SharePoint Server 2007 slutten av støtte veikart

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 nådd slutten av støtte på 10 oktober 2017. Hvis du ikke har begynt overføringen fra SharePoint Server 2007 til Office 365 eller en nyere versjon av SharePoint Server lokalt, nå er på tide å begynne å planlegge. Denne artikkelen inneholder informasjon om ressurser som kan hjelpe personer overføre data til SharePoint Online, eller oppgradere til SharePoint Server lokalt.

Hva gjør slutten av støtte gjennomsnitt?

SharePoint Server, har som nesten alle Microsoft-produkter, du en kundestøttesyklusen som Microsoft tilbyr nye funksjoner, feilrettinger, sikkerhetsoppdateringene og så videre. Denne livssyklus varer vanligvis for ti år fra datoen for produktet første versjonen, og slutten av denne livssyklus kalles produktet slutten av støtte. På slutten av støtte gir Microsoft ikke lenger:

  • Kundestøtte for problemer som kan oppstå

  • Feilrettinger av problemer som oppdages, og som kan påvirke stabilitet og brukervennlighet for serverne

  • Sikkerhet løsninger på problemer som oppdages og som kan gjøre serveren utsatt sikkerhetsbrudd; og

  • Tidssoneoppdateringer

Selv om SharePoint Server 2007-farmen kan fremdeles utføre operasjonelle etter oktober 10, 2017, ingen ytterligere oppdateringer, oppdateringer, eller vil bli levert løsninger for produktet (inkludert sikkerhetsoppdateringer oppdateringer/ved), og Microsoft Support vil ha fullstendig forskjøvet støtte sendes til nyere versjoner av produktet. Fordi installasjonen vil ikke lenger støttes eller oppdatert, som slutten av støtte fremgangsmåter skal du oppgradere produktet eller overføre viktige data.

Tips!: Hvis du ikke allerede har planlagt å oppgradere eller overføre, kan du se Aktuelle alternativer for overføring fra SharePoint 2007, som gir deg noen eksempler på hvor du kan begynne. Du kan også søke etter Microsoft-partnere som kan hjelpe til med oppgraderingen eller Office 365-overføringen (eller begge deler).

Hvis du vil ha mer informasjon om Office 2007-servere som nærmer seg slutten for støtte, kan du se Planlegge oppgraderingen for Office 2007-servere.

Hva er alternativene mine?

Første Stopp skal produkt livssyklus området. Hvis du har en lokal Microsoft-produkt er aldersfordelt, bør du se etter slutten av støtte dato så som et år eller det ut –, eller så lenge overføringer krever vanligvis – du kan planlegge oppgradering eller overføringer. Når du velger neste trinn, kan det hjelpe for å tenke Hva vil være nok, bedre og beste når det gjelder produktfunksjonene. Her er et eksempel:

Bra

Bedre

Best

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePoint-hybrid

SharePoint Server 2016

SharePoint-hybrid

Hvis du velger Alternativer på den lave enden av skalaen (NOK), må du huske du må begynne planleggingen for oppgradering svært snart etter overføringen fra SharePoint Server 2007 er fullført. (støtten for SharePoint Server 2007 er 10 oktober 2017. Vær oppmerksom på at disse datoene kan endres og kontrollere produkt livssyklus området.)

Hva er neste trinn?

SharePoint Server kan installeres lokalt på dine egne servere, eller du kan bruke SharePoint Online, som er en nettbasert tjeneste som er en del av Microsoft Office 365. Du kan velge å:

  • Overføre til SharePoint Online

  • Oppgradere SharePoint Server lokalt

  • Utføre begge alternativene ovenfor

  • Implementere en løsning for SharePoint-hybrid

Vær oppmerksom på skjulte kostnader som er forbundet med pågående vedlikehold av en serverfarm, å opprettholde eller overføre tilpasninger og oppgradere maskinvaren som SharePoint Server er avhengig av. Det kan være tilfredsstillende å ha en lokal SharePoint Server-farm hvis det er en nødvendighet. Hvis du derimot kjører farmen på eldre SharePoint-servere uten høy tilpasning, kan det være bedre med en planlagt overføring til SharePoint Online.

Viktig!: Det finnes et annet alternativ hvis innholdet i SharePoint 2007 bare brukes av og til. Noen SharePoint-administratorer kan velge å opprette et Office 365-abonnement, konfigurere et helt nytt SharePoint Online-område og deretter frigjøre seg fra SharePoint 2007 på en ryddig måte, der de bare tar med seg de viktigste dokumentene til de helt nye SharePoint Online-områdene. Derfra kan data flyttes fra SharePoint 2007-området til arkiver. Tenk på hvordan brukere arbeider med data på SharePoint 2007-installasjonen. Det kan være kreative måter å løse dette problemet på!

