Sette inn, redigere og vise feltene i Word

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Innsetting av felter kan gi deg nøyaktig kontroll over dynamisk tekst i dokumentet. Felter er en viktig del av Word, men det er godt å vite at mange felter settes inn for deg gjennom innebygde kommandoer og funksjoner. Felter brukes for eksempel når du setter inn sidetall eller oppretter en innholdsfortegnelse. I slike tilfeller er det sannsynligvis enklere å la Word legge dem til automatisk for deg. Felter er mest nyttige når du trenger plassholdere for data som kan endres i dokumentet, og for oppretting av standardbrev eller etiketter i dokumenter for utskriftsfletting.

Denne fremgangsmåten fungerer for innsetting av feltkoder i Word. Hvis du vil ha en liste over alle feltkoder med detaljert informasjon om hver, kan du se Liste over feltkoder i Word.

 1. Klikk der du vil sette inn et felt.

  Tips!: Hvis du kjenner feltkoden for feltet du vil sette inn, kan du skrive den inn direkte i dokumentet. Først trykker du Ctrl+F9, og deretter skriver du inn koden i klammeparentesene.

 2. Klikk Sett inn > Hurtigdeler > felt.
  Alternativet Sett inn felt på Hurtigdeler-menyen.

 3. Velg et feltnavn i Feltnavn-listen.

  Tips!: Du kan filtrere listen ved å klikke på pil ned i Kategorier-listen.


  Felt-dialogboks

 4. Velg eventuelle egenskaper eller alternativer du vil bruke under Feltegenskaper, og klikk OK.

Obs!: 

 • Hvis du vil se kodene for et bestemt felt i Felt-boksen, klikker du Feltkoder. Knappen klikkes som standard for enkelte felt.

 • Hvis du vil neste et felt i et annet felt, setter du først inn det ytterste feltet, eller beholderfeltet (trinn 1-4 ovenfor). Deretter plasserer du innsettingspunktet i feltkoden der du vil sette inn det innerste feltet, og gjentar trinn 2-4 ovenfor.

 • Hvis du vil se kodene for et bestemt felt i dialogboksen Felt, klikker du Feltkoder.

 • Hvis du vil neste et felt i et annet felt, setter du først inn det ytterste feltet, eller beholderfeltet, ved hjelp av dialogboksen Felt. Deretter plasserer du innsettingspunktet i feltkoden der du vil sette inn det innerste feltet. Deretter bruker du dialogboksen Felt til å sette inn det innerste feltet.

Hvis du kjenner feltkoden for feltet du vil sette inn, kan du også skrive den inn direkte i dokumentet. Først trykker du Ctrl+F9, og deretter skriver du inn koden i klammeparentesene.

Du kan sette inn et felt hvis du vil:

 • Legge sammen, trekke fra eller utføre andre beregninger. Dette kan du gjøre ved å bruke formelfeltet (=).

 • Arbeide med dokumenter i en utskriftsfletting. Du kan for eksempel sette inn ASK- og FILLIN-felt hvis du vil vise en melding for hver datapost som flettes inn i hoveddokumentet i Word.

I andre tilfeller er det enklere å bruke kommandoene og alternativene som finnes i Word, til å legge til ønsket informasjon. Du kan for eksempel sette inn en hyperkobling ved hjelp av HYPERLINK-feltet, men det er enklere å bruke Hyperkobling-kommandoen i Koblinger-gruppen på Sett inn-fanen.

Viktig!: Du kan ikke sette inn feltkodeparenteser ved å bruke klammeparentestastene på tastaturet. Du setter inn feltkodeparenteser ved å trykke CTRL+F9.

Feltkodesyntaks

Feltkodene vises mellom klammeparenteser ( { } ). Felt oppfører seg på samme måte som formler i Microsoft Office Excel. Feltkoden er som formelen, og feltresultatet er som verdien som formelen produserer. Du kan veksle mellom å vise feltkoder og feltresultater i dokumentet ditt ved å trykke på ALT+F9.

