Sikkerhetsnivåene for InfoPath-skjemaer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Sikkerhetsmodell for Microsoft Office InfoPath er relatert til sikkerhetssone og innstillinger i Windows Internet Explorer. Disse funksjonene er utformet for å beskytte brukerskjemaer og datamaskiner mot usikre operasjoner, for eksempel eller sending av data til en kilde som ikke er klarert.

I denne artikkelen

Sikkerhetsnivåene for skjemaer

Ekstra sikkerhetsfunksjoner for skjemaer

Sikkerhetssoner for Internet Explorer og nivåer

Sikkerhetsnivåene for skjemaer

InfoPath inneholder tre sikkerhetsnivåene for skjemaer: begrenset, domene og fullstendig klarering. Sikkerhetsnivåene avgjør om et skjema kan få tilgang til data i andre domener, eller få tilgang til filer og innstillinger på brukerens datamaskin. Sikkerhetsnivåene påvirker også funksjonene i et skjema når brukere fyller ut. Hvis du for eksempel hvis skjemaet inneholder en liste som viser data fra Microsoft Access-database, sikkerhetsnivået for skjemaet kan bestemme om skjemaet åpnes, og om skjemaet får tilgang til databasen eller viser en sikkerhetsmelding uten å få tilgang til den databasen.

Når du utformer en skjemamal, velges automatisk riktige sikkerhetsnivået for skjemamalen basert på skjemamalens funksjoner i InfoPath. Den valgte innstillingen er like restriktive og sikker som mulig. Hvis du foretrekker en annen sikkerhetsnivået for en skjemamal som du utformer, kan du kan overstyre standardinnstillingen ved å velge en annen sikkerhetsnivået manuelt. Hvis et skjema som en bruker fyller ut krever sikkerhetsnivået enn det du eller en bruker angir den, dette skjemaet enten åpnes ikke eller fungerer ikke på riktig måte. Hvis du utformer en skjemamal og angi at den krever fullstendig klarering sikkerhetsnivået, og brukeren må gi fullstendig klarering i tilknyttede skjemaet når du fyller skjemaet. Ellers åpner skjemaet ikke.

Skjemamaler kjøres i en av tre sikkerhetsnivåene, avhengig av hvor de er plassert, hvordan de skal installeres og om de er signert digitalt. Disse sikkerhetsnivåene forklares i avsnittene nedenfor.

Obs!: Webleserkompatible skjemamaler kan bare kjøre på sikkerhetsnivået domene eller fullstendig klarering.

Begrensede

Når du kjører med sikkerhetsnivået Begrenset, kan et skjema bare åpne innhold som lagres i selve skjemaet. Dette betyr at følgende funksjoner ikke fungerer på riktig måte når skjemaet kjøres på begrenset nivå:

 • Egendefinerte oppgaveruter

 • Datatilkoblinger, bortsett fra sending av en e-postmelding

 • Microsoft ActiveX-kontroller og egendefinerte kontroller

 • Forvaltet kode og skript

 • Roller basert på plasseringer i en Active Directory-tjenesten

 • Regler som er knyttet til åpning skjemaer

 • Skrive ut visninger for Microsoft Office Word

 • Egendefinerte dialogbokser

 • Koblede bilder

Domene

Når du kjører med sikkerhetsnivået domene, har et skjema tilgang til innhold som er lagret i selve skjemaet og innhold som er lagret i ett av følgende steder:

 • Samme domene som.

 • Innhold i sonen Lokal datamaskin i Internet Explorer; Selv om en sikkerhetsmelding kanskje vises før innholdet åpnes

 • Innhold i sonen Lokalt intranett i Internet Explorer; Selv om en sikkerhetsmelding kanskje vises før innholdet åpnes

Når et skjema åpner innhold i en sone, gjøres dette i henhold til sikkerhetsnivåene som er angitt for sonen i Internet Explorer. Kan åpne et skjema i Internett-sonen i Internet Explorer, men den får ikke tilgang til innhold som er lagret i et annet domene.

Fullstendig klarering

Når du kjører med sikkerhetsnivået Fullstendig klarering, et skjema kan få tilgang til innhold som lagres i selve skjemaet og innhold fra følgende steder:

 • Samme domene som.

 • Alle andre domener, uten å vise en sikkerhetsmelding om tilgang til innholdet først

 • Filer og innstillinger på datamaskinen. alle de samme ressursene som personen som fyller ut skjemaet har tilgang til på denne datamaskinen

Et skjema kan vise med fullstendig klarering bare hvis skjemamalen er digitalt signert med et klarert rot-sertifikat, eller hvis skjemamalen ble installert på brukerens datamaskin ved hjelp av et installasjonsprogram, for eksempel Microsoft Windows Installer (MSI-fil). Du trenger ikke å signere en skjemamal med fullstendig klarering for å forhåndsvise den i utformingsmodus. Installasjonsfiler for skjemaer kan gjøres ved hjelp av publiseringsveiviseren i InfoPath.

