.

  -eller-

  Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velg pilen ved siden av Skriv ut, og klikk deretter Forhåndsvisning.

  -eller-

  Hvis rapporten er åpen, høyreklikker du dokumentfanen for rapporten og klikker Forhåndsvisning.

 2. Velg kategorien Forhåndsvisning, gruppen Forhåndsvis, og klikk To sider for å forhåndsvise rapporten med to sider om gangen.

  -eller-

  Klikk Flere sider i gruppen Forhåndsvis, og velg deretter et alternativ.

 3. Klikk postnavigasjonsknappene for å flytte mellom sidene i rapporten.

 4. Hvis du vil gå tilbake til forhåndsvisning av én enkelt side, klikker du Én side i gruppen Forhåndsvis.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker postnavigasjonsknappene, se artikkelen Lære hvordan du søker etter poster.

Oppdatere dataene i en forhåndsvisning

 • Velg kategorien Forhåndsvisning, gruppen Data, og klikk Oppdater alt.

  Obs!: Når du oppdaterer dataene i en forhåndsvisning, går forhåndsvisningen tilbake til én side.

Avbryte forhåndsvisning

 • Velg kategorien Forhåndsvisning, gruppen Lukk forhåndsvisning, og klikk Lukk forhåndsvisning.

Til toppen av siden

Endre utskriftsformatet

Du bruker dialogboksen Utskriftsformat til å endre flere utskriftsalternativer, for eksempel topp- og bunnmarger og om Access skal skrive ut bare dataene i rapporten. I Access kan du vise dialogboksen Utskriftsformat på to måter. Du kan starte den fra dialogboksen Skriv ut, eller du kan starte den fra kategorien Forhåndsvisning, som vises når du starter forhåndsvisning.

Trinnene i denne delen forklarer hvordan du viser dialogboksen Utskriftsformat. Hvis du vil ha hjelp med kommandoene og alternativene som finnes i dialogboksen, klikker du Hjelp-knappen, og deretter klikker du kommandoen eller alternativet.

Starte dialogboksen Utskriftsformat fra dialogboksen Skriv ut

 1. Velg du rapporten som du vil endre, i navigasjonsruten. Du trenger ikke å åpne rapporten, men du kan åpne den hvis du vil undersøke eventuelle problemer, for eksempel oppsettproblemer, eller hvis du vil kontrollere at dataene som du skal skrive ut, er riktige.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Skriv ut.

  Hurtigtast  Trykk CTRL+P.

  Dialogboksen Skriv ut vises.

 3. Klikk Oppsett for å vise dialogboksen Utskriftsformat.

 4. Angi eller endre alternativene i dialogboksen etter behov.

  Hvis du vil ha hjelp med et alternativ, klikker du Hjelp-knappen, og deretter klikker du feltet eller kontrollen som du trenger hjelp med.

Starte dialogboksen Utskriftsformat fra kategorien Forhåndsvisning

 1. Høyreklikk rapporten som du vil endre, i navigasjonsruten, og klikk Forhåndsvisning.

  Access åpner rapporten i forhåndsvisning.

 2. Velg kategorien Forhåndsvisning, gruppen Sideoppsett, og klikk Utskriftsformat-knappen, tilgjengelig i hjørnet nederst til venstre eller høyre i gruppen. Plasseringen av knappen avhenger av innstillingene for region og språk i Windows.

 3. Angi eller endre alternativene i dialogboksen etter behov.

  Hvis du vil ha hjelp med et alternativ, klikker du Hjelp-knappen, og deretter klikker du feltet eller kontrollen som du trenger hjelp med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×