SharePoint-filverktøyet

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

SharePoint-filverktøyet gir disse fordelene til organisasjoner som lagrer filinnhold i SharePoint-dokumentbiblioteker:

 • Tilgang til filinnhold for utvalgte personer utenfor organisasjonen. Med SharePoint-filverktøyet er det praktisk og effektivt å samarbeide med mennesker som er utenfor firmaets brannmur. I tillegg fungerer SharePoint-filverktøyet et sentralt arbeidsmiljø for grupper som er spredt over et stort geografisk område.

 • Frakoblet tilgang til filinnhold. Med SharePoint-filverktøyet får mobile arbeidere, eller arbeidere med begrenset Internett-tilgang, et miljø der de kan få tilgang til, vise og oppdatere filinnhold mens de er frakoblet.

 • Brukere av SharePoint-filverktøyet kan utnytte de rike programfunksjonene i tillegg til funksjoner i andre arbeidsområdeverktøy.

Merk deg følgende detaljer og anbefalinger om bruk av et SharePoint-filverktøy til å arbeide med filer som er lagret i et SharePoint-dokumentbibliotek:

 • Du kan bare tilordne SharePoint-filverktøyet til dokumentbiblioteker i Windows SharePoint Services 3.0 eller senere. Hvis du prøver å tilordne det til et dokumentbibliotek i en tidligere versjon av Windows SharePoint Services, vises en feilmelding.

 • Det anbefales at du aktiverer versjonskontroll i SharePoint-områder der du tar filer inn i et SharePoint-filverktøy. Med versjonskontroll reduserer du risikoen for tap av data som av og til kan inntreffe på grunn av synkroniseringsfeil eller -konflikter.

 • SharePoint-dokumentbiblioteker inneholder metadata som ikke støttes eller beholdes i SharePoint-filverktøyet.

 • Visninger i SharePoint-dokumentbiblioteker gjenkjennes ikke i SharePoint-filverktøyet. Som et resultat av dette kan et SharePoint-filverktøy inneholde flere dokumenter enn dem som vises i dokumentbiblioteket, der bestemte filer filtreres bort av visninger.

Hvordan data synkroniseres i et SharePoint-filverktøy

Data synkroniseres på følgende måter i et SharePoint-filverktøy:

 • Data synkroniseres blant arbeidsområdemedlemmer på samme måte som i et Groove-filverktøy: tilkoblede arbeidsområdemedlemmer sender og mottar oppdateringer etter hvert som de lagres i arbeidsområdet.

 • Oppdateringer sendes til eller mottas fra SharePoint-området automatisk i henhold til en tidsplan, eller manuelt når arbeidsområdemedlemmet som har synkroniseringskontroll, starter en synkronisering.

Oppgaven som synkroniseringsansvarlig i et SharePoint-filverktøy

Et arbeidsområde som inneholder et SharePoint-filverktøy, må ha minst ett medlem med disse rettighetene:

 • Tilgang til det ønskede dokumentbiblioteket i et utvalgt SharePoint-område.

 • De nødvendige SharePoint-tillatelsene til å sende og motta oppdateringer i SharePoint-området.

  Minimumstillatelsene for synkroniseringsansvarlig, gitt standard SharePoint-tillatelser, er Eier med alternativet Bidra aktivert. For SharePoint-områder som har egendefinerte tillatelser, må synkroniseringsansvarlig ha tillatelse til å legge til, redigere og slette elementer.

 • Nødvendige tillatelser til å synkronisere med SharePoint-området. Som standard har alle medlemmer bortsett fra gjester tillatelse til å synkronisere med SharePoint-dokumentbiblioteket eller til å be om synkroniseringskontroll for verktøyet fra gjeldende synkroniseringsansvarlig.

  Obs!: Selv om et arbeidsområdemedlem med Deltaker-rollen vanligvis kan fungere som synkroniseringsansvarlig, har denne rollen vanligvis ikke tillatelse til å slette filer. Som et resultat av dette kan det hende at en synkroniseringsansvarlig med Deltaker-rollen kan få synkroniseringsadvarsler om mislykket sletting av filer når de starter en synkronisering.

Et medlem med de nødvendige tillatelsene i både SharePoint-området og SharePoint-filverktøyet kan ta på seg ansvaret som "synkroniseringsansvarlig", det vil si den personen som enten starter synkronisering mellom SharePoint-filverktøyet og SharePoint-området med jevne mellomrom, eller som aktiverer SharePoint-filverktøyet for automatisk, planlagt synkronisering. For at synkroniseringsansvarlig skal kunne fullføre synkronisering, må vedkommende være tilkoblet og ha tilgang til SharePoint-området.

Bare ett arbeidsområdemedlem kan være synkroniseringsansvarlig for SharePoint-filverktøyet. Andre medlemmer som har den nødvendige tillatelsen, kan be om å overta som synkroniseringsansvarlig. Den som er synkroniseringsansvarlig, kan da velge å gi fra seg rollen eller avslå forespørselen og beholde ansvaret. Den som er synkroniseringsansvarlig, kan ikke ta initiativ til å overføre oppgaven som synkroniseringsansvarlig til et annet medlem. Et annet medlem må be om å bli synkroniseringsansvarlig.