Til toppen av siden

Ekstra sikkerhetsfunksjoner for skjemaer

InfoPath gir deg flere funksjoner som kan hjelpe deg å forbedre sikkerheten i skjemaene. Disse funksjonene inkluderer:

Beskyttelse av skjemautforming    Hvis du utformer en skjemamal, kan du bruke denne funksjonen til å hindre at brukere åpner skjemaet i utformingsmodus når de fyller det. Vær oppmerksom på at denne innstillingen helt ikke hindrer brukere åpner eller endrer skjemaet i utformingsmodus. Ved hjelp av dialogboksen Utform et skjema, kan en bruker for eksempel klikke På Min datamaskin for å finne et lagret skjema og åpne den i utformingsmodus. I slike tilfeller vil imidlertid brukere får en melding som sier at skjemaet er beskyttet.

Digitale signaturer    Når brukere fyller ut et skjema i InfoPath, kan de digitalt signere hele skjemaet eller bestemte deler av skjemaet. Når de fyller ut en nettleseraktivert skjemamal, kan de signere hele skjemaet, bare deler av den. Signere et skjema hjelper deg med å godkjenne en bruker som personen som fylte ut skjemaet og sørger for at innholdet i skjemaet ikke er endres. I tillegg kan du signere en skjemamal som du utformer, og deretter angir du sikkerhetsnivået for denne skjemamalen til fullstendig klarering.

Tilpassing for lagring, skrive ut, sende, og eksportere    Hvis du utformer en skjemamal, kan du bruke disse innstillingene til å slå bestemte kommandoer og alternativer på eller av. Disse innstillingene bestemmer om brukere kan lagre, skrive ut, sende eller eksportere et skjema som de har fylt ut.

Information Rights Management (IRM)    Når du utformer en skjemamal i InfoPath, eller sende et skjema ved hjelp av Microsoft Office Outlook 2007, kan du bruke informasjonen Rights Management (IRM) til den. Du kan også bruke IRM på selve e-postmeldingen.

Klarerte utgivere og klarerte skjemaer    Innstillinger i klareringssenteret mulig for brukere å behandle listen over skjema mal utviklere og utgivere de stoler på, og angi om klarerte skjemaer kan få tilgang til filer og innstillinger på datamaskinen når de fyller dem ut. Klarerte skjemaer er skjemaer som er basert på skjemamaler som er installert på brukerens datamaskin, eller skjemaer basert på skjemamaler som er digitalt signert med et klarert rot-sertifikat og har sikkerhetsnivået Fullstendig klarering. Du Finn mer informasjon om hvordan du legger til eller fjerne klarerte utgivere i Se også-delen.

Når en bruker installerer en skjemamal på en datamaskin, gir de automatisk skjemaer som er basert på malen til å få tilgang til filer og innstillingene på datamaskinen. En digitalt signert skjemamal som ikke har installert en bruker får ikke tilgang automatisk filer og innstillinger på brukerens datamaskin. Hvis du vil aktivere slik tilgang for skjemaer som er basert på en digitalt signert skjemamal, kan brukere bruke innstillingen til å endre sikkerhetsnivået for digitalt signerte skjemaer for klarerte skjemaer.

Slå sammen    Når du utformer en skjemamal, kan du angi om brukere kan importere data fra skjemaer som er basert på malen i ett enkelt skjema. Hvis du deaktiverer skjemasammenslåing, er kommandoen Slå sammen skjemaerfil-menyen ikke tilgjengelig.

Til toppen av siden

Sikkerhetssoner for Internet Explorer og nivåer

I Internet Explorer sikkerhetssoner og nivåer gjør det mulig å angi om et webområde kan få tilgang til filene og innstillingene på datamaskinen og hvor mye access disse nettstedene kan ha. InfoPath bruker noen av disse innstillingene til å fastslå om et skjema som en bruker fyller ut kan få tilgang til filer og innstillinger på brukerens datamaskin, og hvor mye tilgang som utgjør kan ha. InfoPath bruker også noen av disse innstillingene til å fastslå om et skjema som en bruker fyller ut kan få tilgang til innhold som er lagret i andre domener enn domenet skjemaet er lagret. Hvis du vil ha informasjon om hvordan sikkerhetssoner og nivåer påvirker sikkerhetsnivåene for InfoPath-skjemaer som brukere fyller ut, se forrige del "Sikkerhetsnivåene for skjemaer."

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×