Skaler et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

f regnearket inneholder mye av kolonnene, kan du bruke Tilpass til alternativer for å redusere størrelsen på regnearket bedre passer på siden.

Gjør følgende:

 1. Klikk på Sideoppsett-fanen på båndet.

 2. Velg 1 side i Bredde-boksen i Skaler for å passe, og velg Automatisk i Høyde-boksen. Kolonner vises nå på én side, men radene kan utvides til mer enn én side.

  Tilpass til papirstørrelse

  Hvis du vil skrive ut regnearket på én side, velg 1 side i Høyde-boksen. Husk, men at utskriften kan være vanskelig å lese fordi Excel krymper dataene slik at den passer. Hvis du vil se hvor mye skalering brukes, kan du se på nummeret i skala-boksen. Hvis det er et lite tall, må du foreta andre justeringer før du skriver ut. Du må kanskje endre papirretning fra stående til liggende eller angi en større papirstørrelse. For mer informasjon, kan du se delen nedenfor for å forstå et par ting om skalering et regneark til å få plass på én utskriftsside.

 3. Hvis du vil skrive ut regnearket, trykker du på CTRL+P for å åpne dialogboksen Skriv ut. Klikk deretter på OK.

For best resultat når du skalerer et regneark, er det viktig å huske følgende:

 • Hvis regnearket inneholder mange kolonner, må du bytte fra stående til liggende papirretning. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til Sideoppsett > Utskriftsformat > retning, og klikk Liggende.

 • Vurder å bruke en større papirstørrelse for å tilrettelegge for mange kolonner. Hvis du vil bytte standard papirstørrelse, kan du gå til Sideoppsett > Utskriftsformat > Størrelse, og velg deretter ønsket størrelse.

 • Bruke kommandoen Utskriftsområde (Utskriftsformat-gruppen) til å utelukke alle kolonnene eller radene du ikke trenger å skrive ut. Hvis du for eksempel hvis du vil skrive ut kolonnene A til F, men ikke kolonner G til Z, Angi utskriftsområde å inkludere bare kolonne A og F.

 • Du kan forminske eller forstørre et regneark for en bedre få plass på utskrevne sider. Klikk startprogrammet for knappen for å gjøre dette, i Utskriftsformat. Klikk skalering > Juster til, og skriv deretter inn prosentvise normal størrelsen du vil bruke.

  Obs!: Forminske et regneark for å bedre plass til de utskrevne sidene, skriver du inn en prosent som er mindre enn 100%. Hvis du vil forstørre et regneark for å få plass de utskrevne sidene, skriver du inn en prosent som er større enn 100%.

 • Sideoppsettvisning er ikke kompatibel med kommandoen Frys ruter. Hvis du ikke vil frigi rader eller kolonner i regnearket, kan du hoppe over sideoppsettvisning og i stedet bruke alternativet Tilpass tilside-fanen i dialogboksen Utskriftsformat. Klikk dialogboksvelgeren Knappebilde nederst til høyre for å gjøre dette, gå til kategorien Sideoppsett, og i Utskriftsformat-gruppen. Du kan også trykke ALT + P, S, P på tastaturet.

 • Hvis du vil skrive ut et regneark på et bestemt antall sider i Utskriftsformat, klikker du knapp for Dialogboksvelger for lite vindu. Deretter, under skalering i begge boksene Tilpass til angi antall sider (bredde og høyde) du vil skrive ut dataene i regnearket.

  Obs!: 

  • Excel ignorerer manuelle sideskift når du bruker alternativet Tilpass til.

  • Excel strekker ikke ut dataene for å fylle ut sidene.

 • Hvis du vil fjerne et skaleringsalternativ, går du til Fil > Skriv ut > Innstillinger > Ingen skalering.

Når du skriver ut et Excel-regneark, kan det hende at trykt skriftstørrelsen er ikke det du forventet.

Følg disse trinnene for å skalere etter Skriv ut i regnearket ved å øke eller redusere skriftstørrelsen i meldingen.

 1. Klikk på Fil > Skriv ut i regnearket.

 2. Klikk på Tilpasset skalering > Tilpassede skaleringsinnstillinger under Innstillinger

 3. Klikk side, og velg en prosent som du vil øke eller redusere skriftstørrelsen i Juster til-boksen.

 4. Se gjennom endringene i Forhåndsvisning og, hvis du vil ha en annen skriftstørrelse, gjentar du trinnene.

  Obs!: Før du klikker Skriv ut, Merk innstillingen for papirstørrelse i skriveregenskapene, og også kontrollere at skriveren har faktisk papir i denne størrelsen. Hvis innstillingen for papirstørrelse er forskjellig fra papirstørrelse i skriveren, justeres utskriften for å få plass papirstørrelse i skriveren, og det utskrevne regnearket kan ikke samsvarer med dine forhåndsvisning

I Forhåndsvisning, hvis regnearket vises skal reduseres til én enkelt side, merker du hvis det er brukt en skaleringsalternativ som Passer ark på én side. Se delen ovenfor for å lære hvordan du foreta justeringer.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Hurtigstart: Skrive ut et regneark

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×