Office
Logg på

Sette inn flettefelt i en publikasjon

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan sette inn flettefelt i publikasjonen postfletting i Publisher. Flettefeltene er plassholdere for tekst og bilde informasjonen som skal være forskjellig i hver kopi på den endelige publikasjonen.

Utskriftsflettingen, e-postfletting eller katalogfletting må være koblet til en datakilde før du kan sette inn flettefelt.

 1. Hvis det ikke allerede er åpen, åpner du publikasjonen utskriftsfletting.

 2. Velg utskriftsfletting på fanen Masseutsendelser > Step by Step veiviseren for utskriftsfletting.

 3. Velg datakilden du vil bruke, og klikk deretter i oppgaveruten utskriftsfletting under Opprett mottakerliste, Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 4. Klikk datakilden du vil bruke i dialogboksen Velg datakilde, og klikk deretter Åpne. Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan andre dialogbokser vises og be om spesifikk informasjon.

 5. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, kan du velge mottakerne du vil ta med i flettingen. Merk av ved siden av mottakerne du vil inkludere, og fjern merket ved siden av mottakerne du vil utelate. Du kan filtrere listen etter et bestemt felt eller kriterium og sorterer listen i alfabetisk rekkefølge.

 6. Hvis publikasjonen ikke inneholder en tekstboks, og du vil legge til tekst som skal være den samme i hver kopi av den ferdige publikasjonen, setter du inn én eller flere tekstbokser ved å klikke Sett inn > Tegn tekstboks, og deretter tegne boksen der du vil ha den jeg n publikasjonen.

 7. Hvis du vil sette inn teksten du vil skal være den samme i hver kopi av den ferdige publikasjonen, klikker du i tekstboksen, og skriv deretter inn teksten du vil skal vises i hver kopi.

 8. Klikk i tekstboksen der du vil sette inn flettefeltet.

 9. Sett inn ett av følgende:

  Bilde-feltet

  1. Klikk Bilde-feltet under flere elementer, i oppgaveruten utskriftsfletting.

  2. I dialogboksen Sett inn bilde-feltet klikker du datafeltet som inneholder bildefilnavn eller baner, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis innhold-kolonnen ikke inneholder banen til mappen som inneholder bildene, må du angi plasseringen av bildefilene. Klikk Angi mapper, [ datakilde mappe], klikker du Legg til, går du til plasseringen av bildene, og klikk deretter Åpne.

  Adresseområde

  1. Klikk Adresseområde under flere elementer i oppgaveruten utskriftsfletting.

  2. Merk adresseelementene du vil inkludere i dialogboksen Sett inn adresseområde, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke samsvarer med navnene på datafeltene som brukes for adresseområdet i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Sett inn adresseområde. I dialogboksen Tilordne felt Bruk du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

  Hilsningslinje

  1. Klikk Hilsningslinje under flere elementer i oppgaveruten utskriftsfletting.

  2. Velg hilsningslinjeformatet, som omfatter hilsen, navneformat og etterfølgende tegnsetting i dialogboksen Sett inn hilsningslinje.

   Du kan også skrive inn din egen tekst i hilsen og påfølgende tegnsetting.

  3. Merk teksten du vil skal vises i tilfeller der mottakerens navn ikke kan tolkes, for eksempel når datakilden ikke inneholder første eller siste for en mottaker, men bare et firmanavn.

   Du kan også skrive inn din egen tekst som en hilsningslinje i boksen for ugyldige mottakernavn.

  4. Klikk OK.

   Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke samsvarer med navnene på feltene som brukes for hilsningslinjen i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Sett inn hilsningslinje. I dialogboksen Tilordne felt Bruk du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

  Andre informasjonsfelt

  Listen under klargjør publikasjonen inneholder alle feltene som er i en datakilde i oppgaveruten utskriftsfletting. Du kan bruke denne listen til å legge til flere felt i publikasjonen.

  1. Dra feltet du vil inkludere i tekstboksen som du har opprettet for den i listen under klargjør publikasjonen, i oppgaveruten utskriftsfletting.

