Sette inn kommentarer og merknader i Excel

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til kommentarer i cellene. Når en celle har en kommentar, vises en indikator i hjørnet av cellen. Når du holder pekeren over cellen, vises kommentaren.

Obs!: Juli 25, 2018: Kommentartråd er en beta-funksjon, og det er bare tilgjengelig for en del av Office Insiders på dette tidspunktet. Vi fortsetter å optimalisere denne funksjonen i de neste flere månedene. Når det er klart, vil vi frigi den til alle Insiders for Office og Office 365-abonnenter.

 1. Høyreklikk cellen, og klikk deretter Ny kommentar.

 2. Skriv inn kommentaren.

 3. Klikk knappen (eller trykk Ctrl + Enter).

 4. Hvis andre personer har noe å legge til, kan de høyreklikker du cellen og velger svar på kommentar.

Hvis du trenger å redigere en kommentartråd, holder du markøren over cellen. Deretter holder markøren over merknadsteksten i merknadstekstboksen selve, og klikk Rediger.

Hvis du skal slette en kommentartråd, høyreklikker du cellen og klikker deretter Slett merknad.

Hvis du vil slette et svar, holder du markøren over cellen. Deretter holder markøren over svartekst selve, og klikk Slett.

 1. Høyreklikk cellen, og klikk Sett inn merknad (eller trykk SKIFT + F2). Hvis du bruker Excel for Office 365, høyreklikker du cellen og velger Nytt notat.

 2. Skriv inn merknadsteksten.

 3. Klikk utenfor boksen.

Hvis du trenger å redigere notatet, høyreklikker du cellen, og klikk deretter Rediger merknad. Hvis du bruker Excel for Office 365, høyreklikker du cellen og velger Rediger merknad.

Hvis du trenger å slette notatet, høyreklikker du cellen og velger Slett merknad. Hvis du bruker Excel for Office 365, høyreklikker du cellen og velger Slett merknad.

Det finnes to typer kommentarer for å velge mellom i Excel for Office 365: kommentarer og notater. For mer informasjon, kan du se artikkelen, Diskusjonstråd kommentarer og notater.

 1. Merk cellen eller cellene som inneholder merknadene du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+C.

 3. I Hjem-fanen klikker du på pilen under Lim inn, og klikker deretter på Lim inn utvalg.

 4. Klikk Merknader under Lim inn i dialogboksen Lim inn utvalg, og klikk deretter OK.

 5. Hvis du vil avbryte flyttekantlinjen, klikker du en annen celle eller trykker ESC.

Obs!: 

 • Ikke trykk ENTER etter at du har klikket OK. Hvis du gjør det, kopieres celleinnholdet til innlimingsområdet sammen med merknaden.

 • Kopierte merknader erstatter eventuelle eksisterende merknader i målområdet.

Excel viser en indikator som standard når en celle inneholder en kommentar eller et notat. Du kan kontrollere hvordan Excel viser merknader og indikatorer i celler ved å endre standardinnstillingene for å alltid vise eller skjule merknader.

 1. Klikk kategorien fil, og klikk deretter Alternativer. I Excel 2007: Klikk Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Gjør ett av følgende under Visning i dialogboksen Avansert:

  • Klikk Ingen merknader eller indikatorer under For celler med kommentarer, vis for å skjule både merknader og indikatorer i hele arbeidsboken.

  • Klikk Bare indikatorer, og kommentarer ved peking under For celler med kommentarer, vis for å vise indikatorer, men vise merknader bare når du holder pekeren over den aktuelle cellen.

  • Klikk merknader og indikatorer for å alltid vise både merknader og indikatorer under For celler med kommentarer, Vis. Legg merke til at i Excel for Office 365, denne innstillingen gjelder bare for notater, ikke kommentartråd.

Excel etiketter hver kommentartråd med navnet på personen som er logget på med kontoen. Dette kan ikke endres ved å skrive over den. Notater er imidlertid forskjellige. Excel etiketter notater ved hjelp av et navn som du angir i dialogboksen Alternativer. Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du endrer navnet som vises i notatene, ikke kommentartråd.

 1. Klikk kategorien fil, og klikk deretter Alternativer. I Excel 2007: Klikk Microsoft Office-knappen Bilde av Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Skriv inn et navn i Brukernavn-boksen under Tilpass din kopi av Microsoft Office på fanen Generelt

  Obs!: 

  • Hvis brukernavn-boksen er tom, Excel automatisk setter verdien av brukernavn-boksen til brukernavnet ditt, og bruker dette navnet for etiketten.

  • Selv om du ikke kan skjule navneetiketter notat, kan du fjerne etikettene fra notatene ved å slette dem.

Se også

Skrive ut merknader og kommentarer i Excel

Obs!: Juli 25, 2018: Kommentartråd er en beta-funksjon, og det er bare tilgjengelig for en del av Office Insiders på dette tidspunktet. Vi fortsetter å optimalisere denne funksjonen i de neste flere månedene. Når det er klart, vil vi frigi den til alle Insiders for Office og Office 365-abonnenter.

