Skrive ut en prosjektplan

Å skrive ut en visning eller rapport i Project er meget likt utskrift i andre Office-programmer:

 • Klikk Fil > Skriv ut > Skriv ut.

  Skriv ut-knapp i Backstage-visningen.

Obs!: I Project 2007: Klikk på Fil > Skriv ut > OK.

Men å få bare den bestemte prosjektinformasjonen du ønsker, i utskriftene dine, innebærer litt klargjøringsarbeid før du trykker på utskriftsknappen. Les videre for å se hvordan du får riktig informasjon på siden for deg selv og dine deltagere.

Gjøre klart til utskrift

Klargjøre en visning for utskrift

Formatere visningen

Angi alternativer for utskrift og oppsettalternativer

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring

Klargjøre en rapport for utskrift

Formatere rapporten

Vise utskriftsoppsettet mens du arbeider med rapporten

Legge til en topp- eller bunntekst

Andre måter å dele prosjektinformasjonen på

Klargjøre en visning for utskrift

Formatere visningen

 1. Velg ønsket visning.

 2. Endre visningen slik at den viser bare de dataene du vil dele. Gjør for eksempel følgende:

Angi alternativer for utskrifts- og sideoppsett

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Velg hvor stor del av prosjektet som skal skrives ut, under Innstillinger. Du kan skrive ut alt eller velge datointervall eller sideområder.

 3. Angi andre utskriftsalternativer, som antall eksemplarer, sideretning og papirstørrelse.

Utskriftsinnstillinger-delen i Backstage-visningen

Legge til en topptekst, bunntekst eller forklaring

Du kan ta med topptekster og bunntekster på hver side som skrives ut. Enkelte visninger kan også inkludere en forklaring av Gantt-diagramtypene på hver side som skrives ut. Slik kan du legge til, fjerne eller endre topptekster, bunntekster og forklaringer:

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Utskriftsformat (like nedenfor Innstillinger-delen).

 3. Klikk kategorien Topptekst, Bunntekst eller Forklaring.

 4. Skriv inn teksten i tekstboksen Venstre, Midtstilt eller Høyre.

 5. Bruk knappene nedenfor tekstboksen til å formatere teksten eller legge til elementer:

Sett inn sidetall-grafikk

Sidetall

Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde

Klokkeslett

Sett inn antall sider-grafikk

Antall sider

Sett inn filnavn-grafikk

Filnavn

Sett inn gjeldende dato-grafikk

Dato

Sett inn bilde-grafikk

Bilde

Vil du bli helt kvitt forklaringen? Klikk Ingen under Plassert på i kategorien Forklaring.

Vil du endre hva som vises på Gantt-stolpene i forklaringen? Det håndteres i dialogboksen Stolpestiler. Se Endre forklaringen på en utskrevet visning for å få instruksjoner.

Klargjøre en rapport for utskrift

Formatere rapporten

Opprett og tilpass rapporten til den viser nøyaktig den informasjonen du vil skrive ut. Du kan legge til diagrammer, tabeller og koblinger, og i tillegg kan du endre farger og legge til visuelle effekter.

Vise utskriftsoppsettet mens du arbeider med rapporten

Du kan vise hvordan rapporten vil se på utskriften, mens du fremdeles arbeider med den.

 1. Klikk et sted i rapporten, og klikk deretter Rapportverktøydesign.

 2. Klikk alternativet du vil se, i Utskriftsformat-gruppen: Sideskift, Marger, Retning eller Størrelse.

Utskriftsformat-gruppen i kategorien Rapportverktøydesign

 1. Rapporten viser retningslinjer som endres basert på valgene dine.

Klikk for eksempel Sideskift for å se hvor mye av rapporten som vil vises på en utskrevet side. Klikk deretter Størrelse for å velg en annen papirstørrelse, eller ordne rapportelementene på nytt slik at de tilpasses til én side.

Hvis du vil angi andre utskriftsalternativer, som antall eksemplarer eller hvilke sider som skal skrives ut, klikker du Fil > Skriv ut og velger alternativer under Innstillinger.

