Sette inn og spille av en videofil fra datamaskinen

Sette inn og spille av en videofil fra datamaskinen

Avhengig av hvilken versjon av PowerPoint du bruker, kan du sette inn en innebygd video (standardvirkemåte) eller kobling til en videofil som er lagret på datamaskinen.

 • Det er praktisk å sette inn en innebygd video, men det øker størrelsen på presentasjonen.

 • En koblet video holder størrelsen på presentasjonsfilen mindre, men koblingen kan brytes. Vi anbefaler at du lagrer presentasjoner og koblede videoer i samme mappe.

Du kan velge mellom Sett inn (som betyr bygg inn) eller Koble til fil i dialogboksen Sett inn video.

Støttede videoformater

I PowerPoint 2016 og nyere versjoner, anbefaler vi at du bruker .mp4-filer kodet med H.264-video (a.k.a MPEG-4 AVC) og AAC-lyd.

Du finner mer informasjon i Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint.

Bygge inn en video som er lagret på datamaskinen

 1. Klikk lysbildet du vil legge til videoen i, i normalvisning.

 2. Klikk pilen under Video på fanen Sett inn, og klikk deretter Video på min PC.

 3. Klikk den ønskede videoen i boksen Sett inn video, og klikk deretter Sett inn.

Koble til en video som er lagret på datamaskinen

For å forhindre brutte koblinger anbefaler vi at du kopierer videoen til den samme mappen som presentasjonen er lagret i, og deretter kobler til den der.

 1. Klikk lysbildet der du vil legge til koblingen til videoen, i Normalvisning.

 2. Klikk pilen under Video på fanen Sett inn, og klikk deretter Video på min PC.

 3. Klikk filen du vil koble til, i dialogboksen Sett inn video. Klikk pil ned ved siden av Sett inn-knappen, og klikk deretter Koble til fil.

  Viser dialogboksen Sett inn video i PowerPoint

PowerPoint 2016 og nyere versjoner støtter avspilling av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og undertekster som er innebygd i videofiler.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gjør PowerPoint-presentasjonene dine tilgjengelige.

Finn ut hvor en koblet video er lagret

Hvis det allerede finnes en video på et lysbilde, og du vil vite hvor den er lagret, går du til Fil > Informasjon. Det finnes informasjon om alle mediefilene i presentasjonen, og om de er koblet eller innebygd i filen, under Optimaliser mediekompatibilitet. Hvis det finnes koblede videoer, får du en Vis koblinger-hyperkobling i PowerPoint. Klikk på denne for å åpne dialogboksen som viser lagringsplassering for alle koblede filer. 

YouTube-video

Hvis du vil sette inn en YouTube-video, bytter du til Sette inn eller koble til en video på YouTube.

Forhåndsvise en video

Når en video er valgt på et lysbilde, vises en verktøylinje under videoen med Spill av/pause-knapp, fremdriftsindikator, knapper for trinnvis spoling fremover og bakover, tidtaker og volumkontroll. Klikk på Spill av-knappen til venstre for verktøylinjen for å spille av videoen.

Avspillingskontrollene for en video i et PowerPoint-lysbilde

Spille av en video automatisk eller ved å klikke den

I lysbildefremvisningen spilles videoen av som standard, som en del av klikkesekvensen.    Dette betyr at videoen spilles av når du klikker hvor som helst på lysbildet for å gå videre til neste trinn (eller når du trykker på Mellomrom, Pil høyre eller andre taster som tar deg videre til neste trinn). Dette Start-alternativet kalles I klikkesekvens.

Men hvis du foretrekker det, kan du gjøre slik at videoen starter automatisk så snart den vises på skjermen, eller du kan få den til å spille av når den klikkes på:

 1. Velg videoruten.

 2. På båndet, på Videoverktøy avspilling -fanen, åpne Start-listen og velg det alternativet du foretrekker:

  Alternativene for videoavspilling fra datamaskinen er: Klikkesekvens, Automatisk eller Ved klikk på

  Alternativ

  Beskrivelse

  I klikkesekvens

  Dette er standard virkemåte, som beskrevet ovenfor. Når du klikker hvor som helst på lysbildet for å gå videre til neste trinn, spilles videoen av.

  Automatisk

  Videoen starter automatisk.

