Sette inn, opprette eller slette et felt som lagrer datoverdier

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du legger til et Dato/klokkeslett-felt i en tabell når du skal lagre datoer og klokkeslett. Du kan bruke dato- og klokkeslettdata til flere personlige og forretningsmessige formål, for eksempel fødselsdager, frakt- og fakturainformasjon og timelister. Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker Microsoft Office Access 2007 til å legge til og slette et Dato/klokkeslett-felt i nye og eksisterende databasetabeller.

Obs!: Denne artikkelen forklarer hvordan du skriver inn data i et dato/klokkeslett-felt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dato/klokkeslett-felt, kan du se artikkelen Angi en dato eller klokkeslett-verdi.

I denne artikkelen

Forstå Dato/klokkeslett-felt

Legge til et dato/klokkeslett-felt i dataarkvisning

Legge til et dato/klokkeslett-felt i utformingsvisning

Slette et dato/klokkeslett-felt

Dato/klokkeslett-egenskapen feltreferanse

Forstå Dato/klokkeslett-felt

Hvis du er en ny Office Access 2007-bruker, er det nyttig å vite at dataene i en database lagres i én eller flere tabeller. Du kan vise informasjonen i et dataark – et rutenett som ligner på et Microsoft Office Excel 2007-regneark – eller i et dataregistreringsskjema eller en rapport, men dataene befinner seg egentlig i én eller flere tabeller. Hver tabell består av et sett med felt (kolonner), og hvert felt er angitt for å godta én bestemt datatype. Du angir for eksempel et felt til datatypen Dato/klokkeslett når du skal lagre datoer og klokkeslett, og dette er den eneste verditypen som feltet vil godta.

Angivelser i Dato/klokkeslett-felt

Når du bruker en Access-database, kan det hende at du ser dato- og klokkeslettverdier i forskjellige formater, for eksempel europeisk format (28.11.2006 eller 28-11-2006), sørasiatisk format (28/11/2006) eller amerikansk format (11/28/2006).

Uansett hvordan Access formaterer dato- og klokkeslettdataene, og uansett hvordan du angir dato- eller klokkeslettdataene, lagrer Dato/klokkeslett-felt datoer og klokkeslett som flyttall med dobbel presisjon – et system som også kalles seriedatoer. Den følgende illustrasjonen viser en vanlig serieverdi for dato og klokkeslett.

Tall med dobbel presisjon

Heltallsdelen av verdien, til venstre for desimaltegnet, representerer datoen. Desimaldelen til høyre for desimaltegnet representerer klokkeslettet.

Tallet i denne illustrasjonen representerer 24. desember 2003 kl. 9:00 P.M. Datokomponenten er antall hele dager som har forløpt siden start- eller grunnlagsdatoen 30.12.1899. I dette eksemplet har 37 979 dager forløpt fra 30.12.1899 til 24.12.2003.Klokkeslettkomponenten er en del av en 24-timers dag. Verdien 0,875 multiplisert med 24 timer er lik 21 timer, eller 9:00 P.M.

Negative verdier i datokomponenten representerer datoer før grunnlagsdatoen. En verdi på for eksempel -1 som datokomponent blir én dag før grunnlagsdatoen, eller 29.12.1899.

Gyldige datoverdier strekker seg fra -657 434 (1. januar 100 e.Kr.) til 2 958 465 (31 desember 9999 e.Kr.). Gyldige klokkeslettverdier strekker seg fra 0,0 til 0,9999, eller 23:59:59.

Når du lagrer dato- og klokkeslettverdiene som tall, kan du utføre et stort antall beregninger med dato- og klokkeslettdata. Du kan for eksempel beregne et totalt antall timer arbeidet (for en timeliste) eller bestemme alderen på en faktura.