Når du viser en feltkode i et dokument, ser syntaksen slik ut:

{ FELTNAVN Egenskaper Valgfrie brytere }

 • FELTNAVN     Dette er navnet som vises i listen over feltnavn i dialogboksen Felt.

 • Egenskaper    Dette er eventuelle instruksjoner eller variabler som brukes i et bestemt felt. Ikke alle felt har parametere, og i enkelte felt er parameterne valgfrie i stedet for obligatoriske.

 • Valgfrie brytere    Dette er eventuelle valgfrie innstillinger som er tilgjengelige for et bestemt felt. Det er ikke alle felt som har andre brytere enn de bryterne som styrer formateringen av feltresultatene.

Du kan for eksempel plassere filnavnet og banen til dokumentet i toppteksten eller bunnteksten ved å sette inn FILENAME-feltet.

Syntaksen for FILENAME-feltkoden med banen inkludert ser slik ut:

{ FILNANAME \p }

 1. Høyreklikk i feltet, og klikk deretter Rediger felt.

 2. Endre egenskapene og alternativene for feltet. Hvis du vil ha informasjon om egenskapene og alternativene som er tilgjengelige for et bestemt felt, kan du se Liste over feltkoder i Word eller søke etter feltnavnet i hjelpen.

  Obs!: 

  • Enkelte felt krever at du viser feltkoden for å kunne redigere dem. Hvis du vil vise alle feltkodene i dokumentet, trykker du på ALT+F9.

  • Noen felt redigeres i egne dialogbokser i stedet for i dialogboksen Felt. Hvis du for eksempel høyreklikker en hyperkobling og deretter klikker Rediger hyperkobling, åpnes dialogboksen Rediger hyperkobling.

Som standard vises feltresultatene som en integrert del av innholdet i dokumentet, så den som leser dokumentet, ser ikke at deler av innholdet er i et felt. Men feltene kan også vises med en skyggelagt bakgrunn for å gjøre dem mer synlige i dokumentet.

Du kan blande feltresultatene inn i innholdet i dokumentet ved å deaktivere alternativet for visning av felt med en farget bakgrunn og ved å formatere feltresultatene. Eller du kan fremheve feltene ved å vise dem med en farget bakgrunn, enten hele tiden eller bare når feltet er merket.

Du kan formatere feltresultatene ved å bruke tekstformatering i feltet eller ved å legge til formatbrytere i feltkoden.

Endre den fargede bakgrunnen i felt

 1. Klikk fil > Alternativer. (I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Word.)

 2. Klikk Avansert.

 3. Gjør ett av følgende i listen Skyggelegging av felt under Vis dokumentinnhold:

  • Hvis du vil at feltene skal skille seg ut fra resten av dokumentinnholdet, velger du Alltid.

  • Hvis du vil at feltene skal integreres med dokumentinnholdet, velger du Aldri.

  • Hvis du vil gjøre Word-brukerne oppmerksomme på at de har klikket i et felt, velger du Når merket.

   Når alternativet for skyggelegging av felt er satt til Når merket, vises en grå bakgrunn når du klikker i feltet. Men den grå skyggeleggingen indikerer ikke at feltet er merket. Når du merker feltet ved å dobbeltklikke eller å dra musen, utheves feltet i tillegg til at det er skyggelagt for å angi at feltet er merket.

Bruke tekstformatering i et felt

 • Merk feltet du vil formatere, og angi formateringen ved hjelp av kommandoene i Skrift-gruppen på Hjem-fanen.

  Hvis du for eksempel vil understreke navnet som er satt inn ved hjelp av et AUTHOR-felt, merker du hele feltkoden, inkludert hakeparenteser (eller velger hele feltresultatet) og klikker Understreket i Skrift-gruppen på Hjem-fanen.

Hvis du oppdaterer et felt, kan eventuell formatering du har brukt på feltresultatene, gå tapt. Hvis du vil beholde formateringen, tar du med bryteren \* MERGEFORMAT i feltkoden. Når du setter inn felt ved hjelp av dialogboksen Felt, er bryteren \* MERGEFORMAT inkludert som standard.