   Obs!: Dra et element fra denne listen setter inn bare teksten som angir banen til bildet. det inn ikke selve bildet.

 1. Hvis det ikke allerede er åpen, åpner du publikasjonen for e-post.

 2. Velg E-postfletting på fanen Masseutsendelser > steg for steg e-postfletting veiviseren.

 3. Velg datakilden du vil bruke, og klikk deretter E-postfletting i oppgaveruten, under Opprett mottakerliste, Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 4. Klikk datakilden du vil bruke i dialogboksen Velg datakilde, og klikk deretter Åpne. Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan andre dialogbokser vises og be om spesifikk informasjon.

 5. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, kan du velge mottakerne du vil ta med i flettingen. Merk av ved siden av mottakerne du vil inkludere, og fjern merket ved siden av mottakerne du vil utelate. Du kan filtrere listen etter et bestemt felt eller kriterium og sorterer listen i alfabetisk rekkefølge.

 6. Hvis publikasjonen ikke inneholder en tekstboks, og du vil legge til tekst som skal være den samme i hver kopi av den ferdige publikasjonen, setter du inn én eller flere tekstbokser ved å klikke Sett inn > Tegn tekstboks, og deretter tegne boksen der du vil ha den jeg n publikasjonen.

 7. Hvis du vil sette inn teksten du vil skal være den samme i hver kopi av den ferdige publikasjonen, klikker du i tekstboksen, og skriv deretter inn teksten du vil skal vises i hver kopi.

 8. Klikk i tekstboksen der du vil sette inn flettefeltet i publikasjonen for e-postfletting.

 9. Sett inn ett av følgende:

  Personlig hyperkobling

  1. Klikk Sett inn personlig hyperkobling under flere elementer, i oppgaveruten E-postfletting.

  2. Skriv inn teksten du vil skal vises og adressen til webområdet eller nettside som du vil at mottakerne skal gå til når de klikker hyperkoblingen i dialogboksen Sett inn personlig hyperkobling.

  3. Hvis du vil bruke et datafelt i visningstekst eller hyperkoblingsfelt, klikk i boksen Vis tekst eller hyperkobling, og klikk deretter datafeltet som du vil sette inn i-listen under Elementet som skal settes inn.

   Hvis du setter inn et datafelt, kan du angi tekst og en nettadresse for eventuelle tomme oppføringer som samsvarer med det innsatte datafeltet. Merk av for Bruk standardtekst for tomme oppføringer og Bruk standardhyperkobling for tomme oppføringer etter behov, og skriv deretter inn teksten og erstatning nettadresse.

   Bilde av dialogboksen Sett inn personlig hyperkobling

  Bilde-feltet

  1. Klikk Bilde-feltet under flere elementer, i oppgaveruten E-postfletting.

  2. I dialogboksen Sett inn bilde-feltet klikker du bilde-datafeltet som du vil sette inn, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis innhold-kolonnen ikke inneholder banen til mappen som inneholder bildene, må du angi plasseringen av bildefilene. Klikk Angi mapper, [ datakilde mappe], klikker du Legg til, går du til plasseringen av bildene, og klikk deretter Åpne.

  Hilsningslinje

  1. Klikk Hilsningslinje under flere elementer i oppgaveruten E-postfletting.

  2. Velg hilsningslinjeformatet, som omfatter hilsen, navneformat og etterfølgende tegnsetting i dialogboksen Sett inn hilsningslinje.

   Du kan også skrive inn din egen tekst i hilsen og påfølgende tegnsetting.

  3. Merk teksten du vil skal vises i tilfeller der mottakerens navn ikke kan tolkes, for eksempel når datakilden ikke inneholder første eller siste for en mottaker, men bare et firmanavn.

   Du kan også skrive inn din egen tekst som en hilsningslinje i boksen for ugyldige mottakernavn.

  4. Klikk OK.

   Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke samsvarer med navnene på feltene som brukes for hilsningslinjen i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Sett inn hilsningslinje. I dialogboksen Tilordne felt Bruk du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

  Andre informasjonsfelt

  I oppgaveruten E-postfletting inneholder listen under klargjør publikasjonen alle feltene i datakilden. Du kan bruke denne listen til å legge til flere felt i publikasjonen.

