Skjema for forretningsforbindelser i Business Contact Manager

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

På en Kontoskjema, kan du angi omfattende informasjon om en konto, inkludert kontakt, kilde og firma profilinformasjonen. Du kan også koble forretningskontakter og kommunikasjonsloggelementer, og Legg til detaljer som kan tilpasses. Denne informasjonen lagres deretter som en forretningsforbindelsesoppføring.

Skjemaet inneholder fire visninger: Generelt, Detaljer, Logg og Brukerdefinerte felt. Hver visning inneholder én eller flere deler.

Hvis du vil angi flere oppføringer i et felt, for eksempel mer enn én adresse eller e-postadresse, klikker du den ned pil- Knapp ved siden av feltet.

Generelt-visningen

Generelt-visningen inneholder følgende deler, der du kan angi eller redigere informasjon om forretningsforbindelsen:

 • Kontoen

  Skriv inn navnet på forretningsforbindelsen (obligatorisk) og det tilknyttede kontoret (valgfritt).

 • Telefonnumre

  Skriv inn telefonnumrene til forretningsforbindelsen.

 • Adresse

  Skriv inn standard forretningsadresse som skal knyttes til denne forretningsforbindelsen. Hvis du har flere adresser for en forretningsforbindelse, kan du fastsette hvilken adresse som skal brukes ved utskriftsfletting*, ved å merke av for Dette er postadressen.

  *Kreves av utskriftsfletting Publisher eller Word. Den frittstående utgaven av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan brukes med 2007 eller 2003 versjoner av Publisher og Word.

 • Informasjon om datakilden

  Velg kilden for denne forretningsforbindelsen samt interesseområdet. Du kan legge til et nytt element eller redigere et eksisterende element i listene Kilde eller Interesseområde ved å klikke Rediger denne listen.

  Du finner flere detaljer ved å klikke Igangsatt av. I dialogboksen Velg en kampanje, en forretningskontakt, en salgsmulighet eller et forretningsprosjekt velger du en liste fra mappen, og deretter velger du et listeelement som best beskriver hvordan den første kontakten med denne forretningsforbindelsen oppstod. Du kan koble elementet til forretningsforbindelsesoppføringen ved å klikke Koble til. Klikk Ny for å opprette et nytt element.

 • Forretningskontakter

  Du kan koble én eller flere forretningskontakter til denne forretningsforbindelsen ved å klikke Legg til og deretter merke forbindelsen(e) i listen. Du kan oppheve koblingen av en forretningskontakt til denne forretningsforbindelsen ved å merke forretningskontakten og klikke Fjern.

  Merknad: Ettersom en forretningskontakt kan kobles til bare én konto, viser listen bare forretningskontaktene som ikke ennå er koblet til en konto. Hvis alle forretningskontakter er koblet til tilhørende kontoer, er listen tom fordi det ikke finnes noen tilgjengelige, ukoblede forretningskontakter å vise.

 • E-post og Internett-adresser

  Skriv inn e-postadressen eller -adressene som er knyttet til denne forretningsforbindelsen, og websideadressen. Du kan angi hvordan navnet på en forretningsforbindelse skal vises i Til-feltet i en melding ved å skrive inn navnet i Vis som-boksen.

  Klikk bilderammen for å legge til et bilde for denne forretningsforbindelsen.

  contact picture

  I dialogboksen Legg til kontaktbilde finner du frem til mappen som inneholder bildet, og deretter dobbeltklikker du bildefilen for å legge den til. Størrelsen på bildet tilpasses automatisk.

 • Klassifisering

  Merk av eller fjern merket for Status for å markere kontoen som aktiv. Klikk den ned pil- Knapp ved siden av feltene for å velge hvem kontoen er tilordnet til, rangeringen og betalingsstatus.

Merknad: I Generelt-visningen kan du tilpasse feltene Kilde, Interesseområde, Vurdering av forretningsforbindelse og Betalingsstatus.

Detaljer-visningen

Detaljer-visningen inneholder detaljer om firmaprofilen, kommunikasjonsinnstillinger og kommentarer. Du kan lime inn kommentarer fra andre filer eller legge til kommentarer direkte i forretningsforbindelsesoppføringen.

 • Firmaprofil

  Angi kontoen tall, aksjesymbol (hvis aktuelt), årlig inntekt og antall ansatte. Klikk den ned pil- Knapp ved siden av feltene for å velge kontoens type selskap og distrikt.

  Merknad: Du kan redigere listen over alternativer som er knyttet til Type selskap og Distrikt.

 • Kommunikasjon

  Klikk den ned pil- Knapp i feltet foretrukket metode for å velge foretrukket kommunikasjonsmetode for denne kontoen, eller klikk Rediger denne listen for å legge til, redigere eller fjerne elementer i listen. Merk ikke Ring, ikke Send e-post, ikke Send telefaks eller ikke Send brev for å angi kommunikasjonsformer som ikke skal brukes for denne kontoen.

