Sette inn et objekt i Excel-regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke Object Linking and Embedding (OLE) for å inkludere innhold fra andre programmer, for eksempel Word eller Excel.

OLE støttes av mange ulike programmer, og OLE brukes til å lage innhold som er opprettet i et program som er tilgjengelige i et annet program. Du kan for eksempel sette inn en Office Word-dokument i Office Excel-arbeidsbok. Hvis du vil se hvilke typer innhold som du kan sette inn, klikker du objekt i tekst-gruppen i kategorien Sett inn. Bare programmer som er installert på datamaskinen, og som støtter OLE-objekter vises i Objekttype-boksen.

Hvis du kopierer informasjon mellom Excel eller et program som støtter OLE, for eksempel Word, kan du kopiere informasjon som en koblet objekt eller en innebygd objekt. Hovedforskjellene mellom koblede og innebygde objekter er hvor dataene lagres, og hvordan objektet skal oppdateres når du plasserer den på målfil. Innebygde objekter er lagret i arbeidsboken som de er satt inn i, og de blir ikke oppdatert. Koblede objekter forblir som separate filer, og de kan oppdateres.

Koblede og innebygde objekter i et dokument

Koblede og innebygde objekter i et Office for Windows-dokument

1. et innebygd objekt har ingen tilkobling til kildefilen.

2. et koblet objekt er koblet til kildefilen.

3. i kildefilen oppdaterer det koblede objektet.

Når du skal bruke koblede objekter

Hvis du vil at informasjonen i din målfil som skal oppdateres når dataene i kildefil endres, kan du bruke koblede objekter.

Med koblede objekter forblir den opprinnelige informasjonen lagret i kildefilen. Målfilen viser en fremstilling av den koblede informasjonen, men lagrer bare plasseringen til de opprinnelige dataene (og størrelsen hvis objektet er et Excel-diagram-objekt). Kildefilen må være tilgjengelig på datamaskinen eller nettverket til å vedlikeholde koblingen til de opprinnelige dataene.

Den koblede informasjonen kan oppdateres automatisk hvis du endrer de opprinnelige dataene i kildefilen. Hvis du for eksempel hvis du merker et avsnitt i et Word-dokument og lime inn avsnittet som et koblet objekt i en Excel-arbeidsbok, kan informasjonen oppdateres i Excel når du endrer informasjonen i Word-dokumentet.

Når du skal bruke innebygde objekter

Hvis du vil oppdatere de kopierte dataene når pekeren endres i kildefilen, kan du bruke et innebygd objekt. Hvilken versjon av kilden er innebygd på arbeidsboken. Hvis du kopierer informasjon som et innebygd objekt, krever målfilen mer diskplass enn hvis du kobler informasjonen.

Når en bruker åpner filen på en annen datamaskin, kan han vise det innebygde objektet uten å ha tilgang til de opprinnelige dataene. Fordi et innebygd objekt ikke har koblinger til kildefilen, oppdateres ikke objektet hvis du endrer de opprinnelige dataene. Hvis du vil endre et innebygd objekt, dobbeltklikker du objektet for å åpne og redigere den i kildeprogrammet. Kildeprogrammet (eller et annet program som kan redigere objektet) må være installert på datamaskinen.

Endre måten et OLE-objekt vises

Du kan vise en koblet objekt eller innebygd objekt i en arbeidsbok nøyaktig slik den vises i kildeprogram eller som et ikon. Hvis arbeidsboken skal vises på Internett, og du ikke har tenkt å skrive ut arbeidsboken, kan du vise objektet som et ikon. Dette minimerer Vis avstanden som tar opp objektet. Brukere som vil vise informasjonen kan dobbeltklikke ikonet.

Bygge inn et objekt i et regneark

 1. Klikk i celle i regnearket der du vil sette inn objektet.

 2. Klikk objektet Objektikonet på båndet tekst-gruppen i kategorien Sett inn.
  Sett inn objekt

 3. Klikk Opprett fra fil-fanen i dialogboksen objekt .

 4. Klikk Bla gjennom, og velg filen du vil sette inn.

 5. Hvis du vil sette inn et ikon i regnearket i stedet for å vise innholdet i filen, Merk av for Vis som ikon . Hvis du ikke merker alle avmerkingsboksene, viser den første siden av filen i Excel. I begge tilfeller åpnes hele filen med et dobbeltklikk. Klikk OK.