  (Hvis det er animasjonstrinn før videoen, spilles disse av først, og deretter starter avspillingen av videoen automatisk. Hvis det ikke er flere animasjonstrinn før videoen på lysbildet, spilles videoen av umiddelbart.) 

  Når den klikkes på

  Videoen starter bare når den har blitt klikket på.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene for avspilling av video i Lysbildefremvisningen, kan du se Angi avspillingsalternativer for en video.

Støttede videoformater

I PowerPoint 2013 anbefaler vi at du bruker .mp4-filer kodet med H.264-video (dvs. MPEG-4 AVC) og AAC-lyd.

Du finner mer informasjon i Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint.

Bygge inn en video som er lagret på datamaskinen

 1. Klikk lysbildet du vil legge til videoen i, i normalvisning.

 2. Klikk pilen under Video på fanen Sett inn, og klikk deretter Video på min PC.

 3. Klikk den ønskede videoen i boksen Sett inn video, og klikk deretter Sett inn.

Koble til en video som er lagret på datamaskinen

For å forhindre brutte koblinger anbefaler vi at du kopierer videoen til den samme mappen som presentasjonen er lagret i, og deretter kobler til den der.

 1. Klikk lysbildet der du vil legge til koblingen til videoen, i Normalvisning.

 2. Klikk pilen under Video på fanen Sett inn, og klikk deretter Video på min PC.

 3. Klikk filen du vil koble til, i dialogboksen Sett inn video. Klikk pil ned ved siden av Sett inn-knappen, og klikk deretter Koble til fil.

  Viser dialogboksen Sett inn video i PowerPoint

Finn ut hvor en koblet video er lagret

Hvis det allerede finnes en video på et lysbilde, og du vil vite hvor den er lagret, går du til Fil > Informasjon. Det finnes informasjon om alle mediefilene i presentasjonen, og om de er koblet eller innebygd i filen, under Optimaliser mediekompatibilitet. Hvis det finnes koblede videoer, får du en Vis koblinger-hyperkobling i PowerPoint. Klikk på denne for å åpne dialogboksen som viser lagringsplassering for alle koblede filer. 

YouTube-video

Hvis du vil sette inn en YouTube-video, bytter du til Sette inn eller koble til en video på YouTube.

Forhåndsvise en video

Når en video er valgt på et lysbilde, vises en verktøylinje under videoen med Spill av/pause-knapp, fremdriftsindikator, knapper for trinnvis spoling fremover og bakover, tidtaker og volumkontroll. Klikk på Spill av-knappen til venstre for verktøylinjen for å spille av videoen.

Avspillingskontrollene for en video i et PowerPoint-lysbilde

Spille av en video automatisk eller ved å klikke den

Videoen spilles av som standard når du klikker på den i Lysbildefremvisning. Du kan også angi at videoen spilles av automatisk så snart den vises på skjermen, hvis du heller ønsker det.

 1. Velg videoruten.

 2. Åpne Start-listen på fanen Verktøy for videoavspilling på PowerPoint-båndet, og velg Automatisk:

  Du kan velge å starte videoer som settes inn fra datamaskinen automatisk, eller ved å klikke på dem.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene for avspilling av video i Lysbildefremvisningen, kan du se Angi avspillingsalternativer for en video.

Støttede videoformater

I PowerPoint 2010 anbefaler vi at du bruker .wmv-filer.

Du finner mer informasjon i Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint.

Bygge inn en video som er lagret på datamaskinen

 1. Klikk på lysbildet du vil bygge inn en video i, i normalvisning.

 2. Klikk pilen under Video i Medier-gruppen i kategorien Sett inn.

 3. Velg Video fra fil, bla til plasseringen av videoen, og velg den.

 4. Klikk på rullegardinpilen ved Sett inn-knappen, og klikk deretter på Sett inn.

Koble til en video som er lagret på datamaskinen

For å forhindre brutte koblinger anbefaler vi at du kopierer videoen til den samme mappen som presentasjonen er lagret i, og deretter kobler til den der.