Utskriftsinnstillinger-delen i Backstage-visningen

Legge til en topp- eller bunntekst

 1. Klikk Fil > Skriv ut.

 2. Klikk Utskriftsformat (like nedenfor Innstillinger-delen).

 3. Klikk kategorien Topptekst eller Bunntekst.

 4. Skriv inn teksten i tekstboksen Venstre, Midtstilt eller Høyre.

 5. Bruk knappene nedenfor tekstboksen til å formatere teksten eller legge til elementer:

Sett inn sidetall-grafikk

Sidetall

Sett inn gjeldende klokkeslett-bilde

Klokkeslett

Sett inn antall sider-grafikk

Antall sider

Sett inn filnavn-grafikk

Filnavn

Sett inn gjeldende dato-grafikk

Dato

Sett inn bilde-grafikk

Bilde

Obs!:  Rapportutskrifter har ikke forklaringer.

Andre måter å dele prosjektinformasjon på

Øverst på siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Klargjøre en visning for utskrift

Klargjøre en rapport for utskrift

Endre tidsintervall for utskrift av kalendervisningen

Skriv ut notater når du skriver ut en visning eller rapport

Klargjøre en visning for utskrift

 1. Klikk på visningen du vil skrive ut på menyen Visning

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk så på Side-fanen.

 3. For å endre papirretning går du til Retning og klikker på Stående (loddrett) eller Liggende (vannrett).

 4. Hvis du vil skalere sidene, klikker du på Juster til under Skalering, og skriver deretter inn prosentandelen som du ønsker å bruke på informasjonen på de utskrevne sidene i % av normal størrelse-boksen.

 5. Hvis du vil justere sidestørrelsen, klikker du på Tilpass til under Skalering, og angir deretter hvor mange sider du ønsker i boksene siders bredde og høyde.

 6. Hvis du vil endre papirstørrelsen, klikker du på papirstørrelsen du ønsker i boksen Papirstørrelse.

Obs!: 

 • Du kan angi hvor mye av tidsskala du vil inkludere når du skriver ut visningen. Klikk på Datoer i Tidsskala-delen i dialogboksen Utskrift, og velg deretter tidsintervallet i listene Fra og Til.

 • Standardinnstillingen for skalering er 100 %. Hvis du øker innstillingen til 125 %, utvides bildet, og mindre informasjon skrives ut på hver side, men du forstørrer tekst og grafikk. Hvis du reduserer innstillingen til 75 % komprimeres bildet, og du skriver ut mer informasjon på hver side.

 • Du kan ikke justere sidetilpasningen i kalendervisning eller Ressursdiagram-visningen.

 • En visning passer kanskje ikke til hvor mange sider du angir. Hvis en utskrevet visning for eksempel er fire sider bred og én side høy, passer det kanskje ikke til én i bredden og én i høyden. I så fall bestemmer det minste av de to tallene sidetilpasningen.

 • Hvis du justerer sidetilpasningen i Nettverksdiagram-visningen, kan du ikke justere for sideskift. Fordi sideantallet overstyrer muligheten til å spre nettverksdiagrambokser for å unngå sideskift, er ikke Juster for sideskift tilgjengelig. Dette alternativet finner du under Boksoppsett i Oppsett-dialogboksen (klikk på Oppsett i Format-menyen).

Klargjøre en rapport for utskrift

Denne fremgangsmåten hjelper deg med å klargjøre enkle rapporter for utskrift. Hvis du vil klargjøre visuelle rapporter for utskrift, kan du bruke Microsoft Office Excel 2007 eller Microsoft Office Visio 2007.

 1. Klikk på Rapporter på menyen Vis.

 2. Velg rapporttypen du vil bruke, og klikk deretter på Velg. Hvis du velger Tilpasset som rapporttype, klikker du på en rapport i Rapporter-listen, klikker på Oppsett, og går så til trinn 4.

 3. Velg rapporten du vil bruke, og klikk deretter på Velg.

 4. Klikk på Utskriftsformat, og klikk så på Side-fanen.

 5. For å endre papirretning går du til Retning og klikker på Stående (loddrett) eller Liggende (vannrett).

 6. Hvis du vil skalere sidene, klikker du på Juster til under Skalering, og skriver deretter inn prosentandelen som du ønsker å bruke på informasjonen på de utskrevne sidene i % av normal størrelse-boksen.

