Office
Logg på

Skrive ut en publikasjon

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Publisher brukes i hovedsak til å produsere høy kvalitet trykte publikasjoner. Disse kan skrives ut på en bordskriver eller sendt til et kopieringsfirma eller kommersielle trykkeri. Informasjon for å hjelpe deg med å velge mellom disse alternativene kan du se utskrift: velge mellom utskrift på bordskriver, hos et kopieringsfirma, eller kommersielle.

Obs!: Forhåndsvisningsvinduet kan vises i svart-hvitt selv om dine publication(s) inneholder farger hvis den valgte skriveren ikke støtter fargeutskrift, eller hvis den valgte skriveren støtter farge og du har merket sammensatt gråtoner innstillingen.

Hvor er kommandoen Skriv ut?

I Publisher 2010 og senere, er kommandoen Skriv ut i Backstage-visningen. Hvis du vil gå til Backstage-visningen, klikker du kategorien fil i Publisher Fil-knappen øverst til venstre. I tillegg til utskrift inneholder Backstage-visningen kommandoer for å lagre, åpne, og lukke filer, i tillegg til informasjon om gjeldende publikasjon og deling av publikasjonen og alternativer i Publisher.

Til toppen av siden

Skrive ut innstillingene og forhåndsvisning

Backstage-visning for utskrift ser slik ut.

Oversikt over utskriftsinnstillinger i Publisher

Utskriftsinnstillinger er til venstre og forhåndsvisningsruten er til høyre. Innstillingene på venstre påvirker på utskriften, mens innstillingene på høyre påvirker bare visningen av publikasjonen.

Obs!: Noen av disse kontrollene er avhengige av andre innstillinger. Hvis du for eksempel blir farge-kontrollen bare tilgjengelige hvis skriveren kan skrive ut i farger, og glidebryteren gjennomsiktighet foran/bak blir bare tilgjengelige hvis du velger Skriv ut på begge sider av papiret.

Du kan bruke utskriftsinnstillinger for å konfigurere følgende alternativer.

Utskriftsinnstillinger i Publisher 2010

1

Skriv ut

Angi hvor mange eksemplarer av utskriftsjobben du vil skrive ut, og trykk Skriv ut til å sende jobben til skriveren.

2

Skriver

I tillegg til å velge fra en liste over tilgjengelige skrivere, kan du også legge til en ny skriver, få tilgang til Skriveregenskaper og skrive ut til en fil.

3

Innstillinger

Innstillingene delen gir deg kontroll over:

 • Sider: lar deg velge bestemte sider eller siden adresseområder Hvis du vil skrive ut.

 • Sider per ark: Her kan du angi hvor på et papirark publikasjonen skal skrives ut og hvordan sidene i publikasjonen vil bli lagt ut på papirarket.

 • Papirstørrelse: Velg størrelse og stilen på papirarket du vil bruke til å skrive ut publikasjonen.

 • Én side to dobbeltsidig utskrift: Velg om du vil skrive ut på én eller begge sider av arket, og hvilke kant Hvis du vil bruke i vende papiret.

 • Farge: Hvis skriveren støtter farge denne kontrollen lar deg velge farger eller Gråtoneutskrift.

 • Lagre innstillinger med publikasjon: Hvis dette merket vil lagre innstillingene valgene med denne publikasjonen er valgt.

Obs!: Sidestørrelse refererer til et arbeidsområde på publikasjonen i Publisher. Papir- eller arket, er størrelsen på papiret du bruker for utskrift. Et papirark kan inneholde flere sider, og en stor kan skrives ut på tvers av flere ark.

Forhåndsvisning av ruten endringene for å gjenspeile endringer som gjøres i utskriftsinnstillingene.

Forhåndsvisning i Publisher 2010

Den inneholder også følgende.

1

Ark navigasjon

Flytte gjennom arkene i publikasjonen.

2

Frem og tilbake-knapper

Disse knappene er tilgjengelige når du skriver ut på begge sider av arket: Klikk for å vise foran eller bak arket.

3

Glidebryter for zooming

Skyv til venstre for å zoome ut og Skyv til høyre for å zoome inn på publikasjonen.

4

Tilpass til ark

Hvis du viser mer enn ett ark, vil denne knappen zoom for å vise ett ark.

5

Vise flere ark

Hvis publikasjonen skrives ut på flere ark, kan du bruke denne knappen for å forhåndsvise mer enn ett ark om gangen.