  1. Dra feltet du vil inkludere i tekstboksen som du har opprettet for den i listen under klargjør publikasjonen, i oppgaveruten E-postfletting.

   Obs!: Dra et element fra denne listen settes inn bare banen til bildet. Det inn ikke selve bildet.

Se også

Opprette en e-post eller e-postfletting

Opprette en katalogfletting

 1. Hvis det ikke allerede er åpen, åpner du publikasjonen utskriftsfletting.

 2. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter utskriftsfletting.

 3. Velg datakilden du vil bruke, og klikk deretter i oppgaveruten utskriftsfletting under Opprett mottakerliste, Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 4. Klikk datakilden du vil bruke i dialogboksen Velg datakilde, og klikk deretter Åpne.

  Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan andre dialogbokser vises og be om spesifikk informasjon.

  Hvis datakilden er en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har informasjon i flere regneark, må du for eksempel å velge regnearket som inneholder informasjonen du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, kan du velge mottakerne du vil ta med i flettingen. Merk av ved siden av mottakerne du vil inkludere, og fjern merket ved siden av mottakerne du vil utelate. Du kan filtrere listen etter et bestemt felt eller kriterium og sorterer listen i alfabetisk rekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du begrenser en mottakerliste, kan du se Tips om adresselister.

 6. Hvis publikasjonen ikke inneholder en tekstboks, og du vil legge til tekst som skal være den samme i hver kopi av den ferdige publikasjonen, setter du inn én eller flere tekstbokser.

  Hvordan?

  1. Klikk Tekstboksen Knappesymbolobjektverktøylinjen.

  2. I publikasjonen der du vil ha et hjørne av tekstboksen skal vises, og dra deretter diagonalt til du har boksen tekststørrelsen du vil bruke.

 7. Hvis du vil sette inn teksten du vil skal være den samme i hver kopi av den ferdige publikasjonen, klikker du i tekstboksen, og skriv deretter inn teksten du vil skal vises i hver kopi.

 8. Klikk i tekstboksen der du vil sette inn flettefeltet.

 9. Sett inn ett av følgende:

  Bilde-feltet

  1. Klikk Bilde-feltet under flere elementer, i oppgaveruten utskriftsfletting.

  2. I dialogboksen Sett inn bilde-feltet klikker du datafeltet som inneholder bildefilnavn eller baner, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis innhold-kolonnen ikke inneholder banen til mappen som inneholder bildene, må du angi plasseringen av bildefilene. Klikk Angi mapper, velg [Data Source mappe], klikker du Legg til, går du til plasseringen av bildene, og klikk deretter Åpne.

  Adresseområde med navn, adresse og annen informasjon

  1. Klikk Adresseområde under flere elementer i oppgaveruten utskriftsfletting.

  2. Merk adresseelementene du vil inkludere i dialogboksen Sett inn adresseområde, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke samsvarer med navnene på datafeltene som brukes for adresseområdet i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Sett inn adresseområde. I dialogboksen Tilordne felt Bruk du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

  Hilsningslinje

  1. Klikk Hilsningslinje under flere elementer i oppgaveruten utskriftsfletting.

  2. Velg hilsningslinjeformatet, som omfatter hilsen, navneformat og etterfølgende tegnsetting, i dialogboksen Hilsningslinje.

   Du kan også skrive inn din egen tekst i hilsen og påfølgende tegnsetting.

  3. Merk teksten du vil skal vises i tilfeller der mottakerens navn ikke kan tolkes, for eksempel når datakilden ikke inneholder første eller siste for en mottaker, men bare et firmanavn.

   Du kan også skrive inn din egen tekst som en hilsningslinje i boksen for ugyldige mottakernavn.