  Obs!: Når du legger til ikonet eller fil, kan du dra og slipp den hvor som helst i regnearket. Du kan også endre størrelse på ikonet eller fil ved hjelp av skaleringshåndtakene. Klikk for å finne håndtakene filen eller ikonet én gang.

Sette inn en kobling til en fil

Du bør bare legge til en kobling til objektet i stedet for å bygge det inn fullstendig. Du kan gjøre dette hvis arbeidsboken og objektet du vil legge til begge er lagret på et SharePoint-område, en delt nettverksstasjon eller en lignende plassering, og hvis plasseringen av filene blir værende uendret. Dette er nyttig hvis det koblede objektet gjennomgår endringer fordi koblingen åpner alltid det mest oppdaterte dokumentet.

Obs!: Hvis du flytter den koblede filen til et annet sted, vil ikke fungere lenger i koblingen.

 1. Klikk i celle i regnearket der du vil sette inn objektet.

 2. Klikk objektet Objektikonet på båndet tekst-gruppen i kategorien Sett inn.
  Sett inn objekt

 3. Klikk Opprett fra fil -fanen.

 4. Klikk Bla gjennom, og velg deretter filen du vil koble til.

 5. Merk av for koble til fil, og klikk OK.

Opprette et nytt objekt fra i Excel

Du kan opprette en helt ny objekt basert på et annet program uten å forlate arbeidsboken. Hvis du vil legge til en mer detaljert forklaring i diagram eller en tabell, kan du for eksempel opprette et innebygd dokument, for eksempel Word eller PowerPoint, i Excel. Du kan enten angi objektet som skal vises til høyre i et regneark eller legge til et ikon som åpner filen.

Dette innebygde objektet er et Word-dokument.
 1. Klikk i celle i regnearket der du vil sette inn objektet.

 2. Klikk objektet Objektikonet på båndet tekst-gruppen i kategorien Sett inn.
  Sett inn objekt

 3. Velg hvilken type objekt du vil sette inn fra listen presenteres i kategorien Opprett ny. Hvis du vil sette inn et ikon i regnearket i stedet for selve objektet, velger du avmerkingsboksen Vis som ikon.

 4. Klikk OK. Avhengig av hvilken type fil du vil sette inn, åpnes et nytt vindu for programmet, eller du en redigeringsvinduet vises i Excel.

 5. Opprette det nye objektet du vil sette inn.

  Når du er ferdig, hvis Excel åpnet et nytt vindu for programmet som du opprettet objektet, kan du arbeide direkte i den.

  Du kan redigere det innebygde Word-dokumentet direkte i Excel.

  Når du er ferdig med arbeidet i vinduet, kan du gjøre andre oppgaver uten å lagre det innebygde objektet. Når du lukker arbeidsboken lagres automatisk i nye objekter.

  Obs!: Når du legger til objektet, kan du dra og slipp den hvor som helst i regnearket Excel. Du kan også endre størrelsen på objektet ved hjelp av skaleringshåndtakene. Klikk objektet én gang for å finne håndtakene.

Bygge inn et objekt i et regneark

 1. Klikk i celle i regnearket der du vil sette inn objektet.

 2. Klikk Sett inn objekt i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Objekt er på fanen Sett inn.
 3. Klikk Opprett fra fil-fanen.

  Fanen Opprett fra fil i dialogboksen Objekt.
 4. Klikk Bla gjennom, og velg filen du vil sette inn.

 5. Hvis du vil sette inn et ikon i regnearket i stedet for å vise innholdet i filen, Merk av for Vis som ikon . Hvis du ikke merker alle avmerkingsboksene, viser den første siden av filen i Excel. I begge tilfeller åpnes hele filen med et dobbeltklikk. Klikk OK.

  Obs!: Når du legger til ikonet eller fil, kan du dra og slipp den hvor som helst i regnearket. Du kan også endre størrelse på ikonet eller fil ved hjelp av skaleringshåndtakene. Klikk for å finne håndtakene filen eller ikonet én gang.