Legge til en formateringsbryter i en feltkode

 1. Høyreklikk feltet, og klikk deretter Rediger felt.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis Feltegenskaper og Feltalternativer vises, velger du formateringsalternativene du vil bruke.

  • Hvis bare feltkoden vises, klikker du Alternativer og velger formateringsalternativene du vil bruke.

   Hvis knappen Alternativer er nedtonet, kan det hende det ikke er flere tilgjengelige formateringsalternativer.

Du kan bruke tre formateringsbrytere til å formatere feltresultatene:

Formatbryter(\*)

Formatfeltbryteren (\*) definerer hvordan feltresultatene skal vises. Formatinstruksjonene bestemmer følgende:

 • Bruk av store og små bokstaver

 • Tallformatering, for eksempel om 9 skal vises som ix (romertall) eller niende (ordenstall)

 • Tegnformatering

Formatbrytere beholder også formateringen for et feltresultat når feltet oppdateres.

Formater for store bokstaver:

Nedenfor finner du en liste over brytere og elementene de skriver i store bokstaver:

 • \ * Caps    Denne bryteren stor forbokstav i hvert ord. Eksempel: { FILLIN "Skriv inn navnet ditt:" \ * Caps } viser Luis Alverca selv om navnet skrives med små bokstaver.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du Store forbokstaver.

 • \* FirstCap    Med denne bryteren skrives stor forbokstav i det første ordet. Eksempel: { COMMENTS \* FirstCap } vil for eksempel vise Ukentlig salgsrapport.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du Stor forbokstav.

 • \* Upper    Med denne bryteren brukes bare store bokstaver. { QOUTE "ord" \* Upper } vil for eksempel vise ORD.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer dialogboks, klikker du Store bokstaver.

 • \* Lower    Med denne bryteren brukes ingen store bokstaver, alle resultatene skrives med små bokstaver. { FILENAME  \* Lower } vil for eksempel vise ukentlig salgsrapport.doc.

  Denne bryteren har ingen effekt hvis hele feltet som bryteren brukes på, er formatert som små bokstaver.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du Små bokstaver.

Tallformater:

Nedenfor finner du en liste over tallbrytere og tilhørende resultater:

 • \* alphabetic    Med denne bryteren vises resultatene som alfabetiske tegn. Resultatet har samme bokstavtype som «alphabetic» i feltkoden. { SEQ tillegg \* ALPHABETIC } vil for eksempel vise B (i stedet for 2), og { SEQ tillegg \* alphabetic } vil vise b.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du a, b, c,.

 • \* Arabic    Med denne bryteren vises resultatene som arabiske grunntall. { PAGE \* Arabic } vil for eksempel vise 31.

  Obs!: 

  • Hvis innstillingen for Tallformat i dialogboksen Sidetallformat ikke er arabisk, overstyrer denne bryteren innstillingen for Tallformat.

  • Det finnes også et ArabicDash-format bare for sidetall. Dette viser resultatene som arabiske grunntall med bindestrek foran og bak. { PAGE \* ArabicDash } vil for eksempel vise - 31 -.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du 1, 2, ,3, ....

 • \* CardText    Med denne bryteren vises resultatene i form av tallverdier skrevet med bokstaver. Resultatet er formatert i små bokstaver, med mindre du legger til en formatbryter for å angi andre bokstavtyper. { = SUM(A1:B2) \* CardText } vil for eksempel vise syv hundre og nitti, og { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } vil vise Syv hundre og nitti.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du En, To, Tre.

 • \* DollarText    Med denne bryteren vises resultatene i form av tallverdier skrevet med bokstaver. Word setter inn og på desimalplassen og viser de to første desimalene (avrundet) som tellere over 100. Resultatet er formatert i små bokstaver, med mindre du legger til en formatbryter for å angi andre bokstavtyper. { = 9,20 + 5,35 \* DollarText \* Upper } vil for eksempel vise FJORTEN OG 55/100.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du Dollartekst.

