Skriv ut

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Brukes i hovedsak i Publisher 2010 til å produsere høy kvalitet trykte publikasjoner. Disse kan skrives ut på en bordskriver eller sendt til et kopieringsfirma eller kommersielle trykkeri. Informasjon for å hjelpe deg med å velge mellom disse alternativene kan du se utskrift: velge mellom utskrift på bordskriver, hos et kopieringsfirma, eller kommersielle.

Obs!: Forhåndsvisningsvinduet kan vise i svart-hvitt selv om publikasjonen(e) inneholder farge, hvis den valgte skriveren ikke støtter fargeutskrift, eller hvis den valgte skriveren støtter farge og du har valgt innstillingen Ikke-separert gråtone.

I denne artikkelen

Hvor er kommandoen Skriv ut?

Skrive ut innstillingene og forhåndsvisning

Skrive ut en publikasjon

Hvor er utskriftskommandoen?

Skriv ut-kommandoen er nå i Backstage-visningen. Hvis du vil gå til Backstage-visningen, klikker du fil-knappen øverst til venstre i Publisher Fil-knappen . I tillegg til utskrift inneholder Backstage-visningen kommandoer for å lagre, åpne, og lukke filer, i tillegg til informasjon om gjeldende publikasjon og deling av publikasjonen og alternativer i Publisher. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon kan du se Komme i gang - Hva er nytt i Publisher 2010 og Hva har skjedd med Fil-menyen? artikler.

Til toppen av siden

Utskriftsinnstillinger og forhåndsvisning

Den nye Backstage-visningen for utskrift som ser slik ut: Oversikt over utskriftsinnstillinger i Publisher

Er utskriftsinnstillinger til venstre og til høyre i forhåndsvisningsruten. Innstillingene på venstre påvirker på utskriften, mens innstillingene på høyre påvirker bare visningen av publikasjonen.

Obs!: Noen av disse kontrollene er avhengige av andre innstillinger. Fargekontroll er for eksempel bare tilgjengelig hvis skriveren kan skrive ut i farger, og glidebryteren Gjennomsiktighet foran/bak er bare tilgjengelig hvis du velger å skrive ut på begge sider av papiret.

Med utskriftsinnstillingene kan du konfigurere følgende:

Utskriftsinnstillinger i Publisher 2010

1. Skriv ut:     Angi antall eksemplarer av utskriftsjobben du vil skrive ut, og trykk Skriv ut for å sende jobben til skriveren.

2. Skriver:     I tillegg til å velge fra en liste over tilgjengelige skrivere, kan du også legge til en ny skriver, få tilgang til avanserte utdatainnstillinger og skrive ut til en fil.

3. Innstillinger:     Innstillinger-delen gir deg kontroll over følgende:

 • Sider:     Her kan du velge bestemte sider eller sideområder som skal skrives ut.

 • Skriv ut overtrykk:     Her kan du angi hvor på et papirark publikasjonen skal skrives ut, og hvordan sidene i publikasjonen skal settes opp på papirarkene.

 • Papirstørrelse:     Velg størrelse og stil på papirarkene du skal bruke til å skrive ut publikasjonen.

 • Ensidig/tosidig utskrift:     Velg om du vil skrive ut på én eller begge sider av papiret og hvilken kant du vil bruke til å vende papiret.

 • Farge:     Hvis skriveren støtter farger, kan du bruke denne kontrollen til å velge utskrift i farger eller gråtoner.

 • Lagre innstillinger sammen med publikasjon:     Hvis det merkes av for dette, lagres valgene under Innstillinger sammen med publikasjonen.

Obs!: I Office Publisher refererer sidestørrelse til et arbeidsområde i publikasjonen. Papir- eller arkstørrelse er størrelsen på papiret du bruker i utskriften. Et papirark kan inneholde flere sider, og en stor side kan legges ut over flere ark.