 1. Gå til Lysbilder-fanen i Normal-visningen, klikk på lysbildet der du vil legge til en video eller animert GIF-fil.

 2. Klikk pilen under Video i Medier-gruppen i kategorien Sett inn.

 3. Velg Video fra fil, bla til plasseringen av videoen, og velg den.

 4. Klikk rullegardinpilen ved Sett inn-knappen, og klikk deretter Koble til fil.

  Koble til en videofil

Finn ut hvor en koblet video er lagret

Hvis det allerede finnes en video på et lysbilde, og du vil vite hvor den er lagret, går du til Fil > Informasjon. Det finnes informasjon om alle mediefilene i presentasjonen, og om de er koblet eller innebygd i filen, under Optimaliser mediekompatibilitet. Hvis det finnes koblede videoer, får du en Vis koblinger-hyperkobling i PowerPoint. Klikk på denne for å åpne dialogboksen som viser lagringsplassering for alle koblede filer. 

Forhåndsvise en video

Når en video er valgt på et lysbilde, vises en verktøylinje under videoen med Spill av/pause-knapp, fremdriftsindikator, knapper for trinnvis spoling fremover og bakover, tidtaker og volumkontroll. Klikk på Spill av-knappen til venstre for verktøylinjen for å spille av videoen.

Avspillingskontrollene for en video i et PowerPoint-lysbilde

Spille av en video automatisk eller ved å klikke den

Videoen spilles av som standard når du klikker på den i Lysbildefremvisning. Du kan også angi at videoen spilles av automatisk så snart den vises på skjermen, hvis du heller ønsker det.

 1. Velg videoruten.

 2. Åpne Start-listen på fanen Verktøy for videoavspilling på PowerPoint-båndet, og velg Automatisk:

  Videoalternativer

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativene for avspilling av video i Lysbildefremvisningen, kan du se Angi avspillingsalternativer for en video.

I PowerPoint 2007 kan du bare legge til en kobling til en video.

Det er lurt å kopiere filmene til den samme mappen som presentasjonen er lagret i, før du legger dem til i presentasjonen. Det forhindrer at det oppstår problemer med koblinger.

Koble til en film

 1. Klikk på lysbildet du vil legge til en film eller animert GIF-fil på, i normalvisning.

 2. Klikk på pilen under Video i Medieklipp-gruppen på Sett inn-fanen.

  Bilde av Sett inn-fanen

 3. Gjør noe av følgende:

  • Klikk på Video fra fil, finn frem til mappen som inneholder filen, og dobbeltklikk deretter på filen du vil legge til.

  • Klikk på Film fra Clip Organizer, bla ned til du finner utklippet du vil bruke, i oppgaveruten Utklippppgaverute, og klikk på det for å legge det til i lysbildet.

   Tips!: Du kan forhåndsvise et utklipp før du legger det til i presentasjonen. Plasser musepekeren over miniatyrbildet av utklippet i boksen Resultater som viser tilgjengelige utklipp, i oppgaveruten Utklipp. Klikk på pilen som vises, og klikk deretter på Forhåndsvisning/Egenskaper.

Finn ut hvor en koblet video er lagret

Hvis det allerede finnes en video på et lysbilde, og du vil vite hvor den er lagret, klikker du på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen , og deretter klikker du på Klargjør > Rediger koblinger til filer. Dialogboksen Koblinger åpnes og viser deg lagringsplassering for alle koblede videofiler. 

Når du setter inn en film, får du spørsmål om du vil at filmen skal starte automatisk (Automatisk) eller når du klikker på den (Ved klikk).

 • Klikk på Automatisk for å starte filmen automatisk når du viser lysbildet. Du kan stoppe en film mens den spilles av, ved å klikke på den. Hvis du vil fortsette å spille av filmen, klikker du på den på nytt.

 • Hvis du vil at filmen skal startes når du klikker den på lysbildet, klikker du på Ved klikk.

Når du setter inn en film, legges det til en utløsereffekt for pause. Det kalles en utløser fordi du må klikke på noe bestemt i lysbildet for å spille av filmen. I en presentasjon klikker du for eksempel på filmrammen for å stoppe filmen og klikker på den på nytt for å gjenoppta avspillingen.

Obs!: Du kan endre dette alternativet når som helst. Klikk på filmen, og klikk deretter på Alternativer-fanen under Videoverktøy. I gruppen Alternativer for video velger du alternativet du vil bruke fra listen Spill av film.

