Sette inn felt for utskriftsfletting

Når du starter e-postfletting, etikettfletting eller brevfletting og kobler dokumentet til adresselisten din, kan du legge til flettefelt for å tilpasse innholdet. Flettefeltene kommer fra kolonneoverskriftene i adresselisten din (også kjent som «datakilden»). Her kan du se et eksempel på hvordan felter i Excel-adresselisten vises i dokumentet for utskriftsfletting.

Data som er hentet til felt for utskriftsfletting

Feltene for utskriftsfletting som du setter inn, henter informasjonen fra adresselisten, tilpasser hver konvolutt, e-postmelding, etikett eller brev.

For at du skal slippe å sette inn hvert individuelle felt i dokumentet, inkluderer Word verktøyene Adresseområde og Hilsningslinje. Disse verktøyene legger til alle feltene for en adresse eller hilsning, slik at du ikke trenger å legge til hvert felt hver for seg.

Legge til et adresseområde

Hvis du er på utkikk etter en enkel måte å legge til et adresseområde i et brev, konvolutt eller etikett, bruker du verktøyet Adresseområde.

 1. Klikk der du vil legge til adresseområdet i dokumentet.

 2. Velg Adresseområde.

Sette inn flettefelt for adresseområde

Obs!: Hvis kommandoen Adresseområde er nedtonet, klikker du Velg mottakere og velger hvilken type adresseliste du bruker. Det kan være Outlook-kontakter, et Excel-regneark eller en MDB-fil du har opprettet i Word tidligere. Hvis du ikke har noen adresseliste ennå, klikker du Skrive inn en ny liste for å opprette listen i Word.

Word lar deg angi om navnene i adressene skal være mer formelle eller mer uformelle.

Tips!: Hvis du vil at det skal være enkel linjeavstand i adresseetikettene, merker du feltet for adresseområde, og klikker påSideoppsett(Word 2013) eller Oppsett (Word 2016) og angir 0 i Før- og Etter-boksene, under Avstand.

Avsnittsavstand

Hvis du vil sikre at adressene i et Excel-regneark blir riktig i utskriftsflettingen, kan du se Formatere tall, datoer og andre verdier for utskriftsfletting.

Legge til en Hilsningslinje

Hvis du vil legge til en standardhilsen i e-postmeldingen eller brevet, kan du bruke verktøyet Hilsningslinje.

 1. Klikk der du vil legge til hilsningen i dokumentet.

 2. Velg Hilsningslinje.

  Skjermbilde av Masseutsendelse-fanen i Word som viser kommandoen Velkomstmeldinglinje som uthevet.

  Obs!: Hvis kommandoen Hilsningslinje er nedtonet, velger du Velg mottakere og velger hvilken type adresseliste du bruker. Det kan være Outlook-kontakter, et Excel-regneark eller en MDB-fil du har opprettet i Word tidligere. Hvis du ikke har noen adresseliste ennå, klikker du på Skrive inn en ny liste for å opprette listen i Word.

 3. Velg navnestilen du vil bruke, og angi andre valg.

  Alternativer for hilsningslinje

  Tips!: Velg Tilordne felt for å forsikre deg om at Word vil finne navnene og adressene i listen. Kontroller at feltene du vil bruke, vises i listen. Hvis det står Ingen samsvar for et felt du skal bruke, velger du rullegardinlisten for feltet, og deretter velger du kolonnenavnet som tilsvarer denne kolonnen i listen.

 4. Hvis du vil kontrollere at feltet er formatert slik du ønsker, merker du hele feltet, også merkene på begge sider av det.

  Hilsningslinjefelt i et dokument for utskriftsfletting

 5. Velg Hjem, og kontroller deretter skriften og skriftstørrelsen.

  Skrift-gruppen på Hjem-fanen

 6. Velg Linjeavstand for å kontrollere at linjeavstanden er den samme i resten av dokumentet.

  Linjeavstand i kategorien Hjem

Når du har lagt til feltene du vil flette, skriver du inn den informasjonen du vil skal være lik i alle brev, e-postmeldinger, konvolutter eller etiketter du oppretter i flettingen.

Legge til individuelle flettefelt

Hvis du vil legge til informasjon fra adresselisten i dokumentet, kan du legge til ett flettefelt om gangen.

 1. Klikk i dokumentet der du vil legge til feltet for utskriftsfletting.

 2. Velg rullegardinlisten ved siden av Sett inn flettefelt, og klikk deretter på feltnavnet.

  Menyen Sett inn flettefelt med tilgjengelige felt

 3. Hvis du ikke ser feltnavnet i listen, velger du knappen Sett inn flettefelt.

  Knappen Sett inn flettefelt

 4. Velg Databasefelt for å se listen med felt som finnes i datakilden.

 5. Obs!: Hvis du ikke ser feltene fra datakilden din, kontrollerer du om dokumentet er koblet til riktig datakilde. Velg Rediger mottakerliste, og bekreft at Datakilde-feltet samsvarer med kilden du skal bruke.

 6. Velg Sett inn.

Obs!: Hvis det finnes tall, valutaer eller datoer som har feil formatering, kan du se Formatere tall, datoer og andre verdier for utskriftsfletting for å få hjelp.

Bruke avanserte felter for utskriftsfletting

Når du oppretter et brev eller en e-postmelding til kundene dine, og du vil at meldingen skal si forskjellige ting, avhengig av de forskjellige verdiene i bestemte felt i datakilden, kan du bruke en regel for å fylle inn et felt. Fakturaer kan for eksempel inkludere ordene «Forfalt» hvis forfallsdatoen for utestående saldo allerede har forfalt.

Du angir en regel og et avansert felt ved å velge Regler i gruppen Skriv og sett inn feltMasseutsendelser-fanen, og velge hvilke felter du ønsker å legge til.

Regler-knappen for å åpne menyen for regler

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker regler for utskriftsfletting, kan du se Angi regler for utskriftsfletting

Hvis du vil se en fremgangsmåte for ende-til-ende-utskriftsfletting, kan du se Bruke utskriftsfletting i Word for e-post, Utskriftsfletting for etiketter eller Bruke utskriftsfletting for å gjøre brev mer personlige

Legge til dato eller klokkeslett

Hvis du vil sette inn gjeldende dato og/eller klokkeslett i dokumentet, går du til Sett inn-fanen på båndet, og velger Dato og klokkeslett fra Tekst-gruppen. Velg formatet som passer det du skal sette inn, i dialogboksen Dato og klokkeslett. Klikk på OK for å sette inn det merkede området.

Tips!: Hvis du vil at datoen og klokkeslettet skal oppdateres automatisk til gjeldende dato og klokkeslett når du åpner dokumentet i framtiden, merker du av for Oppdater automatisk før du klikker på OK.

Se også

Har du spørsmål om utskriftsfletting i Word som vi ikke har besvart her?

Legg inn et spørsmål i Word Answers-forumet

Hjelp oss med å forbedre Word

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre Word? I så fall kan du gå til Word UserVoice og gi oss beskjed!

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×