Forhåndsvisningsruten endres slik at den gjenspeiler endringer som gjøres i utskriftsinnstillingene. I tillegg gir den mulighet til følgende:

Forhåndsvisning i Publisher 2010

1. Arknavigering:     Du kan flytte mellom arkene i publikasjonen.

2. Forside- og Bakside-knapp:     Disse knappene er tilgjengelige når du skriver ut på begge sider av papirarket. Klikk for å vise forsiden eller baksiden av arket.

3. Zoom-glidebryter:     Skyv mot venstre for å zoome ut, og skyv mot høyre for å zoome inn på publikasjonen.

4. Tilpass til ark:     Hvis du viser mer enn ett ark, kan du zoome for å vise ett ark med denne knappen.

5. Vis flere ark:     Hvis publikasjonen skal skrives ut på flere ark, kan du bruke denne knappen til å forhåndsvise mer enn ett ark om gangen.

6. Vis/skjul sidetall:     Denne glidebryteren viser rekkefølgen på sider som blir fordelt på ett eller flere papirark. Dette er spesielt nyttig når du skriver ut en publikasjon med mer enn én side på arket, for eksempel et kort.

7. Vis/Skjul linjalene:    viser eller skjuler linjaler for høyden og bredden på det merkede arket. Hvis du endrer papirstørrelse i Innstillinger, endres linjalen tilsvarende.

8. gjennomsiktig visning glidebryteren:    Hvis du skriver ut på begge sider av arket, denne glidebryteren lar deg se gjennom til den andre siden av arket, som holder utskrevne papiret over en lys tabell. Dette lar deg å være sikker på at publikasjonen plasseres på riktig måte på begge sider av arket.

Til toppen av siden

Skrive ut en publikasjon

 1. Klikk Fil for å åpne Backstage-visningen.

 2. Klikk Skriv ut for å åpne siden med utskriftsinnstillinger.

  Du må kanskje vente et øyeblikk mens Publisher kobles til skriveren.

 3. Angi antall eksemplarer som skal skrives ut, i Eksemplarer av utskriftsjobben i Skriv ut-delen.

 4. Kontroller at riktig skriver er valgt, i Skriver-delen.

  Forhåndsvisningsvinduet vises i svart-hvitt, uavhengig av om publikasjonen(e) inneholder farger, med mindre du har valgt en fargeskriver.

 5. I Innstillinger-delen:

  1. Kontroller at riktig sett med sider eller inndelinger er valgt.

  2. Velg formatet som skal brukes på sidene på arket.

  3. Angi papirstørrelsen.

  4. Angi om det skal skrives ut på én side av papirarket eller begge, og om du vil vende arket langs langsiden eller kortsiden når du skriver ut på begge sider.

  5. Hvis skriveren er kan skrive ut farger, velger du om det skal skrives ut i farger eller gråtoner.

 6. Klikk Skriv ut for å sende publikasjonen til skriveren.

Skrive ut flere eksemplarer av en publikasjon

 1. Klikk Fil for å åpne Backstage-visningen.

 2. Klikk Skriv ut for å åpne siden med utskriftsinnstillinger.

  Du må kanskje vente et øyeblikk mens Publisher kobles til skriveren.

 3. Angi antall eksemplarer som skal skrives ut, i Eksemplarer av utskriftsjobben i Skriv ut-delen.

 4. Klikk Skriv ut for å sende publikasjonen til skriveren.

Til toppen av siden

Skrive ut bestemte sider av en publikasjon

 1. Klikk Fil for å åpne Backstage-visningen.

 2. Klikk Skriv ut for å åpne siden med utskriftsinnstillinger.

  Du må kanskje vente et øyeblikk mens Publisher kobles til skriveren.

 3. Klikk i Sider-tekstboksen i Innstillinger-delen.

 4. I tekst-boksen skriver du inn sidetallet i den første siden du vil skrive ut, skriver du inn en bindestrek og skriv deretter inn den siste siden i området du vil skrive ut, for eksempel: 2-4.