Kategorien Alternativer for videoverktøy

Du kan spille av en film slik at det fyller hele skjermen når du holder presentasjonen, i stedet for å spille den av som en del av et lysbilde i presentasjonen. Dette kalles avspilling i fullskjerm. Avhengig av hvilken oppløsning den opprinnelige filmfilen har, kan det hende at videoen virker fordreid når den blir forstørret. Du bør alltid forhåndsvise filmen, slik du kan fjerne alternativet for fullskjerm hvis videoen blir fordreid eller uklar. Generelt sett vil det ikke se bra ut når en liten film blir satt til å spille av i fullskjermmodus.

Hvis du angir at filmen skal spilles av i fullskjermvisning og du også har angitt at den skal startes automatisk, kan du dra filmrammen bort fra lysbildet og over på det grå området. Det fører til at filmen ikke vises på lysbildet, og det vises heller ikke et lite glimt av den før den vises over hele skjermen.

 1. Klikk på filmrammen på lysbildet du vil vise over hele skjermen, i normalvisning.

 2. Merk av for Spill av på full skjerm i gruppen Alternativer for videoAlternativer-fanen under Videoverktøy.

  Kategorien Alternativer for videoverktøy

 • Klikk på filmrammen på lysbildet du vil forhåndsvise, i normalvisning.

 • Klikk på Forhåndsvisning i Spill av-gruppen på Alternativer-fanen under Videoverktøy.

  Kategorien Alternativer for videoverktøy

Tips   

 • Du kan også forhåndsvise en film i normalvisning ved å dobbeltklikke på den.

 • Hvis filmen eller den animerte GIF-filen er en del av en egendefinert animasjonssekvens, klikker du på Spill av i ppgaveruteEgendefinert animasjon for å forhåndsvise den.

 • Hvis presentasjonen består av flere lysbilder, bruker du tittelplassholderen til å finne frem til lysbildet som inneholder filmrammen, slik at du vet hvilket lysbilde du skal klikke på for å starte avspillingen.

 • Hvis du har satt inn en film som et objekt som skal spilles av i Microsoft Windows Media Player, kan det hende at du må klikke på Stopp-, Spill av- og Pause-knappene i Windows Media Player for å kontrollere filmen.

Du vil kanskje at filmen du satte inn i en presentasjon, skal fortsette å spilles av når du går videre til neste lysbilde. Hvis du vil gjøre dette, må du angi når filmen skal slutte å spilles av. Ellers stopper den neste gang du klikker på musen.

Obs!: Du må ha en avspillingseffekt for å bruke fremgangsmåten nedenfor. Hvis du allerede har satt inn filmen og valgt Ved klikk da du fikk spørsmål om å angi avspillingsmåte, kan du bytte til Automatisk for å legge til en avspillingseffekt.

Bytte fra Ved klikk til Automatisk

 1. Klikk på filmen i normalvisning.

 2. Klikk på Automatisk i listen Spill av film i gruppen Alternativer for videoAlternativer-fanen under Videoverktøy.

  Kategorien Alternativer for videoverktøy

Fortsette å spille av filmen over flere lysbilder

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du angir at hele filmfilen skal spilles av én gang. Filmen spilles ikke av flere ganger.

 1. Klikk på filmrammen på lysbildet i normalvisning.

 2. Klikk på Spill av over lysbilder i listen Spill av film i gruppen Alternativer for videoAlternativer-fanen under Videoverktøy.

  Kategorien Alternativer for videoverktøy

 3. Klikk på Egendefinert animasjon i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen.

  Bilde av kategorien Animasjoner

 4. Klikk på linjen for filmavspillingseffekten (linjen med trekanten), klikk på pilen, og klikk deretter på Alternativer for effekt, i Egendefinert animasjonppgaverute.

 5. Hvis du vil fortsette avspillingen over flere lysbilder, klikker du på Etter under Stopp avspilling, og deretter angir du samlet antall lysbilder filen skal spilles av på.

  Tips!: Hvis du setter denne verdien til 999 (maksimumsverdien), og filmen er lang nok, spilles den av under hele presentasjonen, og du trenger ikke justere verdien hvis du legger til eller sletter lysbilder i presentasjonen.

Du vil kanskje at en film skal spilles av så lenge presentasjonen varer eller til du stopper den. Hvis filmen er kortere enn presentasjonen, kan du angi at filmen skal startes på nytt når den er ferdig, slik at det alltid spilles av en del av filmen mens du holder presentasjonen.