  4. Klikk OK.

   Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke samsvarer med navnene på feltene som brukes for hilsningslinjen i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Hilsningslinje. I dialogboksen Tilordne felt Bruk du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

  Andre informasjonsfelt

  Listen under klargjør publikasjonen inneholder alle feltene som er i en datakilde i oppgaveruten utskriftsfletting. Du kan bruke denne listen til å legge til flere felt i publikasjonen.

  1. Dra feltet du vil inkludere i tekstboksen som du har opprettet for den i listen under klargjør publikasjonen, i oppgaveruten utskriftsfletting.

   Obs!: Dra et element fra denne listen setter inn bare teksten som angir banen til bildet. det inn ikke selve bildet.

 1. Hvis det ikke allerede er åpen, åpner du publikasjonen for e-post.

 2. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter E-postfletting.

 3. Velg datakilden du vil bruke, og klikk deretter E-postfletting i oppgaveruten, under Opprett mottakerliste, Neste: Opprett eller koble til en mottakerliste.

 4. Klikk datakilden du vil bruke i dialogboksen Velg datakilde, og klikk deretter Åpne.

  Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan andre dialogbokser vises og be om spesifikk informasjon.

  Hvis datakilden er en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har informasjon i flere regneark, må du for eksempel å velge regnearket som inneholder informasjonen du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, kan du velge mottakerne du vil ta med i flettingen. Merk av ved siden av mottakerne du vil inkludere, og fjern merket ved siden av mottakerne du vil utelate. Du kan filtrere listen etter et bestemt felt eller kriterium og sorterer listen i alfabetisk rekkefølge. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du begrenser en mottakerliste, kan du se Tips om hvordan du klargjør en e-postadresseliste.

 6. Hvis publikasjonen ikke inneholder en tekstboks, kan du sette inn én eller flere tekstbokser.

  Hvordan?

  1. Klikk Tekstboksen Knappesymbolobjektverktøylinjen.

  2. Pek i publikasjonen der du vil at den ene enden av tekstboksen skal vises, og dra deretter diagonalt til tekstboksen har riktig størrelse.

 7. Hvis du vil sette inn teksten du vil skal være den samme i hver kopi av den ferdige publikasjonen, klikker du i tekstboksen, og skriv deretter inn teksten du vil skal vises i hver kopi.

 8. Klikk i tekstboksen der du vil sette inn flettefeltet i publikasjonen for e-postfletting.

 9. Sett inn ett av følgende:

  Personlig hyperkobling

  1. Klikk Sett inn personlig hyperkobling under flere elementer, i oppgaveruten E-postfletting.

  2. Skriv inn teksten du vil skal vises og adressen til webområdet eller nettside som du vil at mottakerne skal gå til når de klikker hyperkoblingen i dialogboksen Sett inn personlig hyperkobling.

  3. Hvis du vil bruke et datafelt i visningstekst eller hyperkoblingsfelt, klikk i boksen Vis tekst eller hyperkobling, og klikk deretter datafeltet som du vil sette inn i-listen under Elementet som skal settes inn.

   Hvis du setter inn et datafelt, kan du angi tekst og en nettadresse for eventuelle tomme oppføringer som samsvarer med det innsatte datafeltet. Merk av for Bruk standardtekst for tomme oppføringer og Bruk standardhyperkobling for tomme oppføringer etter behov, og skriv deretter inn teksten og erstatning nettadresse.

   Bilde av dialogboksen Sett inn personlig hyperkobling

  Bilde-feltet

  1. Klikk Bilde-feltet under flere elementer, i oppgaveruten E-postfletting.

  2. I dialogboksen Sett inn bilde-feltet klikker du bilde-datafeltet som du vil sette inn, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis innhold-kolonnen ikke inneholder banen til mappen som inneholder bildene, må du angi plasseringen av bildefilene. Klikk Angi mapper, velg [Data Source mappe], klikker du Legg til, går du til plasseringen av bildene, og klikk deretter Åpne.

  Hilsningslinje

  1. Klikk Hilsningslinje under flere elementer i oppgaveruten E-postfletting.

  2. Velg hilsningslinjeformatet, som omfatter hilsen, navneformat og etterfølgende tegnsetting, i dialogboksen Hilsningslinje.