Sette inn en kobling til en fil

Du bør bare legge til en kobling til objektet i stedet for å bygge det inn fullstendig. Du kan gjøre dette hvis arbeidsboken og objektet du vil legge til begge er lagret på et SharePoint-område, en delt nettverksstasjon eller en lignende plassering, og hvis plasseringen av filene blir værende uendret. Dette er nyttig hvis det koblede objektet gjennomgår endringer fordi koblingen åpner alltid det mest oppdaterte dokumentet.

Obs!: Hvis du flytter den koblede filen til et annet sted, vil ikke fungere lenger i koblingen.

 1. Klikk i celle i regnearket der du vil sette inn objektet.

 2. Klikk Sett inn objekt i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Objekt er på fanen Sett inn.
 3. Klikk Opprett fra fil -fanen.

 4. Klikk Bla gjennom, og velg deretter filen du vil koble til.

 5. Merk av for koble til fil, og klikk OK.

  I fanen Opprett fra fil velger du Koble til fil.

Opprette et nytt objekt fra i Excel

Du kan opprette en helt ny objekt basert på et annet program uten å forlate arbeidsboken. Hvis du vil legge til en mer detaljert forklaring i diagram eller en tabell, kan du for eksempel opprette et innebygd dokument, for eksempel Word eller PowerPoint, i Excel. Du kan enten angi objektet som skal vises til høyre i et regneark eller legge til et ikon som åpner filen.

Dette innebygde objektet er et Word-dokument.
 1. Klikk i celle i regnearket der du vil sette inn objektet.

 2. Klikk Sett inn objekt i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Alternativet Objekt er på fanen Sett inn.
 3. Velg hvilken type objekt du vil sette inn fra listen presenteres i kategorien Opprett ny. Hvis du vil sette inn et ikon i regnearket i stedet for selve objektet, velger du avmerkingsboksen Vis som ikon.

  Fanen Opprett nytt i dialogboksen Objekt.
 4. Klikk OK. Avhengig av hvilken type fil du vil sette inn, åpnes et nytt vindu for programmet, eller du en redigeringsvinduet vises i Excel.

 5. Opprette det nye objektet du vil sette inn.

  Når du er ferdig, hvis Excel åpnet et nytt vindu for programmet som du opprettet objektet, kan du arbeide direkte i den.

  Du kan redigere det innebygde Word-dokumentet direkte i Excel.

  Når du er ferdig med arbeidet i vinduet, kan du gjøre andre oppgaver uten å lagre det innebygde objektet. Når du lukker arbeidsboken lagres automatisk i nye objekter.

  Obs!: Når du legger til objektet, kan du dra og slipp den hvor som helst i regnearket Excel. Du kan også endre størrelsen på objektet ved hjelp av skaleringshåndtakene. Klikk objektet én gang for å finne håndtakene.

Koble eller bygge inn innhold fra et annet program ved hjelp av OLE

Du kan koble eller bygge inn hele eller deler av innholdet fra et annet program.

Opprette en kobling til innhold fra et annet program

 1. Klikk i regnearket der du vil plassere koblet objekt.

 2. Klikk Sett inn objekt i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Opprett fra fil-fanen.

 4. Skriv inn navnet på filen i filnavn-boksen, eller klikk Bla gjennom til å velge fra en liste.

 5. Merk av for koble til fil.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise innholdet, fjerner du merket for Vis som ikon.

  • Merk av for Vis som ikon for å vise et ikon. Du kan også hvis du vil endre standard ikonsymbol eller etikett, klikker Endre ikon, og klikk ikonet du vil bruke, fra listen ikon, eller Skriv inn en etikett i Tittel-boksen.

  Obs!: Du kan ikke bruke objekt-kommandoen til å sette inn grafikk og visse typer filer. Hvis du vil sette inn grafikk eller fil, i kategorien Sett inn i Illustrasjoner-gruppen, klikker du bildet.

Bygge inn innhold fra et annet program

 1. Klikk i regnearket der du vil plassere innebygd objekt.

 2. Klikk Sett inn objekt i Tekst-gruppen på fanen Sett inn.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Hvis dokumentet ikke allerede finnes, klikker du Opprett ny fane. Klikk typen objekt du vil opprette i Objekttype-boksen.