 • \* Hex    Med denne bryteren vises resultatene som heksadesimaltall. { QUOTE "458" \* Hex } vil for eksempel vise 1CA.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du hex ....

 • \* OrdText    Med denne bryteren vises resultatene som vanlig tekst. Resultatet er formatert i små bokstaver, med mindre du legger til en formatbryter for å angi andre bokstavtyper. { DATE \@ "d" \* OrdText } vil for eksempel vise tjueførste, og { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } vil vise Tjueførste.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du Første, Andre, Tredje ....

 • \* Ordinal    Med denne bryteren vises resultatene som vanlige arabiske tall. { DATE \@ "d" \* Ordinal } vil for eksempel vise 30.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du 1., 2., 3.

 • \*Roman    Viser resultatene som romertall. Resultatet har samme størrelse som ordet "romertall" i feltkoden. Eksempel: { SEQ KAPITTEL \ * roman } viser xiog { SEQ KAPITTEL \ * ROMAN } viser Xjeg.

  Hvis du vil velge dette alternativet i dialogboksen Feltalternativer, klikker du I, II, III,.

Tegnformater og beskyttelse for tidligere brukte formater:

Følgende er tegnformateringsbrytere og tilhørende resultater:

 • \* Charformat    Med denne bryteren brukes formateringen til den første bokstaven i feltnavnet i hele resultatet. I følgende eksempel er resultatet formatert med fet skrift fordi R i REF er fet.

  { REF chapter2_title \* Charformat } vil vise Hvaler i Stillehavet i fet skrift.

  Hvis du vil legge til denne bryteren, skriver du den inn i feltkoden eller i Feltkoder-boksen i dialogboksen Felt.

 • \* MERGEFORMAT    Med denne bryteren brukes formateringen til det forrige resultatet på det nye resultatet. Hvis du for eksempel merker navnet som vises av feltet { AUTHOR \* MERGEFORMAT }, og bruker fet formatering, beholdes formateringen med fet skrift når feltet oppdateres for å vise navnet på en ny forfatter.

  Når du setter inn felt ved hjelp av dialogboksen Felt, er bryteren \* MERGEFORMAT inkludert som standard. Du kan deaktivere dette alternativet ved å fjerne Oppretthold formatering ved oppdateringer i dialogboksen Felt.

Tilbake til formateringsbrytere

Tallformatbryter (\#)

Bryteren for tallformat (\#) angir hvordan et numerisk resultat skal vises.

Bryteren \# kr # ##0,00 i { = SUM(ABOVE) \# kr # ##0,00 } vil for eksempel vise resultatet «kr 4 455,70». Hvis resultatet av et felt ikke er et tall, har ikke denne bryteren noen virkning.

Obs!: Anførselstegn kreves ikke for enkle numeriske formater som ikke inneholder mellomrom, for eksempel { Marssalg \# kr # ##0,00 }. Hvis det er snakk om mer kompliserte numeriske formater og formater som inneholder tekst eller mellomrom, må du sette det numeriske formatet i anførselstegn, som vist i eksemplene nedenfor. Word legger til anførselstegn i bryterne for det numeriske formatet automatisk hvis du setter inn et felt ved hjelp av dialogboksen Felt eller Formel-kommandoen i Data-gruppen på Oppsett-fanen (den kontekstavhengige fanen Tabellverktøy).

Kombiner følgende formatelementer når du skal angi en bryter for et numerisk format:

 • 0 (null)    Dette formatelementet angir hvor mange sifre som skal vises i resultatet. Hvis resultatet ikke inneholder et siffer på alle angitte desimalplasser, vises en 0 (null). Eksempel: { = 4 + 5 \# 00,00 } vil vise 09,00.

 • #    Dette formatelementet angir hvor mange sifre som skal vises i resultatet. Hvis resultatet ikke inneholder et siffer på alle angitte plasser, vises et mellomrom. Eksempel: { = 9 + 6 \# kr ### } vil vise kr 15.

