Sette inn en vannrett, gjentatt tabell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du vil at brukere skal kunne legge til ekstra kolonner i en tabell, kan du bruke en vannrett, gjentatt tabell i Microsoft Office InfoPath-skjemamal.

I denne artikkelen

Når du bruker en vannrett, gjentatt tabell

Brukeropplevelsen

Vurderinger for kompatibilitet

Sette inn en vannrett, gjentatt tabell

Oppsettips

Når du bruker en vannrett, gjentatt tabell

Bruke en vannrett, gjentatt tabell når du vil at dataene skal angis eller vises i en strukturert tabellformat, og når du vil at brukere skal kunne legge til flere kolonner med data, om nødvendig. Du kan for eksempel bruke vannrett, gjentatt tabell til å samle inn salgsdata for hvert kvartal. Hvis skjemamalen er koblet til en database, kan du også bruke en vannrett, gjentatt tabell til å vise eller arbeide med poster fra denne databasen.

Vannrett, gjentatt tabell består av et gjentatt inndeling i en oppsettstabell. Den gjentatte inndelingen har gjentas vannrett innstillingen aktivert, som simulerer en kolonne i en tabell.

I eksemplet nedenfor brukere kan legge til flere kolonner i tabellen hvis de vil registrere salgsdataene for forskjellige kvartaler.

Salgsdata lagt inn i vannrett, gjentatt tabell eller skjema

Vannrett, gjentatt tabell består av to deler:

 • Topptekst-kolonne    Når du setter inn en vannrett, gjentatt tabell i en ny, tom skjemamal, topptekst kolonnen vises som standard. Du kan bruke denne kolonnen til å angi etiketter som vises langs venstre side av tabellen. Hvis du ikke trenger disse etikettene, høyreklikker du i kolonnen, velg Slett på hurtigmenyen, og klikk deretter kolonner.

 • Datakolonne    Datakolonnen er kolonnen som kan "gjentas" i skjemaet så mange ganger etter behov. Som skjemautformeren malen ser du vanligvis bare én enkelt kolonne i utformingsmodus når du setter inn en vannrett, gjentatt tabell. Personen som fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, men, kan legge til flere kolonner i skjemaet ved å trykke CTRL + ENTER, ved å klikke kommandoer på en hurtigmeny eller ved å klikke Sett inn element til instruksjonstekst i skjemaet der du kan tilpasse.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder andre kontroller som ligner på vannrette gjentatte tabeller, men som brukes til andre formål. Se listen nedenfor for å avgjøre hvilken av disse kontrollene fungerer best i skjemamalen:

Gjentatt tabell    Hvis du vil at brukere skal kunne legge til flere rader i en tabell i stedet for flere kolonner, kan du bruke en gjentatt tabell i stedet for vannrett, gjentatt tabell.

Gjentatt inndeling    Hvis du vil opprette en inndeling som brukere kan sette inn i et skjema med flere ganger (for eksempel en post i en database), kan du bruke en gjentatt inndeling eller en annen gjentatt kontroll. Når brukerne setter inn en gjentatt inndeling i et skjema, de enkelte delene er satt inn loddrett, eller etter hverandre, nedover i skjemaet. Denne virkemåten er forskjellig fra den gjentatte inndelingen i vannrett, gjentatt tabell, der enkelte inndelingene settes vannrett eller side ved side i skjemaet.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

En hurtigmenyknappen vises når brukere flytter pekeren over en kolonne i en vannrett, gjentatt tabell. Brukerne klikker knappen for å vise en hurtigmeny med kommandoer for å sette inn eller fjerne en kolonne.

Hurtigmeny for vannrett, gjentatt tabell

Brukere kan også sette inn en ny kolonne ved å klikke Sett inn element teksten som vises under vannrett, gjentatt tabell i skjemaet. Du kan tilpasse eller fjerne denne teksten når du utformer skjemamalen. Alle kolonner som overskrider bredden på oppsettstabellen som inneholder kontrollen for gjentatt inndeling brytes til neste linje.

Til toppen av siden

Vurderinger for kompatibilitet

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, ikke vannrett, gjentatt tabellkontroller er tilgjengelige i oppgaveruten Kontroller fordi de ikke kan vises i en nettleser.

Til toppen av siden

Sette inn en vannrett, gjentatt tabell

Fremgangsmåten for å sette inn en vannrett, gjentatt tabell varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en vannrett, gjentatt tabell ser ut når du plasserer pekeren over den i utformingsmodus.

Gjentatt inndeling valgt i vannrett, gjentatt tabell

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Vannrett gjentatte tabeller er vanligvis bundet til gjentatte grupper i skjemamalens datakilde, selv om de kan også være bundet til gjentagende felt.

