Sette opp timeregistreringer og aktivitetsstatus

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Før medlemmer av gruppen kan registrere timer i timeregistreringen eller sende inn aktivitetsstatus, må du sette opp timeregistreringer og/eller aktivitetsstatus.

Sette opp timeregistreringer

Sette opp aktivitetsstatus

Opprette regnskapsperioder

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Økonomiperioder på siden Serverinnstillinger.

 3. I delen Administrer regnskapsperiode klikker du året du vil definere som regnskapsperiode, og deretter klikker du Definer.

 4. Angi datoen da regnskapsåret skal begynne ved hjelp av dato datovelger kalender i delen Definer startdato for regnskapsperiode.

 5. I delen Angi opprettingsmodell for regnskapsår velger du formateringsmetode for regnskapsperioden:

  • 4,5,4-metoden      Denne metoden angir en regnskapsperiode på fire uker etterfulgt av en regnskapsperiode på fem uker og deretter enda en regnskapsperiode på fire uker.

  • 4,4,5-metoden      Denne metoden angir en regnskapsperiode på fire uker etterfulgt av en regnskapsperiode på fire uker og deretter enda en regnskapsperiode på fem uker.

  • 5,4,4-metoden      Denne metoden angir en regnskapsperiode på fem uker etterfulgt av en regnskapsperiode på fire uker og deretter enda en regnskapsperiode på fire uker.

  • 13 måneder      Denne metoden setter alle periodene til fire uker.

  • Standard kalenderår      Denne metoden angir alle periodene i henhold til kalenderårets 12 måneder med start 1. januar.

 6. I delen Definer navnekonvensjon for periode oppretter du et unikt navn for periodene ved å legge inn følgende:

  • Et prefiks på opptil 15 tegn.

  • Et sekvenstall på opptil seks sifre.

  • Et suffiks på opptil 15 tegn, så som Kvartal nr., -08.

 7. Klikk Opprett og lagre.

På siden Regnskapsperioder vises regnskapsperioden med en oversikt over hver enkelt periode i rutenettet Juster regnskapsmåneder.

Når du har definert en regnskapsperiode, kan du redigere den ved hjelp av rutenettet. Hvis du vil justere sluttdato for et datointervall regnskapsperiode i Sluttdato-kolonnen for regnskapsår periode raden, Skriv inn eller velg en ny dato ved hjelp av dato datovelger kalender . Datoene for følgende perioder justeres automatisk slik at alle perioder blir sammenhengende.

Tips!: Hvis du vil omdefinere regnskapsperioden ytterligere på grunn av feil, må du først velge perioden og slette den ved å klikke Slett , og deretter omdefinere den ved å klikke Definer .

Til toppen av siden

Sette opp timeregistreringsperioder

Når du oppretter en timeregistreringsperiode, angir du periodene som medlemmene av gruppen velger og rapporterer timer for.

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Timeregistreringsperioder på siden Serverinnstillinger.

 3. I delen Definer parametere for flere perioder angir du hvor mange perioder du vil opprette, startdato for første timeregistreringsperiode og standardlengde på periodene i antall dager.

 4. I delen Definer navnekonvensjon for gruppe angir du navnekonvensjon for alle timeregistreringsperiodene slik at gruppemedlemmene lett kan identifisere dem.

  • I feltet Skriv inn et prefiks skriver du inn et unikt prefiks som skal utgjøre starten på navnekonvensjonen.

  • Hvis du skal opprette flere perioder, må du skrive inn et sekvensnummer i feltet Neste sekvensnummer som kan brukes til å identifisere hver enkelt periode.

  • I feltet Skriv inn et suffiks skriver du inn et unikt suffiks som skal utgjøre avslutningen på navnekonvensjonen.

 5. Klikk Opprett masseperiode for å opprette periodene, og klikk deretter Lagre.

 6. I delen Opprett perioder kan du gjøre flere endringer i disse periodene.

  • Klikk Sett inn før eller Sett inn etter hvis du vil sette inn flere timeregistreringsperioder.

  • Hvis du vil endre navn på en timeregistreringsperiode, klikker du navnet på timeregistreringsperioden i kolonnen Periodeetikett, og skriver deretter inn et nytt navn.

  • Hvis du vil endre status for perioden, klikker du Åpen eller Lukket i kolonnen Status.

   Obs!: Status for alle nye timeregistreringsperioder settes til Åpen. Det er bare serveradministratorer som kan lukke en periode. Det går an å forhindre at fremtidige timeregistreringer blir sendt inn, ved hjelp av siden Innstillinger og standarder for timeregistrering.

 7. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Definere klassifikasjoner for linjer i timeregistreringer

Klassifikasjoner er kategorier du definerer for arbeid som utføres i organisasjonen. Organisasjonen kan for eksempel ha forskjellige klassifikasjoner for fakturerbart og ikke-fakturerbart arbeid.

Standard linjeklassifisering brukes som standard for alle timeregistreringslinjer.

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Klassifiseringer for timeregistrering på siden Serverinnstillinger.

 3. I delen Rediger, angi linjeklassifisering klikker du Ny klassifisering.

 4. I rutenettet skriver du inn nytt navn og ny beskrivelse slik at gruppemedlemmene kan identifisere linjeklassifiseringen i timeregistreringen.

 5. Kolonnen Status er som standard angitt som Aktiv. Angi status Inaktiv for å deaktivere klassifiseringen slik at den ikke lenger kan brukes. Klassifiseringen blir værende i Project Web Access for loggrapportering.