 • x    Dette formatelementet fjerner sifre til venstre for plassholderen x. Hvis plassholderen er til høyre for desimaltegnet, rundes resultatet av til denne plassen. Eksempel:
  { = 111053 + 111439 \# x## } vil vise 492.
  { = 1/8 \# 0,00x } vil vise 0,125.
  { = 3/4 \# ,x } vil vise 0,8.

 • , (desimaltegn)    Dette formatelementet bestemmer plasseringen av desimaltegnet. Eksempel: { = SUM(ABOVE) \# kr ###,00 } vil vise kr 495,47.

  Bruk desimaltegnet som er angitt i de regionale innstillingene i kontrollpanelet.

 • mellomrom (grupperingssymbol for sifre)    Dette formatelementet skiller en serie med tre sifre. Eksempel: { = Nettofortjeneste \# kr # ### ### } vil vise kr 2 456 800.

  Bruk grupperingssymbolet for sifre som er angitt i de regionale innstillingene i kontrollpanelet.

 • - (minustegn)    Dette formatelementet legger til et minustegn i et negativt resultat eller legger til et mellomrom hvis resultatet er positivt eller 0 (null). Eksempel: { = 10 - 90 \# -## } vil vise -80.

 • + (plusstegn)    Dette formatelementet legger til et plusstegn i et positivt resultat, et minustegn i et negativt resultat eller et mellomrom hvis resultatet er 0 (null). Eksempel: { = 100 - 90 \# +## } vil vise +10, og { = 90 - 100 \# +## } vil vise -10.

 • %, $, * og så videre    Dette formatelementet inkluderer angitt tegn i resultatet. Eksempel: { = nettofortjeneste \# "## %" } vil vise 33 %.

 • "eksempelformatering for positiv; negativ"    Dette formatelementet angir forskjellige tallformater for positive og negative resultater, atskilt med semikolon. Hvis for eksempel bokmerke Salg95 er en positiv verdi, vil feltet { Salg95 \# "kr # ##0,00;-kr # ##0,00" } vise verdien med vanlig formatering, for eksempel kr 1 245,65. En negativ verdi vises med fet formatering og et minustegn, for eksempel -kr 345,56.

 • "eksempelformatering for positiv; negativ; null"    Dette formatelementet angir forskjellige tallformater for et positivt resultat, et negativt resultat og for et resultat som er 0 (null), atskilt med semikolon. Avhengig av verdien av bokmerket Salg95 vil for eksempel { Salg95 \# "kr # ##0,00;(kr # ##0,00);kr 0" } vise en positiv verdi, negativ verdi og en nullverdi (0) på følgende måte: kr 1 245,65, (kr 345,56) og kr 0.

 • 'tekst'    Dette formatelementet legger til tekst i resultatet. Plasser teksten i enkle anførselstegn. Eksempel: { = { Pris } *25 % \# "kr ##0,00 'er merverdiavgift' " } vil vise kr 347,44 er merverdiavgift.

 • `nummerert element`    Dette formatelementet viser nummeret på det forrige elementet du nummererte ved hjelp av kommandoen Bildetekst (Innstillinger-fanen, Bildetekst-gruppen) eller ved å sette inn et SEQ-felt. Plasser elementidentifikatoren, for eksempel "tabell" eller "figur", mellom gravistegn (`). Sekvensnummeret vises med vanlige tall. Eksempel: { = SUM(A1:D4) \# "##0,00 'er summen av Tabell' `tabell`" } vil vise 456,34 er summen av Tabell 2.

Tilbake til formateringsbrytere

Bryter for dato- og klokkeslettformat (\@)

Bryteren for dato- og klokkeslettformat (\@) angir hvordan en dato eller et klokkeslett skal vises.

Bryteren \@ "dddd d. MMMM åååå" i feltet { DATE \@ "dddd d. MMMM åååå" } vil vise Fredag 23. november 2007. Kombiner følgende instruksjoner for dato og klokkeslett – dag (d), måned (M) og år (å); timer (t) og minutter (m) – hvis du vil angi et dato-/klokkeslettformat. Du kan også inkludere tekst, skilletegn og mellomrom.

