Sette inn en overordnet/detaljert kontroll

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Microsoft Office InfoPath, kan du bruke overordnet/detaljert kontroll til å koble én kontroll til en annen, slik at det merkede området i den første kontrollen bestemmer hva som vises i den andre.

I denne artikkelen

Når du bruker en overordnet/detaljert kontroll

Vurderinger for kompatibilitet

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll

Endre standardrelasjonen overordnet/detaljert

Når du bruker en overordnet/detaljert kontroll

En overordnet/detaljert kontroll er egentlig et sett med to relaterte kontroller. Én kontroll er den angitte overordnede kontrollen, og den andre er den detaljerte kontrollen. Den overordnede kontrollen er alltid en gjentatt tabell. Detaljert kontroll kan være en gjentatt tabell eller en gjentatt inndeling.

Bruk en overordnet/detaljert kontroll når du vil:

 • Mulig for brukere som fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen til å arbeide mer effektivt med store mengder data.

 • Vise det som svarer til en én-relasjon. Du kan for eksempel bruke en overordnet/detaljert kontroll når du utformer en skjemamal for personaladministrasjon som er koblet til en database med poster. Den overordnede kontrollen kan vise den ansattes navn og stilling, og den detaljerte kontrollen kan vise en ansatt plassering, ansettelsesdato og fødselsdato.

 • Vise det som svarer til en én-til-mange-relasjon. Du kan for eksempel bruke den overordnede kontrollen til å vise ett sett med poster (for eksempel kundenavn) og detaljert kontroll til å vise relaterte poster (for eksempel kundeordrer).

Klikk en rad i en gjentatt tabell for å få tilgang til detaljert informasjon om en ansatt i illustrasjonen nedenfor ansatte i en personaladministrasjon avdeling.

Ansattinformasjon i overordnede og detaljerte kontroller i skjema

Når brukerne klikker en bestemt rad i en gjentatt tabell (den overordnede kontrollen), vises én eller flere detaljposter i en gjentatt inndeling eller gjentatt tabell (den detaljerte kontrollen) et annet sted i skjemaet.

InfoPath gir deg en forhåndsdefinert overordnet/detaljert kontroll som du kan sette inn ved hjelp av oppgaveruten Kontroller. Du kan også opprette en overordnet/detaljert kontroll ved å sette inn en gjentatt tabell og gjentatt inndeling (eller to gjentatte tabeller) og deretter endre egenskapene for hver kontroll.

Hvis skjemamalen hovedsakelig er ment for visning på skjermen, kan du vurdere å plassere den detaljerte kontrollen i en rulleområde på skjemamalen. På denne måten, hvis det er en stor mengde data som vises i kontrollen brukerne kan bla gjennom dataene. Vær oppmerksom på at dette ikke er det beste alternativet hvis du tror at brukerne vil skrive ut skjemaene, fordi alle data som er skjult i rulleområdet på skjermen, også være skjult på skjemaet som skrives ut.

Til toppen av siden

Vurderinger for kompatibilitet

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge å utforme en nettleserkompatibel skjemamal. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, ikke overordnet/detaljert kontroller er tilgjengelige i oppgaveruten Kontroller fordi de ikke kan vises i en nettleser.

I tillegg, selv om du har tilgang til kategorien Overordnet/detaljert i dialogboksene Egenskaper for gjentatt inndeling og Egenskaper for gjentatt tabell, alle innstillingene i kategorien er utilgjengelig (nedtonet).

Du kan omgå denne begrensningen, vil du kanskje utforme skjemamalen slik at brukere kan vise to visninger, "" malvisningen som viser enkelte elementer og et "detaljskjema" visning med utvidet informasjon som er spesifikk for hvert element i malvisningen.

Til toppen av siden

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll

Fremgangsmåten for å sette inn en overordnet/detaljert kontroll varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Når du setter inn en overordnet/detaljert kontroll fra oppgaveruten Kontroller, settes det inn en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling som er bundet til samme gjentagende gruppe i datakilden. Som standard inneholder begge kontrollene andre kontroller, som er bundet til felt i den gjentatte gruppen.

Illustrasjonen nedenfor viser en overordnet/detaljert kontroll i utformingsmodus.

Overordnet/detaljert kontroll, med detaljert kontroll merket i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Overordnet/detaljert kontroller er alltid bundet til gjentatte grupper. Både den overordnede kontrollen og den detaljerte kontrollen er bundet til d: ansatte gjentatt gruppe i oppgaveruten Datakilde i eksemplet nedenfor.

