Skanning for overføringsevaluering: Arbeidsflyt-tilknytninger 2013

Lær hvordan du kan løse problemer som oppstår med arbeidsflyttilknytninger 2013 under overføring.

Oversikt

Når innhold overføres fra SharePoint-kildemiljøet til det nye målmiljøet, finnes to typer arbeidsflyter som kan være involvert, avhengig av bruken i gjeldende farm.

Arbeidsflyter som ble opprettet ved hjelp av arbeidsflyttjenesten som var tilgjengelig i SharePoint 2010 og som fortsatt er i bruk i kildemiljøet, overføres til den nye farmen og fortsetter å fungere som forventet.

SharePoint-kildefarmer kan kjøre Arbeidsflyt 2013 ved hjelp av en versjon av Arbeidsflytbehandling. Når innhold flyttes fra kildemiljøet til målmiljøet, iverksettes det som et resultat av dette en prosess for overføring av Arbeidsflyt 2013 til Azure-forekomsten av Arbeidsflytbehandling.

Dataoverføring

Arbeidsflytdata er delt inn i to deler:

  • Arbeidsflytdefinisjon:    Definisjonen beskriver den generelle arbeidsflytprosessen, for eksempel en godkjenningsarbeidsflyt i tre faser med egendefinerte rutingsregler for hver fase. Disse dataene er plassert i O365, overføres med resten av O365-dataene og vil være tilgjengelig i målmiljøet.

  • Arbeidsflytforekomster:    Hver kjørende forekomst av en arbeidsflytdefinisjon opprettholder statusen til arbeidsflyten, for eksempel at dette dokumentet er i trinn to av godkjenningsprosessen og er tilordnet Ola Nordmann. Disse dataene er plassert i Azure Workflow Manager. Dessverre har ikke Azure-teamet teknologien til å overføre data i Arbeidsflytbehandling fra gjeldende kildemiljøer til Azure-forekomster. Resultatet av dette vil være tap av alle arbeidsflytforekomster som kjører. Et dokument som for eksempel var i fase to i en arbeidsflyt i kildemiljøet, går tilbake til fase null (arbeidsflyt ikke startet) etter overføringen til målmiljøet.

Viktig: Alle områder som er konfigurert som «Ingen tilgang» (låst) i SharePoint, vil bli hoppet over. Hvis du vil se en liste over låste områdesamlinger, kan du se Skannet utdata for låste områder.

Forbereder overføring

For å unngå unødvendige omstarter av arbeidsflyt er det best å fullføre pågående arbeidsflyter før overføringen der innholdet flyttes til målmiljøet. Hvis funksjonen brukes i kildemiljøet i dag, kan du motta en liste over pågående forekomster av arbeidsflyter før overføringen, slik at du kan formidle denne statusen til områdeeierne.

Etter overføring

Når overføringen er fullført, må alle brukere starte pågående arbeidsflyter på nytt. I noen spesielle tilfeller kan det være nødvendig å opprette en arbeidsflyt på nytt, hvis verktøyet ikke overførte den.

Rapporter for skanneresultater

WorkflowAssociations2013 detail.csv    Denne skannerapporten inneholder definisjoner av kildearbeidsflyter og hvor de tilknyttet området. Arbeidsflytdefinisjoner blir med i overføringen, slik at dette gir noe innsyn i arbeidsflytprosessen i farmen.

Kolonne

Beskrivelse

OmrådeID

Unik identifikator for den påvirkede områdesamlingen.

NettadresseForOmråde

Nettadressen til den påvirkede områdesamlingen.

OmrådeEier

Eieren av områdesamlingen.

OmrådeAdministratorer

Liste over personer som er oppført som administratorer for områdesamlingen.

OmrådeStørrelseiMB

Størrelsen på områdesamlingen i megabyte [MB]

AntallWebområder

Antall webområder som finnes i områdesamlingen.

InnholdsDBNavn

Navnet på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

InnholdsDBServerNavn

SQL-serveren som er vert for innholdsdatabasen.

InnholdsDBStørrelseIMB

Størrelsen på innholdsdatabasen som er vert for områdesamlingen.

DatoforSistEndretInnhold

Dato/klokkeslett som angir når områdesamlingens innhold ble endret.

TotaltAntallElementer

Totalt antall elementer i områdesamlingen.

Treff

Antall forespørsler logget for områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vises som I/T.

UnikeBrukere

Antall unike brukere som har åpnet områdesamlingen. Avhengig av data fra trafikkloggtjenesten. Hvis trafikkloggtjenesten ikke er aktivert, vil denne raden vises som I/T.

DagerMedBruksdata

Antall dager trafikkloggtjenesten beholder data. Dette gir kontekst for Treff og UnikeBrukere. Hvis dette er 14 dager, er for eksempel dataene for Treff og UnikeBrukere hentet fra de siste 14 dagene.

Omfang

Enten liste eller område. Dette er nivået som arbeidsflyten kjører på. Det bør hjelpe områdeeieren med å finne de berørte arbeidsflytdefinisjonene.

KjørendeForekomster

Antall kjørende forekomster knyttet til denne arbeidsflyttilknytningen.

NettadresseForWebområde

Nettadressen til det sekundære området.

ListeTittel

Hvis arbeidsflyten er knyttet til en liste, viser dette tittelen på listen.

NettadresseForListe

Hvis arbeidsflyten er knyttet til en liste, viser dette nettadressen til roten for listen.

KanGjenbrukes

Sann/usann. Identifiserer hvilke arbeidsflyter som er publisert som gjenbrukbare arbeidsflyter.

NavnPåArbeidsflyttilknytning

Visningsnavnet som er angitt for arbeidsflyttilknytningen.

BeskrivelseAvArbeidsflyt

Beskrivelsen som er angitt for arbeidsflyttilknytningen.

ArbeidsflytPublisertAv

Identiteten til kontoen som brukes til å publisere arbeidsflyten.

IDforArbeidsflyttilknytning

Unik identifikator for arbeidsflyttilknytningen.

E-postaktivitetFinnes

Sann hvis det finnes e-post-aktiviteter i arbeidsflyten. Det kan være nødvendig å ordne identitetene i e-postaktivitetene etter overføringen.

BetingetRegelFinnes

Sann hvis det finnes betingede regler i arbeidsflyten. Det kan være nødvendig å ordne identitetene i de betingede reglene etter overføringen.

ArbeidsflytfilSjekketUt

Sann hvis arbeidsflytfilene er sjekket ut. Utsjekkede filer overføres ikke.

SkanneID

Unik identifikator tilordnet en bestemt utførelse av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×