Skjule feilverdier og feilindikatorer i celler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

La oss si at regnearkformlene inneholder feil som du forventer, og som du ikke trenger å rette opp, men at du vil forbedre visningen av resultatene. Det finnes flere måter å skjule feilverdier og feilindikatorer i celler på.

Det være mange årsaker til at formler kan returnere feil. Deling med 0 er for eksempel ikke tillatt, og hvis du angir formelen =1/0, returneres #DIV/0. Feilverdier inkluderer #DIV/0!, #I/T, #NAVN?, #NULL!, #NUM!, #REF! og #VERDI!.

Konvertere en feil til null og bruke et format for å skule verdien

Du kan skjule feilverdier ved å konvertere dem til et tall, for eksempel 0, og deretter bruker et betinget format som skjuler verdien.

Opprette en eksempelfeil

 1. Åpne en tom arbeidsbok,eller opprett et nytt regneark.

 2. Skriv inn 3 i celle B1, 0 i celle C1 og formelen =B1/C1 i A1.
  Feilen #DIV/0! vises i celle A1.

 3. Merk A1, og trykk F2 for å redigere formelen.

 4. Skriv inn HVISFEIL og en venstreparentes etter likhetstegnet (=).
  HVISFEIL(

 5. Flytt markøren til slutten av formelen.

 6. Skriv inn ;0) (et semikolon og deretter null og en høyreparentes).
  Formelen =B1/C1 blir til =HVISFEIL(B1/C1;0).

 7. Trykk ENTER for å fullføre formelen.
  Nå skal 0 vises i cellen i stedet for #DIV!-feilen.

Bruke det betingede formatet

 1. Merk cellen som inneholder feilen, og klikk deretter Betinget formatering i kategorien Hjem.

 2. Klikk Ny regel.

 3. Klikk Formater bare celler som inneholder i dialogboksen Ny formateringsregel.

 4. Under Formater bare celler med passer du på at Celleverdi vises i den første listeboksen og lik vises i den andre listeboksen. Skriv deretter inn 0 i tekstboksen til høyre.

 5. Klikk Formater.

 6. Klikk kategorien Tall, og klikk deretter Egendefinert under Format.

 7. Skriv inn ;;; (tre semikolon) i Type-boksen, og klikk deretter OK. Klikk OK på nytt.
  0 vises ikke lenger i cellen. Dette skjer fordi det egendefinerte formatet ;;; fører til at alle tall i en celle skjules. Den faktiske verdien (0) blir imidlertid værende i cellen.

Hva mer vil du gjøre?

Skjule feilverdier ved å gjøre teksten hvit

Vise en tankestrek, #I/T eller IT i stedet for en feilverdi

Skjule feilverdier i en pivottabellrapport

Skjule feilindikatorer i celler

Skjule feilverdier ved å gjøre teksten hvit

Du kan også skjule feilverdier ved å gjøre teksten hvit eller ellers slik at teksten samsvarer med bakgrunnsfargen i regnearket.

 1. Merk celleområdet som inneholder feilverdien.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i stiler-gruppen i kategorien Hjem og klikk deretter Behandle regler. Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Klikk Ny regel. Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

 4. Klikk Formater bare celler som inneholder under Velg en regeltype.

 5. Velg Feil fra listen Formater bare celler med under Rediger regelbeskrivelsen.

 6. Klikk Formater, og klikk deretter kategorien Skrift.

 7. Klikk pilen for å åpne Farge-listen, og klikk den hvite boksen under Temafarger.

Til toppen av siden

Vise en tankestrek, #I/T eller IT i stedet for en feilverdi

I tillegg til å skjule feil kan du også erstatte dem med verdier, for eksempel IT. Hvis du vil gjøre dette, kan du bruke funksjonene HVISFEIL og IT, som vist i eksemplet nedenfor.

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark. Merk cellen som inneholder ordet "Data" i eksemplet nedenfor, og dra markøren for å merke til og med den siste cellen i "Beskrivelse (resultat)"-kolonnen. Kopier deretter det merkede området, og lim det inn i et nytt regneark ved å begynne fra celle A1.

Data

Formel

Beskrivelse (Resultat)

10

=A2/A3

Fører til en feil (#DIV/0)

0

=HVISFEIL(A2/A3;"IT")

Returnerer IT når verdien er en feil

=HVISFEIL(A2/A3;"-")

Returnerer en strek når verdien er en feil

=HVISFEIL(A2/A3;IT())

Returnerer #I/T når verdien er en feil

Funksjonsdetaljer

HVISFEIL    Bruk denne funksjonen til å avgjøre om en celle inneholder en feil, eller om resultatet av en formel kommer til å returnere en feil.

IT    Bruk denne funksjonen til å returnere strengen #I/T i en celle. Funksjonsnavnet følges av et par tomme parenteser, som dette: =NA().

Til toppen av siden

Skjule feilverdier i en pivottabellrapport

 1. Klikk pivottabellrapporten. Pivottabellverktøy vises.

 2. Klikk pilen ved siden av Alternativer i Pivottabell-gruppen i kategorien Analyser, og klikk deretter Alternativer.

 3. Gjør ett eller flere av følgende i kategorien Oppsett og format:

  • Endre feilvisning     Under Format merker du av for Vis for feilverdier, og deretter skriver du inn verdien du vil vise. Hvis du vil vise feil som tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen.

  • Endre visning av tomme celler    Merk av for Vis for tomme celler. Skriv inn verdien du vil vise i eventuelle tomme celler, i boksen. Hvis du vil vise tomme celler, sletter du eventuelle tegn i boksen. Hvis du vil vise nuller, fjerner du merket for dette alternativet.

Til toppen av siden

Skjule feilindikatorer i celler

Hvis en celle inneholder en formel som resulterer i en feil, blir det vist en trekant (en feilindikator) i øverste venstre hjørne i cellen. Du kan forhindre at disse indikatorene vises ved å bruke fremgangsmåten nedenfor.

Celle med formelproblem
Celle med et formelproblem
 1. Klikk Alternativer i kategorien Fil, og klikk deretter kategorien Formler.

 2. Fjern merket for Aktiver feilkontroll i bakgrunnen under Feilkontroll.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×