Sette inn en liste

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke en listeboks i en Microsoft Office InfoPath-skjemamal til å presentere en liste over gjensidig utelukkende valg for en bruker.

I denne artikkelen

Når du bruker en listeboks

Brukeropplevelsen

Sette inn en liste

Oppsettips

Når du bruker en listeboks

Bruke en liste når du vil:

 • Mulig for brukere å foreta ett enkelt valg fra en liste over forhåndsdefinerte elementer.

 • Vise verdiene som er hentet fra en fast liste, fra skjemamalens datakilde eller fra en ekstern datakilde, for eksempel en database eller Microsoft Windows SharePoint Services-listen.

I den følgende illustrasjonen kategoriserer brukere utgifter i et utgiftsrapportskjema ved å velge verdier i en liste.

Element valgt i listeboksen

Når du setter inn en listeboks i skjemamalen, må du angi verdiene du vil ha i den. Brukere ser ellers en tom liste når de åpner et skjema som er basert på skjemamalen. Du kan angi egne oppføringer eller konfigurere listen for å hente poster fra en database eller en annen datakilde i dialogboksen Egenskaper for liste.

Beslektede kontroller

InfoPath inneholder kontroller som ligner på listebokser, men som brukes til andre formål. Se listen nedenfor for å avgjøre hvilken av disse kontrollene fungerer best i skjemamalen:

Listen i rullegardinlisten    Som en listeboks gir brukere en rullegardinliste for en liste med valg. I en rullegardinliste er imidlertid listeoppføringene skjult til brukeren klikker pilen ved siden av listen. Hvis du planlegger å tilby mange valg i listen, eller hvis plass på skjemamalen er begrenset, en boks i rullegardinlisten kan være et godt valg.

Kombinasjonsboks    Som en listeboks gir brukere en kombinasjonsboks for en liste med valg. I en kombinasjonsboks er imidlertid listeoppføringene skjult til brukeren klikker pilen ved siden av kombinasjonsboksen. Brukere kan skrive inn egne oppføringer i en kombinasjonsboks eller velge fra en liste over forhåndsdefinerte oppføringer.

Flervalgsliste - listeboks    Hvis du vil at brukere skal kunne velge mer enn ett element i en liste, kan du bruke en boks i flervalgsliste i stedet for en liste. Brukere angir et valg ved å velge én eller flere avmerkingsbokser i stedet for å velge en verdi i en liste i en flervalgsliste-boksen. I likhet med standardlister, vises oppføringene i en flervalgsliste når brukerne åpner skjemaet.

Alternativknapper    Som en listeboks kan i en gruppe med alternativknapper brukere skal kunne velge fra en liste over gjensidig utelukkende valg. Med alternativknapper Klikk brukere en liten sirkel for å foreta et valg i stedet for å velge et element i en liste.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Lister er en av de mest brukte skjemakontrollene, slik at de fleste brukere vet hvordan du bruker dem.

Hvis du vil velge noe fra en liste, klikk brukere ganske enkelt elementet de ønsker. Listen er «åpne», slik at brukere kan se listen over valg uten å klikke kontrollen. Hvis valg i listen overskrider høyden på boksen som inneholder dem, vises et rullefelt på høyre side av kontrollen. Hvis brukerne bruker tastaturet til å fylle ut skjemaet, kan de trykke pil opp og pil ned for å gå gjennom elementene i listen.

Til toppen av siden

Sette inn en liste

Fremgangsmåten for å sette inn en listeboks varierer litt avhengig av om du utformer en ny, tom skjemamal eller baserer utformingen av skjemamalen på en database eller en annen ekstern datakilde.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en listeboks ser ut når den er valgt i utformingsmodus, før en etikett og poster blir lagt til.

Listeboks valgt i utformingsmodus

Kontroller kan være bundne eller ubundne. Når en kontroll er bundet, er den koblet til et felt eller en gruppe i datakilden slik at data som angis i kontrollen, lagres i den underliggende skjemafilen (XML). Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og data som angis i kontrollen, blir ikke lagret. Når du velger eller flytter pekeren over en kontroll, vises tekst og et bindingsikon i øvre høyre hjørne av kontrollen. Teksten angir gruppen eller feltet som kontrollen er bundet til i datakilden. Ikonet angir om kontrollen er riktig bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er riktig, vises et grønt ikon. Hvis det er noe galt med bindingen, vil du se et blått eller rødt ikon i stedet.

Datakilden for skjemamalen består av feltene og gruppene som vises i en hierarkisk visning i oppgaveruten Datakilde. Lister er alltid bundet til feltene. I eksemplet nedenfor er kategori-listen i skjemamalen bundet til kategori-feltet i oppgaveruten Datakilde.

Forholdet mellom en listeboks i en skjemamal og tilsvarende felt i en datakilde

Når du utformer en ny, tom skjemamal, er Opprett datakilde automatisk merket av som standard i oppgaveruten Kontroller. Dette gjør at InfoPath automatisk kan opprette felt og grupper i datakilden mens du legger til kontroller i skjemamalen. Disse feltene og gruppene representeres av mappe- og filikonene i oppgaveruten Datakilde.

Hvis du baserer utformingen av skjemamalen på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller nettjeneste, avleder InfoPath feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde fra den eksisterende datakilden.

Sette inn en liste

 1. Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen.

 2. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontrollerSett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C.

 3. Gjør ett av følgende i Kontroller-oppgaveruten:

  • Hvis du vil automatisk opprette et felt i datakilden som er bundet til listen, merker du av for Opprett datakilde automatisk.

  • Hvis du vil binde listen til et eksisterende felt, fjerner du merket for Opprett datakilde automatisk.