6

Vis/Skjul sidetall

Denne glidebryteren viser rekkefølgen på sidene som pålagt på ark med papir. Dette er spesielt nyttig når du skriver ut en publikasjon med mer enn én side på arket, for eksempel et kort.

7

Vise/skjule linjalene

Viser eller skjuler linjaler for høyden og bredden på det merkede arket. Hvis du endrer papirstørrelse i Innstillinger, endres linjalene tilsvarende.

8

Glidebryteren for gjennomsiktig visning

f du skriver ut på begge sider av arket, kan denne glidebryteren du se gjennom til den andre siden av arket, som holder utskrevne papiret over en lys tabell. Dette lar deg å være sikker på at publikasjonen plasseres på riktig måte på begge sider av arket.

Til toppen av siden

Skrive ut en publikasjon

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Under Skriv ut, angi antall eksemplarer i eksemplarer av utskriftsjobben.

 3. Kontroller at riktig skriver er valgt i skriver-delen.

  Forhåndsvisningsvinduet vises i svart-hvitt, uavhengig av om din publication(s) inneholder farger, med mindre du har valgt en fargeskriver.

 4. I delen Innstillinger:

  1. Kontroller at riktig sett med sider eller inndelinger er valgt.

  2. Velg formatet for å angi sidene på arket.

  3. Angi papirstørrelse.

  4. Angi om du vil skrive ut på én side av arket på papir eller begge, og når du skriver ut på begge sidene skal vende arket på lange eller korte side.

  5. Hvis skriveren er i stand til fargeutskrift, velger du om du vil skrive ut farger eller gråtoner.

 5. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Under Skriv ut, angi antall eksemplarer i eksemplarer av utskriftsjobben.

 3. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

Til toppen av siden

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Klikk i tekstboksen sider under Innstillinger.

 3. I tekst-boksen skriver du inn sidetallet i den første siden du vil skrive ut, skriver du inn en bindestrek og skriv deretter inn den siste siden i området du vil skrive ut, for eksempel: 2-4.

 4. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Klikk i tekstboksen sider under Innstillinger.

 3. Skriv inn sidetallet i den første siden du vil skrive ut, skriver du inn et komma og deretter den neste siden du vil skrive ut, i tekstboksen. Gjenta for hvert sidetall du vil skrive ut, for eksempel 2,4,6,8.

 4. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

Til toppen av siden

Hvis du skriver ut etiketter eller visittkort, blir standardalternativet flere eksemplarer per ark. Dette vil skrive ut flere eksemplarer av hver side i publikasjonen med hvert sett med sider på separate ark. Når du velger dette alternativet, blir oppsettalternativer tilgjengelig, slik at du kan justere marglinjer for å øke eller redusere antall eksemplarer av publikasjonen som får plass på et papirark. Hvis du for eksempel hvis publikasjonen visittkort inneholder to sider, hver side som inneholder et ulikt visittkort, og du velger flere eksemplarer per ark og 10 kopier, og deretter totalt 20 Kopier – 10 kopier av hver av de to ulike visittkortene, blir skrevet ut på to papirark, ett ark for hver side.

 1. Klikk fil >Skriv ut.

 2. I delen Innstillinger Velg flere eksemplarer per ark, og velg deretter ønsket antall eksemplarer.

 3. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

  Obs!: 

  • Hvis du klikker én side per ark, vil bli skrevet ut publikasjonen i midten av arket.

  • Hvis du vil skrive ut én side av publikasjonen på hvert ark i en bestemt plassering på arket, klikker du flere eksemplarer per ark, klikker du Alternativer for oppsett og endre publikasjonens plassering på arket ved å justere alternativene rad, kolonne Alternativer, og vannrett og loddrett avstand verdier under Flere utskriftsalternativer. Dette alternativet er tilgjengelig for publikasjoner med sidestørrelser som er mindre enn papirstørrelser, for eksempel annonser, visittkort, og med vennlig hilsen kort.

Når du vil skrive ut etiketter, navneetiketter eller visittkort, er det vanligvis mest effektivt å skrive ut en hel serie på ett enkelt ark. Du kan gjøre det i Publisher fra flere sider per ark-alternativet på siden Skriv ut. Når du velger dette alternativet, blir oppsettalternativer tilgjengelig, slik at du kan justere marglinjer for å øke eller redusere antall eksemplarer av publikasjonen som får plass på et papirark. Hvis du for eksempel hvis du har et sett med 10 postkort med forskjellig informasjon på hver, og du velger flere sider per ark og én kopi, deretter alle ti sidene skrives ut på ett papirark.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når sidene i publikasjonen er mindre enn arket publikasjonen er satt til å skrive ut på.