I eksemplet nedenfor er tabellen i skjemamalen bundet til Kvartal gjentatt gruppe i oppgaveruten Datakilde. Tekstbokskontroller i tabellen, Kvartal, Tennis og Vindsurfing – er bundet til felt som er en del av Kvartal gjentagende gruppe.

Forholdet mellom en vannrett, gjentatt tabell i en skjemamal og gjentatte grupper i en datakilde

Sette inn en vannrett, gjentatt tabell i en ny, tom skjemamal

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Vannrett, gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. Angi antall rader som du vil at tabellen skal ha som standard i boksen antall rader.

 5. Vannrett, gjentatt tabell opprettes med en tekstboks i hver rad i kolonnen. Hvis du vil konvertere en tekstboks til en annen type kontroll, høyreklikker du tekstboksen du vil konvertere, pek på Endre til på hurtigmenyen, og deretter klikker du kontrollen du vil bruke.

Sette inn en vannrett, gjentatt tabell i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en vannrett, gjentatt tabell ved å dra en gjentatt gruppe fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen, eller ved å sette inn en vannrett gjentatt tabell fra oppgaveruten Kontroller i stedet, som beskrevet i den følgende fremgangsmåte:

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Vannrett, gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. Klikk datakilden du vil bruke i datakilde-listen på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, og klikk deretter den gjentakende gruppen- Ikon som du vil binde tabellradene til.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny gjentatt gruppe, høyreklikker du gruppen du vil legge til en gjentatt gruppe, klikker du Legg til på hurtigmenyen, og angi egenskaper for gjentatt gruppe i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

 5. Klikk Neste.

 6. I den andre siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, dobbeltklikker du feltene i listen databinding du vil legge til som kolonner i tabellen.

  Tips!: Hvis du vil opprette et nytt felt i databinding-listen, høyreklikker du gruppen som vannrett, gjentatt tabell bundet, velger du Legg til på hurtigmenyen, og deretter angir du egenskapene for feltet i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

 7. Hvis du vil omorganisere kolonnene, velg en kolonne i listen radene i tabellen, og klikk deretter Flytt foran eller Flytt etter.

Til toppen av siden

Oppsettips

Bruk tipsene nedenfor til å tilpasse utseendet, størrelsen og andre aspekter ved en vannrett, gjentatt tabell og kontrollene i den:

 • Kalle tilbake til at en vannrett, gjentatt tabell består av en gjentatt inndeling i en oppsettstabell. Kanten til høyre for oppsettstabellen definerer punktet der kolonnene i tabellen brytes til neste linje når brukerne setter inn flere kolonner. Hvis du vil styre kolonnen tekstbryting, kan du dra høyre kant av oppsettstabellcellen som omslutter kontrollen for gjentatt inndeling til høyre eller venstre.

 • Vannrett, gjentatt tabell kan være nyttig for utskrift. Kolonnene i kontrollen brytes til neste linje i en skjemamal, slik at all informasjon i tabellen er skrevet ut. Hvis skjemamalen hovedsakelig er ment for visning på skjermen, bør du imidlertid vurdere å plassere vannrett, gjentatt tabell i en rulleområde på skjemamalen. På denne måten Hvis brukere angir store mengder data i den vannrett, gjentatt tabellen, de kan bla for å vise den i stedet for at alt vises i skjemaet.

 • Hvis du vil endre størrelsen på flere tekstbokser samtidig, merker du teksten du vil endre, trykker du ALT + ENTER, velg kategorien Størrelse og gjør deretter de nødvendige justeringene størrelse.

 • Endre størrelsen på tekstboksene i skjemamalen som passer til lengden på tekst som du forventer at brukere skriver inn i dem.

 • Endre kantlinjen eller fargen i flere tekstbokser samtidig ved å merke tekstboksene du vil endre, på Format-menyen, klikk Kantlinjer og skyggelegging, klikk kategorien kantlinjer og foreta deretter de nødvendige justeringene.

 • Hvis du vil tilpasse teksten som vises i en tekstboks, kan du bruke boksene Skrift og Skriftstørrelseformateringsverktøylinjen. Hvis du vil endre skriften og skriftstørrelsen for alle tekstboksene i skjemamalen samtidig, merker du tekstboksen som inneholder formateringen du vil bruke, og klikk deretter Bruk skrift på alle tekstbokskontrollerFormat-menyen.

 • Hvis du vil se hvordan tekstboksene vil se ut med tekst i dem, kan du klikke EksempeldataVis-menyen. Det gir deg et inntrykk av hvordan et skjema basert på skjemamalen vil se ut når brukere fyller ut.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×