   Du kan også skrive inn din egen tekst i hilsen og påfølgende tegnsetting.

  3. Merk teksten du vil skal vises i tilfeller der mottakerens navn ikke kan tolkes, for eksempel når datakilden ikke inneholder første eller siste for en mottaker, men bare et firmanavn.

   Du kan også skrive inn din egen tekst som en hilsningslinje i boksen for ugyldige mottakernavn.

  4. Klikk OK.

   Obs!: Hvis navnene på datafeltene i datakilden ikke samsvarer med navnene på feltene som brukes for hilsningslinjen i Publisher, må du kanskje klikke Tilordne felt i dialogboksen Hilsningslinje. I dialogboksen Tilordne felt Bruk du rullegardinlistene til å velge feltene fra datakilden som tilsvarer Publisher-feltene.

  Andre informasjonsfelt

  I oppgaveruten E-postfletting inneholder listen under klargjør publikasjonen alle feltene i datakilden. Du kan bruke denne listen til å legge til flere felt i publikasjonen.

  1. Dra feltet du vil inkludere i tekstboksen som du har opprettet for den i listen under klargjør publikasjonen, i oppgaveruten E-postfletting.

   Obs!: Dra et element fra denne listen settes inn bare banen til bildet. Det inn ikke selve bildet.

 1. Hvis det ikke allerede er åpen, åpner du publikasjonen for katalogfletting.

 2. Klikk Masseutsendelser og katalogerVerktøy-menyen, og klikk deretter Katalogfletting.

 3. Velg datakilden du vil bruke, og klikk deretter i oppgaveruten Katalogfletting under Velg produktlisteNeste: Opprett eller koble til en liste over produkter.

 4. Klikk datakilden du vil bruke i dialogboksen Velg datakilde, og klikk deretter Åpne.

  Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan andre dialogbokser vises og be om spesifikk informasjon.

  Hvis datakilden er en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som har informasjon i flere regneark, må du for eksempel å velge regnearket som inneholder informasjonen du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. I dialogboksen Produktliste for katalogfletting kan du velge elementene du vil ta med i flettingen. Merk av for elementene du vil inkludere, og fjern merket ved siden av elementer som du vil utelate. Du kan filtrere listen etter et bestemt felt eller kriterium og sorterer listen i alfabetisk rekkefølge.

 6. Hvis publikasjonen ikke inneholder en tekstboks, kan du sette inn en tekstboks i katalogflettingsområdet på publikasjonen, der du vil sette inn datafelt.

  Hvordan?

  1. Klikk Tekstboksen Knappesymbolobjektverktøylinjen.

  2. I publikasjonen der du vil ha et hjørne av tekstboksen skal vises, og dra deretter diagonalt til du har boksen tekststørrelsen du vil bruke.

 7. Hvis du vil sette inn dataene som varierer avhengig av hver post i området for flettingen gjentatt katalogen, klikker du i tekstboksen der du vil sette inn datafeltet, og gjør deretter ett av følgende:

  1. Hvis du vil sette inn tekst i gjentatt katalogflettingsområdet av malen, i oppgaveruten Katalogfletting under Forbered publikasjonen, klikker du feltet du vil sette inn.

   Obs!: Å klikke i feltet bilde eller et bilde, settes det inn tekst (bildets banen og filnavnet) i stedet for selve bildet.

  2. Hvis du vil sette inn et bilde, under flere elementer, klikker du Bilde av produktet.

   Obs!: Hvis du ikke har klikket i en tekstboks i området for katalogen før du setter inn et flettefelt, settes det inn hver flettefelt i en ny tekst eller bilderammen.

 8. Gjenta trinn 5 til du har satt inn alle feltene du vil bruke, fra datakilden.

 9. Formater og ordne katalogen flettingen området som skal gjentas for hver post i datakilden. Du kan endre størrelsen på den slik at flere poster plasseres nøyaktig slik du ønsker på siden. Du Finn koblinger til mer informasjon om formatering og ordne tekst i Se også-delen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×