Hvis den som er synkroniseringsansvarlig, mister tillatelsen til å eie denne oppgaven (for eksempel hvis arbeidsområderollen til synkroniseringsansvarlig degraderes, eller hvis synkroniseringsansvarlig slutter å være medlem av arbeidsområdet), overføres synkroniseringskontroll automatisk til et annet arbeidsområdemedlem med de nødvendige tillatelsene. Hvis det ikke finnes noen arbeidsområdemedlemmer som har de nødvendige tillatelsene for øyeblikket, er det ikke mulig å synkronisere SharePoint-filverktøyet med SharePoint-området, og det tilbakestilles til standard filverktøyfunksjonalitet.

Navnet på synkroniseringsansvarlig vises på statuslinjen over verktøykategorien:

Navn på synkroniseringsansvarlig

Synkroniseringsansvarlig kan bruke statuslinjen til å se når det er usynkroniserte endringer i verktøyet. Når synkroniseringsansvarlig klikker Synkroniser nå, vises vinduet Forhåndsvisning av synkronisering. I dette vinduet vises alle ventende oppdateringer og alle filkonflikter. Synkroniseringsansvarlig kan løse konflikter før vedkommende fortsetter med synkroniseringen.

Synkroniseringsansvarlig bør bare godta en forespørsel om å gi oppgaven som synkroniseringsansvarlig til et annet medlem som har tilgang til SharePoint-området og de nødvendige tillatelsene i SharePoint-området.

I enkelte tilfeller bør oppgaven som synkroniseringsansvarlig overføres til et annet medlem. Hvis synkroniseringsansvarlig for eksempel ikke ikke har mulighet til å starte en synkronisering i en lengre periode (for eksempel på grunn av en ferie), bør vedkommende be et annet arbeidsområdemedlem som har de nødvendige rettighetene, om å sende en forespørsel om å bli synkroniseringsansvarlig. Synkroniseringsansvarlig kan også aktivere automatisk synkronisering i henhold til en tidsplan. Denne strategien kan imidlertid være risikabel fordi den antar at datamaskinen til synkroniseringsansvarlig kommer til å være på og tilkoblet hele tiden.

Alle arbeidsområdemedlemmer kan se navnet på synkroniseringsansvarlig på statuslinjen og peke på det tilhørende mappekoblingsikonet for å vise en meldingsboks med URL-adressen til SharePoint-området. Arbeidsområdemedlemmer som har de nødvendige rettighetene, kan klikke mappekoblingsikonet for å åpne en webleser og gå til SharePoint-området eller klikke Gå til SharePointRediger-menyen.

På statuslinjen kan alle medlemmer se datoen og klokkeslettet for forrige synkronisering. Alle medlemmer kan klikke kalenderikonet for å vise informasjon om synkroniseringstidsplanen.

Synkroniseringsansvarlig kan starte flere aktiviteter ved å velge alternativer på statuslinjen, inkludert synkronisering, endring av tidsplanalternativer og løsing av synkroniseringsfeil.

Alternativer for å starte synkronisering

Synkroniseringsansvarlig har to alternativer for å starte en synkronisering:

 • Manuell synkronisering. Med dette alternativet synkroniseres SharePoint-filverktøyet og SharePoint-området bare når synkroniseringsansvarlig velger å starte en synkronisering.

 • Planlagt synkronisering. Med dette alternativet angir synkroniseringsansvarlig et bestemt tidsintervall for automatisk synkronisering.

  Obs!: Avhengig av slike faktorer som belastning av gjeldende nettverkstrafikk kan det hende at planlagte synkroniseringer noen ganger utsettes til neste planlagte tidspunkt.

Utføring av SharePoint-kildekontrolloppgaver

Bare synkroniseringsansvarlig kan utføre disse SharePoint-kildekontrolloppgavene med filer i et SharePoint-filverktøy:

 • Sjekke ut filer. Når du sjekker ut en fil, låses den i SharePoint-området, slik at brukere med direkte tilgang til filen i SharePoint-området ikke kan oppdatere den mens den samtidig oppdateres i SharePoint Workspace.

  Obs!: Når du sjekker ut en fil, hentes den mest oppdaterte versjonen av filen fra SharePoint-dokumentbibliotek med mindre den gjeldende versjonen av filen i SharePoint-filverktøyet har usynkroniserte endringer. Hvis du redigerer filen i SharePoint Workspace og deretter sjekker den ut, erstatter du med andre ord ikke den redigerte versjonen av filen med den opprinnelige filen fra SharePoint-biblioteket.

 • Sjekke inn filer. Når du sjekker inn en fil fra SharePoint-filverktøyet, oppdateres filen i SharePoint-området, og utsjekkingslåsen fjernes.

 • Avbryte en utsjekking. Hvis du avbryter en utsjekking, fjernes bare låsen fra filen i SharePoint-området, slik at filen blir tilgjengelig for redigering.

Duplisere eller arkivere arbeidsområder som inneholder et SharePoint-filverktøy

Du kan duplisere arbeidsområder som inneholder et SharePoint-filverktøy, eller lagre dem som arkiv- eller malfiler. Vær imidlertid oppmerksom på at SharePoint-filverktøyet i det dupliserte arbeidsområdet eller i nye arbeidsområder du oppretter fra arkiv- eller malfilene, ikke beholder tilkoblingen til et SharePoint-dokumentbibliotek, og funksjonene reduseres til funksjonene til et standard filverktøy.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×