Sette inn, flytte eller slette sideskift i et regneark

Sette inn, flytte eller slette sideskift i et regneark

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Sideskift er skillelinjer som deler et regneark inn i separate sider for utskrift. Microsoft Excel setter inn automatiske sideskift basert på papirstørrelse, marginnstillinger, skaleringsalternativer og plasseringen av eventuelle sideskift du setter inn manuelt. Hvis du vil skrive ut et regneark med det nøyaktige antallet sider du vil ha, kan du endre sideskiftene i regnearket før du skriver det ut.

Tips!: 

 • Det er mulig å arbeide med sideskift i Normal-visningen, men vi anbefaler deg å bruke visningen Sideskiftvisning til å endre sideskift slik at du kan se hvordan andre endringer du gjør (for eksempel i sideretning eller formatering), påvirker automatiske sideskift. Du kan for eksempel se hvordan en endring du gjør for radhøyden og kolonnebredden, påvirker plasseringen av automatiske sideskift.

 • Hvis du vil overstyre de automatiske sideskiftene som settes inn i Excel, kan du sette inn manuelle sideskift, flytte eksisterende manuelle sideskift eller slette sideskift som er satt inn manuelt. Du kan også raskt fjerne alle sideskift som er satt inn manuelt. Når du er ferdig med å endre sideskiftene, kan du gå tilbake til normalvisning.

I sideskiftvisningen vises sideskift som Excel automatisk har lagt til, som stiplede linjer. Heltrukne linjer er sideskift som er lagt til manuelt.

Manuelle og automatiske sideskift

Sette inn et sideskift

 1. Klikk på regnearket du vil skrive ut.

 2. Klikk på Sideskiftvisning i gruppen Arbeidsbokvisninger under Vis-fanen.

  Klikk på Sideskiftvisning under fanen Vis

  Du kan også klikke Sideskiftvisning Knappesymbol på statuslinjen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sette inn et loddrett sideskift, merker du kolonnen til høyre for stedet der du vil sette inn sideskiftet.

  • Hvis du vil sette inn et vannrett sideskift, merker du raden under stedet der du vil sette inn sideskiftet.

 4. Klikk på Skift i gruppen Utskriftsformat under Sideoppsett-fanen.

  Klikk på Skift under fanen Sideoppsett
 5. Klikk Sett inn sideskift.

Du kan også høyreklikke raden eller kolonnen under eller til høyre for stedet der du vil sette inn sideskiftet, og deretter klikke Sett inn sideskift.

Hvis det manuelle sideskiftet du setter inn, ikke gir noen virkning, kan det hende det er merket av for skaleringsalternativet Tilpass til i kategorien Side i dialogboksen Utskriftsformat (kategorien Sideoppsett, gruppen Utskriftsformat, dialogboksvelgeren Knappesymbol ). Endre skaleringen til Juster til for å bruke manuelle sideskift.

Flytte et sideskift

Viktig!: Hvis du vil aktivere muligheten til å dra linjeskift til en annen plassering i et regneark, må sørge for at funksjonen for dra og slipp for celler er aktivert. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan det hende du ikke kan flytte sideskift.

 1. Slik kontrollere du at dra og slipp er aktivert:

  1. Klikk kategorien fil > Alternativer. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007, og klikk deretter Alternativer for Excel.

  2. Merk av for Aktiver fyllhåndtak og dra og slipp for celler under Redigeringsalternativer i kategorien Avansert, og klikk deretter på OK.

 2. Klikk regnearket du vil endre.

 3. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Klikk på Sideskiftvisning under fanen Vis

  Du kan også klikke Sideskiftvisning Knappesymbol på statuslinjen.

 4. Hvis du vil flytte et sideskift, drar du sideskiftet til en ny plassering.

  Obs!: Hvis du flytter et automatisk sideskift, blir det gjort om til et manuelt sideskift.

Slette et sideskift

 1. Merk regnearket du vil endre.

 2. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Klikk på Sideskiftvisning under fanen Vis

  Du kan også klikke Sideskiftvisning Knappesymbol på statuslinjen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil slette et loddrett sideskift, merker du kolonnen til høyre for sideskiftet du vil slette.

  • Hvis du vil slette et vannrett sideskift, merker du raden under sideskiftet du vil slette.

   Obs!: Du kan ikke slette et automatisk sideskift.

 4. Klikk Skift i gruppen Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

  Klikk på Skift under fanen Sideoppsett
 5. Klikk på Fjern sideskift.

  Celle under eller til høyre for et manuelt sideskift

Du kan også fjerne et sideskift ved å dra det til utsiden av sideskiftvisningsområdet (til venstre forbi radoverskriftene, eller oppover forbi kolonneoverskriftene). Hvis du ikke kan dra sideskift, kontrollerer du at funksjonen for dra og slipp er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flytte et eksisterende sideskift.

Fjerne alle sideskift som er satt inn manuelt

Obs!: Denne prosedyren tilbakestiller regnearket til bare å vise automatiske sideskift.

 1. Klikk regnearket du vil endre.

 2. Klikk Sideskiftvisning under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Klikk på Sideskiftvisning under fanen Vis

  Du kan også klikke Sideskiftvisning Knappesymbol på statuslinjen.

 3. Klikk på Skift i gruppen Utskriftsformat under Sideoppsett-fanen.

  Klikk på Skift under fanen Sideoppsett
 4. Klikk Tilbakestill alle sideskift.

Tips!: Du kan også høyreklikke en hvilken som helst celle på regnearket, og deretter klikke Tilbakestill alle sideskift.

Gå tilbake til normalvisning

 • Når du er ferdig med å arbeide med sideskift og vil gå tilbake til normalvisning, klikker du Normal under Arbeidsbokvisninger i kategorien Vis.

  Du kan også klikke Normal Knappesymbol på statuslinjen.

  • Etter at du har arbeidet med sideskift i visningen Sideskiftvisning, kan du fremdeles se sideskiftene i Normal-visning fordi sideskift har blitt aktivert automatisk. Hvis du vil skjule sideskiftene, lukker du og åpner arbeidsboken på nytt uten å lagre den.

  • Sideskift forblir synlige når du lukker og åpner arbeidsboken på nytt etter å ha lagret den. Hvis du vil deaktivere dem, klikker du på fanen Fil, klikker på Alternativer, klikker på kategorien Avansert, blar ned til delen Visningsalternativer for dette regnearket, og fjerner avmerkingen for Vis sideskift. For mer informasjon kan du se Vise eller skjule sideskift i normalvisning.

Vise eller skjule sideskift i normalvisning

 1. Klikk på fanen Fil > Alternativer. I Excel 2007 klikker du på Microsoft Office-knappen Office-knappen og klikker deretter på Alternativer for Excel.

 2. Merk av eller fjern merket for Vis sideskift under Vis alternativer for dette regnearket i kategorien Avansert for å slå sideskift på eller av i normalvisning.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×