 5. Klikk Skriv ut for å sende publikasjonen til skriveren.

Skrive ut enkeltsider

 1. Klikk Fil for å åpne Backstage-visningen.

 2. Klikk Skriv ut for å åpne siden med utskriftsinnstillinger.

  Du må kanskje vente et øyeblikk mens Publisher kobles til skriveren.

 3. Klikk i Sider-tekstboksen i Innstillinger-delen.

 4. Skriv inn sidetallet i den første siden du vil skrive ut, skriver du inn et komma og deretter den neste siden du vil skrive ut, i tekstboksen. Gjenta for hvert sidetall du vil skrive ut, for eksempel 2,4,6,8.

 5. Klikk Skriv ut for å sende publikasjonen til skriveren.

Til toppen av siden

Skrive ut flere eksemplarer av hver side

Hvis du skal skrive ut etiketter eller visittkort, er standardalternativet Flere eksemplarer per ark. Det skrives da ut mer enn ett eksemplar av hver side av publikasjonen, med hvert sidesett på separate papirark. Når du velger dette alternativet, blir Oppsettalternativer-knappen tilgjengelig, slik at du kan justere marglinjene for å øke eller redusere antall eksemplarer publikasjonen kan tilpasse til ett enkelt papirark. Hvis visittkortpublikasjonen for eksempel inneholder to sider med et ulikt visittkort på hver side og du velger Flere eksemplarer per ark og ti eksemplarer, skrives det ut tjue eksemplarer, ti eksemplarer av hvert av de to ulike visittkortene, på to papirark, ett ark for hver side.

 1. Klikk Fil for å åpne Backstage-visningen.

 2. Klikk Skriv ut for å åpne siden med utskriftsinnstillinger.

  Du må kanskje vente et øyeblikk mens Publisher kobles til skriveren.

 3. Velg Flere eksemplarer per ark i Innstillinger-delen, og velg deretter antall eksemplarer.

 4. Klikk Skriv ut for å sende publikasjonen til skriveren.

  Obs!: 

  • Hvis du klikker Én side per ark, blir publikasjonen skrevet ut på midten av arket.

  • Hvis du vil skrive ut én side av publikasjonen per ark på en bestemt plassering av arket, klikker du Flere eksemplarer per ark og Oppsettalternativer, og deretter endrer du publikasjonens plassering på arket ved å justere radalternativene, kolonnealternativene og verdiene for vannrett og loddrett avstand under Flere utskriftsalternativer. Dette alternativet er tilgjengelig for publikasjoner med sidestørrelser som er mindre enn papirstørrelsene, for eksempel annonser, visittkort og Med vennlig hilsen-kort.

Skrive ut flere sider på hvert ark

Hvis du vil skrive ut etiketter, navneetiketter eller visittkort, er det vanligvis mest effektivt å skrive ut en hel serie på ett enkelt ark. I Publisher kan du gjøre dette fra alternativet Flere sider per arkSkriv ut-siden. Når du velger dette alternativet, blir Oppsettalternativer-knappen tilgjengelig, slik at du kan justere marglinjene for å øke eller redusere antall eksemplarer publikasjonen kan tilpasse til ett enkelt papirark. Hvis du for eksempel har et sett med ti postkort med forskjellig informasjon på hvert og velger Flere sider per ark og ett eksemplar, skrives alle de ti sidene ut på ett enkelt papirark.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når publikasjonens sidestørrelse er mindre enn arket det er angitt at publikasjonen skal skrives ut på.

 1. Klikk Fil for å åpne Backstage-visningen.

 2. Klikk Skriv ut for å åpne siden med utskriftsinnstillinger.

  Du må kanskje vente et øyeblikk mens Publisher kobles til skriveren.

 3. Velg Flere sider per ark i Innstillinger-delen, og velg deretter antall eksemplarer.

 4. Klikk Skriv ut for å sende publikasjonen til skriveren.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×