Relasjon mellom overordnet/detaljert kontroll i skjemamal og gjentatt gruppe i datakilde

Obs!: Overordnede og detaljerte kontroller er vanligvis bundet til separate gjentatte grupper i en én-til-mange-relasjon. Hvis du vil lære hvordan du oppretter en én-til-mange-relasjon i stedet for en én-relasjon, kan du se Endre standardrelasjonen overordnet/detaljert senere i denne artikkelen.

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll i en ny, tom skjemamal

InfoPath gir deg en forhåndsdefinert overordnet/detaljert kontroll som du kan sette inn ved hjelp av oppgaveruten Kontroller. Du kan også opprette en overordnet/detaljert kontroll ved å sette inn en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling (eller to gjentatte tabeller) og deretter endre egenskapene for hver kontroll.

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Overordnet/detaljert under Sett inn kontroller.

 4. Angi antall kolonner i boksen antall kolonner i overordnet i dialogboksen Sett inn overordnet/detaljert for den overordnede kontrollen.

 5. Angi hvor mange felt for detaljert kontroll i boksen Antall felt i detalj.

  InfoPath setter inn to kontroller på skjemamalen. Først heter Gjentatt tabell (hoved), og den andre Gjentatt inndeling (detaljer).

 6. Hvis du vil teste relasjonen overordnet/detaljert, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen, og deretter skrive inn data i den overordnede kontrollen. Relaterte data skal vises i den detaljerte kontrollen.

Sette inn en overordnet/detaljert kontroll i en skjemamal som er basert på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden. I dette scenariet kan du sette inn en overordnet/detaljert kontroll fra oppgaveruten Kontroller som er beskrevet i følgende fremgangsmåte.

Overordnede og detaljerte kontroller kan være bundet til samme gjentatte gruppe eller andre gjentatte grupper, avhengig av dine behov. Kontrollene som vises i en overordnet/detaljert kontroll er bundet til felt som er en del av en gjentatt gruppe.

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Klikk Gjentatt tabell under Sett inn kontroller.

 4. Klikk den gjentakende gruppen som du vil binde tabellradene til på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt tabell, og klikk deretter Neste. Hvis tabellen har bare én kolonne, kan du velge et gjentatt felt i stedet for en gjentatt gruppe.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny gjentatt gruppe hvis du vil binde tabellen til, høyreklikker du gruppen du vil legge til en gjentatt gruppe, klikker du Legg til på hurtigmenyen, og angi deretter den gjentatte gruppen egenskaper i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

 5. Hvis du vil legge til kolonnene du vil inkludere i tabellen, dobbeltklikker du feltene i listen databinding.

  Tips!: Hvis du vil opprette et nytt felt til å legge til som en kolonne, høyreklikker du gruppen som tabellen er bundet, klikker du Legg til på hurtigmenyen, og angi deretter egenskapene for feltet i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe.

 6. Hvis du vil omorganisere kolonnene, klikk en kolonne i listen kolonner i tabellen, klikker Flytt opp eller Flytt ned, og klikk deretter Fullfør.

 7. Dobbeltklikk etiketten Gjentatt tabell under tabellen på skjemamalen.

 8. Klikk kategorien Overordnet/detaljert.

 9. Klikk Angi som overordnet, Skriv inn et navn i Lysbildemal-ID-boksen, og klikk deretter OK.

 10. Plasser markøren i et skjema der du vil sette inn den gjentatte inndelingen (den detaljerte kontrollen).

 11. Klikk Gjentatt inndeling under Sett inn kontroller i oppgaveruten Kontroller.

  Obs!: Du kan eventuelt bruke en annen gjentatt tabell som detaljert kontroll.

 12. Klikk den gjentatte gruppen du vil binde inndelingen til på den første siden i veiviseren for Binding for gjentatt inndeling, og klikk deretter OK.

 13. Dobbeltklikk etiketten Gjentatt inndeling som vises under inndelingen i skjemamalen.

 14. Klikk kategorien Overordnet/detaljert.

 15. Klikk Angi som detaljert, og klikk deretter navnet på den overordnede kontrollen i koble til overordnet-ID-listen.

 16. Hvis du vil endre standard én-relasjon for overordnet/detaljert kontroll til en én-til-mange-relasjon, klikker du etter-feltet under overordnet/detaljert relasjon, og klikk deretter Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av nøkkelen feltet ( Master) og Nøkkel-felt (detaljer) i avmerkingsboksene for å velge nøkkelfeltene du vil bruke.