  Hvis dokumentet allerede finnes, klikker du Opprett fra fil-fanen. Skriv inn navnet på filen i filnavn-boksen, eller klikk Bla gjennom til å velge fra en liste.

 4. Fjern merket for koble til fil.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise innholdet, fjerner du merket for Vis som ikon.

  • Merk av for Vis som ikon for å vise et ikon. Hvis du vil endre standard ikonsymbol eller etikett, klikker Endre ikon, og klikk ikonet du vil bruke, fra listen ikon, eller Skriv inn en etikett i Tittel-boksen.

Koble eller bygge inn delvis innhold fra et annet program

 1. Velg informasjonen du vil kopiere som et koblet eller innebygd objekt fra et annet program enn Excel.

 2. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Bilde av Excel-båndet

 3. Bytt til regnearket som du vil plassere informasjonen i, og klikk deretter der du vil at informasjonen skal vises.

 4. Klikk pilen under Lim inn i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter Lim inn utvalg.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil lime inn informasjonen som et koblet objekt, klikker du Lim inn kobling.

  • Hvis du vil lime inn informasjonen som et innebygd objekt, klikker du Lim inn. Klikk alternativet som inneholder ordet "objekt" i navnet i som-boksen. Hvis du kopierte informasjonen fra et Word-dokument, klikker du for eksempel Microsoft Word-dokumentobjekt.

Endre måten et OLE-objekt vises

 1. Høyreklikk ikonet eller objektet, pek på Objekttypeobjekt (for eksempel Dokumentobjekt ), og klikk deretter Konverter.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise innholdet, fjerner du merket for Vis som ikon.

  • Merk av for Vis som ikon for å vise et ikon. Du kan eventuelt endre standard ikonsymbol eller etikett. For å gjøre dette, klikker Endre ikon, og klikk ikonet du vil bruke, fra listen ikon, eller Skriv inn en etikett i Tittel-boksen.

Kontroll-oppdateringene for koblede objekter

Du kan angi koblinger til andre programmer som skal oppdateres på følgende måter: automatisk når du åpner målfil; manuelt, når du vil se de forrige dataene før du oppdaterer med de nye dataene fra kildefil; eller når du forespør oppdateringen spesifikt, uavhengig av om automatisk eller manuell oppdatering er slått på.

Angi at en kobling til et annet program som skal oppdateres manuelt

 1. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Rediger koblinger.

  Bilde av båndet i Excel

  Obs!: Kommandoen Rediger koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke inneholder koblinger til andre filer.

 2. Klikk det koblede objektet du vil oppdatere, i kilde-listen. En A i Oppdater-kolonnen betyr at koblingen er automatisk, og en M i de oppdaterer kolonnen betyr at koblingen er satt til Manuell oppdatering.

  Tips!: Hvis du vil merke flere koblede objekter, holder du nede CTRL og klikker hvert koblet objekt. Hvis du vil merke alle koblede objekter, trykker du CTRL + A.

 3. Hvis du vil oppdatere et koblet objekt bare når du klikker Oppdater verdier, klikker du Manuell.

Angi at en kobling til et annet program som skal oppdateres automatisk

 1. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Rediger koblinger.

  Bilde av båndet i Excel

  Obs!: Kommandoen Rediger koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke inneholder koblinger til andre filer.

 2. Klikk det koblede objektet du vil oppdatere, i kilde-listen. En A i Oppdater-kolonnen betyr at koblingen skal oppdateres automatisk, og en M i Oppdater-kolonnen betyr at koblingen må oppdateres manuelt.

  Tips!: Hvis du vil merke flere koblede objekter, holder du nede CTRL og klikker hvert koblet objekt. Hvis du vil merke alle koblede objekter, trykker du CTRL + A.

 3. Klikk OK.

Problem: jeg kan ikke oppdatere automatiske koblinger i regnearket

Alternativet automatisk kan overstyres av alternativet for å oppdatere koblinger til andre dokumenter Excel.

Forsikre deg om at automatiske koblinger til OLE-objekter kan oppdateres automatisk:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter kategorien Avansert.

 2. Kontroller at det er merket av for Oppdater koblinger til andre dokumenter under Når du beregner denne arbeidsboken.

Oppdatere en kobling til et annet program nå

 1. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Rediger koblinger.