Formater for Dato/klokkeslett-felt

Du kan bruke to brede formateringstyper med et Dato/klokkeslett-felt: dataregistreringsformatering og visningsformatering. Du bruker en inndatamaske – et sett med litteral- og plassholdertegn som kontrollerer hvordan brukere registrerer data – når du skal angi dataregistreringsformatering. Du bruker visningsformater til å kontrollere hva brukere skal se i dataark, skjemaer og rapporter. Access har to typer visningsformater: et sett med forhåndsdefinerte formater som du velger fra en liste, og egendefinerte formater som du kan opprette selv.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker forhåndsdefinerte og egendefinerte formater, kan du se artikkelen formatere data i tabeller, skjemaer og rapporter.

For informasjon om inndatamasker, kan du se artikkelen opprette en inndatamaske for å angi feltet eller styre verdiene i et bestemt format.

Metoder for å opprette et Dato/klokkeslett-felt

Office Access 2007 har flere metoder for å legge til et Dato/klokkeslett-felt i en ny eller eksisterende tabell:

 • Dataarkvisning    Du kan legge til et Dato/klokkeslett-felt i en ny eller eksisterende tabell i dataarkvisning ved å legge til et nytt felt og deretter angi en dato manuelt eller ved å kopiere og lime inn en dato. Du kan også velge datatypen fra en rullegardinliste og angi egenskaper, for eksempel Er obligatorisk, som tvinger brukere til å angi en dato i feltet, og Er ikke lik, som tvinger brukere til å angi en verdi som ikke er duplisert, i feltet.

 • Utformingsvisning    Du bruker utformingsvisning til å legge til et Dato/klokkeslett-felt og angi egenskaper for feltet som du ikke kan angi i dataarkvisning, inkludert inndatamasker og standardverdier.

Til toppen av siden

Legge til et Dato/klokkeslett-felt i dataarkvisning

Trinnene i dette avsnittet forklarer hvordan du legger til et Dato/klokkeslett-felt i en eksisterende tabell og en ny tabell i dataarkvisning. Hvis du er en ny Access-bruker, er det nyttig å vite at et dataark er et rutenett som ligner på et Office Excel 2007-regneark.

Legge til et Dato/klokkeslett-felt i en eksisterende tabell

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil endre.

  Access åpner tabellen i dataarkvisning.

 4. Hvis nødvendig, ruller du vannrett til det første tomme feltet. Som standard viser Access Legg til nytt felt i overskriftsraden for alle nye felt, på denne måten:

  Et nytt felt i et dataark

 5. Dobbeltklikk overskriftsraden, og skriv inn et navn for det nye feltet.

 6. Velg den første tomme raden under overskriften, og skriv inn en dato.

  -eller-

  Lim inn en dato i den første raden.

  -eller-

  I kategorien Dataark i gruppen Datatype og formatering velger du Dato/klokkeslett fra listen Datatype.

 7. Lagre endringene.

Legge til et Dato/klokkeslett-felt i en ny tabell

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I kategorien Opprett i gruppen Tabeller klikker du Tabell.

  Access åpner den nye tabellen i dataarkvisning. Denne illustrasjonen viser en ny tabell:

  En ny, tom tabell i en ny database

 4. Klikk Lagre knapp , og Skriv inn et navn for den nye tabellen i dialogboksen Lagre som.

 5. Dobbeltklikk overskriftsraden for det første tabellfeltet (den som er kalt Legg til nytt felt), og skriv inn et navn for feltet.

 6. Velg den første tomme raden under overskriften, og skriv inn en dato. Access bruker datatypen Dato/klokkeslett automatisk når du skriver inn en dato.

  -eller-

  Lim inn en dato i den første raden.

  -eller-

  I kategorien Dataark i gruppen Datatype og formatering velger du Dato/klokkeslett fra listen Datatype.

Til toppen av siden

Legge til et Dato/klokkeslett-felt i utformingsvisning

Du bruker utformingsvisning til å legge til et dato/klokkeslett-felt i en ny eller eksisterende tabell, og for å angi eller endre Vis deretter feltegenskapene du ikke kan angi eller endre i dataarkvisning. Du kan for eksempel angi en inndatamaske eller en valideringsregel. Hvis du vil ha mer informasjon om inndatamasker og andre egenskaper, kan du se delen referanse for egenskaper for dato/klokkeslett-feltet.