 17. Hvis du vil teste relasjonen overordnet/detaljert, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen, og deretter skrive inn data i den overordnede kontrollen. Relaterte data skal vises i den detaljerte kontrollen.

Tips!: Du kan også bruke oppgaveruten Datakilde for å sette inn overordnet/detaljert kontroller. Hvis du vil opprette den overordnede kontrollen i oppgaveruten Datakilde, høyreklikk den gjentakende gruppen som du vil binde den overordnede kontrollen til, og klikk deretter Gjentatt tabell på hurtigmenyen. Følg de samme generelle trinnene for å opprette den detaljerte kontrollen.

Til toppen av siden

Endre standardrelasjonen overordnet/detaljert

Når du setter inn en overordnet/detaljert kontroll i et skjema ved hjelp av oppgaveruten Kontroller, opprettes det en én-relasjon mellom den overordnede kontrollen og detaljert kontroll i InfoPath. En én-relasjon betyr at ett samsvarende resultat skal vises for hvert valg i den overordnede kontrollen i den detaljerte kontrollen.

Du kan endre relasjonen overordnet/detaljert fra standard fotballkamp en én-til-mange-relasjon. En én-til-mange-relasjon betyr at for hvert valg i den overordnede kontrollen flere samsvarende resultater, kan vises i den detaljerte kontrollen.

Når du setter inn en overordnet/detaljert kontroll i skjemamalen, settes det inn en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling som standard. Begge kontrollene er bundet til samme gjentatte gruppe i datakilden. Som standard inneholder begge kontrollene andre kontroller som er bundet til felt i den gjentatte gruppen. I en én-til-mange-relasjon, men bundet overordnede og detaljerte kontroller til separate gjentatte grupper.

Hvis du satte inn en overordnet/detaljert kontroll i skjemamalen fra Kontroller-oppgaveruten, og du vil opprette en én-til-mange-relasjon i stedet for en én-relasjon, kan du slette den detaljerte kontrollen som opprettes. Deretter kan du opprette en ny detaljert kontroll som passer bedre til deg, som beskrevet i følgende fremgangsmåte:

 1. Merk den gjentatte inndelingen som er angitt som detaljert kontroll, og trykk deretter Slett.

 2. Sette inn en ny gjentatt inndeling på skjemamalen.

  Hvordan?

  1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

  2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

  3. Merk av for Opprett datakilde automatisk i oppgaveruten Kontroller.

  4. Klikk Gjentatt inndeling under Sett inn kontroller.

 3. Sett inn kontrollene du vil bruke i den gjentatte inndelingen.

  Hvordan?

  1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

  2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

  3. Merk av for Opprett datakilde automatisk i oppgaveruten Kontroller.

  4. Klikk kontrollen du vil sette inn under Sett inn kontroller.

  5. Gjenta trinn 1 til 4 for hver kontroll du vil sette inn.

 4. Dobbeltklikk den gjentatte inndelingen på skjemamalen.

 5. Klikk kategorien Overordnet/detaljert.

 6. Klikk Angi som detaljert under Innstillinger for overordnet/detaljert.

 7. Klikk navnet på den overordnede kontrollen i koble til overordnet-ID-listen.

 8. Under overordnet/detaljert relasjon, klikker du etter-feltet.

 9. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av boksen Key-feltet (hoved) og deretter viktigste feltet for den overordnede kontrollen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

 10. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av boksen Key-feltet (detaljer) og deretter viktigste feltet for den detaljerte kontrollen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

Tips!: Hvis du vil opprette en én-til-mange-relasjon når du først oppretter en overordnet/detaljert kontroll, kan du vurdere å opprette din egen overordnet/detaljert kontroll i stedet for å bruke den forhåndsdefinerte overordnet/detaljert kontrollen som er tilgjengelig i Kontroller-oppgave manuelt ruten. Du kan opprette din egen kontroll ved å opprette en overordnet/detaljert relasjon mellom en gjentatt tabell og en gjentatt inndeling eller mellom to gjentatte tabeller i en skjemamal. Hvis du vil gjøre dette, åpne dialogboksen Egenskaper for hver kontroll, og angi én kontroll som den overordnede kontrollen og den andre kontrollen som detaljert kontroll. Ved å endre egenskapene for den detaljerte kontrollen, kan du konfigurere en én-til-mange-relasjon ved å bruke nøkkelfeltene.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×