 1. Høyreklikk cellen, og klikk deretter Ny kommentar.

 2. Skriv inn kommentaren.

 3. Klikk knappen (eller trykke ⌘ + Enter).

 4. Hvis andre personer har noe å legge til, kan de høyreklikker du cellen og velger svar på kommentar.

Hvis du trenger å redigere en kommentartråd, holder du markøren over cellen. Deretter holder markøren over merknadsteksten i merknadstekstboksen selve, og klikk Rediger.

Hvis du skal slette en kommentartråd, høyreklikker du cellen og klikker deretter Slett merknad.

Hvis du vil slette et svar, holder du markøren over cellen. Deretter holder markøren over svartekst selve, og klikk Slett.

 1. Høyreklikk cellen, og klikk deretter Sett inn merknad

 2. Skriv inn merknadsteksten.

 3. Klikk utenfor boksen.

Hvis du trenger å redigere notatet, høyreklikker du cellen, og klikk deretter Rediger merknad. Hvis du bruker Excel for Mac for Office 365, høyreklikker du cellen og velger Rediger merknad.

Hvis du trenger å slette notatet, høyreklikker du cellen og velger Slett merknad. Hvis du bruker Excel for Mac for Office 365, høyreklikker du cellen og velger Slett merknad.

Det finnes to typer kommentarer for å velge mellom i Excel: kommentarer og notater. For mer informasjon, kan du se artikkelen, Diskusjonstråd kommentarer og notater.

 1. Merk cellen eller cellene som inneholder merknadene du vil kopiere.

 2. Trykk ⌘ + C.

 3. I Hjem-fanen klikker du på pilen under Lim inn, og klikker deretter på Lim inn utvalg.

 4. Klikk Merknader under Lim inn i dialogboksen Lim inn utvalg, og klikk deretter OK.

 5. Hvis du vil avbryte flyttekantlinjen, klikker du en annen celle eller trykker ESC.

Obs!: Kopierte merknader erstatter eventuelle eksisterende merknader i målområdet.

Som standard viser en indikator i Excel for Mac når en celle inneholder en kommentar eller et notat. Du kan kontrollere hvordan Excel viser merknader og indikatorer i celler ved å endre standardinnstillingene for å alltid vise eller skjule merknader.

 1. Klikk Excel > Innstillinger > Vis (under redigering ).

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen visning under For celler med kommentarer, Vis:

  • Hvis du vil skjule både merknader og indikatorer i hele arbeidsboken, klikker du ingen merknader eller indikatorer.

  • Hvis du vil vise indikatorer, men vise merknader bare når du holder pekeren over den aktuelle cellen, klikker du bare indikatorer og kommentarer ved berøring.

  • For å alltid vise både merknader og indikatorer, klikker du merknader og indikatorer.

Excel etiketter hver kommentartråd med navnet på personen som er logget på med kontoen. Dette kan ikke endres ved å skrive over den. Notater er imidlertid forskjellige. Excel etiketter notater ved hjelp av et navn som du angir i dialogboksen Alternativer. Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du endrer navnet som vises i notatene, ikke kommentartråd.

 1. Klikk Excel > Innstillinger > Generelt.

 2. Skriv inn et navn i brukernavn-boksen i dialogboksen Generelt under Tilpass .

  Obs!: 

  • Hvis brukernavn-boksen er tom, Excel automatisk setter verdien av brukernavn-boksen til brukernavnet ditt, og bruker dette navnet for etiketten.

  • Selv om du ikke kan skjule navneetiketter notat, kan du fjerne etikettene fra notatene ved å slette dem.

Se også

Skrive ut merknader og kommentarer i Excel

 1. Høyreklikk cellen, og klikk deretter Ny kommentar.

 2. Skriv inn kommentaren i kommentarer-ruten. Du kan også også dekke kommentaren for en bestemt bruker ved å skrive inn den @-symbolet etterfulgt av brukernavnet, eller velg en bruker fra rullegardinlisten som vises.

 3. Klikk knappen (eller trykk Ctrl + Enter).

 4. Hvis andre personer har noe å legge til, kan de Høyreklikk cellen, og velg Nye svar.

Hvis du trenger å redigere en kommentartråd, klikker du cellen og deretter Vis kommentar-ikonet og hold deretter musepekeren på kommentaren du vil redigere, og klikk deretter Rediger.

Hvis du skal slette en kommentartråd, høyreklikker du cellen og klikker deretter Slett merknad.

Hvis du vil slette et svar, klikker du cellen og deretter Vis kommentar-ikonet og hold deretter musepekeren på kommentaren du vil slette, og klikk deretter Slett.

Obs!: Når du kopierer og limer kommentartråd til andre celler, Excel Online blir også lime inn celleverdiene.