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. I delen Innstillinger Velg flere sider per ark, og velg deretter ønsket antall eksemplarer.

 3. Klikk Skriv ut-knappen for å sende publikasjonen til skriveren.

Skrive ut én eller flere kopier av en publikasjon

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut under Kopier.

 3. Velg eventuelle andre alternativer du vil bruke, og klikk deretter Skriv ut.

Til toppen av siden

Skrive ut bestemte sider av en publikasjon

Du kan velge gjeldende side for å skrive ut siden som du viser for øyeblikket.

Skrive ut et sideområde

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk kategorien publikasjoner og papirinnstillinger i dialogboksen Skriv ut.

 3. Klikk sider under Utskriftsområde.

 4. Skriv inn sidetallet i den første siden du vil skrive ut, skriver du inn en bindestrek og skriv deretter inn den siste siden i området du vil skrive ut, for eksempel 2-4, i tekstboksen.

 5. Klikk på Skriv ut.

  Hvis du vil skrive ut én side, skriver du inn det samme tallet i boksene fra og til.

Skrive ut enkeltsider

 1. Klikk på Skriv utFil-menyen.

 2. Klikk kategorien publikasjoner og papirinnstillinger i dialogboksen Skriv ut.

 3. Klikk sider under Utskriftsområde.

 4. Skriv inn sidetallet i den første siden du vil skrive ut, skriver du inn et komma og deretter den neste siden du vil skrive ut, i tekstboksen. Gjenta for hvert sidetall du vil skrive ut, for eksempel 2,4,6,8.

 5. Klikk på Skriv ut.

Til toppen av siden

Endre antall eksemplarer som skal skrives ut på et ark

Hvis du skriver ut etiketter eller visittkort, blir standardalternativet flere eksemplarer per ark. Når dette alternativet, kan du justere marglinjer for å øke eller redusere antall eksemplarer av publikasjonen som får plass på et papirark. For eksempel hvis publikasjonen visittkort inneholder to sider – hver side inneholder et ulikt visittkort, og du velger flere eksemplarer per ark og tre eksemplarer, totalt seks eksemplarer – tre kopier av hver av de to ulike visittkortene, vil skrives ut.

 1. Åpne publikasjonen du vil skrive ut, for eksempel en etikett.

 2. Klikk Skriv utfil-menyen, og klikk deretter kategorien publikasjon og papirinnstillinger.

 3. Gjør et av følgende:

  • Klikk én side per ark.

  • Klikk flere eksemplarer per ark.

Obs!: 

 • Hvis du klikker én side per ark, vil bli skrevet ut publikasjonen i midten av arket.

 • Hvis du vil skrive ut én side av publikasjonen på hvert ark i en bestemt plassering på arket, klikker du flere eksemplarer per ark, og deretter endre publikasjonens plassering på arket ved å justere alternativene for rad, kolonne-alternativer og vannrett og Loddrett avstand verdier under Flere utskriftsalternativer dette alternativet er tilgjengelig for publikasjoner med sidestørrelser som er mindre enn papirstørrelser, for eksempel annonser, visittkort og kort med vennlig hilsen.

 • Å gjøre det enklere å justere en publikasjon til en bestemt produsent produkt eller skrive ut flere eksemplarer av publikasjonen på et papirark, aktivere beskjæringsmerker.

Endre margene

Ved å justere margene og vannrette og loddrette mellomrommene, kan du endre antall eksemplarer som får plass på arket.

 1. Åpne publikasjonen du vil skrive ut.

 2. Klikk Skriv utfil-menyen, og klikk deretter kategorien publikasjon og papirinnstillinger.

 3. Under Flere utskriftsalternativer, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil øke antall eksemplarer som skal få plass, kan du redusere verdiene i boksene Sidemarg og Vannrett avstand. Du kan også hende du må justere verdien for loddrett avstand.

  • Hvis du vil redusere antall eksemplarer som skal få plass, øke verdiene i boksene Sidemarg, Vannrett avstand og Loddrett avstand.

Når du endrer margene og avstandene, viser forhåndsvisningsvinduet hvor mange eksemplarer får plass på arket.

Tips!: Hvis du vil skrive ut på en bestemt produsent produkt, for eksempel et ark med etiketter, forsøke å skrive ut på et tomt papirark for å forsikre deg om at publikasjonen er riktig justert på produktet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×