Legge til et Dato/klokkeslett-felt i en eksisterende tabell

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten, høyreklikker du tabellen som du vil endre, og klikk deretter Utformingsvisning Knappesymbol .

 4. I kolonnen Feltnavn velger du den første tomme raden, og deretter skriver du inn et navn for feltet.

 5. Merk den tilstøtende cellen i kolonnen Datatype, og velg deretter Dato/klokkeslett fra listen.

 6. Lagre endringene.

Legge til et Dato/klokkeslett-felt i en ny tabell

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I kategorien Opprett i gruppen Tabeller klikker du Tabell.

 4. Klikk Lagre knapp , og Skriv inn et navn for den nye tabellen i dialogboksen Lagre som.

 5. Høyreklikk dokumentfanen for den nye tabellen, og klikk Utformingsvisning.

 6. I kolonnen Feltnavn velger du den første tomme raden, og deretter skriver du inn et navn for feltet.

 7. Merk den tilstøtende cellen i kolonnen Datatype, og velg deretter Dato/klokkeslett fra listen.

 8. Lagre endringene. Hvis du vil angi egenskapene for feltet, lar du tabellen være åpen i utformingsvisning og fortsetter til de neste trinnene.

Angi eller endre feltegenskapene

 1. Finn egenskapen som du vil endre, i kategorien Generelt i den nedre inndelingen av tabellutformingen, under Feltegenskaper.

 2. Velg feltet ved siden av egenskapsnavnet. Avhengig av egenskapen kan du gjøre følgende:

  • Skrive inn data (for eksempel standardtekst eller en inndatamaske).

  • Starte uttrykksverktøyet eller inndatamaskeveiviseren.

  • Vise dialogboksen Smartflagg ved å klikke Verktøy-knappen ved siden av egenskapsboksen.

  • Velge et alternativ fra en liste.

   Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker hver feltegenskap, merker du egenskapen, og deretter trykker du F1.

Til toppen av siden

Slette et Dato/klokkeslett-felt

Du kan bruke dataarkvisning eller utformingsvisning til å slette et Dato/klokkeslett-felt fra en tabell. Når du sletter et Dato/klokkeslett-felt som inneholder data, mister du imidlertid disse dataene permanent. Du kan ikke angre slettingen. På grunn av dette, bør du sikkerhetskopiere databasen før du sletter tabellfelt eller andre databasekomponenter.

Slette et Dato/klokkeslett-felt i dataarkvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil endre.

  Access åpner tabellen i dataarkvisning.

 4. Finn Dato/klokkeslett-feltet, høyreklikk overskriftsraden (navnet), og klikk Slett kolonne.

 5. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

Slette et Dato/klokkeslett-felt i utformingsvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen du vil endre, og klikk deretter Utformingsvisning Knappesymbol .

  Tabellen åpnes i utformingsvisning.

 4. Klikk radvelgeren (den tomme firkanten) ved siden av Dato/klokkeslett-feltet, og trykk deretter DEL.

  -eller-

  Høyreklikk radvelgeren, og klikk Slett rader.

 5. Klikk Ja når du skal bekrefte at du vil slette objektet.

Til toppen av siden

Referanse for egenskaper for Dato/klokkeslett-felt

Når du bruker utformingsvisning til å legge til et Dato/klokkeslett-felt i en tabell, kan du angi og endre et antall egenskaper for feltet. Denne tabellen viser egenskapene for Dato/klokkeslett-feltet og beskriver hva som gjøres av hver egenskap, inkludert konsekvensene av å angi eller endre egenskapene.

Egenskap

Bruk

Format

Du kan angi egendefinerte formateringstegn for å definere et visningsformat. Formater som defineres her, vises i dataark, skjemaer og rapporter. Hvis du vil ha mer informasjon om egendefinerte formater, kan du se artikkelen formatere data i tabeller, skjemaer og rapporter.