 1. Klikk på filmrammen på lysbildet i normalvisning.

 2. Merk av for Gjenta avspillingen til den stoppes i gruppen Alternativer for videoAlternativer-fanen under Videoverktøy.

  Kategorien Alternativer for videoverktøy

Tips!: Når du avspilling gjentas, vil videoen spilles av gjentatte ganger til du klikker på den. Du kan også spille av en film over flere lysbilder.

Hvis filmen ikke spilles av, kan du se artikkelen Har du problemer med video- eller lydavspilling? for å feilsøke.

En QuickTime-filmfil (.mov) kan ikke settes inn i en presentasjon i Microsoft Office PowerPoint 2007. Gjør ett av følgende for å spille av en QuickTime-film i løpet av presentasjonen.

 • Koble til QuickTime-filmen.    Se delen som heter Koble til en film ovenfor. I løpet av presentasjonen klikker du på det koblede objektet eller teksten, og QuickTime for Windows starter avspillingen av filmen automatisk.

 • Konvertere filen til en Microsoft Windows-videofil (.avi) eller et annet kompatibelt multimediaformat, som du kan bruke i PowerPoint 2007.   Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konverterer videofiler, og filtypene som støttes av PowerPoint, kan du se Video- og lydfiler som støttes i PowerPoint.

Du kan legge til filmer og animert GIF-filer i lysbilder, fra filer på datamaskinen, Microsoft Clip Organizer, et nettverk eller et intranett. Hvis du vil legge til en film eller animert GIF-fil, setter du den inn i det bestemte lysbildet. Det finnes flere måter du kan starte filmen eller GIF-filen på: Du kan få den til å spilles av automatisk når lysbildet vises, klikke på den eller opprette en tidsberegning slik at den spilles av etter en bestemt tidsperiode. Du kan også få en film til å spilles av over flere lysbilder eller spilles av kontinuerlig i hele presentasjonen. Du kan også angi alternativer for video, for eksempel skjule filmrammen eller skalere den.

I motsetning til bilder eller tegninger, er videofiler alltid koblet til presentasjonen, og ikke bygget inn. Når du setter inn en videofil, oppretter PowerPoint en kobling til videofilens gjeldende plassering. Hvis du senere flytter videofilen til en annen plassering, kan ikke PowerPoint finne den når du ønsker å spille den av. Før du setter inn videoer, anbefales det å kopiere videoen til samme mappe som presentasjonen. PowerPoint oppretter en kobling til videofilen og kan finne den så lenge du beholder den i samme mappe som presentasjonen, selv om du flytter eller kopierer mappen til en annen datamaskin.

En annen metode for å sikre koblede filer er i samme mappe som presentasjonen, er å bruke funksjonen Pakk for CD. Denne funksjonen kopierer alle filene til én plassering (en CD-ROM eller mappe) med presentasjonen, og oppdaterer automatisk alle koblingene til videofilene. Når presentasjonen inneholder koblede filer, må du kopiere de koblede filene i tillegg til presentasjonen dersom du skal vise den på en annen datamaskin eller sende den til noen via e-post.

Når du setter inn en film, legges det til en utløsereffekt for pause. Denne innstillingen er kjent som en utløser fordi du må klikke på noe i lysbildet for å spille av filmen. I en presentasjon klikker du på filmrammen for å stoppe filmen og klikker på den på nytt for å gjenoppta den.

Slik fungerer avspillings- og pauseeffekten med filmer som startes automatisk

Når du setter inn en film og deretter velger Automatisk, blir to effekter lagt til i Egendefinert animasjonppgaverute: en pauseeffekt og en avspillingseffekt. Uten pauseeffekten ville filmen startet på nytt fra begynnelsen hver gang du klikket på den, i stedet for å stoppe og deretter fortsette når du klikker på den på nytt.

Når du har satt inn en film, ser oppgaveruten Egendefinert animasjon omtrent ut som i bildet nedenfor.

Filmeffekter i oppgaverutelisten

I dette bildet er den første linjen (med en «0») avspillingseffekten. Den representerer automatisk start. Klokkeikonet er symbolet for startinnstillingen som er kalt Start etter forrige. Denne innstillingen gjør at videoen kan spilles av automatisk etter at lysbildet vises eller etter at en annen effekt spilles av (hvis det finnes en). Trekantikonet (ligner på symbolet på avspillingsknappen på en VCR- eller DVD-spiller) er indikatoren for avspillingseffekten.

