Sette inn, opprette eller slette et felt for å lagre numeriske verdier

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du legger til et tallfelt i en tabell når du skal lagre numeriske data, for eksempel salgsverdier. Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker Microsoft Office Access 2007 til å legge til og slette et tallfelt i nye og eksisterende databasetabeller.

I denne artikkelen

Forstå tallfelt

Legge til et tall-felt i dataarkvisning

Legge til et tall-felt i utformingsvisning

Slette et tallfelt

Tall feltreferanse for egenskapen

Forstå tallfelt

Hvis du er en ny Office Access 2007-bruker, er det nyttig å vite at dataene i en database lagres i én eller flere tabeller. Du kan vise informasjonen i et dataark – et rutenett som ligner på et Microsoft Office Excel 2007-regneark – eller i et dataregistreringsskjema eller en rapport, men databasen lagrer alle dataene i én eller flere tabeller. Hver tabell består av et sett med felt (kolonner), og hvert felt er angitt for å godta én bestemt datatype. Du angir for eksempel et felt til datatypen Dato/klokkeslett når du skal lagre datoer og klokkeslett, og du angir et felt til datatypen Tall når du skal lagre tall for bruk i matematiske beregninger.

Tallfeltspesifikasjoner

Du bruker et tallfelt for alle matematiske beregninger unntatt dem som involverer penger, og dem som krever et høyt presisjonsnivå, eller for verdier som du ikke vil runde opp eller ned (du kan bruke et valutafelt for å hindre avrunding). Størrelsen på verdiene som du lagrer i et tallfelt, avhenger av hvordan du angir egenskapen Feltstørrelse. Du kan for eksempel angi at tallfelt skal inneholde verdier på 1 byte, 2 byte, 4 byte, 8 byte eller 16 byte pluss replikasjons-IDer (globalt unike identifikatorverdier eller GUIDer) og desimalverdier.

Du kan angi feltstørrelsen ved å åpne tabellen i utformingsvisning og endre egenskapen Feltstørrelse . Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer egenskapene for et tall-felt, kan du se delen Angi eller endre feltegenskaper. Hvis du vil ha informasjon om feltegenskapene, kan du se delen tall feltreferanse for egenskapen.

Den følgende tabellen viser verdiene som hver innstilling for Feltstørrelse kan inneholde, og forklarer når du bruker hver størrelsesinnstilling.

Feltstørrelse-innstilling

Beskrivelse

Byte

Et heltall på 1 byte som inneholder verdier fra 0 til 255.

Heltall

Et heltall på 2 byte som inneholder verdier fra -32 768 til +32 767.

Langt heltall

Et heltall på 4 byte som inneholder verdier fra -2 147 483 648 til 2 147 483 647.

Flyttall

Et heltall på 4 byte som inneholder verdier fra -3,4 x 1038 til +3,4 x 1038 og opptil 7 signifikante sifre.

Langt flyttall

Et flyttall på 8 byte som inneholder verdier fra -1,797 x 10308 til +1,797 x 10308 og opptil 15 signifikante sifre.

Replikasjons-ID

En globalt unik identifikator (GUID) på 16 byte. Tilfeldig genererte GUIDer er tilstrekkelig lange, slik at de sannsynligvis ikke overlapper. Du bruker dem til flere formål, for eksempel sporing av varer.

Desimal

Et heltall på 12 byte med en definert desimalpresisjon som kan inneholde verdier fra -1028 til +1028. Standardpresisjonen er 0. Standardskalaen (antall desimalplasser som vises) er 18. Du kan angi skalaen opp til 28.

I tillegg til å angi feltstørrelser og andre feltegenskaper, kan du angi egendefinerte og forhåndsdefinerte visningsformater og inndatamasker for talldataene.

Hvis du vil ha mer informasjon om formatering av tall data, kan du se artikkelen formatere data i tabeller, skjemaer og rapporter. For informasjon om inndatamasker, kan du se artikkelen opprette en inndatamaske for å angi feltet eller styre verdiene i et bestemt format.

Metoder for å opprette tallfelt

Office Access 2007 har flere metoder for å legge til et tallfelt i en ny eller eksisterende tabell:

 • Dataarkvisning    Du kan legge til et tall-felt i en ny eller eksisterende tabell i dataarkvisning ved å legge til et nytt felt og deretter skrive inn et tall i en tom rad i feltet, eller ved å lime inn et tall i en tom rad. Du kan også velge datatypen tall fra en rullegardinliste, og angi egenskaper for eksempel Er kreverd, som tvinger brukere til å angi en dato i feltet, og unike, som tvinger brukere til å angi en verdi som ikke er duplisert i feltet.