  Bilde av båndet i Excel

  Obs!: Kommandoen Rediger koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke inneholder koblet informasjon.

 2. Klikk det koblede objektet du vil oppdatere, i Kilde-listen.

  Tips!: Hvis du vil merke flere koblede objekter, holder du nede CTRL og klikker hvert koblet objekt. Hvis du vil merke alle koblede objekter, trykker du CTRL + A.

 3. Velg Oppdater verdier.

Redigere innhold fra et OLE-program

Mens du er i Excel, kan du endre innholdet koblet eller innebygd fra et annet program.

Redigere et koblet objekt i kildeprogrammet

 1. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Rediger koblinger.

  Bilde av båndet i Excel

  Obs!: Kommandoen Rediger koblinger er ikke tilgjengelig hvis filen ikke inneholder koblet informasjon.

 2. Klikk kilden for koblet objekt i kildefilen-listen, og klikk deretter Åpne kilde.

 3. Gjør endringene du vil det koblede objektet.

 4. Avslutt kildeprogram å gå tilbake til målfilen.

Redigere et innebygd objekt i kildeprogrammet

 1. Dobbeltklikk innebygd objekt for å åpne den.

 2. Gjør endringene du vil objektet.

 3. Hvis du redigerer objektet på stedet i det åpne programmet, klikker du hvor som helst utenfor objektet for å gå tilbake til målfil.

  Hvis du redigerer det innebygde objektet i kildeprogrammet i et eget vindu, Avslutt kildeprogrammet å gå tilbake til målfilen.

Obs!: Når du dobbeltklikker enkelte innebygde objekter, for eksempel video- og videoklipp, spilles av objektet i stedet for å åpne et program. Hvis du vil redigere en av disse innebygde objekter, høyreklikker du ikonet eller objektet, pek på Objekttypeobjekt (for eksempel Medieklipp-objekt ), og klikk deretter Rediger.

Redigere et innebygd objekt i et annet program enn kildeprogrammet

 1. Velg innebygd objekt du vil redigere.

 2. Høyreklikk ikonet eller objektet, pek på Objekttypeobjekt (for eksempel Dokumentobjekt ), og klikk deretter Konverter.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil konvertere det innebygde objektet til typen du angir i listen, klikker du Konverter til.

  • Hvis du vil åpne det innebygde objektet som typen du angir i listen uten å endre den innebygde objekttypen, klikker du Aktiver.

Merke et OLE-objekt ved hjelp av tastaturet

 1. Trykk CTRL + G for å vise dialogboksen Gå til.

 2. Klikk spesielt, merke objekter, og klikk deretter OK.

 3. Trykk TAB til objektet du vil bruke, er merket.

 4. Trykk SKIFT+F10.

 5. Pek på eller Diagrammet objekt, og klikk deretter Rediger.

Problem: Når jeg dobbeltklikker et koblet eller innebygd objekt, "kan ikke redigere" vises en melding

Denne meldingen vises når kildefil eller kildeprogram ikke kan åpnes.

Kontroller at kildeprogrammet er tilgjengelig     Hvis kildeprogrammet ikke er installert på datamaskinen, kan du konvertere objektet til filformatet for et program som du har installert.

Sørg for at minnet er tilstrekkelig     Kontroller at du har nok minne til å kjøre kildeprogrammet. Lukk andre programmer for å frigjøre minne, om nødvendig.

Lukk alle åpne dialogbokser     Hvis kildeprogrammet kjører, må du kontrollere at den ikke har alle åpne dialogbokser. Bytte til kildeprogrammet, og Lukk alle åpne dialogbokser.

Lukk kildefilen     Hvis kildefilen er en koblet objekt, kontrollerer du at en annen bruker ikke har den åpen.

Kontroller at navnet på kilde ikke er endret     Hvis kildefilen som du vil redigere et koblet objekt, kontroller at det har samme navn som da du opprettet koblingen, og at det ikke er flyttet. Merk det koblede objektet, og klikk deretter kommandoen Rediger koblinger i gruppen tilkoblingerData-fanen for å se navnet på kildefilen. Hvis kildefilen har fått nytt navn eller flyttet, kan du bruke knappen Endre kilde i dialogboksen Rediger koblinger for å finne kildefilen og koble til koblingen på nytt.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×