 • Kommentarer

  Du kan lime inn kommentarer fra andre filer eller legge til kommentarer direkte i forretningsforbindelsesoppføringen. Klikk Legg til tidsangivelse for å datere kommentarene.

Logg-visningen

Logg-visningen inneholder alle kommunikasjonsloggelementer som er knyttet til denne post. Klikk den ned pil- Knapp i Vis-feltet for å velge en visningstype for listen. Dobbeltklikk et kommunikasjonsloggelement for å åpne den. Du kan opprette mer detaljert historikk om kontoen ved å klikke Ny-knappen og deretter koble et element, for eksempel et forretningsnotat, telefonlogg, avtale eller oppgave, til posten.

Visningen Brukerdefinerte felt

Brukerdefinerte felt-delen inneholder egendefinerte felt som kan du opprette og organisere. Feltene ordnes etter gruppe og vises i to kolonner.

Klikk Tilpass skjema-knappen for å opprette eller behandle grupper og felt i Alternativer-gruppen på båndet.

Økonomisk historie-visningen

Hvis Business Contact Manager for Outlook er integrert med din regnskapssystem, og denne posten har økonomiske transaksjoner, kan du vise transaksjoner i denne visningen. Dobbeltklikk en hvilken som helst transaksjon for å vise den.

 • Liste over transaksjoner

  Dato     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter transaksjonsdatoen.

  Dokumentere #     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter hvor dokumentet.

  Type     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter typen transaksjon.

  Forretningskontakt     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter navnet på forretningskontakten.

  Totalbeløp     Klikk kolonneoverskriften for å sortere listen etter den totale mengden av transaksjonen.

Økonomisk sammendrag-visningen

Hvis Business Contact Manager for Outlook er integrert med din regnskapssystem, og denne posten har økonomiske transaksjoner, kan du se et sammendrag av disse transaksjonene på denne visningen. Denne visningen viser informasjon om økonomiske transaksjoner for kontoen, saldo og betalingsinformasjon, antall salg, økonomiske detaljer og termer.

 • Forfaller

  Gjeldende     Viser gjeldende saldo.

  Forfalte     Viser hvor forfalt, sortert i kategorier av 1-30 dager, 31-60 dager, 61-90 dager og over 90 dager.

  Total saldo     Viser den totale saldoen.

 • Betalingsinformasjon

  Gjennomsnittlig antall dager å betale     Viser det gjennomsnittlige antallet dager som kontoen opprinnelig brukte for å betale.

  Gjennomsnittlig antall dager å betale (hittil i ÅR)     Viser hittil i år gjennomsnittlig antall dager som kontoen opprinnelig brukte for å betale.

 • Termer

  Foretrukket leveringsadresse metoden     Viser den foretrukne levering-metoden.

  Foretrukket betalingsmåte     Viser den foretrukne betalingsmåten.

 • Salgsinformasjon

  Måned-til-dato     Viser pengebeløp salg på kontoen for gjeldende måned.

  År-til-dato     Viser pengebeløp salg på kontoen for gjeldende år.

  I fjor     Viser pengebeløp salg på kontoen for forrige år.

  Levetid salg     Viser det totale pengebeløpet salg til forretningsforbindelsen, så lenge kontoen.

Navigasjon på båndet

Skjemaet inneholder ikonene nedenfor – på båndet, som er en del av Microsoft Office Fluent-grensesnittet – som er spesifikt for Business Contact Manager for Outlook.

I gruppen

Klikker du

For å

Vis

Generelt

Vise visningen Generelt i skjemaet, som gjør det mulig å skrive inn grunnleggende informasjon.

Vis

Detaljer

Vise Detaljer-visningen i skjemaet, som gjør det mulig å skrive inn mer tilpasset informasjon.

Vis

Logg

Vise alle kommunikasjonsloggelementer for denne bestemte posten.

Vis

Brukerdefinerte felt

Vise alle brukerdefinerte felt som er tilpasset for dette skjemaet.

Kommuniser

Nytt loggelement

Legge til nytt forretningsnotat, ny telefonlogg, ny mulighet, nytt forretningsprosjekt, ny oppgave, ny e-postmelding, ny avtale eller ny fil i kommunikasjonsloggen for oppføringen.

Alternativer

Tilpass skjema

Legge til brukerdefinerte felt i dette skjemaet.

Alternativer

Automatisk kobling av e-post

Koble e-postmeldinger til og fra e-postadressen i denne posten automatisk.

Merknad: Hvis det ikke finnes en tilgjengelig e-postadresse, vises dette ikonet som nedtonet.

Alternativer

Kontroller navn

Kontrollere e-postadressen eller den koblede posten, og forsikre deg om at den er gyldig.

Merknad: Du åpner forretningsforbindelsesskjemaet ved å klikke Forretningsforbindelser på menyen Business Contact Manager og deretter dobbeltklikke en forretningsforbindelse.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×