 1. Merk cellen eller cellene som inneholder merknadene du vil kopiere.

 2. Trykk CTRL+C.

 3. Velg tomme celler, og trykk Ctrl + V.

Obs!: Kopierte merknader erstatter eventuelle eksisterende merknader i målområdet.

 1. Trykk i regnearket i en Excel-arbeidsbok.

 2. Trykk Sett inn.

 3. Trykk Kommentar .

  I Excel for Android-enheter:

  Legge til en kommentar i Excel for Android

  I Excel for iPad:

  Legge til en kommentar i Excel for iPad

  I Excel Mobile for Windows 10:

  Legge til en kommentar i Excel Mobile for Windows 10

 4. Skriv inn kommentaren.

 5. Trykk utenfor kommentarboksen for å slutte å kommentere.

 6. Trykk kommentaren i arbeidsboken for å vise kommentaren.

  Hvis du vil slette en kommentar, trykk kommentar-ikonet, og trykk deretter X.

 1. Trykk Rediger ikonet Trykk for å se båndet på iPhone eller Android-telefon. Trykk mer Trykk for å se båndet på Windows phone.

 2. Trykk Home, og trykk deretter Se gjennom.

  Trykk se gjennom

 3. Hvis du vil legge til en kommentar, trykk Ny kommentar på iPhone eller Kommentar på Android- eller Windows phone, Skriv inn kommentaren, og trykk deretter ferdig.

 4. Hvis du vil vise eller redigere eksisterende merknader, trykk kommentaren.

  Hvis du vil redigere en kommentar, tapper du ikonet Rediger merknad.

  Legge til en kommentar

  Hvis du vil slette en kommentar, trykk Slett kommentar-ikonet.

  Slett kommentar

  Når du er ferdig med endringene, lukker du merknadsboksen ved å trykke pil ned på iPhone eller X på Android- eller Windows phone.

 1. Trykk i regnearket i en Excel-arbeidsbok.

 2. Trykk Sett inn.

 3. Trykk Kommentar .

  I Excel for Android-enheter:

  Legge til en kommentar i Excel for Android

  I Excel for iPad:

  Legge til en kommentar i Excel for iPad

  I Excel Mobile for Windows 10:

  Legge til en kommentar i Excel Mobile for Windows 10

 4. Skriv inn kommentaren.

 5. Trykk utenfor kommentarboksen for å slutte å kommentere.

 6. Trykk kommentaren i arbeidsboken for å vise kommentaren.

  Hvis du vil slette en kommentar, trykk kommentar-ikonet, og trykk deretter X.

 1. Trykk Rediger ikonet Trykk for å se båndet på iPhone eller Android-telefon. Trykk mer Trykk for å se båndet på Windows phone.

 2. Trykk Home, og trykk deretter Se gjennom.

  Trykk se gjennom

 3. Hvis du vil legge til en kommentar, trykk Ny kommentar på iPhone eller Kommentar på Android- eller Windows phone, Skriv inn kommentaren, og trykk deretter ferdig.

 4. Hvis du vil vise eller redigere eksisterende merknader, trykk kommentaren.

  Hvis du vil redigere en kommentar, tapper du ikonet Rediger merknad.

  Legge til en kommentar

  Hvis du vil slette en kommentar, trykk Slett kommentar-ikonet.

  Slett kommentar

  Når du er ferdig med endringene, lukker du merknadsboksen ved å trykke pil ned på iPhone eller X på Android- eller Windows phone.

 1. Trykk i regnearket i en Excel-arbeidsbok.

 2. Trykk Sett inn.

 3. Trykk Kommentar .

  I Excel for Android-enheter:

  Legge til en kommentar i Excel for Android

  I Excel for iPad:

  Legge til en kommentar i Excel for iPad

  I Excel Mobile for Windows 10:

  Legge til en kommentar i Excel Mobile for Windows 10

 4. Skriv inn kommentaren.

 5. Trykk utenfor kommentarboksen for å slutte å kommentere.

 6. Trykk kommentaren i arbeidsboken for å vise kommentaren.

  Hvis du vil slette en kommentar, trykk kommentar-ikonet, og trykk deretter X.

 1. Trykk Rediger ikonet Trykk for å se båndet på iPhone eller Android-telefon. Trykk mer Trykk for å se båndet på Windows phone.

 2. Trykk Home, og trykk deretter Se gjennom.

  Trykk se gjennom

 3. Hvis du vil legge til en kommentar, trykk Ny kommentar på iPhone eller Kommentar på Android- eller Windows phone, Skriv inn kommentaren, og trykk deretter ferdig.

 4. Hvis du vil vise eller redigere eksisterende merknader, trykk kommentaren.

  Hvis du vil redigere en kommentar, tapper du ikonet Rediger merknad.

  Legge til en kommentar

  Hvis du vil slette en kommentar, trykk Slett kommentar-ikonet.

  Slett kommentar

  Når du er ferdig med endringene, lukker du merknadsboksen ved å trykke pil ned på iPhone eller X på Android- eller Windows phone.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×