SharePoint Online (SPO)

SharePoint Server lokalt

Høye kostnader i tid (planlegge/kjøre/bekrefte)

Høye kostnader i tid (planlegge/kjøre/bekrefte)

Lave kostnader i midler (ingen maskinvarekjøp)

Høyere kostnader i midler (maskinvare + utviklere/administratorer)

Engangskostnad for overføring

Engangskostnad gjentatt for hver fremtidige overføring

Lave totale eierskostnader / vedlikeholdskostnader

Høye totale eierskostnader / vedlikeholdskostnader

Når du overfører til Office 365, vil kostnaden for engangsflyttingen være høyere siden du organiserer data og avgjør hva du vil overføre til skyen, og hva du vil la ligge igjen. Oppgraderinger utføres imidlertid automatisk fra dette tidspunktet, så du vil ikke lenger være nødt til å administrere maskinvare- og programvareoppdateringer, og oppetiden for farmen vil være garantert av en serviceavtale med Microsoft.

Overføre til SharePoint Online

Kontroller at SharePoint Online har alle funksjonene du trenger, ved å gjennomgå den tilknyttede tjenestebeskrivelsen. Her er en kobling til alle tjenestebeskrivelsene for Office 365:

Tjenestebeskrivelser for Office 365

Det er ingen direkte måte å overføre fra SharePoint 2007 til SharePoint Online på. Du må flytte til SharePoint Online manuelt. Hvis du oppgraderer til SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016, kan denne flyttingen innebære at du bruker SharePoint API-en for overføring (for eksempel til å overføre informasjon til OneDrive for Business).

Fordeler med SharePoint Online

Ulemper med SharePoint Online

Microsoft leverer SPO-maskinvare og all administrasjon av maskinvare.

Tilgjengelige funksjoner kan variere mellom SharePoint Server lokalt og SPO.

Du er global administrator for abonnementet og kan tilordne administratorer til SPO-områder.

Noen handlinger som er tilgjengelige for farmadministratorer i SharePoint Server lokalt, eksisterer ikke (eller er ikke nødvendige), inkludert i rollen SharePoint-administrator i Office 365.

Microsoft utfører oppdateringer og feilrettinger på underliggende maskinvare og programvare.

Noen tilpasninger er begrenset fordi det ikke er tilgang til det underliggende filsystemet i tjenesten.

Microsoft publiserer serviceavtaler og handler raskt for å løse problemer.

Sikkerhetskopiering og ulike metoder for gjenoppretting automatiseres av tjenesten i SharePoint Online. Sikkerhetskopier skrives over hvis de ikke brukes.

Microsoft tester sikkerheten og justerer serverytelsen kontinuerlig.

Endringer i brukergrensesnittet og andre SharePoint-funksjoner installeres av tjenesten og må kanskje slås på eller av.

Office 365 oppfyller mange bransjestandarder: Office 365 samsvar.

FastTrack hjelp for overføring er begrenset.

Mye av oppgraderingen vil bli utført manuelt, eller via API-en for overføring for SPO som er beskrevet i Veikart for overføring av SharePoint Online (SPO)- og OneDrive-innhold.

Verken kundestøtteteknikere hos Microsoft eller ansatte i datasenteret har ubegrenset administratortilgang til abonnementet.

Ytterligere kostnader kan oppstå hvis infrastrukturen til maskinvaren må oppgraderes for å støtte den nye versjonen av SharePoint, eller hvis en sekundær farm er nødvendig for å oppgradere.

Partnere kan hjelpe deg med å overføre dataene til SharePoint Online, som er en engangsjobb.

Elektroniske produkter oppdateres automatisk på tvers av tjenesten noe som betyr at selv om funksjoner kan fraråde, det er ingen SANN slutten av støtte.

Hvis du har bestemt deg for å opprette et nytt Office 365-nettsted og ønsker å overføre data manuelt etter behov, kan du se Office 365-alternativene dine her:

Office 365-abonnementer

Oppgradere SharePoint Server lokalt

Det er historisk sett ikke mulig å hoppe over versjoner i SharePoint-oppgraderinger, i hvert fall ikke etter utgivelsen av SharePoint Server 2016. Det betyr at oppgraderinger utføres serielt:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Hvis du vil oppgradere hele veien fra SharePoint 2007 til SharePoint Server 2016, må du være forberedt på å investere mye tid og penger i å oppgradere maskinvare (vær oppmerksom på at også SQL-servere må oppgraderes), programvare og administrering. Tilpasninger må oppgraderes eller bli værende igjen, alt etter hvor kritisk funksjonen er.