Til toppen av siden

Angi innstillinger og standarder for timeregistreringer

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Velg Innstillinger og standarder for timeregistrering på siden Serverinnstillinger.

 3. I delen Outlook-visning angir du hvordan du vil vise planlagt og faktisk tid, overtid, fakturerbar og ikke-fakturerbar tid i Microsoft Office Outlook 2007.

 4. I delen Project Web Access-visning merker du av for Timeregistreringen bruker standard oppfølging av overtid og ikke-fakturerbar tid slik at gruppemedlemmene kan rapportere overtid og ikke-fakturerbar tid. Gruppemedlemmene vil fortsatt kunne rapportere tid for planlagt arbeid.

 5. I delen Standard opprettingsmodus for timeregistrering angir du hvilke data som skal med i standardtimeregistreringen:

  • Velg Gjeldende aktivitetsinndelinger hvis du vil forhåndsutfylle timeregistreringene med opplysninger om gruppemedlemmenes aktivitetstildelinger.

  • Velg Gjeldende prosjekter hvis du vil forhåndsutfylle timeregistreringene med opplysninger om gruppemedlemmenes gjeldende prosjekter.

  • Velg Ingen forhåndsutfylling hvis du vil opprette tomme timeregistreringer for gruppemedlemmene.

 6. I delen Kolonneenheter i timeregistreringsrutenett angir du om standardenheten for oppfølging av timeregistreringene er dager eller uker.

 7. I delen Standard rapportenheter angir du om tidsenhetene innen tidsperioder rapporteres i timer eller dager.

  Hvis du vil angi hvor mange timer en hel dags arbeid utgjør, skriver du inn timeantallet i feltet Antall timer i en standard timeregistreringsdag er:.

 8. I delen Grense for timerapportering angir du største og minste antall timer som tillates i en timeregistrering, og også største antall timer som tillates rapportert på én dag. Hvis gruppemedlemmene rapporterer timeantall utenfor disse grensene, oppstår det feil i timeregistreringen ved innsending.

  Hvis du ikke vil angi grenser for største eller minste antall rapporterte timer, skriver du inn 999 for å angi et ubegrenset antall eller 0 for å angi at det ikke finnes noen nedre grense. Verdien 0 slår effektivt av alle rapportgrenser.

  Tips!: Du kan angi et standardantall timer per dag, opptil 999 timer for å dekke alle timene som skal rapporteres for en gruppe.

 9. I delen Policyer for timeregistrering angir du følgende:

  • Velg Tillat tidsrapportering for fremtiden hvis gruppemedlemmene skal kunne registrere tid for fremtidige perioder.

  • Merk av for Tillat ubekreftede linjeelementer i timeregistrering hvis gruppemedlemmene skal kunne gjøre oppføringer i timeregistreringer på prosjekter og aktiviteter som ikke er i Microsoft Office Project Server 2007.

   Obs!: Det må merkes av her hvis du bare bruker timeregistreringen, og ikke følger opp prosjektaktiviteter ved hjelp av aktivitetsstatus.

 10. I delen Revisjon merker du av for Aktiver redigering av timeregistrering hvis du vil lage en detaljert oversikt over over alle endringene som gjøres i en timeregistrering.

  Tips!: Klikk Tøm logg hvis du vil tømme loggen.

 11. I delen Godkjenningsruting merker du av for Fast godkjenningsruting for å hindre at gruppemedlemmene angir neste godkjenner manuelt når de sender timeregistreringen.

Til toppen av siden

Sette opp aktivitetsstatus

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Aktivitetsinnstillinger og -visning på siden Serverinnstillinger.

 3. I delen Oppfølgingsmetode velger du den oppfølgingsmetoden som passer best til måten du vil at gruppemedlemmene skal rapportere fremdrift på prosjektaktiviteter på.

  Tips!: Hvis du vil at prosjektlederne skal kunne angi andre rapporteringsmetoder for sine prosjekter, fjerner du merket for Tving prosjektledere til å bruke metoden for fremdriftsrapportering angitt over, for alle prosjekter. Vær imidlertid oppmerksom på at bruk av samme rapporteringsmetode sikrer konsekvens i rapporter som viser data for hele organisasjonen.

 4. I delen Beskytt brukeroppdateringer angir du hvordan du vil at faktiske data skal oppdateres:

  • Hvis du vil begrense prosjektlederens tilgang til et gruppemedlems aktivitetsstatus, merker du av for Begrens oppdateringer av Project Web Access.

  • Hvis du vil kreve at gruppemedlemmene registrerer faktiske data etter at de har synkronisert aktivitetsstatusen med timeregistreringen, merker du av for Tidsoppføring bare ved timeregistrering. Brukerne synkroniserer for å oppdatere aktiviteter.. Hvis det er merket av for dette alternativet, kan aktivitetsstatus bare angis ved å klikke Importer timeregistrering. Når data i timeregistreringen importeres, kan tidsbruken ikke redigeres fra aktivitetsstatussidene.

 5. I delen Definer gjeldende aktiviteter skriver du inn antall dager en aktivitet må planlegges utført innen, for at den skal kunne vises som standard og regnes som gjeldende i gruppemedlemmets aktivitetsliste.

 6. I delen Aktiver Gantt-visning for gruppemedlem merker du av for Aktiver ActiveX Gantt-visning for alle brukere hvis du vil at brukerne skal kunne bruke ActiveX-kontrollene som trengs for Gantt-visning av aktiviteter på siden Aktivitetssenter.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Project Web Access?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×