Den andre linjen er utløserlinjen, og under det igjen (linjen med «1») er pauseeffekten. Du ser et museikon og et symbol med doble linjer (ligner på symbolet på pauseknappen på en VCR- eller DVD-spiller). Denne effekten legges til om filmen starter automatisk eller ved et museklikk. Plasseringen under utløserlinjen angir at du må klikke på filmen (i motsetning til å klikke hvor som helst på lysbildet) for å starte filmen.

Slik fungerer pauseeffekten med filmer som starter når de klikkes på

Når du har satt inn en film, ser oppgaveruten Egendefinert animasjon omtrent ut som i bildet nedenfor.

Filmeffekt i oppgaverutelisten

I motsetning til det som skjer når du velger å starte en film automatisk, er den eneste effekten som brukes når du velger å starte filmen ved å klikke på den, pauseeffekten, dvs. linjen med museikonet og det dobbeltstrekede symbolet (pausesymbolet).

I PowerPoint 2016 for Mac og nyere versjoner, anbefaler vi at du bruker .mp4-filer kodet med H.264-video (også kalt MPEG-4 AVC) og AAC-lyd.

Du finner mer informasjon i Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint.

Velg Office-versjonen du bruker for å få de riktige instruksjonene:

Sette inn en video som er lagret på datamaskinen

 1. Velg lysbildet vil legge til en video på, i Normal-visning.

 2. Gå til Sett inn-fanen, og klikk på Video. Klikk deretter på Film fra fil.

 3. Velg filen du vil sette inn, i dialogboksen Velg en film.

  • Hvis du vil bygge inn en video på lysbildet, klikker du ganske enkelt på Sett inn.

  • Hvis du vil plassere en kobling til videoen på lysbildet, klikker du på Alternativer nede i venstre hjørne på dialogboksen, velger deretter boksen Kobling til filen, og klikker deretter på Sett inn.

Når du har lagt til en video i presentasjonen, kan du legge til effekter og velge om videoen skal spilles av automatisk eller når noen klikker på den. Se Formatere en video i PowerPoint for Mac-presentasjon for mer informasjon.

Tips!: Fra og med PowerPoint 2016 for Mac kan du spille av video med flere lydspor. Det støtter også teksting for hørselshemmede og teksting som er innebygd i videofiler.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige.

Kobling til en filmfil fra datamaskinen din i PowerPoint 2011 for Mac

 1. Klikk på NormalVisning-menyen.

 2. Klikk på Lysbilder Lysbilder-fane -fanen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se navnefanene Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen .

 3. Gå til Hjem-fanen og Sett inn, og klikk deretter på Media og Film fra fil.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

 4. Klikk på filmfilen du vil bruke, og merk deretter av for Kobling til filen.

 5. Klikk på Sett inn.

  • Hvis du sender presentasjonen til andre personer, må du inkludere filmfilen som er koblet til presentasjonen. Ellers spilles ikke filmen av under lysbildefremvisningen.

  • Hvis du vil spille av filmen uten å søke etter den på datamaskinen, plasserer du den koblede filmfilen i den samme mappen som presentasjonen.

Bygge inn en film i PowerPoint 2011 for Mac

 1. Klikk NormalVisning-menyen.

 2. Klikk på Lysbilder-fanen Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se navnefanene Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen .

 3. Gjør et av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Sette inn en film fra en fil

  Klikk Medier under Sett innHjem-fanen, og klikk deretter Film fra fil.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

  Velg en filmfil, og klikk deretter Sett inn.

  Sett inn en film fra Filmer-mappen, iMovie, iTunes eller Photo Booth.

  Klikk Media og deretter Filmliste under Sett innHjem-fanen.

  Hjem-fanen, Sett inn-gruppen

  Klikk på iMovie, Filmer, Photo Booth eller iTunes på hurtigmenyen, og klikk deretter på en film og dra den over på lysbildet.

  Photo Booth og iTunes vises hvis du har bilder i Photo Booth- eller iTunes-mappen.

Vil du sette inn en video fra nettet i stedet?

Gå til Sette inn en YouTube-video for å se alle detaljene.

Se også

Video- og lydfilformater som støttes i PowerPoint

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×