 • Utformingsvisning    Du kan bruke utformingsvisning til å legge til et tallfelt og angi egenskaper for feltet som du ikke kan angi i dataarkvisning. Disse egenskapene inkluderer inndatamasker og en standardverdi for feltet. Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapene, kan du se delen tall feltreferanse for egenskapen.

Til toppen av siden

Legge til et tallfelt i dataarkvisning

Trinnene i dette avsnittet forklarer hvordan du legger til et tallfelt i en eksisterende tabell og en ny tabell i dataarkvisning. Hvis du er en ny Access-bruker, er det nyttig å vite at et dataark er et rutenett som ligner på et Office Excel 2007-regneark.

Legge til et tallfelt i en eksisterende tabell

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil endre.

  Access åpner tabellen i dataarkvisning.

 4. Hvis nødvendig, ruller du vannrett til det første tomme feltet. Som standard viser Access Legg til nytt felt i overskriftsraden for alle nye felt, på denne måten:

  Et nytt felt i et dataark

 5. Dobbeltklikk overskriftsraden, og skriv deretter inn et navn for det nye feltet.

 6. Merk den første tomme raden under overskriften, og skriv deretter inn eller lim inn en blokk med tall. Access angir datatypen Tall for feltet når du skriver inn tall eller limer inn tall.

  -eller-

  I kategorien Dataark i gruppen Datatype og formatering i listen Datatype velger du Tall, og deretter velger du det ønskede tallformatet i listen Format.

  Hvis du skriver inn eller limer inn data i feltet, angir Access innstillingen for Feltstørrelse basert på størrelsen på tallet som du angir.

 7. Lagre endringene.

Legge til et tallfelt i en ny tabell

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I kategorien Opprett i gruppen Tabeller klikker du Tabell.

  Access åpner den nye tabellen i dataarkvisning. Denne illustrasjonen viser en ny tabell:

  En ny, tom tabell i en ny database

 4. Klikk Lagre knapp , og Skriv inn et navn for den nye tabellen i dialogboksen Lagre som.

 5. Dobbeltklikk overskriftsraden for det første tabellfeltet (den som er kalt Legg til nytt felt), og skriv deretter inn et navn for feltet.

 6. Merk den første tomme raden under overskriften, og skriv deretter inn en blokk med tall. Access angir datatypen Tall for feltet når du skriver inn tall.

  I tillegg angir Access egenskapen Feltstørrelse basert på størrelsen på tallet som du skriver inn eller limer inn.

Til toppen av siden

Legge til et tallfelt i utformingsvisning

Du bruker utformingsvisning til å legge til et tallfelt i en ny eller eksisterende tabell og deretter til å angi eller endre feltegenskapene som du ikke kan angi eller endre i dataarkvisning. Du kan for eksempel angi en inndatamaske eller en standardverdi. Trinnene i dette avsnittet forklarer hvordan du legger til et tallfelt og angir egenskapene for feltet.

Legge til et tallfelt i en eksisterende tabell

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. Merk og åpne databasen i dialogboksen Åpne.

 3. I navigasjonsruten, høyreklikker du tabellen som du vil endre, og klikk deretter Utformingsvisning Knappesymbol .

 4. I kolonnen Feltnavn velger du den første tomme raden, og deretter skriver du inn et navn for feltet.

 5. Merk den tilstøtende cellen i kolonnen Datatype, og velg deretter Tall fra listen.

 6. Lagre endringene.

Legge til et tallfelt i en ny tabell

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I kategorien Opprett i gruppen Tabeller klikker du Tabell.

 4. Klikk Lagre, og skriv inn et navn for den nye tabellen i dialogboksen Lagre som.

 5. Høyreklikk dokumentfanen for den nye tabellen, og klikk Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 6. I kolonnen Feltnavn velger du den første tomme raden og skriver inn et navn for feltet.

 7. Merk den tilstøtende cellen i kolonnen Datatype, og velg deretter Tall fra listen.

 8. Lagre endringene. Hvis du vil angi egenskapene for feltet, lar du tabellen være åpen i utformingsvisning og går til de neste trinnene.

Angi eller endre feltegenskaper

 1. Finn egenskapen som du vil endre, i kategorien Generelt i den nedre inndelingen av tabellutformingen, under Feltegenskaper.

 2. Merk feltet ved siden av egenskapsnavnet. Avhengig av egenskapen, angir du data (for eksempel standardtekst eller en inndatamaske), starter uttrykksverktøyet ved å klikke ... eller velger et alternativ fra en liste.

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker hver feltegenskap, merker du egenskapen, og deretter trykker du F1.

Til toppen av siden

Slette et tallfelt

Du kan bruke dataarkvisning eller utformingsvisning til å slette et tallfelt fra en tabell. Når du sletter et tallfelt som inneholder data, mister du imidlertid disse dataene permanent. Du kan ikke angre slettingen. På grunn av dette, bør du sikkerhetskopiere databasen før du sletter tabellfelt eller andre databasekomponenter.