Obs!: Det er mulig å vedlikeholde SharePoint 2007-farmen som har nådd slutten av levetiden, installere en SharePoint Server 2016-farm på ny maskinvare (slik at de separate farmene kjører side ved side) og deretter planlegge og utføre en manuell overføring av innhold (for eksempel for å laste ned innhold og laste det opp på nytt). Vær oppmerksom på noen av de vanlige fellene du kan gå i med manuelle flyttinger (for eksempel at flytting av dokumenter erstatter kontoen som ble endret sist, med aliaset til kontoen som utfører den manuelle flyttingen), og arbeidet som må gjøres på forhånd (for eksempel opprette nettsteder, sekundære nettsteder, tillatelser og listestrukturer på nytt). Som tidligere nevnt er dette tiden for å vurdere hvilke data du kan arkivere, eller ikke trenger lenger, en handling som kan redusere virkningen av overføringen.
Du må uansett rydde opp miljøet før oppgraderingen. Kontroller at den eksisterende farmen er funksjonell, før du oppgraderer, og definitivt før du tar den ut av drift!

Husk å se gjennom oppgraderingsbanene som støttes og ikke støttes:

Hvis du har tilpasninger, er det svært viktig å ha en plan for oppgraderingen for hvert trinn i overføringsbanen:

Fordeler er med lokal SharePoint Server

Ulemper med lokal SharePoint Server

Full kontroll over alle aspekter av SharePoint-farmen, fra servermaskinvaren og opp.

Alle pauser og rettinger er ansvarlig for firmaet (kan ta del betalt Microsoft Support hvis produktet ikke er på slutten av støtte):

Full funksjonalitet i SharePoint Server lokalt med mulighet til å koble den lokale farmen til et SharePoint Online-abonnement via hybrid.

Oppgraderinger, oppdateringer, sikkerhetsreparasjoner og alt vedlikehold av SharePoint Server blir administrert lokalt.

Full tilgang for økt tilpassing.

Standarder for samsvar som støttes av Office 365, må konfigureres manuelt lokalt.

Sikkerhetstesting og justering av serverytelse utføres lokalt (er under din kontroll).

Office 365 kan gjøre funksjoner som ikke fungerer sammen med SharePoint Server lokalt, tilgjengelig for SharePoint Online.

Partnere kan hjelpe til med å overføre data til neste versjon av SharePoint Server (og videre).

SharePoint Server-områder vil ikke automatisk bruke SSL/TLS-sertifikater, som du ser i SharePoint Online.

Full kontroll over navnekonvensjoner, sikkerhetskopiering og ulike alternativer for gjenoppretting i SharePoint Server lokalt.

SharePoint Server lokalt er følsom for livssykluser for produkter.

Oppgradere ressurser

Finn først ut om du oppfyller kravene for maskinvare og programvare, og følg deretter støttede metoder for oppgradering.

Opprette en hybridløsning for SharePoint mellom SharePoint Online og lokalt

Hvis svaret på overføringsbehovene dine ligger et sted mellom egenkontrollen som tilbys av SharePoint Server lokalt, og de reduserte eierkostnadene som tilbys av SharePoint Online, kan du koble SharePoint Server 2013- eller 2016-farmer til SharePoint Online via hybrider. Lær om hybridløsninger for SharePoint

Hvis du mener en hybrid SharePoint Server-farm vil være nyttig for bedriften, må du gjøre deg kjent med de eksisterende hybridtypene og hvordan du konfigurerer tilkoblingen mellom den lokale SharePoint-farmen og Office 365-abonnementet.

En god måte å se hvordan dette fungerer på, er ved å opprette et Office 365-miljø for utvikling/testing. Når du har et prøveabonnement eller har kjøpt et Office 365-abonnement, vil du være godt på vei til å opprette de nødvendige områdesamlingene, nettstedene og dokumentbibliotekene i SharePoint Online som du kan overføre data til (enten manuelt ved å bruke API-en for overføring eller, hvis du vil overføre innhold fra Mitt område til OneDrive for Business, via hybridveiviseren).

Obs!: Husk at SharePoint 2007-farmen må oppgraderes lokalt til enten SharePoint Server 2013 eller SharePoint Server 2016 hvis du vil bruke hybridalternativet.

Beslektede emner

Feilsøke og fortsett oppgraderingen (Office SharePoint Server 2007)
Feilsøke oppgraderingsproblemer (SharePoint Server 2010)
Feilsøke database oppgraderingsproblemer i SharePoint 2013
Søk etter Microsoft Partnere kan hjelpe med oppgraderingen
ressurser for hjelp du oppgraderer fra Office 2007 eller 2010-servere og klienter

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×