Datoinstruksjoner:

Måned (M)

M må være skrevet med stor bokstav for å skille måneder fra minutter.

 • M    Dette formatelementet viser måneden som et tall uten en innledende 0 (null) for måneder med ett siffer. Juli er for eksempel 7.

 • MM    Dette format elementet viser måneden som et tall med en foranstilt 0 (null) for måneder med ett siffer. Juli er for eksempel 07.

 • MMM    Dette formatelementet viser måneden som en forkortelse med tre bokstaver. Juli er for eksempel Jul.

 • MMMM    Dette formatelementet viser måneden som et fullstendig navn.

Dag (d)

Bokstaven d viser dagen i måneden eller dagen i uken. d kan skrives med enten stor eller liten bokstav.

 • d    Dette formatelement viser dagen i uken eller måneden som et tall uten en innledende 0 (null) for dager med ett siffer. Den sjette dagen i måneden vises for eksempel som 6.

 • DD    Dette formatelement viser dagen i uken eller måneden som et tall med en innledende 0 (null) for dager med ett siffer. Den sjette dagen i måneden vises for eksempel som 06.

 • ddd    Dette formatelementet viser dagen i uken eller måneden som en forkortelse på tre bokstaver. Tirsdag vises for eksempel som Tir.

 • dddd    Dette formatelementet viser ukedagen som et fullstendig navn.

År (å)

Bokstaven å viser året som to eller fire sifre. å kan skrives med enten stor eller liten bokstav.

 • åå    Dette formatelementet viser året som to sifre med en innledende 0 (null) for årene 01 til 09. 1999 vises for eksempel som 99, og 2006 vises som 06.

 • åååå    Dette formatelementet viser året som fire sifre.

Instruksjoner for klokkeslett:

Timer (t)

En liten t viser timen basert på 12-timersklokken. En stor T viser timen basert på 24-timersklokken, eller den militære klokken. Klokken fem om ettermiddagen vises for eksempel som 17.

 • t eller T    Dette formatelementet viser timen uten en innledende 0 (null) for timer med ett siffer. 09:00 vises for eksempel som 9.

 • tt eller TT    Dette formatelementet viser timen med en innledende 0 (null) for timer med ett siffer. 09:00 vises for eksempel som 09.

Minutter (m)

m må være skrevet med liten bokstav for å skille minutter fra måneder.

 • m    Dette formatelementet vises minutter uten en innledende 0 (null) for minutter med ett siffer. { TIME \@ "m" } vil for eksempel vise 2.

 • mm    Dette formatelementet viser minutter med en innledende 0 (null) for minutter med ett siffer. { TIME \@ "mm" } vil for eksempel vise 02.

Sekunder (s)

 • s    Dette formatelementet viser sekunder uten en innledende 0 (null) for sekunder med ett siffer. { TIME \@ "s" vil for eksempel vise 5.

 • ss    Dette formatelementet viser sekunder med en innledende 0 (null) for sekunder med ett siffer. { TIME \@ "ss" vil for eksempel vise 05.

AM og PM (AM/PM)

Dette viser AM og PM Hvis du vil endre symbolene AM og PM for Microsoft Windows, endrer du de regionale innstillingene i kontrollpanelet.

 • am/pm eller AM/PM    Dette formatelementet viser AM og PM som store bokstaver. { TIME \@ "t AM/PM" } og { TIME \@ "H am/pm" } vil for eksempel vise 9 AM eller 5 PM.

Annen tekst og tegnsetting:

 • 'tekst'    Dette formatelementet viser angitt tekst i en dato eller et klokkeslett. Plasser teksten i enkle anførselstegn. { TIME \@ "TT:mm 'GMT' " } vil for eksempel vise 12:45 GMT.

 • tegn    Dette formatelementet inkluderer det angitte tegnet i en dato eller et klokkeslett, for eksempel : (kolon), - (bindestrek), * (stjerne) eller mellomrom. { DATE \@ "TT:mm d. MMM 'åå" } vil for eksempel vise 11:15 6. nov '99.

