Skjule feilverdier og feilindikatorer i celler

Skjule feilverdier og feilindikatorer i celler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

La oss si at regnearkformlene inneholder feil som du forventer, og som du ikke trenger å rette opp, men at du vil forbedre visningen av resultatene. Det finnes flere måter å skjule feilverdier og feilindikatorer i celler på.

Det finnes mange årsaker til at formler kan returnere feil. Deling med 0 er for eksempel ikke tillatt, og hvis du angir formelen =1/0, returneres #DIV/0. Feilverdier inkluderer #DIV/0!, #I/T, #NAVN?, #NULL!, #NUM!, #REF! og #VERDI!.

Konvertere en feil til null og bruke et format for å skule verdien

Du kan skjule feilverdier ved å konvertere dem til et tall, for eksempel 0, og deretter bruker et betinget format som skjuler verdien.

Opprette en eksempelfeil

 1. Åpne en tom arbeidsbok,eller opprett et nytt regneark.

 2. Skriv inn 3 i celle B1, 0 i celle C1 og formelen =B1/C1 i A1.
  Feilen #DIV/0! vises i celle A1.

 3. Merk A1, og trykk F2 for å redigere formelen.

 4. Skriv inn HVISFEIL og en venstreparentes etter likhetstegnet (=).
  HVISFEIL(

 5. Flytt markøren til slutten av formelen.

 6. Skriv inn ;0) (et semikolon og deretter null og en høyreparentes).
  Formelen =B1/C1 blir til =HVISFEIL(B1/C1;0).

 7. Trykk ENTER for å fullføre formelen.
  Nå skal 0 vises i cellen i stedet for #DIV!-feilen.

Bruke det betingede formatet

 1. Merk cellen som inneholder feilen, og klikk deretter Betinget formatering i kategorien Hjem.

 2. Klikk Ny regel.

 3. Klikk Formater bare celler som inneholder i dialogboksen Ny formateringsregel.

 4. Under Formater bare celler med passer du på at Celleverdi vises i den første listeboksen og lik vises i den andre listeboksen. Skriv deretter inn 0 i tekstboksen til høyre.

 5. Klikk Formater.

 6. Klikk kategorien Tall, og klikk deretter Egendefinert under Format.

 7. Skriv inn ;;; (tre semikolon) i Type-boksen, og klikk deretter OK. Klikk OK på nytt.
  0 vises ikke lenger i cellen. Dette skjer fordi det egendefinerte formatet ;;; fører til at alle tall i en celle skjules. Den faktiske verdien (0) blir imidlertid værende i cellen.

Du kan bruke fremgangsmåten nedenfor til å formatere celler som inneholder feil, slik at teksten i disse cellene vises i en hvit skrift. Dette gjør feilteksten i disse cellene så å si usynlig.

 1. Merk celleområdet som inneholder feilverdien.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.
  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Klikk Ny regel.
  Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

 4. Klikk Formater bare celler som inneholder under Velg en regeltype.

 5. Velg Feil fra listen Formater bare celler med under Rediger regelbeskrivelsen.

 6. Klikk Formater, og klikk deretter kategorien Skrift.

 7. Klikk pilen for å åpne farge-listen, og velg hvit farge under Temafarger.

Det kan være ganger når du ikke vil at feil vales skal vises i cellene, og foretrekker som en tekststreng, for eksempel "# i/t," en tankestrek, eller strengen "IT" vises i stedet. Hvis du vil gjøre dette, kan du bruke funksjonene HVISFEIL og IT som følgende eksempel viser.

Eksempel

Funksjonsdetaljer

HVISFEIL    Bruk denne funksjonen til å avgjøre om en celle inneholder en feil, eller om resultatet av en formel kommer til å returnere en feil.

IT    Bruk denne funksjonen til å returnere strengen # i/t i en celle. Syntaksen for er =IT().

 1. Klikk pivottabellrapporten.
  Pivottabellverktøy vises.

 2. Excel 2016 og Excel 2013: Klikk pilen ved siden av Alternativer i pivottabell-gruppen i kategorien Analyser, og klikk deretter Alternativer.

  Excel 2010 og Excel 2007: I kategorien Alternativer i pivottabell-gruppen klikker du pilen ved siden av Alternativer, og klikk deretter Alternativer.

 3. Velg kategorien Oppsett og format, og gjør deretter ett eller flere av følgende:

  • Endre feilvisning     Merk av for Vis For feilverdier under Format. I-boksen skriver du inn verdien du vil vise i stedet for feil. Hvis du vil vise feil som tomme celler, kan du slette alle tegn i boksen.

  • Endre visning av tomme celler     Merk av for Vis For tomme celler. I-boksen skriver du inn verdien du vil vise i de tomme cellene. Hvis du vil vise tomme celler, kan du slette alle tegn i boksen. Hvis du vil vise nuller, fjerner du merket for.

Hvis en celle inneholder en formel som resulterer i en feil, blir det vist en trekant (en feilindikator) i øverste venstre hjørne i cellen. Du kan forhindre at disse indikatorene vises ved å bruke fremgangsmåten nedenfor.

Celle med en formelfeil

Celle med et formelproblem

 1. I Excel 2016, Excel 2013 og Excel 2010: Klikk fil > Alternativer >formler.

  I Excel 2007: Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen > Excel-alternativer > formler.

 2. Under Feilkontroll fjerner du merket for Aktiver feilkontroll i bakgrunnen.

Se også

HVISFEIL (funksjon)

IT (funksjon)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×