   Obs!: Hvis avmerkingsboksen ikke er tilgjengelig, er datakilden låst. Hvis du for eksempel baserer utformingen av skjemamalen på et XML-skjema, er det ikke sikkert at du kan legge nye felt eller grupper til datakilden i InfoPath. Denne begrensningen forhindrer at du utilsiktet gjør endringer i skjemaet som kan gjøre det ugyldig.

 4. Klikk Liste under Sett inn kontroller.

 5. Hvis du fjernet merket for Opprett datakilde automatisk i trinn 3, velger du et felt i dialogboksen Binde du vil binde listen.

 6. Skriv inn tekst over eller til venstre for listeboksen, etterfulgt av et kolon (:) for å legge til en etikett i listeboksen på skjemamalen.

 7. Du kan angi verdiene du vil bruke som oppføringer i listen, dobbeltklikker du boksen på skjemamalen.

 8. Klikk Data-fanen.

 9. Gjør ett av følgende for å fylle ut listen:

  Skriv inn listeboksverdiene selv

  Dette alternativet er nyttig når du har et forhåndsbestemt, begrenset sett med verdier og du ikke forventer at disse verdiene endres i fremtiden. Hvis verdiene skulle endres, må du publisere en oppdatert versjon av skjemamalen slik at brukerne kan se og bruke de nyeste listeoppføringene.

  1. Klikk Legg til.

  2. I Verdi-boksen skriver du inn teksten du vil lagre hvis en bruker velger denne oppføringen.

  3. I Visningsnavn-boksen skriver du inn teksten du vil vise for denne oppføringen, og klikker deretter OK.

  4. Gjenta trinn 1 til 3 for hver oppføring du vil legge til i listen.

  5. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

  Bruk verdier fra en annen del av skjemaet

  Dette alternativet er nyttig når du vil at verdiene i listen skal endres avhengig av andre verdier som brukerne angir i skjemaet.

  1. Klikk Slå opp verdier i skjemaets datakilde under Listeoppføringer.

   Oppføringene i listen må være tilknyttet en bestemt gjentakende gruppe eller et gjentakende felt på skjemamalen.

  2. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Oppføringer-boksen, og klikk deretter på det gjentakende feltet eller den gjentakende gruppen som inneholder feltene som skal gi verdiene for listen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  3. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Verdi-boksen, klikk feltet som inneholder mulige verdier for elementene i listen, og klikk deretter OK. En av disse verdiene vil bli lagret i den underliggende XML-filen når en bruker klikker et element i listen.

  4. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Visningsnavn-boksen, klikk feltet som inneholder verdiene som vises i listen, og klikk deretter OK.

   Tips!: Hvis du vil hindre at visningsnavnverdier vises flere ganger i listen, merker du av for Vis bare oppføringer med unike visningsnavn.

  Bruk verdier fra en database, en nettjeneste, et XML-dokument eller et SharePoint-nettsted

  Dette alternativet er nyttig når du vil at verdiene i en liste skal synkroniseres eller oppdateres regelmessig. Verdiene lagres vanligvis i en database eller en annen ekstern datakilde og hentes hver gang skjemaet åpnes.

  1. Klikk Slå opp verdier fra en ekstern datakilde.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du allerede har lagt til en datatilkobling, klikker du den i Datatilkobling-boksen.

   • Hvis du vil legge til en ny datatilkobling, klikker du Legg til og følger deretter instruksjonene i veiviseren for datatilkobling.

    Oppføringene i listen må være tilknyttet et bestemt gjentakende felt eller en gjentakende gruppe.

  3. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Oppføringer-boksen, og klikk deretter på gruppen eller feltet som inneholder feltene som skal gi verdiene for listen i dialogboksen Velg et felt eller en gruppe, og klikk deretter OK.

  4. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Verdi-boksen, klikk feltet som inneholder mulige verdier for elementene i listen, og klikk deretter OK. En av disse verdiene vil bli lagret i den underliggende XML-filen når en bruker klikker et element i listen.

  5. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Visningsnavn-boksen, klikk feltet som inneholder verdiene som vises i listen, og klikk deretter OK.

   Tips!: Hvis du vil hindre at visningsnavnverdier vises flere ganger i listen, merker du av for Vis bare oppføringer med unike visningsnavn.

Til toppen av siden

Oppsettips

Bruk tipsene nedenfor til å tilpasse utseendet, størrelsen og andre aspekter ved en listeboks:

 • Vurder å utvide listen slik at det er noen mellomrom som er større enn bredden gjennomsnitt av elementene i listen. På denne måten ikke er listeelementene delvis skjult.

 • Hvis du vil endre bredden på flere lister samtidig, merker du listen der du vil endre størrelse på, trykker du ALT + ENTER, velg kategorien Størrelse og skriv deretter inn et nytt tall i Bredde-boksen.

 • Hvis du vil endre bakgrunnsfargen på flere lister samtidig, merker du listen du vil endre. Klikk Kantlinjer og skyggeleggingFormat-menyen, og gjør deretter de nødvendige justeringene i kategorien skyggelegging.

 • Du kan tilpasse skriften som vises i en liste ved å bruke boksene Skrift og Skriftstørrelseformateringsverktøylinjen. Hvis du vil endre skriften og skriftstørrelsen for alle listene i skjemamalen samtidig, klikker du boksen som inneholder formateringen du vil bruke, og klikk deretter Bruk skrift på alle listekontrollerFormat-menyen.

 • Hvis du vil justere avstanden mellom en listeboks og objektene som omgir den i skjemamalen, kan du justere marginnstillingene i dialogboksen Egenskaper for liste (Størrelse-kategorien). Hvis du bruker marger for å øke avstanden har en bedre kontroll enn å bruke avsnittsskift for å øke avstanden.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×