Slette et tallfelt i dataarkvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten dobbeltklikker du tabellen som du vil endre.

  Access åpner tabellen i dataarkvisning.

 4. Finn tallfeltet, høyreklikk overskriftsraden (feltnavnet), og klikk deretter Slett kolonne.

Slette et tallfelt i utformingsvisning

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger og åpner du databasen.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil endre, og deretter klikker du Utformingsvisning.

  Tabellen åpnes i utformingsvisning.

 4. Klikk radvelgeren (den tomme firkanten) ved siden av tallfeltet, og trykk deretter DEL.

  -eller-

  Høyreklikk radvelgeren, og klikk deretter Slett rader.

 5. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.

Til toppen av siden

Referanse for tallfeltegenskaper

Når du bruker utformingsvisning til å legge til et tallfelt i en tabell, kan du angi og endre flere egenskaper for feltet. Denne tabellen viser og beskriver tallfeltegenskapene og forklarer konsekvensene av å angi eller endre dem.

Egenskap

Bruk

Feltstørrelse

Kontroller størrelsen på verdien som du kan angi og lagre i feltet. Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapen Feltstørrelse , kan du se Tallfeltspesifikasjoner tidligere i denne artikkelen.

Format

Du skriver inn egendefinerte formateringstegn for å definere et visningsformat. Formater som defineres her, vises i dataark, skjemaer og rapporter.

Hvis du vil ha mer informasjon om egendefinerte formater, kan du se artikkelen formatere data i tabeller, skjemaer og rapporter.

Antall desimaler

Angir antall desimalplasser for verdiene i feltet. Standardverdi: Automatisk. Andre mulige verdier strekker seg fra 0 til 15.

Inndatamaske

Du definerer en inndatamaske når du skal kontrollere hvordan brukere skal registrere data i feltet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker inndatamasker, kan du se artikkelen opprette en inndatamaske for å angi feltet eller styre verdiene i et bestemt format.

Caption (Tittel)

Angir navnet på tekstfeltet. Denne egenskapen godtar opptil 2048 tegn. Hvis du ikke angir en tittel, bruker Access standardfeltnavnet.

Standardverdi

Angir verdien som vises automatisk i et felt når du oppretter en ny post.

Valideringsregel

Angir kravene for data som registreres i en hel post, ett enkelt felt eller en kontroll. Når brukere angir data som bryter med regelen, kan du bruke egenskapen Valideringstekst til å angi feilmeldingen som skal vises. Maksimal lengde: 2 048 tegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter regler for datavalidering, kan du se artikkelen opprette en valideringsregel for å validere data i et felt.

Valideringstekst

Angir teksten i feilmeldingen som vises når brukere bryter en valideringsregel. Maksimal lengde: 255 tegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter regler for datavalidering, kan du se artikkelen opprette en valideringsregel for å validere data i et felt.

Obligatorisk

Hvis du velger Ja for denne egenskapen, må du skrive inn en verdi i feltet eller i andre kontroller som er bundet til feltet. Verdien kan i tillegg ikke være null.

Indexed (Indeksert)

Du bruker en indeks til å gjøre spørrings-, sorterings- og grupperingsoperasjoner som kjøres mot store datamengder, raskere. Du kan også bruke indekser for å hindre at brukere skriver inn dupliserte verdier. Alternativer:

 • Nei     Deaktiverer indeksering (standard).

 • Ja (dubletter tillatt OK)     Indekserer feltet og tillater dupliserte verdier. Du kan for eksempel ha dupliserte for- og etternavn.

 • Ja (ingen dubletter)     Indekserer feltet og tillater ikke dupliserte verdier.

Smartflagg

Du angir ett eller flere smartflagg for feltet og kontroller som er bundet til feltet. Smartflagg er komponenter som gjenkjenner datatypene i et felt og tillater deg å foreta handlinger basert på denne typen. I et e-postadressefelt kan for eksempel et smartflagg opprette en ny e-postmelding eller legge til adressen i en liste over kontakter.

Klikk Lag-knappen (...) til å vise en liste over tilgjengelige smartflagg.

Tekstjustering

Angir justeringen for data. Alternativer:

 • Generelt     Justerer tekst mot venstre, tall og datoer mot høyre (standardinnstilling).

 • Venstre     Justerer all tekst, alle datoer og alle tall mot venstre.

 • Høyre     Justerer all tekst, alle datoer og alle tall mot høyre.

 • Midtstilt     Midtstiller all tekst, alle datoer og alle tall.

 • Fordel     Justerer all tekst, alle datoer og alle tall jevnt mot begge sider i feltet eller tekstboksen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×