 • 'nummerert element'    Dette formatelementet inkluderer i datoen eller klokkeslettet nummeret på det forrige elementet du nummererte ved hjelp av kommandoen Bildetekst i Bildetekst-gruppen (Referanser-fanen), eller ved å sette inn et SEQ-felt. Plasser elementidentifikatoren, for eksempel tabell eller figur, mellom gravistegn (`). Sekvensnummeret vises med vanlige tall. { PRINTDATE \@ "'Tabell' 'tabell' 'ble skrevet ut' d.M.åå" } vil for eksempel vise Tabell 2 ble skrevet ut 25.9.02.

Obs!: Anførselstegn kreves ikke for enkle dato-/klokkeslettformater som ikke inneholder mellomrom eller tekst, for eksempel { DATE \@ MM/åå }. Når det gjelder mer komplekse dato-/klokkeslettformater og formater som inneholder mellomrom eller tekst, må du sette hele dato-/klokkeslettformatet i anførselstegn, for eksempel { DATE \@ "dddd d. MMMM, åååå', kl. tt:mm" }. Word legger til anførselstegn i bryterne for dato-/klokkeslettformater hvis du setter inn et felt ved hjelp av kommandoen Dato og klokkeslett i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen eller i dialogboksen Felt.

Tilbake til formateringsbrytere

Som standard blir felt automatisk oppdatert når et dokument åpnes. På denne måten er informasjonen alltid oppdatert. Men i visse tilfeller er dette kanskje ikke ønskelig. Du vil kanskje for eksempel at datoen i toppteksten skal gjenspeile en bestemt dato i stedet for automatisk å bli oppdatert til gjeldende dato hver gang dokumentet åpnes.

Du kan også oppdatere et felt ved å høyreklikke det og deretter klikke Oppdater felt, eller ved å klikke i feltet og deretter trykke F9.

Hvis du vil oppdatere alle feltene i hoveddelen av et dokument manuelt, trykker du CTRL+A og deretter F9. Feltene i topptekster, bunntekster og tekstbokser må oppdateres separat. Klikk i toppteksten, bunnteksten eller tekstboksen, trykk CTRL+A og deretter F9.

Du kan låse felt for å hindre at de automatisk eller utilsiktet blir oppdatert.

Låse eller låse opp et bestemt felt

Gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil låse et felt slik at feltresultatene ikke blir oppdatert, klikker du feltet og trykker CTRL+F11.

 • Hvis du vil låse opp et felt slik at feltresultatene kan oppdateres, klikker du feltet og trykker CTRL+SKIFT+F11.

Låse resultater av BOOKMARK-, INCLUDETEXT-, og REF-felt

Feltbryteren for låsing av resultater (\!) forhindrer at et felt som er inkludert i resultatet av et BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-felt, blir oppdatert, med mindre feltresultatet på den opprinnelige plasseringen er blitt endret. Uten denne bryteren oppdaterer Word felt som er inkludert i et feltresultat hver gang BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-feltet blir oppdatert.

Feltet { INCLUDETEXT C:\\Sales\Kv. 4-salg.doc \! } setter inn for eksempel innholdet av dokumentet Kv. 4-salg.doc, som inneholder et DATE-felt og et EMBED-felt. Hvis du oppdaterer INCLUDETEXT-feltet, hindrer \!-bryteren Word i å oppdatere DATE- og EMBED-feltene i den inkluderte teksten, med mindre de først blir oppdatert i det opprinnelige dokumentet (Kv. 4-salg.doc). Bryteren sikrer at teksten som er satt inn av INCLUDETEXT-feltet samsvarer med teksten i det opprinnelige dokumentet.

Hvis du vil oppdatere DATE- og EMBED-feltene på begge plasseringene, oppdaterer du feltene i det opprinnelige dokumentet (Kv. 4-salg.doc), og deretter oppdaterer du INCLUDETEXT-feltet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×