Inndatamaske

Du angir en inndatamaskestreng, eller klikk Verktøy-knappen for å starte inndatamaskeveiviseren.

Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og bruke inndatamasker, kan du se artiklene opprette en inndatamaske for å angi verdier for felt eller en kontroll i et bestemt format og formatere data i tabeller, skjemaer og rapporter.

Tittel

Angir navnet på Dato/klokkeslettfeltet. Hvis du ikke angir en tittel, bruker Access standardfeltnavnet.

Standardverdi

Angir verdien som vises automatisk i et felt når du oppretter en ny post. Du kan angi en funksjon, for eksempel Date() for å vise gjeldende dato automatisk.

Valideringsregel

Angir kravene for data som registreres i en hel post, ett enkelt felt eller en kontroll i et skjema eller en rapport. Når en bruker angir data som bryter med regelen, kan du bruke egenskapen Valideringstekst til å angi feilmeldingen som skal vises. Maksimal lengde: 2 048 tegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter regler for datavalidering, kan du se artikkelen opprette en valideringsregel for å validere data i et felt.

Valideringstekst

Angir teksten i feilmeldingen som vises når brukere bryter en valideringsregel. Maksimal lengde: 255 tegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter regler for datavalidering, kan du se artikkelen opprette en valideringsregel for å validere data i et felt.

Obligatorisk

Hvis du velger Ja for denne egenskapen, må du skrive inn en verdi i feltet eller i andre kontroller som er bundet til feltet. Verdien kan i tillegg ikke være null.

Indeksert

Du bruker en indeks til å gjøre spørrings-, sorterings- og grupperingsoperasjoner som kjøres mot store datamengder, raskere. Du kan også bruke indekser for å hindre at brukere skriver inn dupliserte verdier. Alternativer:

 • Nei     Deaktiverer indeksering (standard).

 • Ja (dubletter tillatt OK)     Indekserer feltet og tillater dupliserte verdier. Du kan for eksempel ha dupliserte for- og etternavn.

 • Ja (ingen dubletter)    Indekserer feltet og tillater ikke dupliserte verdier.

IME-modus

Angir en Input Method Editor, et verktøy for å bruke engelske versjoner av Access med filer opprettet i japanske eller koreanske versjoner av Access. Standardverdi: Ingen kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne egenskapen, trykker du F1.

IME-setningsmodus

Angir datatypen som du kan registrere ved hjelp av en Input Method Editor. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne egenskapen, trykker du F1.

Smartflagg

Du angir ett eller flere smartflagg for feltet og kontroller som er bundet til feltet. Smartflagg er komponenter som gjenkjenner datatypene i et felt og tillater deg å foreta handlinger basert på denne typen. Du kan for eksempel velge et Dato/klokkeslett-felt og deretter bruke et smartflagg til å åpne din personlige kalender.

Klikk Verktøy-knappen ved siden av egenskapsboksen for å se en liste over tilgjengelige smartflagg.

Tekstjustering

Angir datajusteringen i et Dato/klokkeslett-felt. Alternativer:

 • Generelt     Justerer tekst mot venstre, tall og datoer mot høyre.

 • Venstre     Justerer all tekst, alle datoer og alle tall mot venstre.

 • Høyre     Justerer all tekst, alle datoer og alle tall mot høyre.

 • Midtstilt     Midtstiller all tekst, alle datoer og alle tall.

 • Fordel     Justerer all tekst, alle datoer og alle tall jevnt mot begge sider i feltet eller tekstboksen.

Vis datovelger

Viser eller skjuler en popupkalenderkontroll som vises når brukere klikker Dato/klokkeslett-felt. Standard: For datoer. Velg Aldri for å skjule kontrollen.

Obs!: Hvis du bruker en inndatamaske for et Dato/klokkeslett-felt, er Datovelger-kontrollen utilgjengelig, uavhengig av hvordan du stiller inn denne egenskapen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×