 7. Hvis du vil endre papirstørrelsen, klikker du på papirstørrelsen du ønsker i boksen Papirstørrelse.

Obs!: Standardinnstillingen for skalering er 100 %. Hvis du øker innstillingen til 125 %, utvides bildet, og mindre informasjon skrives ut på hver side, men du forstørrer tekst og grafikk. Hvis du reduserer innstillingen til 75 % komprimeres bildet, og du skriver ut mer informasjon på hver side.

Endre tidsintervall for utskrift av kalendervisningen

I Kalender-visningen kan du angi antall måneder (opptil 2) eller uker (opptil 99) som du vil skrive ut på hver side.

 1. Klikk på Kalender på menyen Vis.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk så på Vis-fanen.

 3. Hvis du vil angi måneder, klikker du på Måneder per side under Skriv ut, og deretter på 1 eller 2.

  Hvis du vil angi hvor mange uker du vil vise, klikker du på Uker per side, og skriver deretter inn eller velger antall uker du vil vise i boksen ved siden av. Hvis du vil at ukene på den utskrevne kalenderen skal ha samme høyde som ukene i visningen, klikker du på Ukehøyde som på skjerm.

  Du kan eventuelt endre antall uker per side ved å forstørre visningen. Klikk på Zoom i Vis-menyen. Under Zoom til velger du antall uker som skal vises, eller angir datoområdet du vil vise.

  Vær oppmerksom på at kalenderen blir uleselig hvis du prøver å skrive ut for mange uker per side. Se tipsene nedenfor for å få tips om hvordan du formaterer kalenderen slik at den blir lettere å lese.

 4. Du kan velge å inkludere forrige og neste måneds kalender under Detaljer, ved å velge avmerkingsboksen Skriv ut forrige/neste månedskalender.

Du kan ikke skrive ut en lesbar kalendervisning for et helt år. I stedet kan du bruke Gantt-diagramvisningen, og følge disse tipsene:

 • Endre tidsskalaen i Gantt-diagrammet slik at den tilsvarer årsvisningen din. Du kan for eksempel endre tidsskalaen til å vise kvartaler over måneder og bruke forkortelser for kvartaler og måneder.

 • Reduser skriftstørrelsen for å gi plass til mer tekst på siden.

 • Skjul alle oppgavene slik at bare aktivitetssammendragene vises.

 • I dialogboksen Utskriftsformat bruker du avmerkingsboksene Tilpass til for å skrive ut visning på én side. I dialogboksenSkriv ut bruker du avmerkingsboksene Datoer for å skrive ut hele året.

Obs!: 

 • Hvis du skriver ut kalendervisningen, kan du angi datointervallet du skal skrive ut ved hjelp av Datoer-boksene i Skriv ut-dialogboksen.

 • Du kan formatere kalendervisningen for å maksimere hvor mye informasjon som vises på en side ved å formatere tidsskalaen og tekststiler.

 • Du kan bare angi én datointervall eller et antall etterfølgende uker. Du kan ikke velge uker som ikke er etterfølgende, for visning eller utskrift.

Skriv ut notater når du skriver ut en visning eller rapport

Notater kan skrives ut på den siste siden i en visning. Notater som skrives ut, er de som er nærest knyttet til visningen. Hvis du velger å skrive ut notater når du skriver ut Gantt-diagramvisningen, vil oppgave-notatene skrives ut.

 1. Klikk på visningen du ønsker på Visning-menyen.

  Hvis du vil bruke en visning som ikke er i Visning-menyen, klikker du på Flere visninger. Her klikker du på visningen du vil bruke i Visninger-listen, og deretter på Bruk.

 2. Klikk på UtskriftsformatFil-menyen, og klikk så på Vis-fanen.

 3. Merk av for Skriv ut notater.

 4. Klikk Skriv ut.

Du kan også skrive ut notater i kolonner sammen med deres tilknyttede oppgaver, ved å skrive ut en rapport som inneholder informasjonen du vil skrive ut.

 1. Klikk på Rapporter på menyen Rapport.

 2. Velg en rapportkategori du vil bruke i Rapporter-dialogboksen, og klikk deretter på Velg.

 3. Velg en rapport i den neste dialogboksen, og klikk deretter på Rediger.

 4. Klikk på Detaljer-fanen i Rapport-dialogboksen, og merk deretter av for Notater.

  Obs!: Noen rapporter vil ikke la deg angi hvilke notater som skal skrives ut.

 5. Klikk OK og deretter Lukk.

 6. Klikk Skriv utFil-menyen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×